SAPPHIRE prenosna video elektronski uveličavač - lupa za slabovide

Korisničko uputstvo

Freedom Scientific, Inc.,

Prikaz lupe: The SAPPHIRE™ Portable Magnifier, prenosna uveličavajuća kamera-elektronska lupa.

Objavljeno od strane

Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

prevedeno: jul 2012.

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

Autorska prava © 2012 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana.

SAPPHIRE® je zaštitni znak Freedom Scientific-a, Inc., u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama.

Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije USA - SAD (Federal Communications Commission)

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da se pridržava ograničenja za kategoriju B digitalnih uređaja, u skladu sa članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja imaju za cilj da obezbede zaštitu od štetnih uticaja u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

  • Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
  • Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
  • Okrenite antenu za prijem signala.
  • Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Sadržaj

1. Pregled.
1,1. Opis LED indikatora.
2. Uvod
2,1. Šta je u kutiji
2,2. Bezbednost i održavanje.
3. Brzo počinjanje..
3,1. Punjenje baterije.
3,2. Otvaranje SAPPHIRE-a.
3,3. Uključivanje i isključivanje SAPPHIRE-a.
3,4. Ikonica statusa baterije
4. Čitanje pomoću SAPPHIRE-a.
4,1. Položaji za čitanje.
5. Pisanje pomoću SAPPHIRE-a.
5,1. Otvaranje postolja za pisanje.
6. Hardverske komponente (delovi)..
1 - Dugme za uključivanje (Zeleno).
2 - Konektor za napajanje.
3 - LED indikator stanja baterije.
4 - Udubljena površina za prst.
5 - Konektor za TV (Žuto).
6 - Dugme za izbor boje (Plavo).
7 - Klizači za uvećanje (Žuto).
8 - Dugme za zamrzavanje slike (Freeze frame) (Crveno).
9 - Postolje za pisanje.
10 - Prozor kamere.
11 - LCD ekran.
7. Povezivanje SAPPHIRE-a na TV.
8. Korišćenje SAPPHIRE
8,1. Šta je video režim?
8,2. Aktiviranje video režima
8,3. Izbor video režima.
8,4. Ponovo pokretanje (resetovanje) video režima.
8,5. Pregled svih video režima.
8,6. Uvećanje i umanjenje slike.
8,7. Zamrzavanje slike.
8,8. Korišćenje redova za čitanje.
8,9. Korišćenje maski za čitanje.
9. Video režimi
10. Servisiranje i podrška
10,1. Rešavanje problema (Troubleshooting).

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.