TOPAZ XL HD Desktop Magnifier - stona elektronska lupa visoke preciznosti kompatibilna sa računarom

Korisničko uputstvo

1. Topaz XL HD na prvi pogled.
2. Transport i pomeranje TOPAZ XL HD.
3. Koraci za korišćenje TOPAZ XL HD.
4. Napredne operacije

Dodaci

Dodatak A - Izmene podešavanja Topaz XL HD-a
Dodatak B - korišćenje Topaz XL HD kao monitor računara
Dodatak C - Topaz XL HD i GEM program (softver) za povezivanje
Dodatak D - konektori na zadnjoj strani panela

Sadržaj: TOPAZ XL HD Desktop Magnifier - stona elektronska lupa visoke preciznosti

0. Impressum..
1. Topaz XL HD na prvi pogled.
1.1. Korišćenje ovog uputstva.
2. Transport i pomeranje TOPAZ XL HD.
3. Koraci za korišćenje TOPAZ XL HD.

Objavljeno od strane:

Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

Autorska prava © 2011 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana. TOPAZ® i GEM™ su registrovani zaštitni znaci Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

Tehnička podrška

Da kontaktirate Freedom Scientific-ovu tehničku podršku (Technical Support) preko telefona, korisnici u Sjedinjenim Državama mogu pozvati (727) 803-8000, od ponedeljka do petka, od 08:30 do 19:00 (istočno vreme).

Da ih kontaktirate preko elektronske pošte (e-mail), pošaljite pitanja na Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli..

Da pretražite Bazu znanja (Knowledge Base), posetite www.FreedomScientific.com i odaberite link Podrška (Support).

Nazad na Sadržaj: TOPAZ XL HD Desktop Magnifier - stona elektronska lupa visoke preciznosti

1. Topaz XL HD na prvi pogled

TOPAZ XL HD koristi kameru visoke preciznosti za proizvodnju čiste, oštre slike i jasnog teksta. Ovo vam omogućava manje uvećanje kako bi maksimizirali količinu
informacija prikazanih na ekranu. To takođe smanjuje potrebu da pomerate XY radnu površinu ispod lupe dok čitate, gledate slike ili dok nešto majstorišete ili radite na drugim projektima. Topaz XL HD podržava povećanje nivoa od 1.5 x 67x u zavisnosti od vašeg modela.

Kao i ostali TOPAZ modeli, sadrži sledeće mogućnosti.

 • Automatsko fokusiranje koje stvara najjasniji pregled bez potrebe za dodatnim podešavanjem.
 • Podesivi unapred podešeni (pre-set) video režimi za visoko kontrastni tekst koji je najpogodniji za vaš individualni vid.
 • Povećanje ili smanjenje osvetljenosti
 • Koristite lokator pozicije sa osvetljenjem da označite centar slike kako bi lakše postavili dokumenta i pisali.
 • 16 nivoa uvećanja sa jasnom, oštrom slikom koji vam omogućavaju da precizno podesite veličinu teksta koja vam je potrebna.
 • Dve lampice sa obe strane kamere pružaju difuzno osvetljenje objekta kako bi se sprečio odsjaj i odrazi kada gledate dokumente sa sjajnim stranicama kao što su časopisi i fotografije.
 • Veliko postolje za čitanje otporno na trenje pomera se čitavih 16 inča s leva na desno za lakše čitanje dokumenata još većih formata.
 • Kočni mehanizam postolja za čitanje omogućava vam ga da zaključate kada želite da bude stabilno i da se ne pomera.
 • Modeli sa LCD ravnim panel monitorima omogućavaju vam da podesite visinu i ugao ekrana za najbolji pregled, kao i veću ugodnost za vrat i gornji deo leđa prilikom gledanja.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ XL HD Desktop Magnifier - stona elektronska lupa visoke preciznosti

1.1. Korišćenje ovog uputstva

Ovo uputstvo opisuje kako da:

 • Pomerite i postavite TOPAZ na sto, a zatim uključite i počnete brzo da koristite TOPAZ.
 • Koristite napredne funkcije kao što su čitanje redova i maskiranje koje vam omogućavaju da se lakše koncentrišete na određene oblasti dokumenta, novina, časopisa ili knjige. TOPAZ takođe može da zaključa fokus na objektu koji se posmatra na radnoj površini umesto da ručnog držanja objekta i pomeranja ispod kamere.
 • Prilagodite kontrastne boje da bi lakše videli objekat posmatranja.
 • Približite i udaljite zumiranje kako bi vam bilo lakše da pronađete svoju poziciju dok čitate.
 • Povežite TOPAZ i vaš računar preko VGA video porta kako bi koristili TOPAZ kao glavni monitor računara, a zatim se jednostavno prebacujte nazad i napred između pregleda na računaru i kamere TOPAZA.
 • Povežite TOPAZ i vaš računar preko USB porta da koristite opcioni GEM program (softver) za upravljanje slikama da pregledate, snimite i sačuvate uvećane slike sa vašeg TOPAZA na vaš računar.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ XL HD Desktop Magnifier - stona elektronska lupa visoke preciznosti

2. Transport i pomeranje TOPAZ XL HD

Koristite ovu sliku i tekst na stranama 4 i 5 da podignete, prenesete i postavite TOPAZ XL HD.

Podizanje, prenošenje i postavljanje TOPAZ 1. Zabravljivanje ruke monitora 2. Kočni mehanizam postolja 3. Držač kamere 4. Napomena o držačima prilikom izmeštanja kamere: NEMOJTE prenositi TOPAZ držeći ga za njegova LCD svetla za čitanje.
Podizanje, prenošenje i postavljanje TOPAZ
1. Zabravljivanje ruke monitora
2. Kočni mehanizam postolja
3. Držač kamere
4. Napomena o držačima prilikom izmeštanja
kamere: NEMOJTE prenositi TOPAZ držeći ga za njegova LCD svetla za čitanje.

1. Zabravite ruku monitora kako bi ste osigurali i sprečili monitor da se kreće levo-desno.

Izvucite čiodu da zaključate. Pritisnite čiodu da otključate. Napomena: Ruka monitora mora biti postavljena u centar pre zaključavanja.
Izvucite čiodu da zaključate. Pritisnite čiodu da otključate.
Napomena: Ruka monitora mora biti postavljena u centar pre zaključavanja.

2. Zabravite XY radnu površinu, kako se ne bi kretala, tako što ćete pomeriti crvenu ručicu za zabravljivanje ka TOPAZ XL HD-u.

3. Podignite i prenesite TOPAZ XL HD uz pomoć držača kamere i pomerite je na čvrstu i stabilnu radnu površinu kao što je radni sto, sto ili ploča. Jedna od predloženih metoda je da savijete ruku kamere oko njenog držača a zatim je podignete.

Važno: NEMOJTE prenositi TOPAZ držeći ga za njegova LED svetla za čitanje.

Za nošenje TOPAZ-a, savijte ruku kamere oko njenog držača a zatim je podignite. NEMOJTE prenositi uređaj držeći ga za njegova svetla za čitanje. Onda, koristite držače za promenu položaja da premestite TOPAZ na željeno mesto na stolu.
Za nošenje TOPAZ-a, savijte ruku kamere oko njenog držača a zatim je podignite. NEMOJTE prenositi uređaj držeći ga za njegova svetla za čitanje. Onda, koristite držače za promenu položaja da premestite TOPAZ na željeno mesto na stolu.

4. Koristite držače sa obe strane postolja da pomerite i pozicionirate TOPAZ XL HD po svojoj želji kada je postavljena na stabilnoj površini.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ XL HD Desktop Magnifier - stona elektronska lupa visoke preciznosti

3. Koraci za korišćenje TOPAZ XL HD

Koristite ovu sliku i sledeće korake da uključite i počnete sa korišćenjem TOPAZ XL HD-a.

TOPAZ sa numerisanim koracima za brzi početak. 1. Priključite kabl za napajanje. 2. Uključite prekidač da bi ste uključili lupu. 3. Pritisnite zeleni prekidač za odlazak u stanje pripravnosti. 4. Podesite visinu monitora i ugao u najbolji položaj za gledanje. 5. Postavite dokument ili objekat na XY radnu površinu ispod lupe 6. Podesite uvećanje. 7. Podesite osvetljenost. 8. Otpustite XY ručicu. 9. Odaberite režim boje. 10. Ako je neophodno uključite ili isključite zamrznutu sliku (Freeze frame) kada pregledate objekat. 11. Ako je neophodno, koristite Nađi funkciju kako bi vam bilo olakšano pronalaženje područja prikazanog na monitoru.
TOPAZ sa numerisanim koracima za brzi početak.
1. Priključite kabl za napajanje.
2. Uključite prekidač da bi ste uključili lupu.
3. Pritisnite zeleni prekidač za odlazak u stanje pripravnosti.
4. Podesite visinu monitora i ugao u najbolji položaj za gledanje.
5. Postavite dokument ili objekat na XY radnu površinu ispod lupe
6. Podesite uvećanje.
7. Podesite osvetljenost.
8. Otpustite XY ručicu.
9. Odaberite režim boje.
10. Ako je neophodno uključite ili isključite zamrznutu sliku (Freeze frame) kada pregledate objekat.
11. Ako je neophodno, koristite Nađi funkciju kako bi vam bilo olakšano pronalaženje područja prikazanog na monitoru.

1. Priključite kabl za napajanje srednjeg konektora za napajanje na zadnjoj strani TOPAZ XL HD-a u električnu zidnu utičnicu.

2. Pritisnite beli prekidač za uključivanje koji se nalazi u blizini LED svetla za čitanje sa desne strane TOPAZ-a.

3. Pritisnite zeleni prekidač za odlazak u stanje pripravnosti sa desne strane kontrolne table.

Pritisnite zeleni prekidač za odlazak u stanje pripravnosti sa desne strane kontrolne table.
Pritisnite zeleni prekidač za odlazak u stanje pripravnosti sa desne strane kontrolne table.

Napomena: Ako na ekranu monitora nema nikakve slike, budite sigurni da je monitor uključen.

4. Držite strane monitora obema rukama i pomerajte ga gore-dole da promenite visinu ili pomerite monitor levo ili desno da podesite ugao za najpogodnije gledanje.

Ako se monitor ne pomera levo ili desno, budite sigurni monitor nije zabravljen (povucite čiodu da otključate) koja se nalazi na osnovi ruke monitora. Takođe, budite sigurni da je monitor podignut kako bi mogao da se slobodno kreće s leva na desno.

Za informacije o zabravljivanju ruke pogledajte Transport i pomeranje TOPAZ XL HD kao što je prethodno pomenuto u dokumentu.

Pomeranje monitora TOPAZ-a gore, dole, okretanje levo i desno.
Pomeranje monitora TOPAZ-a gore, dole, okretanje levo i desno.

5. Stavite dokument koji želite da uveličate na centar radne površine. Pomerite dokument nazad tako da dotakne zadnju stranu XY radne površine. Da pročitate bočicu sa lekovima, stavite je u udubljenje koje se nalazi na zadnjem delu XY radne površine. Ovo sprečava da se bočica otkotrlja sa radne površine.

6. Okrenite crno dugme za biranje uvećanja da podesite uvećanje.

Crno dugme za biranje uvećanja - okrenite levo da udaljite ili ga okrenite desno da približite sliku.
Crno dugme za biranje uvećanja - okrenite levo da udaljite ili ga okrenite desno da približite sliku.

7. Okrenite žuto dugme za biranje osvetljenosti da podesite osvetljenost.

Žuto dugme za biranje osvetljenosti - okrenite levo da zamračite ili desno da osvetlite sliku.
Žuto dugme za biranje osvetljenosti - okrenite levo da zamračite ili desno da osvetlite sliku.

8. Otključajte radnu površinu da pomerate dokument kako bi se tekst pomerao napred-nazad po ekranu da bi vam čitanje bilo jednostavnije.

Otključavanje radne površine
Otključavanje radne površine

9. Okrenite plavo dugme za biranje režima boje da podesite režim boje koji najviše odgovara vašim vizuelnim potrebama. Podrazumevani režimi boje su: puna boja, crno na belom, belo na crnom, žuto na plavom i žuto na crnom.

Plavo dugme za biranje režima boje - okrenite levo ili desno da izaberete režim boje.
Plavo dugme za biranje režima boje - okrenite levo ili desno da izaberete režim boje.

10. Pritisnite dugme zamrznuta slika (Freeze frame) koji se nalazi u centru crnog dugmeta za biranje uvećanja da zamrznete trenutnu sliku na ekranu. Pritisnite ga ponovo da se vratite na živo posmatranje (live view).

Dugme zamrznuta slika (Freeze frame) u centru crnog dugmeta za biranje uvećanja
Dugme zamrznuta slika (Freeze frame) u centru crnog dugmeta za biranje uvećanja

11. Pritisnite i zadržite dugme Nađi (Find) koje se nalazi u centru žutog dugmeta za biranje osvetljenosti da udaljite i vidite veći deo dokumenta. Pojavljuje se niz krstića na ekranu monitora. Pomerajte XY radnu površinu i koristite krstiće da centrirate i vidite novu oblast dokumenta.

Otpustite dugme Nađi (Find) da isključite krstiće i ponovo približite novu oblast dokumenta.

Dugme Nađi (Find) nalazi se u centru žutog dugmeta za biranje osvetljenosti
Dugme Nađi (Find) nalazi se u centru žutog dugmeta za biranje osvetljenosti

Nazad na Sadržaj: TOPAZ XL HD Desktop Magnifier - stona elektronska lupa visoke preciznosti

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.