Uputstva-Lupe-uveličavači za slabovide

GEM Korisničko uputstvo

GEM® omogućava Vam da gledate, snimite i sačuvate uvećane slike prilikom korišćenja Freedom Scientific-ovih elektronskih lupa - kamera sa računarom. Korišćenjem vrućih tastera (Hot Keys) ili GEM korisničkog interfejsa, možete brzo i jednostavno proći kroz sve slike ili skočiti na višestruke slike napravljenje pomoću GEM-a. Grupe slika mogu automatski biti sačuvane u bilo koji označeni folder (omotnica, fascikla) na Vašem računaru.

Opširnije: GEM Korisničko uputstvo

Prečice za MAGic 2013, uveličavač ekrana za slabovide

Opšte.
Opšti nivo.
Uvećanje, pregled i poboljšanja.
Pomeranja i pokreti na ekranu.
Praćenje.
Pomeranje pokazivača.
Režim rada sa lokatorom.
Okvir (frejm) za brzi pregled .
Speech (govor).
Čitanje dokumenata i teksta.
Čitanje okvira za dijalog.
Čitanje tabela.
Uzastopne tabelarne prečice (Table Layer Keystrokes)
Odjek tastature (Typing Echo).
Odjek (echo) miša.
Rad sa više monitora.

Opširnije: Prečice za MAGic 2013, uveličavač ekrana za slabovide

Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

0. Dobrodošli u MAGic. Sistemski zahtevi.
1. Instaliranje MAGic-a. Čarobnjak za pokretanje MAGic-a. Pokretanje podešavanja. Instaliranje RealSpeak Solo Direct sintetizatora.
2. Pokretanje MAGic Napuštanje MAGic.
3. Počinjanje. Osnova korisničkog interfejsa. Podeljeni tasteri (Split Buttons). Indikator fokusa. Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) za izgled/prikaz. Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) za govor. Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) sa alatkama (Tools).
MAGic key (MAGic taster)..
4. Čitanje teksta pomoću MAGic-a. Korišćenje miša pri čitanju teksta.. Korišćenje tastature pri čitanju teksta.. Čitanje teksta u okvirima za dijalog,
5. Traženje pomoći.. Onlajn sistem pomoći. Šta je ovo? Pomoć.. MAGic Korisničko uputstvo.. MAGic osnovna obuka (Basic Training).. Tehnička podrška. O MAGic-u..
6. FSReader Demo i materijali za obuku.. Instaliranje materijala za obuku prilikom instaliranja MAGic.. Instaliranje materijala za obuku kasnije.. Pokretanje i korišćenje FSReader Demo..
7. Nadogradnja MAGic

Opširnije: Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

Sapphire - Korisničko uputstvo

Pregled. Opis LED indikatora.Uvod. Bezbednost i održavanje. Brzo počinjanje. Punjenje baterije. Otvaranje SAPPHIRE-a. Uključivanje i isključivanje SAPPHIRE-a. Ikonica statusa baterije Čitanje pomoću SAPPHIRE-a. Položaji za čitanje. Pisanje pomoću SAPPHIRE-a. Otvaranje postolja za pisanje. Hardverske komponente (delovi).. Dugme za uključivanje (zeleno). Konektor za napajanje. LED indikator stanja baterije. Udubljena površina za prst. TV konektor (žuto). Dugme za izbor boje (plavo). Klizači za uvećanje (žuto). Dugme za zamrzavanje slike (Freeze frame) (crveno) Postolje za pisanje. Prozor kamere. LCD ekran. Povezivanje SAPPHIRE-a na TV. Korišćenje SAPPHIRE Šta je video režim? Aktiviranje video režima Izbor video režima. Ponovo pokretanje (resetovanje) video režima. Pregled svih video režima. Uvećanje i umanjenje slike. Zamrzavanje slike. Korišćenje linija za čitanje. Korišćenje maski za čitanje. Video režimi Servisiranje i podrška Rešavanje problema (Troubleshooting).

Opširnije: Sapphire - Korisničko uputstvo

Korisničko uputstvo za TOPAZ Desktop Video Magnifier - stonu elektronsku lupu-Dodaci

Dodatak A - menjanje podešavanja Topaz - a.
A.1. Podešavanja TOPAZ - a.
A.2. Pokretanje režima za konfiguraciju i uređivanje podešavanja TOPAZ-a.
A.3. Prilagođavanje podešavanja za uvećanje.

A.4. Izbor tabele uvećanja.

A.5. Promena prikazanog broja uvećanja.
A.6. Resetovanje podrazumevanih podešavanja.
A.7. Prikaz broja verzije firmware-a.
Dodatak B - konektori na zadnjoj strani panela.

TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

Opširnije: Korisničko uputstvo za TOPAZ Desktop Video Magnifier - stonu elektronsku lupu-Dodaci

Korisničko uputstvo za RUBY® ručni video uveličavač - lupu

0. Impresum; Tehnička podrška.
1. Prvo pročitajte; Opis LED indikatora baterije; Umetanje baterija; Punjenje NiMH baterija.
2. Uključivanje RUBY;. Opis dugmadi.
3. Uvećanje pomoću RUBY ručnog video uveličavača. Postavljanje RUBY-a sa sklopljenom ručicom bliže dokumentu. Korišćenje RUBY sa produženom ručicom..Promena režima boje. Zamrzavanje slike. Isključivanje LED svetla. Režim čuvanja.Ikonice režima čuvanja.Čuvanje i brisanje slike.Čuvanje slike kada je memorija puna.

4. Opis hardvera
5. Rešavanje problema (Troubleshooting). Uređaj se ne uključuje. Ekran je prazan. LED indikator baterije treperi crveno. Crvena LED (svetleća dioda) je aktivna kada je RUBY priključena na strujni adapter (punjač). LED indikator baterije ne treperi crveno, iako je strujni adapter (punjač) povezan i utaknut u zidnu utičnicu. NiMH baterije se ne pune. Postoje mrlje ili fleke na ekranu. Tekst je previše mali ili je previše veliki za čitanje. LED svetla prave odsjaj nad reflektujućom površinom. RUBY se isključuje nakon 30 minuta čitanja
7. Bezbednost i održavanje.. Procedura čišćenja. LCD ekran.. Čišćenje ostalih delova RUBY ručnog video uveličavača

Opširnije: Korisničko uputstvo za RUBY® ručni video uveličavač - lupu

Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier- Povezivanje

B - Korišćenje TOPAZ XL HD kao računarskog monitora.
B.1. Sa računara na Topaz XL HD preko VGA.
B.2. Rezolucije ekrana
C - Topaz XL HD i GEM program (softver) za povezivanje.
D - konektori na zadnjoj strani panela.
E - Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije USA - SAD (Federal Communications Commission).

Opširnije: Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier- Povezivanje

Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier-Izmena podešavanja

1. Podešavanja TOPAZ XL HD-a.
2. Pokretanje režima za konfiguraciju i uređivanje podešavanja TOPAZ XL HD-a.
3. Prilagođavanje podešavanja za uvećanje.
4. Izbor tabele uvećanja
5. Uvećanje tabelarnih vrednosti
6. Promena prikazanog broja uvećanja.
7. Resetovanje podrazumevanih podešavanja.
8. Prikaz broja verzije firmware-a.

Opširnije: Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier-Izmena podešavanja

Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier

1. Topaz XL HD na prvi pogled
2. Transport i pomeranje TOPAZ XL HD
3. Koraci za korišćenje TOPAZ XL HD
4. Napredne operacije
Dodatak A - Izmene podešavanja Topaz XL HD-a
Dodatak B - korišćenje Topaz XL HD kao monitor računara
Dodatak C - Topaz XL HD i GEM program (softver) za povezivanje
Dodatak D - konektori na zadnjoj strani panela

Opširnije: Korisničko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier

Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

0. Dobrodošli u MAGic. Sistemski zahtevi.
1. Instaliranje MAGic-a. Čarobnjak za pokretanje MAGic-a Podešavanja pri pokretanju (Startup Settings) za Windows Vista ili kasnije Podešavanja pri pokretanju (Startup Settings) za Windows XP Instaliranje RealSpeak Solo Direct sintetizatora.
2. Pokretanje MAGic. Napuštanje MAGic
3. Počinjanje Dugmadi za uvećanje i govor. Meni MAGic-a MAGic key (MAGic taster).
4. Čitanje teksta pomoću MAGic-a Korišćenje miša pri čitanju teksta. Korišćenje tastature pri čitanju teksta. Čitanje teksta u okvirima za dijalog,
5. Traženje pomoći. Onlajn sistem pomoći Šta je ovo? Pomoć. MAGic Korisničko uputstvo. MAGic osnovna obuka (Basic Training). Tehnička podrška. O MAGic-u.
6. FSReader Demo i materijali za obuku. Instaliranje materijala za obuku prilikom instaliranja MAGic. Instaliranje materijala za obuku kasnije. Pokretanje i korišćenje FSReader Demo.
7. Nadogradnja MAGic

Opširnije: Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

Korisničko uputstvo za ONYX Swing-arm Portable Magnification Cameras

Komponente ONYX Swing-arm - uveličavajuće kamere - elektronske lupe: Šta je u kutiji: Bezbednost i održavanje: Sastavljanje ONYX-a : Pozicioniranje kamere za rad na daljinu ili blizinu: Osnovne operacije pri korišćenju daljinskog upravljača: Promena uvećanja: Promena režima prikaza: Usmeravanje kamere na udaljene slike: Okretanje slike: Zamrzavanje slike: Prebacivanje na automatsko fokusiranje: Funkcije ONYX daljinskog upravljača: Uparivanje daljinskog upravljača sa kamerom: Upravljanje kamerom: Podesavanje slike: Servisiranje i podrška: Rešavanje problema (Troubleshooting)

Opširnije: Korisničko uputstvo za ONYX Swing-arm Portable Magnification Cameras

Korisničko uputstvo za ONYX Flexible-arm PC Edition

Komponente ONYX Flexible-arm PC Edition - uveličavajuće kamere - elektronske lupe - povezane na PC računar: Šta je u kutiji: Bezbednost i održavanje: Sastavljanje ONYX-a :Pričvršćivanje ONYX Flexible-arm PC Edition na ivicu stola: Sastavljanje kamere: Video i napojni priključci: Instaliranje i pokretanje softvera za uveličavanje: Pozicioniranje kamere za rad na daljinu ili blizinu: Osnovne operacije pri korišćenju daljinskog upravljača: Promena uvećanja: Promena režima prikaza: Usmeravanje kamere na udaljene slike: Okretanje slike: Zamrzavanje slike: Prebacivanje na automatsko fokusiranje: Funkcije ONYX daljinskog upravljača: Uparivanje daljinskog upravljača sa kamerom: MAGic EyeMerge "vrući tasteri" (Hot Keys): Snimanje (Capture) slike: Pregled slika: Redovi i maskiranje: Upravljanje kamerom: Podesavanje slike: Servisiranje i podrška: Rešavanje problema (Troubleshooting)

Opširnije: Korisničko uputstvo za ONYX Flexible-arm PC Edition