Uputstva-AT-pomagala za komunikaciju

Korisničko uputstvo za GoTalk 32

Korisničko uputstvo za GoTalk 32 - Izgled i delovi.
- Nivoi.
- Jačina zvuka.
- Poruke sa ključnim pojmovima.
- Snimanje poruka.
- Reprodukovanje poruka.
- Brisanje snimaka.

- Zaključavanje opcija.
- Noge.
- Baterije.
- Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera).
- Odgovori na najčešća pitanja i saveti.
- GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera.
- Dodatna oprema za Go Talk 32+.

Opširnije: Korisničko uputstvo za GoTalk 32

Korisničko uputstvo za GoTalk Express 32

GoTalk Express 32

 

1. Izgled i delovi GoTalk Express 32.
2. Uvod
( Mogućnosti ukratko. Kratak pregled mogućnosti scan-a (brzog pregleda). Ekspresni i standardni režim rada. Jačina zvuka. Nivoi. Korišćenje slušalica. Baterije i napajanje naizmeničnom strujom.)
3. Snimanje.
(Koraci za snimanje poruka. Play (Pusti) ► i Plus ✚ dugmad. Snimanje zvučnih oznaka. Brisanje snimaka.)

4. Funkcijski režim.
(Podešavanje režima rada. Mogućnosti pretraživanja (scanning).)
5. Prekrivači (sličice za prekrivanje tastera)
(Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)) Pravljenje prekrivača (sličice za prekrivanje tastera). GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera
6. Go Talk Express 32 dodatna oprema.

Opširnije: Korisničko uputstvo za GoTalk Express 32

Korisničko uputstvo za GoTalk 20

GoTalk 20+,  jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom. - Izgled i delovi
- Uputstva
-- Tasteri za snimanje poruka
-- Pusti poruku
-- Nivoi
-- Mogućnosti zaključavanja
-Osnovni rečnik
--5 tastera sa osnovnim rečima (pojmovima)
--Ovih 5 tastera se mogu prilagoditi tako da odgovaraju u svakoj situaciji (prva ideja, druga ideja)
-Pravljenje prekrivača tasterskih sličica
--GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera
--Sprovođenje ideja
--Prekrivači tasterskih sličica

Opširnije: Korisničko uputstvo za GoTalk 20

Korisničko uputstvo za GoTalk 4+

gotalk4plus - Izgled i delovi
- Uputstva
-- Tasteri za snimanje poruka
-- Pusti poruku
-- Nivoi
-- Mogućnosti zaključavanja
-Osnovni rečnik
--2 tastera sa osnovnim rečima (pojmovima)
--Ova 2 tastera se mogu prilagoditi tako da odgovaraju u svakoj situaciji (prva ideja, druga ideja)
-Izrada prekrivača tasterskih sličica
--GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera
--Sprovođenje ideja
--Prekrivači tasterskih sličica

Opširnije: Korisničko uputstvo za GoTalk 4+