Korisničko uputstvo za GoTalk 32

GoTalk 32+ je izlazni govorni, komunikacioni uređaj (komunikaciono pomagalo) sa višestrukim porukama i nivoima. Sami birate poruku koja se snima na tasteru bilo da je to reč ili zvuk. Taster se radi lakšeg raspoznavanja obeležava slikom ili rečju. Odštampajte prekrivajuće elemente (rešetku sa sličicama ili rečima), snimite poruke i GoTalk 32+ je spreman za upotrebu!

 

Korisničko uputstvo za GoTalk 32

 

 

Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 32+:

 

Izgled i delovi GoTalk 32+

 

Prednja strana GoTalk 32+

Korisničko uputstvo za GoTalk 32

1. Zvučnik.
2. Tasteri za snimanje poruka.
3,4. Prorez za prekrivajuće elemente.
5. Osnovne reči.
6. Mikrofon.
7. Indikator snimanja - LED (svetleća dioda) (crvena)
8. Indikator nivoa - LED (svetleća dioda) (zelena)
9. Dugme za promenu nivoa.
10. Kontrola jačine zvuka.

Dužina snimanja:
10 sekundi po poruci
17 sekundi za osnovne reči

Prikaz poleđine uređaja

 1. Navojni umetak (postavi nogicu ovde)
 2. Uključivanje / isključivanje (on/off)
 3. Dugme Snimi
 4. Brisanje nivoa
 5. Pregrada za baterije (2 AA)
 6. Navojni umetak (postavi nogicu ovde)
 7. Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)
Korisničko uputstvo za GoTalk 32

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 32+

 

Nivoi

GoTalk 32+ ima pet nivoa; svaki nivo sadrži sopstveni set od 32 poruke. Dugme za promenu nivoa se nalazi sa prednje strane, desno od ručice. Pet numerisanih zelenih LED dioda predstavljaju nivoe. Da promenite nivo, pritisnite i otpustite zeleno dugme za promenu nivoa. Zeleno LED svetlo za prikaz nivoa počeće da svetli. Pritisnite i otpustite dugme ponovo da se prebacite na sledeći nivo.

Zaključavanje nivoa sprečava neželjenu promenu nivoa. Da biste zaključavali uređaj na određeni nivo, vidi Zaključavanje opcija za više detalja.

Jačina zvuka.

Dugmad za kontrolu jačine zvuka (povećanje i smanjenje zvuka) nalaze se na prednjoj strani, levo od ručice. Zvučni signal se čuje kada se podešava jačina zvuka. Zvučni signal se neće čuti kada jačina zvuka dostigne minimalno ili maksimalno podešavanje.

Poruke sa ključnim pojmovima

Poruke snimljene za tastere sa Osnovnim rečima reprodukuju istu poruku na svakom nivou; one nisu povezane sa nivoima. Svaka od ove tri poruke mogu da traju po 17 sekundi. Traka za prekrivanje tastera za Osnovne reči je odvojena od koordinatne mreže za 32 poruke. Za snimanje ili ponovno snimanje jedne ili sve tri Osnovne reči, pratite uputstava za snimanje poruka.

Snimanje poruka

Svaka poruka ima maksimalnu dužinu snimanja od 10 sekundi. Uključite GoTalk 32+: LED diode se uključe na trenutak, uređaj se oglasi zvučnim signalom, zelena dioda pokazuje nivo koji je trenutno u upotrebi. Za snimanje, pritisnite i otpustite taster za snimanje (koji se nalazi na poleđini), uključiće se zelena LED svetleća dioda za prikaz nivoa i crvena LED za snimanje.

Dok obe LED diode svetle, pritisnite i otpustite taster sa porukom na kome želite da snimite poruku; dok snimate crvena dioda treperi pokazujući da je snimanje u toku. Govorite jasno prilikom snimanja, onda pritisnite bilo koji taster da prekinete snimanje. Nastavite da snimate dodatne poruke ili izađite iz režima snimanja. Da napustite režim snimanja, pritisnite i otpustite ponovo dugme Record :LED svetla će se isključiti. Zaključavanje snimanja sprečava neželjeno snimanje i brisanje snimljene poruke. Da biste zaključavali snimanje i presnimavanje, vidi zaključavanje opcija za više detalja. Takođe, pogledajte odgovore na najčešća pitanja i savete.

 

 

Reprodukovanje poruka

Pritisnite i otpustite taster za poruku, zeleno svetlo za prikaz nivoa će početi da treperi dok se reprodukuje poruka.

GoTalk 32+, reprodukuje poruku

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 32+

 

GoTalk 32+

Brisanje snimaka

Da izbrišete pojedinačnu poruku sa tastera, zamenite postojeću poruku drugim snimkom. Uključite režim snimanja (Record mode). Pritisnite i otpustite taster sa porukom da otpočnete snimanje. Zatim brzo pritisnite bilo koji taster da prestanete sa snimanjem (pritisnite taster sa porukom).

Da izbrišete sve snimke na nivou, izaberite nivo koji će se brisati (dugme za promenu nivoa). Uključite režim snimanja (Record mode). Ubacite vrh olovke ili spajalicu u otvor za brisanje nivoa koji se nalazi na poleđini uređaja Go Talk 32+. Crveno LED svetlo za snimanje ostaće upaljeno, a zeleno LED svetlo za prikaz nivoa će se isključiti. Sve poruke na trenutnom nivou biće obrisane. Brisanjem nivoa ne brišu se osnovne reči.

Zaključavanje opcija

Sprečavanje neželjenog snimanja i/ili promene nivoa.

Zaključavanje nivoa - da biste zaključali nivo, pritisnite i zadržite dugme za snimanje. Uključiće se crvena LED za snimanje i zelena LED za prikaz nivoa. Dok pritiskate dugme za snimanje, pritisnite i zadržite taster za smanjenje jačine zvuka . LED koja ukazuje na snimanje i LED za prikaz nivoa isključiće se kako bi znali da je zaključavanje nivoa uključeno.

Zaključavanje snimanja - da biste zaključali snimanje, pritisnite i zadržite dugme za snimanje. Uključiće se crvena LED za snimanje i zelena LED za prikaz nivoa. Dok pritiskate dugme za snimanje, pritisnite i zadržite taster za pojačavanje jačine zvuka . LED koja ukazuje na snimanje i LED za prikaz nivoa isključiće se kako bi znali da je zaključavanje snimanja uključeno.

Da se vratite nazad (undo) na snimanje i zaključavanje nivoa, isključite uređaj. Kada ga isključite, pritisnite i zadržite dugme za snimanje i uključite uređaj. Kada se uređaj oglašava zvukom, otpustite taster za snimanje. Sada je zakljuvanje snimanja isključeno.

Noge

Na poleđini se nalaze dva gumirana navojna otvora za navijanje nožica. Korišćenje nožica će dodati blagi nagib uređaju; noge su opcionalne dok se koristi GoTalk. Zavrnite noge u odgovarajuće otvore na poleđini uređaja.

Baterije

GoTalk 32+ koristi dve AA baterije (koje su sadržane u uređaju).

Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)

Prekrivači za nivoe koji se trenutno ne koriste mogu da se čuvaju u pregradi na poleđini uređaja.

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 32+

 

Odgovori na najčešća pitanja i saveti:

 • Za vreme postupka snimanja možete slušati prethodno snimljene poruke bez izlaska iz režima snimanja pritiskom na tastere za pojačavanje ili snižavanje jačina zvuka.
 • Problemi prilikom promene nivoa? Verovatno je uključeno zaključavanje nivoa. Vidi "undo" pasus unutar Opcija zaključavanja.
 • Problemi prilikom snimanja? Verovatno je uključeno zaključavanje snimanja. Vidi "undo" pasus unutar Opcija zaključavanja.
 • Savet za snimanje: snimajte u tihom okruženju. GoTalk mikrofon će pokupiti i snimiti sve zvukove, uključujući i one neželjene. Mikrofon se nalazi u gornjem desnom uglu, pored (crvene) LED za snimanje.
 • Savet za snimanje: postavite GoTalk na ravnu površinu prilikom snimanja. Pomeranje ruku po uređaju može da prouzrokuje neželjene zvukove prilikom snimanja. Takođe, pritisnite taster za poruku nežno na početku i završetku snimanja. Uređaj je veoma osetljiv i zahteva vrlo nežan pritisak da se aktivira.
 • Savet za snimanje: da biste ostvarili tečnu komunikaciju, izbegavajte prazne delove poruke. Za svaki taster sa porukom postoji tačno predviđeno vreme trajanja poruke. Često su snimljene poruke mnogo kraće od predviđenog trajanja. Započnite sa porukom čim uređaj počinje snimanje i zaustavite proces snimanja odmah nakon što završite poruku. Ne čekajte da istekne predviđeno vreme.

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 32+

 

GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera

Pravljenje prekrivača tasterskih sličica je jednostavno pomoću GoTalk softvera za izradu sličica za prekrivanje tastera.

Sadrži preko 4500 korisnih simbola i fotografija. Takođe, možete koristiti integrisano tematsko Onlajn pretraživanje slika ili koristiti sopstvene digitalne fotografije i slike za svaki prekrivač. Prekrivačke ćelije sadrže više slika i okvira za tekst. Funkcije za uređivanje vam omogućavaju da promenite boju, veličinu i font za tekst; pomerite, proširite, rotirate i iseckate sliku; izvezete fajl (datoteku) sa slikom u PDF, JPG ili PNG format tako da ih lako možete poslati e-mail-om drugima. Sadrži desetine gotovih šablona za sve Attainment Company AAC proizvode.

Dodatna oprema za Go Talk 32+

- Traka (kaiš) za nošenje.

- Postolje.

 

 

Attainment CompanyPrevod i obrada

Gloria Ferrari doo.

mart 2014.

Nazad na Sadržaj korisničkog uputstva za GoTalk 32+