Tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma

Braille sa drvenim ekserima / okretanje
Braille metalni ekseri /okretanje
Braille sa Drvenim Ekserima Izokretanje
Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-4 slova
Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-5 slova
Braille sa Drvenim Ekserima -10 slova
Braille sa Ekserima -30 slova Braille sa Ekserima -30 slova

Braille sa drvenim ekserima / okretanje

Braille sa drvenim ekserima

Specijalni didaktički materijal koji priprema dete za pisanje i čitanje, zasniva se na šestotačkastom sistemu.

Opis

Materijal: Šper-parena bukva, jelovina, drveni ekseri.
Mera:17/9,8/3 cm

Na ploči se nalazi držač za drvene eksere, koji se zatvara okretanjem.
Pogodno za vežbanje, podsticanje i razvoj kvalitetne koordinacije oko-ruka – što je preduslov za proces pisanja i crtanja.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Braille sa drvenim ekserima / okretanje: 660 DIN + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.

Nazad na tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma

Braille metalni ekseri /okretanje

Materijal: Šper-parena bukva, jelovina, metalni ekseri.Braille metalni ekseri /okretanje
Mera:17/9,8/3 cm

Specijalni materijal koji priprema dete za pisanje i čitanje, zasniva se na na šestotačkastom sistemu.
Dodatno se na ploči nalazi držač za metalne eksere, koji se zatvara okretanjem.
Pogodno za vežbanje, podsticanje i razvoj kvalitetne koordinacije oko-ruka – što je preduslov za proces pisanja i crtanja.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Braille metalni ekseri /okretanje: 660 DIN + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.

Nazad na tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma

Braille sa Drvenim Ekserima Izokretanje

Braille sa Drvenim Ekserima Izokretanje

Mera: 10/14.6/4,2 cm.
Materijal: Šper-parena bukva, jelovina, drveni ekser.
Specijalni materijal koji priprema dete za pisanje i čitanje, zasniva se na šestotačkastom sistemu. Dodatno se na ploči nalazi držač za drvene eksere, koji je ugrađen u ploču.
Tiflopedagoški materijal za uvežbavanje stenografije (kucanja na Brajevoj mašini) i rad na računaru.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Braille sa Drvenim Ekserima Izokretanje: 660 DIN + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.

Nazad na tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma

Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-4 slova

Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-4 slova

Mera: 23/10,5/4,5 cm.
Materijal: Šper-parena bukva, jelovina, drveni ekser.
Specijalni materijal koji priprema dete za pisanje i čitanje, zasniva se na šestotačkastom sistemu. Na ploči se nalazi držač za drvene eksere, koji je ugrađen u ploču.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-4 slova: 1400 DIN + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.

Nazad na tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma

 

Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-5 slova

Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-5 slova

Mera: 25/12/4,5 cm.
Materijal: Šper-parena bukva, jelovina, drveni ekser.
Specijalni materijal koji priprema dete za pisanje i čitanje, zaniva se na šestotačkastom sistemu. Na ploči se nalazi držač za drvene eksere, koji je ugrađen u ploču. Drveni ekseri za 5 slova.
Tiflopedagoški materijal.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-5 slova: 1500 DIN + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.

Nazad na tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma

Braille sa Drvenim Ekserima -10 slova

Mera: 15/23/3,5 cm.
Materijal: Šper-parena bukva, jelovina, drveni ekser.

Specijalni materijal koji priprema dete za pisanje i Braille sa Drvenim Ekserima -10 slovačitanje, zasniva se na šestotačkastom sistemu. Na ploči se nalazi držač za drvene eksere, koji je ugrađen u ploču.

10 slova

Tiflopedagoški materijal.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Braille sa Drvenim Ekserima -10 slova: 1600 DIN + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.

Nazad na tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma

Braille sa Ekserima -30 slova

Braille sa Ekserima -30 slovaMaterijal: Šper-parena bukva, jelovina, ekser.
Specijalni materijal koji priprema dete za pisanje i čitanje, zasniva se na šestotačkastom sistemu. Na ploči nalazi držač za eksere, koji je ugrađen u ploču i 30 metalnih eksera.
Tiflopedagoški materijal.
Pogodno za vežbanje, podsticanje i razvoj kvalitetne koordinacije oko-ruka – što je preduslov za proces pisanja i crtanja.

Poreklo RS (Srbija), Cena:
- Braille sa Ekserima -30 slova: 1600 DIN + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.

Nazad na tiflopedagoški materijali za učenje Brajevog pisma