Uputstva-AT-pomagala za telesne OSI

Tobii PCEye Go korisnički priručnik

1. Uvod
2. Bezbednost.
3. Početak rada.
4. Korišćenje Tobii PCEye Go.
4.1. Pozicioniranje.
4,2. Korišćenje Windows kontrola.
4.3. Pauziranje / nastavljanje interakcije sa pogledom.
4,4. Tobii PCEye obaveštenja o ažuriranju.
5. Podešavanja Tobii interakcije sa pogledom.
5,1. Pristupanje podešavanjima Tobii interakcije sa pogledom.
5,2. Kalibracija (baždarenje).
5,3. Interakcija.
5,4. Korisnički profil.
5,5. Windows kontrole.
5.5.1. Auto Start.
5,6. Podešavanja sistema.
5,7. Informacije o sistemu.
6. Podešavanja Gaze Selection.
6,1. Kartica za Opšta podešavanja.
6,2. Kartica za podešavanja tastature.
6,3. Kartica za podešavanja trake zadataka.
7. Briga o proizvodu.
Dodatak A. Podrška i garancija..
Dodatak B. Informacije o usaglašenosti..
Dodatak C. Dodatna oprema nezavisnih proizvođača.
Dodatak D. Tehničke specifikacije.

Opširnije: Tobii PCEye Go korisnički priručnik