Asistivne tehnologije - pomagala za telesne invalide

Ihandle - džojstik za palac

Ihandle

Ihandle - džojstik za palacIhandle® is a finger-controlled device which works in the same way as Itongue®, but outside the mouth. 

It is made for paralyzed people with very little movement left in one finger, and has capabilities of a normal keyboard and mouse control unit. Ihandle® is CE marked.

Opširnije: Ihandle - džojstik za palac

Specijalni miševi

Miševi koji su izrađeni da budu asistivna tehnologija - pomagalo za osobe koje imaju poteškoće sa motorikom ruku, kao što su osobe obolele od: cerebralne paralize, mišićne distrofije, tetraplegije, Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i drugih. Takođe su podesni za starijie osobe.

Opširnije: Specijalni miševi

Džojstici - Joystick u ulozi računarskog miša

džojstik - asistivne tehnologije - za osobe sa invaliditetom - za osobe sa motoričkim problemima

Džojstici mogu da se koriste kao interfejs (asistivna tehnologija-pomagalo za osobe sa telesnim invaliditetom) za kontrolu miša. Džojstici mogu biti velika pomoć za one osobe koje imaju poteškoća sa motornim funkcijama, spretnošću, drhtanjem ruku ili sličnim poteškoćama ili povredama. Kod džojstika se kursorom upravlja pomoću palice, a tasteri na njemu zamenjuju tastere standardnog miša.

Opširnije: Džojstici - Joystick u ulozi računarskog miša

Trackball u ulozi računarskog miša

- Trackball kao asistivni uređaj za zamenu miša

Trackball je uređaj čiji je osnovni element kuglica. Pomoću kuglice se upravlja kursorom na ekranu, a dodatni tasteri imaju iste funkcije kao i tasteri kod miša. Stabilan je (fiksiran) i ne zahteva dodatni prostor za manevrisanje.

Za osobe koje imaju teškoće sa korišćenjem i držanjem standardnog miša, Trackball je jednostavno i efikasno rešenje za pomeranje kursora na ekranu.

Opširnije: Trackball u ulozi računarskog miša

Simulatori miševa - tastature (od nekoliko tastera)

Simulatori rada miša pomoću malih tastatura (od nekoliko tastera). Služe kao asistivna tehnologija-pomagalo za osobe sa telesnim invaliditetom. Pritiskom na tastere upravlja se kretanjem kursora na ekranu, obeležavanjem i pomeranjem. Simulatori rada miša pomoću tastera mogu imati i do 8 tastera za pokretanje kursora.

Opširnije: Simulatori miševa - tastature (od nekoliko tastera)

Switch interfejs (sa tasterima) kao simulator miša

Helpi box - grupa tastrera - asistivne tehnologije

Switch-evi mogu biti vrlo upotrebljivi kao asistivna tehnologija, odn. pomagala. Simuliraju rad računarskog miša pomoću tastera povezanih na switc i preko switch-a na računar.Pritiskom na tastere upravlja se kretanjem kursora na ekranu, obeležavanjem i pomeranjem. Switch-evi na ulazu mogu imati 2 do 16 tastera. Izlaz je obično USB. Bolji switch-evi imaju hardverski definisane funkcije tastera i računar prepoznaje komande sa tastera bez instaliranja bilo kakvog softvera. Pogodni su za sve osobe koje iz nekog razloga ne mogu da koriste standardnu tastaturu ili miša.

Opširnije: Switch interfejs (sa tasterima) kao simulator miša

Tastature sa obojenim i uvećanim tasterima

Tastature sa obojenim tasterima i tastature sa uvećanim tasterima kao pomagala, tj. asistivna tehnologija su namenjene za lakšu upotrebu računara za decu, decu ometenu u razvoju, decu koja imaju kognitivne teškoće, decu koja imaju problema sa gubitkom pažnje, starije osobe, osobe sa teškoćama u motorici ruku i osobe sa oštećenjem vida (slabovide).

Opširnije: Tastature sa obojenim i uvećanim tasterima

ZoomText tastatura sa velikim slovima za slabovide (i slepe)

ZoomText tastatura sa velikim slovima za slabovide (i slepe)ZoomText tastatura sa velikim slovima za slabovide (i slepe)Namenjena svima koji se muče da vide slova na svojoj tastaturi, ZoomText tastatura sa uvećanom štampom čini kucanje bržim i lakšim nego ikad ranije. Svaka oznaka na tasterima se lako vidi, čak i pri slabom osvetljenju, zahvaljujući uvećanim oznakama i izboru kolornih šema visokog kontrasta: „Crno na žutom“ ili „Belo na crnom“.

Opširnije: ZoomText tastatura sa velikim slovima za slabovide (i slepe)

Tastature sa obojenim i uvećanim tasterima koje se više ne proizvode

Tastature sa obojenim tasterima i tastature sa uvećanim tasterima kao pomagala, tj. asistivna tehnologija su namenjene za lakšu upotrebu računara za decu, decu ometenu u razvoju, decu koja imaju kognitivne teškoće, decu koja imaju problema sa gubitkom pažnje, starije osobe, osobe sa teškoćama u motorici ruku i osobe sa oštećenjem vida (slabovide).

Opširnije: Tastature sa obojenim i uvećanim tasterima koje se više ne proizvode

Tasteri za noge

Taster za nogu

Foot Switch

Our durable foot switch with non-skid material activates toys or devices with light foot pressure.

 

Opširnije: Tasteri za noge

Tasteri i senzori za glavu

Za osobe koje ne mogu da koriste miša i tastaturu, a ne mogu da koriste ni tastere, postoji čitav niz senzora koji po funkciji zamenjuju tastere.

Tasteri kao deo asistivne tehnologije, odn. tasteri kao pomagala za osobe sa invaliditetom najčešće služe kao zamena za određene funkcije ili tastere na standardnoj računarskoj tastaturi ili mišu.

Opširnije: Tasteri i senzori za glavu

Tasteri i senzori za prste

Za osobe koje ne mogu da koriste miša i tastaturu, a ne mogu da koriste ni tastere, postoji čitav niz senzora koji po funkciji zamenjuju tastere.

Tasteri kao deo asistivne tehnologije, odn. tasteri kao pomagala za osobe sa invaliditetom najčešće služe kao zamena za određene funkcije ili tastere na standardnoj računarskoj tastaturi ili mišu.

Opširnije: Tasteri i senzori za prste

Razni senzori kao tasteri

Za osobe koje ne mogu da koriste miša i tastaturu, a ne mogu da koriste ni tastere, postoji čitav niz senzora koji po funkciji zamenjuju tastere.

Tasteri kao deo asistivne tehnologije, odn. tasteri kao pomagala za osobe sa invaliditetom najčešće služe kao zamena za određene funkcije ili tastere na standardnoj računarskoj tastaturi ili mišu.

Opširnije: Razni senzori kao tasteri

Tasteri

Veliki taster - asistivna tehnologija

Tasteri kao deo asistivne tehnologije, odn. tasteri kao pomagala za osobe sa invaliditetom najčešće služe kao zamena za određene funkcije ili tastere na standardnoj računarskoj tastaturi ili mišu.

Opširnije: Tasteri

Potkategorije