Prilagodljive - adaptibilne tastature

Prilagodljiva tastatura - Helpikeys + Layout builder

Helpikeys

Helpikeys je membranska tastatura A3 formata koja se može programirati i koja je posebno razvijena kako bi pojednostavila pristup računaru specifično usmerena za učenje i rehabilitacione aktivnosti.

Izuzetno je prilagodljiva i prevazilazi mnoge probleme osoba sa invaliditetom - osoba sa motoričkim problemima, oštećenjem vida, teškoćama u učenju i poremećajima u ponašanju.

Opširnije: Prilagodljiva tastatura - Helpikeys + Layout builder

IntelliKeys - moćne, programirajuće, adaptivne tastature

IntelliKeys USB- moćne, programirajuće, adaptivne tastatureIntelliKeys alternativna tastatura podržava učenike koji imaju sledeće probleme:

  • Nizak nivo obima pokretljivosti i okretnosti
  • Slabo razvijene fine motoričke veštinama
  • Slabovidost, makularna degeneracija (macular generation) ili slepoća
  • Teškoće u učenju
  • Napor pri učenju Engleskog jezika
  • Počinju sa čitanjem

Opširnije: IntelliKeys - moćne, programirajuće, adaptivne tastature