Prilagodljive - adaptibilne tastature koje se više ne proizvode

IntelliKeys - moćne, programirajuće, adaptivne tastature

IntelliKeys USB- moćne, programirajuće, adaptivne tastatureIntelliKeys alternativna tastatura podržava učenike koji imaju sledeće probleme:

  • Nizak nivo obima pokretljivosti i okretnosti
  • Slabo razvijene fine motoričke veštinama
  • Slabovidost, makularna degeneracija (macular generation) ili slepoća
  • Teškoće u učenju
  • Napor pri učenju Engleskog jezika
  • Počinju sa čitanjem

Opširnije: IntelliKeys - moćne, programirajuće, adaptivne tastature