Prilagodljive - adaptibilne tastature

Prilagodljiva tastatura - Helpikeys + Layout builder

Helpikeys

Helpikeys je membranska tastatura A3 formata koja se može programirati i koja je posebno razvijena kako bi pojednostavila pristup računaru specifično usmerena za učenje i rehabilitacione aktivnosti.

Izuzetno je prilagodljiva i prevazilazi mnoge probleme osoba sa invaliditetom - osoba sa motoričkim problemima, oštećenjem vida, teškoćama u učenju i poremećajima u ponašanju.

Opširnije: Prilagodljiva tastatura - Helpikeys + Layout builder