Čoveče ne Ljuti Se
Taktilni Domino Geometrijski Oblici
Taktilni kvadrati 5 pari
Taktilni valjci
Kutije za razlikovanje zvukova 20
Zvučno taktilne kutije
Karte za dodir 20 komada sa kutijom
Vijci i matice
Geometrijska tela 3+
Taktilni Domino - Materijali
IX-OX za interaktivne table 4+
IX OX mali 4+

 

Čoveče ne Ljuti Se

Čoveče ne Ljuti SeZabavna društvena igra koja uglavnom više zavisi od sreće, a manje o strategije igrača.
Igrači pomeraju svoje figurice u zavisnosti od broja koji dobiju bacanjem kockice, trudeći se da prvi dovedu sve svoje figurice na ciljna polja.

Opis

4/4 čovečuljka
1 kocka za bacanje sa opipljivim ekserima

Pogodna za igrače od 4 godine i više

Igra za 2-4 igrača.
Svaki igrač odabere četiri figurice iste boje. Cilj igre je sve svoje figurice dovesti u svoje „kućice“. Igru započinje igrač koji bacanjem kockice dobije najveći rezultat. Na početku igre svaki igrač ima pravo na tri pokušaja – ali samo na početku igre. Kad dobije „šesticu“ jednu svoju figuru postavlja na START, zatim baca kockicu još jednom i pomera se za toliko polja koliko je pokazala kockica. Nakon svake „šestice“ igrač ima pravo na još jedno bacanje, može početi sa još jednom figurom ili se pomiče za onoliko polja koliki je zbir oba bacanja. Ako igrač mora stati na polje na kojem je već suigrač, igrač „ruši“ figuricu suigrača, koji mora ponovno početi sa šesticom, ali ima pravo na samo jedno bacanje jer je igra već u toku. Na određeno polje „kućice“ se ulazi kada kockica pokaže tačno onoliki broj, koliko je polja igrač udaljen od određenog polja kućice. Npr., ako je igrač dva polja udaljen od polja „kućice“ kockica mora pokazati broj „dva“, ako pokaže više, igrač ostaje na mestu i čeka novo bacanje. Pobednik je onaj igrač koji prvi uspe dovesti sve svoje figurice na polja svoje „kućice“.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Čoveče ne Ljuti Se drveni: 2700 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-07-13
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

Taktilni Domino Geometrijski Oblici

Domino je zabavna društvena igra namenjena deci i odraslima.

OpisTaktilni Domino Geometrijski Oblici

Sastoji se iz 28 pločica oblika kvadra, podeljenih na dva jednaka dela na kojima se nalaze različiti reljefni oblici. Igra se sastoji u spajanju identičnih delova. Svaki od igrača odabere određeni (isti) broj domina, pri čemu određeni broj domina ostaje neupotrebljen. Igra počinje tako što jedan od igrača stavi prvi domino, a zatim ostali igrači redom dodaju po jednu pločicu (koja mora da ima identičnu polovinu sa onom koja se nalazi na tabli). Ukoliko neki od igrača nema adekvatnu domino pločicu, propušta taj krug. Na taj način se domino pločice ređaju duž prave linije u oba pravca.
Alternativno, domino pločica može se postaviti pod pravim uglom u odnosu na niz domino pločica na tabli, čime dolazi do grananja linije i konačna slika postaje zanimljivija.
Cilj igre je da se igrač oslobodi svih domina, pri čemu protivniku ostaju domine “u ruci”.

Namenjeno igračima od 3,5 godine i više.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Taktilni Domino Geometrijski Oblici: 2650 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-07-13
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

Taktilni kvadrati 5 pari

Zahvaljući obradi i organizaciji senzornih stimulusa podstiče se poboljšanje senzorne integracije koja je osnova za skladnije funkcionisanje organizma (i usmerene komunikacije i pokreta). Ove ploče su odlične za taktilnu stimulaciju.

Taktilni kvadrati 5 pari

Opis

Deca dodirom upoznaju različite karakteristike površina i aktivno koriste svoja čula. Taktilni kvadrati se koriste i sa nožnim prstima. Hrapavo, glatko, čvrsto, meko…kako steći drugačije te pojmove nego dodirnuti površine koje su takve?
materijali:džak, pluta, šmirgl-papir, guma, plexi.
mera:15×15/2 cm /komad

Dete može da ih dodiruje prstima i šakama, kao i stopalima. Može da opisuje kakva je površina u pitanju, na šta ga podseća, kakav osećaj ima dok ih dodiruje. Taktilna stimulacija je sastavni deo senzorne stimulacije.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Taktilni kvadrati 5 pari: 6000 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2022-03-14
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

Taktilni valjci

Taktilni valjci

Dodirom upoznajemo različite karakteristike površina, učimo dete da aktivno koristi Taktilni valjcisvoja čula. Hrapavo, glatko, čvrsto, meko…kako steći drugačije te pojmove nego dodirnuti površine koje su takve? (na slici: pluta, koža, šmirgl-papir, guma, karton, pluta…)

 

 

 

Opis

materijal:kvalitetno tvrdo drvo,šmirgl papir, čoja,džak,karton,guma,pluta,koža.
Namena: valjci sa različitim materijalima
treba pronaći par materijala po dodiru-kolutići pri dodiru daju različiti osećaj,toplote,glatkoće,gruboće-parovi se koriste za usavršavanje sposobnosti razlikovanja materijala.
4+

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Taktilni valjci: 1550 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-07-13
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

Kutije za razlikovanje zvukova 20

Kutije za razlikovanje zvukova 20

Ova igračka je korisna za učenje nijansi boja kao i njihovu diskriminaciju, usmeravanje i održavanje pažnje, klasifikaciju, pamćenje, auditivnu i vizuelnu percepciju, koordinaciju ruku, koordinaciju oko-ruka, podsticanje sazrevanja opredeljenosti za vodeće uvo.

Opis

materijal:Parena bukva,šper ploča,staklo,čelik,drvo, plastika i razni prirodni materijali-so,pirinač,biber…
boja: nefarbano
namena: Prilikom zveckanja svaka kutija daje različit zvuk
10 pari kutija/20 komada/

Parovi kutija se koriste za usavršavanje sposobnosti diskriminacije zvukova, razvoj sluha, razvoj Kutije za razlikovanje zvukova 20auditivne memorije, priprema za muziku..

Za kontrolu greške svaki par označen je istom bojom.

Mera kutije 3,6/3,6/3,6 cm.

Igračka se sastoji od 20 kutija koje su podeljene na 10 pari. Svaki par je različite boje i pri zveckanju daje drugačiji zvuk.

Namenjeno deci od 4+

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Kutije za razlikovanje zvukova 20: 2500 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-07-13
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

Zvučno taktilne kutije

Zvučno taktilne kutije

Razni oblici na površini kutija - pri dodiru daju različiti osećaj,

parovi se koriste za usavršavanje sposobnosti diskriminacije
oblika i zvukova.

Opis

materijal:Parena bukva, čelik, drvo,šper ploča, šmirgl papir, plastika i razni prirodni materijali-so,riža,biber.
boja: nefarbano
namena: Pri zveckanju svaka kutija daje različit zvuk
6 pari kutija/12 komada/

Sa jedne stane svaki par kutije ima zalepljen šmirgl papir raznih oblika.
Materijal se koristi za razvoj čula dodira.
Namenjeno deci od 3,5+

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Zvučno taktilne kutije: 1800 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-07-13
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

Karte za dodir 20 komada sa kutijom

Pločice se koriste za razvoj i usavršavanje taktilne percepcije.

Karte za dodir 20 komada sa kutijom

Opis

težina:~600gr. Mera kutije:21.5/13,5/8,7 cm
materijal:parena bukva,MDF 4 mm
boja: lakirano sa neškodljivim lakom na vodenoj bazi.
namena: pločice su reljefnog tipa i postoji 10 istih parova u drvenoj kutiji sa poklopcem.

Namenjeno deci od 3+

 

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Karte za dodir 20 komada sa kutijom: 3050 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-07-13
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

Vijci i matice

Vijci i maticeRazvijanje fine motorike, vežbe sa vijcima i maticama odlične su za pripremanje prstića za pravilno držanje olovke.

Opis

težina:~600 gr. mera: 9.5/18/10 cm
materijal: vijci i matice, kvalitetno tvrdo drvo-bukva.
Napomena: igračka didaktički materijal namenjen je deci iznad 4.5 godine.Obavezno je prisustvo roditelja ili vaspitača.

 

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Vijci i matice: 1250 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-07-13
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

 

Geometrijska tela 3+

Komplet geometrijskih tela uvodi dete u svet geometrijskih tela. koja sadrži

Geometrijska tela 3+Set čine : valjak,kocka, elipsoid, kupa, lopta, četvorostrana piramida, trostrana piramida, ovoid, pravougaona prizma, trougaona prizma.

Komplet geometrijskih tela uvodi dete u svet
geometrijskih tela,koja sadrži valjak,kocka,
elipsoid,kupa,lopta,četvorostrana piramida,tro-
strana piramida,ovoid,pravougaona prizma,
trougaona prizma. Sva geometrijska tela su izra-
đena od tvrdog drveta i obojena plavom lak bojom koja je neškodljiva. Rad sa geometrijskim telima i 210012 geometrijskim oblicima navede dete da uvidi povezanost između trodimenzionalnih figura sa njima odgovarajućim dvodimenzionalnim oblicima tj.osnovama figura. U komplet su uključena i tri stalka za ovalna tela i korpa za odlaganje geometrijskih tela.

 

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Geometrijska tela 3+: 12600 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2022-03-14
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

 

Taktilni Domino - Materijali

Domino je društvena igra koja je namenjena svim uzrastima. Sastoji se od 28 pločica

Opis

Namena: domine su sa različitim materijalima- treba pronaći par domina po dodiru ili boji.
Druge oblasti korišćenja:
-Razvoj čula dodira
-Specijalni razvoj .
materijal:kvalitetno tvrdo drvo-parena bukva,šmirgl papir,čoja,karton,guma,pluta,koža.
Boja:NEFARBANO.
Kutija lakirana neškodljivim lakom na vodenoj bazi.

‚‚Domino je društvena igra koja je namenjena svim uzrastima. Sastoji se od 28 pločica koje su podeljene na dve polovine i na svakoj od njih se nalazi određen broj tačkica.Svaki igrač ima isti broj pločica, dok je određeni broj pločica neupotrebljen. Igra se započinje tako što jedan igrač stavi prvi domino, a zatim ostali igrači dodaju po jednu pločicu koja mora da ima identičnu polovinu kao prethodna. Predstavljamo vam nešto drugačije domine. One se sastoje, takođe, od dve polovine na kojima se nalaze različiti materijali. Cilj je da se pronađe odgovarajući par domina po dodiru ili boji. Ova igračka je korisna za razvoj čula dodira, upoznavanje pravila igre, učenje poštovanja pravila, produžavanje pažnje, koordinaciju oko-ruka, vizuelnu percepciju.Osim navedenog, igračka je korisna za vežbanje strpljenja i poštovanje redosleda igranja.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Taktilni Domino - Materijali: 2000 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2022-03-14
u Srbiji u dinarima.

Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

 IX-OX za interaktivne table 4+

IX-OX društvena igra za interaktivne table.

Opipljivi oblici X  i O.

Ix-ox  društvena igra (ili Tic-tac-toe) za 2 igrača. X i O koji naizmenično označavaju razmake u mreži 3×3 Igrač koji uspe staviti tri svoja znaka u vodoravni ili dijagonalni red, osvaja igru.  Sledeći primer igre pobeđuje igrač  koji poseduje znak X.

Igru najčešće igraju mala deca koja još nisu otkrila optimalnu štrategiju, ali se i odrasli rado igraju IX OX društvene igre.

Idealna je za porodična putovanja, ekskurzije   itd.

Takođe se koristi kao pedagoški alat za poučavanje fair play igre  i  inteligencije.

Namenjeno deci od 4 godine .

Dimenzija:20x20x4.5 cm

Materijal: drvena kutija parena bukva,IX-OX delovi parena bukva ,čelična žica,guma.

22x22x6 cm

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- IX-OX za interaktivne table 4+: 1600 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-07-13
u Srbiji u dinarima.
Nazad na edukativne i društvene igre za slepe
 

IX OX mali 4+

mali IX OX  društvena  igra

Ix-ox  društvena igra (ili Tic-tac-toe) za 2 igrača. X i O koji naizmenično označavaju razmake u mreži 3×3

Igrač koji uspe staviti tri svoja znaka u vodoravni ili dijagonalni red, osvaja igru.

Sledeći primer igre pobeđuje igrač  koji poseduje znak X.

Igru najčešće igraju mala deca koja još nisu otkrila optimalnu štrategiju, ali se i odrasli rado igraju IX OX društvene igre.
Idealna je za porodična putovanja, ekskurzije   itd.
Takođe se koristi kao pedagoški alat za poučavanje fair play igre  i  inteligencije.
Namenjeno deci od 4 godine .
Dimenzija:12x12x1,5 cm
Dostupno u crno-belo i belo-crnoj varijanti.
Poreklo RS (Srbija), Cena:
- IX OX mali 4+: 550 DIN + PDV (ako se placa) ... Azurirano: 2023-07-13
u Srbiji u dinarima.
Nazad na edukativne i društvene igre za slepe

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.