440574-001 Rev. C, 2013.

Ovo uputstvo / brzi vodič možete preuzeti u .pdf sa http://www.gloria-ferrari.com/pdf/uputstva/MAGic_Brzi_vodic_2013.pdf

Opis MAGic softver za uveličavanje sadržaja ekrana sa govorom

 

Sadržaj:

- Impresum.

0. Dobrodošli u MAGic.

0,1. Sistemski zahtevi.

1. Instaliranje MAGic-a.

1,1. Čarobnjak za pokretanje MAGic-a.

1.1.1. Pokretanje podešavanja.

1,2. Instaliranje RealSpeak Solo Direct sintetizatora..

2. Pokretanje MAGic.

2,1. Napuštanje MAGic.

3. Počinjanje.

3,1. Osnova korisničkog interfejsa.

3.1.1. Split Buttons
3.1.2. Indikator fokusa
3.1.3 . Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) za izgled/prikaz
3.1.4 . Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) za govor
3.1.5 . Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) sa alatkama (Tools).

3,2. MAGic key (MAGic taster)..

4. Čitanje teksta pomoću MAGic-a.

4,1. Korišćenje miša pri čitanju teksta..

4,2. Korišćenje tastature pri čitanju teksta..

4,3. Čitanje teksta u okvirima za dijalog.

5. Traženje pomoći..

5,1. Onlajn sistem pomoći.

5,2. Šta je ovo? Pomoć..

5,3. MAGic Korisničko uputstvo..

5,4. MAGic osnovna obuka (Basic Training)..

5,5. Tehnička podrška.

5,6. O MAGic-u..

6. FSReader Demo i materijali za obuku..

6,1. Instaliranje materijala za obuku prilikom instaliranja MAGic..

6,2. Instaliranje materijala za obuku kasnije..

6,3. Pokretanje i korišćenje FSReader..

7. Nadogradnja MAGic.

 

Objavljeno od strane

Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA
http://www.freedomscientific.com

Prevod/obrada: Gloria Ferrari doo, Zemun-Beograd, Srbija, februar 2013.
http://www.gloria-ferrari.com

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

Autorska prava © 2013 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana.

JAWS i MAGic su registrovani zaštitni znaci Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Govor na zahtev ("Speech On Demand") je zaštitni znak Freedom Scientific-a, Inc., u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Microsoft, Windows 7, Windows Vista, Windows Server, Microsoft Word, Microsoft Excel i Internet Explorer su registrovani zaštitni znaci Microsoft Corporation u USA (Sjedinjenim američkim državama) i/ili drugim zemljama. Imena aktuelnih kompanija i proizvoda pomenutih ovde mogu biti zaštitni znaci njihovih poštovanih vlasnika.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

0. Dobrodošli u MAGic

MAGic je softversko rešenje idealno za slabovide korisnike računara, ili bilo koga ko provodi dugo vremena ispred računarskog ekrana.
MAGic Vam omogućava da uveličate računarski ekran od 1 do 36 puta od svojue uobičajene veličine. Možete birati između više različitih podesivih prikaza koji Vam omogućavaju da vidite i uvećane i neuvećane delove ekrana u isto vreme.

Govorna funkcija Vam pomaže u obradi informacija na ekranu. MAGic može pročitati tekst koji kucate ili tačku na kojoj se nalazi miš. MAGic pomera uvećanu oblast na ekranu tako da ćete uvek videti tekst koji se čita i ističu se reči koje se izgovaraju.

Ako želite da ograničite količinu detalja koje govori MAGic prilikom kretanja kroz prozore i dokumente, koristite mogućnost Govor na zahtev ("Speech On Demand"). To omogućava MAGic-u da ograničeno saopšti samo akcije koje su povezane sa "vrućim tasterima" (Hot Keys). Odjek (echo) miša je i dostupan i kada se koristi Govor na zahtev ("Speech On Demand").

Miš i unapređeni pokazivač pomažu Vam da pratite položaj pokazivača miša i pokazivača na ekranu. Možete da birate između širokog spektra poboljšanih stilova. MAGic Vam omogućava da ovim poboljšanjima promenite boje, primenjujete efekte transparentnosti, prilagodite njihove veličine i još mnogo toga.

Poboljšanja boja omogućava Vam da promenite način prikaza boja na ekranu. Možete da stvorite pravila koja će zameniti jednu boju drugom ili zameniti dve boje. Takođe, možete primeniti nijansiranje boja da Vaš ekran postane crno-beli (jednobojni), i invertovati osvetljenost i boje ekrana.

Ostale mogućnosti MAGic-a su praćenje elemente ekranu, kao što su pokazivač miša, okviri za dijalog i tako dalje. Mogućnost lociranja pruža način da se brzo pronađu i premeste u različitim oblastima na ekranu. MAGic-ov višestruko usmeren sistem daje vam potpunu kontrolu za podešavanje brzine, pravca, zaustavljanja i pokretanja i kontrole za navigaciju po ekranu.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

0,1. Sistemski zahtevi

Preporučeni minimalni sistemski zahtevi za MAGic su navedeni u nastavku:

MAGic i MAGic Scripting izdanje:

 • 64-bitna verzija: Windows® 7 i Windows Server 2008® Release 2
 • 32-bitna verzija: Windows 7 i Windows Vista® Service Pack 2 i noviji

Procesorska brzina:

Minimum 1.5 GHz procesor za Windows 7 ili Windows Vista

RAM:

 • Minimum 2 GB za Windows 7 (64-bita), 4GB se preporučuje
 • Minimum 1 GB potrebno za Windows 7 (32-bita) ili Windows Vistu, 2 GB se preporučuje

Potreban prostor na disku:

MAGic zahteva manje od 200 MB skladišnog prostora na tvrdom disku (hard disku) za program i fajlove podešavanja. Dodatni prostor potreban je za operativni sistem, druge programe i Windows swap file (fajlove).

Video:

DirectX 9.1 grafički uređaj sa 1,0 WDDM drajverom ili novijim; DirectX 10 ili noviji se preporučuje

Podrška za više monitora

Računar i video (grafička) kartica koja podržava dva monitora; preporučuje se 32-bitna boja; dva monitora;

Zvuk :

Windows kompatibilna zvučna kartica je potrebna za zvučne opcije.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

1. Instaliranje MAGic-a

Da instalirate MAGic na vašem računaru, uradite sledeće:

1. Ubacite vaš DVD sa programom. Otvara se Freedom Scientific okvir za dijalog postavljanje proizvoda (Product Setup).

Na primer: Ako se vaš "MAGic installation" disk ne pokrene automatski, kliknite na Start dugme (Button), izaberite pokreni (Run), i ukucajte D:\setup. Ako vaš CD-ROM nije D, zamenite ga ispravnom oznakom.

2. Pritisnite ENTER da odaberete MAGic Screen Magnification dugme. Pritisnite ponovo ENTER da odaberete dugme MAGic Setup.

Napomena: Ako instalirate mrežni MAGic, odaberite MAGic Network Setup dugme umesto toga, a onda odaberite client ili server setup.

3. Program MAGic Setup se pokreće (instalacija počinje). Čućete govorna uputstva za instalaciju onako kako se pojavljuju na vašem ekranu. Pratite ova uputstva da završite instalaciju MAGic-a.

4. Nakon što se Čarobnjak za podešavanje (Setup Wizard) pokrene, bićete upitani da prihvatite Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom (End User License Agreement), a zatim odaberite između izvođenja uobičajene (typical) ili prilagođene (custom) instalacije. Tipična instalacija, koja se preporučuje većini korisnika, instalira najčešće mogućnosti programa. Koristite prilagođenu instalaciju ukoliko želite da odredite lokaciju na kojoj snimate MAGic na hard disk, ili ukoliko želite da instalirate klijent ili serverske komponente za daljinski pristup. Ova vrsta instaliranja se preporučuje za napredne korisnike.

5. Kada se instalacija završi, odaberite FINISH da izađete iz Čarobnjaka za podešavanje (Setup Wizard-a).

Ako se radi o novoj MAGic instalaciji, sledeći korak je da završite proces aktivacije. U suprotnom, otvoriće se MAGic Čarobnjak za pokretanje. Koristite ga da konfigurišete osnovne MAGic parametre i instalirajte osnovne materijale za obuku.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

1,1. Čarobnjak za pokretanje MAGic-a

MAGic čarobnjak za pokretanje je korisna alatka koja omogućava konfigurisanje specifičnih parametara MAGic-a, kao što su podrazumevana postavka uvećanja, zadaci "vrućih tastera" (Hot Keys) i parametri pri pokretanju. Pored toga, možete da instalirate osnovne materijale za obuku. Čarobnjak se pokreće nakon instaliranja i aktiviranja programa (softvera). Možete kasnije uvek da pokrenete MAGic meni pomoći (Help) pritiskom Alt+H i odabirom Čarobnjak za pokretanje (Startup Wizard).

Podešavanja pri pokretanju (Startup Settings) se pojavljuje kada izvršavate čarobnjaka da odredite šta i kako MAGic učitava pri pokretanju Windowsa. Opcije koje se pojavljuju će se razlikovati u zavisnosti od vašeg operativnog sistema.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

1.1.1 Pokretanje podešavanja

Okvir za dijalog Podešavanja pri pokretanju (Startup Settings) sadrži nekoliko polja za potvrdu. Ako koristite podrazumevane postavke, MAGic će se uvek učitati i pokrenuti pre pokretanja Windowsa. Ovaj okvir za dijalog sadrži sledeće stavke:

 • Izaberite pokreni MAGic u ekranu za prijavljivanje u polju za potvrdu (check box) tako da se MAGic učitava i pokreće kada se pojavljuje Windowsov ekran za prijavljivanje. Ovo polje za potvrdu (Check Boxes) je po ravilu potvrđeno. Ako imate standardna korisniča prava, te ne možete da promenite vrednost polja za potvrdu (check box) MAGic će ignorisati i neće objaviti ovo polje za potvrdu.
 • Ako potvrdite polje za potvrdu (check box) pokreni MAGic nakon prijavljivanja svih korisnika, MAGic se učitava i pokreće nakon što ste pristupili Windowsu. To je po pravilu nepotvrđeno. Ako imate standardna korisniča prava, te ne možete da promenite vrednost polja za potvrdu (check box) MAGic će ignorisati i neće objaviti ovo polje za potvrdu.
 • Kombinovana lista (Combo Box) pokretanje MAGic nakon prijavljivanja za korisnika koji ga podešava omogućava pojedinačno upravljanje da li se MAGic pokreće nakon što je on ili ona prijavljena na Windows. Ako je izabrano uvek (Always), MAGic se pokreće svaki put kada se trenutni korisnik prijavljuje. Uvek (Always) je podrazumevano postavljeno. Ako je izabrano nikad (Never), MAGic se ne pokreće kada se trenutni korisnik prijavljuje. Ako je izabrano koristi podešavanja svih korisnika (Using the All Users Setting), onda se može dogoditi sledeće: MAGic se pokreće nakon što se korisnik prijavljuje ako je potvrđeno polje za potvrdu (check box) MAGic pokreće nakon prijavljivanja za sve korisnike ili se MAGic ne pokreće ako ovo polje za potvrdu (check box) nije potvrđeno.
 • Izaberite polje za potvrdu (check box) pokreni MAGic u sistemskoj traci (Run MAGic from System Tray) da bi ste sprečili da se MAGic dugme pojavi na Windowsovoj traci zadataka (Taskbar), koja se nalazi na dnu ekrana, sa drugim programima koji su trenutno aktivni. Umesto toga, ikona MAGica se pojavljuje u Windowsovoj sistemskoj traci (System Tray), koja se nalazi u donjem desnom uglu ekrana, ukazujući na to da MAGic radi. Na kraju, kada se potvrdi polje za potvrdu (check box), ikona MAGic se ne pojavljuje na listi aktivnih prozora kada pritisnete ALT+TAB. Ovo polje za potvrdu (Check Boxes) je po ravilu nepotvrđeno.
 • Ako je potvrđeno umanji pri pokretanju (Minimize on Startup), MAGic korisnički interfejs je sveden na minimum pri pokretanju MAGic-a. Za otvaranje korisničkog interfejsa, izaberite dugme MAGic u traci zadataka (Taskbar) ili pritisnite MAGic key (MAGic taster) + U. Ovo polje za potvrdu (check box) je po pravilu neobeleženo.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

1.2. Instaliranje RealSpeak Solo Direct sintetizatora

Programski DVD sadrži Realspeak Solo Direct sintetizatore govora. Sadrži mnoštvo glasova na nekoliko jezika. Da bi ste instalirali ove glasove, ubacite DVD u vaš DVD uređaj na računaru. Onda, pratite uputstva da izaberete koje glasove/govornike želite da instalirate i završite instalaciju.

Takođe, možete preslušati uzorke govora, a zatim preuzeti (download) i instalirati glasove/govornike tako što ćete posetiti www.freedomscientific.com, izabrati linkove za preuzimanje (Downloads Link), a onda izabrati linkove za preuzimanje Realspeak Solo Direct glasova.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

2. Pokretanje MAGic

Možete koristiti bilo koju navedenu opciju za pokretanje MAGic-a.

 • Dva puta brzo kliknite na ikonicu MAGic na radnoj površini (Desktop).

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

 • Pritisnite ALT+CTRL+M
 • Pritisnite taster WINDOWS+R, otkucajte "MAGic<broj verzije>" (bez navodnika i razmaknica), i pritisnite ENTER.
 • Kliknite na početni meni (Start Menu) i odaberite svi programi (All Programs), MAGic <broj verzije>, i onda MAGic.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

2,1. Napuštanje MAGic

Za napuštanje MAGic, uradite sledeće:

 • Pritisnite ALT+F4
 • Kliknite na dugme zatvori u gornjem desnom uglu prozora.
 • Izaberite izađi (Exit) iz menija File.

Na primer: Ako želite da Vas MAGic pita da sačuvate podešavanja kada napuštate, otvorite meni File i izaberite podešavanja (Settings). Potvrdite polje za potvrdu (check box) brzo snimanje podešavanja pri izlasku (Prompt to Save Settings on Exit).

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

3. Počinjanje

Pokrenite MAGic pritiskom ALT+CTRL+M ili dvoklikom na ikonicu programa MAGic koja se nalazi na Vašoj radnoj površini (Desktop). Možete takođe pokrenuti MAGic otvaranjem početnog menija (Start Menu), izborom svi programi (All Programs), zatim MAGic i program MAGic.

Na primer: Možete promeniti kako i kada se pokreće MAGic otvaranjem menija File i izborom podešavanja (Preferences).

Kada se prvi put pokrene MAGic nakon instaliranja, ekran je u režimu punog pregleda (Full view) sa uvećanjem od 2x. Govor je takođe omogućen. Možete promeniti nivo uvećanja, pregled uvećanja, govor i mnoge druge opcije koristeći korisnički interfejs MAGic-a.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

3,1. Osnova korisničkog interfejsa.

Svi vizuelne i govorne mogućnosti i alati (Tools) su logički grupisane pomoću jezičaka (Tab) u MAGic-ovom korisničkom interfejsu. Ovaj dizajn olakšava da brzo pronađete poboljšanje koje želite da koristite bez potrebe da se krećete po višestrukim višestrukim menijima. Podeljeni tasteri (Split Buttons) vam omogućavaju da kliknete na gornju polovinu i uključite ili isključite opciju ili kliknete na donju polovinu i vratite standardni prikaz. Ako želite fino podešavanje ili da stvarate/kreirate nove prikaze (šeme), izaberite opciju podešavanje (Settings) sa liste, koja omogućavaju dodatna poboljšanja mogućnosti.

Ako želite, možete da pristupite drugim podešavanjima koristeći glavni meni (ALT+F), koji se nalazi u gornjem levom uglu korisničkog interfejsa.

U nastavku su osnovne komponente korisničkog interfejsa.

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom
(1) Dugme glavnog menija (2) jezičci (Tab) za izgled, govor i alate (3) naslovna linija (4) Indikator fokusa (5) tasteri za smanjivanje (minimizaciju), zatvaranje i pomoć (6) Statusna linija (7) dugme/kontrolna grupa, na primer, poboljšanja za izgled

3.1.1. Podeljeni tasteri (Split Buttons)

Svaki jezičak (Tab) sadrži podeljeni taster (Split Buttons) koji omogućavaju da se brzo uključe ili isključe izabrana podešavanja (Settings). Ovo daje mogućnost da se postigne ista funkcionalnost bez otvoranja menija MAGic-a.

Koristite gornju polovinu dugmeta da bi ste uključili ili isključili specifične mogućnosti.

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

Koristite donju polovinu dugmeta kako bi ste izabrali unapred podešeni prikaz (šemu) ili izaberite opciju podešavanja (Settings) za fino podešavanje ili stvaranja novog prikaza (šeme).

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

3.1.2. Indikator fokusa

Indikator fokusa se sastoji od četiri ugaone zagrade koje prikazuju stavku korisničkog interfejsa koja je u fokusu. Kada pritisnete TAB ili SHIFT+TAB kroz korisnički interfejs, u Indikatoru fokusa se menjaju jedna po jedna stavka.

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

3.1.3. Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) za izgled/prikaz

U nastavku je jezičak (Tab) za prikaz sa dugmadima. Koristite ih za brzo kontrolisanje i podešavanje MAGic-ovih prikaza i uvećanja.

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

Koriste dugmad na ovom jezičku za promenu podešavanja uvećanja. Dugmadi su opisani u nastavku..

Jezičak (Tab) za prikaz

Opis

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Postavi poboljšanja prikaza na uključeno ili isključeno. Kada je isključeno, sva poboljšanja na jezičku za prikaz / izgled su nedostupna.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Prebaci između trenutnog nivoa uvećanja i uvećanja od 1x.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Trenutni nivo uvećanja se može podesiti pomoću dva dugmeta Nivo uvećanja. Broj u polju prikazuje trenutni nivo uvećanja.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Izaberite vaš željeni pregled iz Liste uvećanih pregleda.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite unapređenog miša da uključite ili isključite poboljšanja ili izmenite pokazivač miša. Ova poboljšanja čine pokazivač miša lakšim za praćenje i manevar na ekranu.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite unapređeni pokazivač da uključite ili isključite poboljšanja vašeg pokazivača. Ova poboljšanja čine da se pokazivač lakše sledi prilikom uređivanja ili pisanja teksta.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite poboljšanja boja da uključite ili isključite poboljšanje boja. Ova funkcija vam omogućava da zamenite boje, podesite osvetljenje i kontrast, primeniti nijansiranje i invertovati osvetljenost i boje ekrana.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite poboljšanje fokusa da uključite ili isključite funkciju poboljšanj fokusa. Ova funkcija vam omogućava da definišete pravougaonog granice koje vam olakšavaju da identifikujete stavku koja je trenutno izabrana na ekranu.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

3.1.4. Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) za govor.

U nastavku je jezičak (Tab) za govor sa dugmadima. Koristite ih izbor i podešavanje MAGic-ove govorne funkcionalnosti.

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

Koriste dugmad na ovom jezičku za promenu podešavanja govora. Dugmadi su opisani u nastavku..

Jezičak (Tab) za govor

Opis

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Korišćenje govora sve vreme (full speech) ili ograničenog govora (Govor na zahtev ("Speech On Demand")).
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Pomerite klizač levo ili desno da podesite sporiji ili brži MAGic-ov govor.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite glasovni profil da izaberete glasovno podešavanje (Voice Settings), sintetizator i jezik koji vam najviše odgovaraju.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite odjek (echo) miša da uključite i isključite ovu mogućnost. Odjek (echo) miša dozvoljava MAGic-u da pročita tekst koji se nalazi ispod pokazivača miša.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite odjek tastature (Typing Echo) da uključite i isključite mogućnost čitanja onoga što kucate. Ako je odjek tastature uključen, MAGic saopštava rečili znak koji ste ukucali.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

3.1.5. Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) sa alatkama (Tools).

U nastavku je jezičak (Tab) sa alatkama. Koristite Alatni jezičak (Tools Tab) za pristup dodatnim funkcionalnostima MAGic-a za definisanje prečica, lista prikaza linkova i naslova u dokumentima i drugo.

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

Koristite ovo da biste brzo pristupili različitim MAGic-ovim rukovaocima (manager). Dugmadi su opisani u nastavku..

Alatni jezičak (Tools Tab)

Opis

 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite link da otvorite listu linkova u trenutnom dokument-u.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite naslov da otvorite listu naslova u trenutnom dokument-u.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite letimično čitanje da pretražite dokument pomoću prve rečenice u redu ili pasusu. Takođe, možete stvoriti pravila za pretraživanje i čitanje teksta koji sadrže specifične reči.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite Research It da lako pretražite Web (internet) po ključnim rečima, za lokalnu vremensku prognozu, priče, sportske rezultate, podatke o lokalnim preduzećima i drugo.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite tastaturu da dodelite, uklonite ili promenite "vruće tastere" (Hot Keys) za MAGic-ove funkcije. Takođe, možete stvoriti prečice za brzo pokretanje aplikacija, dokumenta i Web stranice.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite rečnik (Dictionary) da promenite MAGic-ov način izgovora reči, fraza, skraćenica ili simbola.
 Brzi vodič za MAGic, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom Koristite skript da prilagodite MAGic za upotrebu sa drugim aplikacijama. Ova funkcija zahteva MAGic Pro skript izdanje programa (MAGic Pro Scripting Edition software).

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

3,2. MAGic key (MAGic taster)

MAGic key (MAGic taster) je CAPS LOCK taster na Vašoj tastaturi. Pritiskom na MAGic key (MAGic taster) u kombinaciji sa drugim tasterima aktivira više MAGic komandi. Ako želite da dodelite MAGic key (MAGic taster) drugom tasteru na tastaturi, otvorite meni alati (Tools), odaberite rukovaoca tastature (Keyboard Manager) i izaberite MAGic Key.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

4. Čitanje teksta pomoću MAGic-a

MAGic može da koristi sintetizovani govor za čitanje teksta koji se pojavljuje na vašem ekranu, uključujući dokumenta, menije, okvire za dijalog, elektronsku poštu, Web stranice i drugo. Pored toga, MAGic može da istakne tekst koji izgovara. Da prilagodite MAGic govor, koristite komande dostupne u meniju govor (Speech).

Na primer: Možete prekinuli MAGic govor u bilo kom trenutku, pritisnite CTRL. Da bi ste naizmenično uključili / isključili govor, pritisnite MAGic taster+F3.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

4.1. Korišćenje miša pri čitanju teksta

Miš odjek (echo) je funkcija koja nam omogućava da pročitamo tekst pomoću miša. Da bi smo koristili odjek (echo) miša, samo pomerimo pokazivač miša na neki tekst na ekranu i zaustavimo ga. Nakon kratkog kašnjenja, MAGic će izgovoriti reč na koju smo ukazali. Možemo koristiti dugme odjek (echo) miša kako bi smo omogućili ili onemogućili ova mogućnost.

Pored toga, možemo da držimo MAGic key (MAGic taster) i pritisnemo levi taster miša da pokrenemo čitanje od trenutnog pložaja pokazivača miša. Ne moramo da držimo pritisnut taster MAGic key (MAGic taster) dok MAGic čita. MAGic prekida čitanje kada pomerimo miša ili pritisnemo neki taster.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

4.2. Korišćenje tastature pri čitanju teksta

MAGic ima veliki broj različitih prečica koje nam omogućavaju da koristimo tastaturu da bi smo pročitali tekst. Da bi smo koristili ove prečice, pomeramo tačku umetanja ili pokazivač miša bilo gde unutar dokumenta. zatim pritisnemo neku od sledećih kombinacija tastera da čitamo sa tog mesta:

 • Za početak čitanja od naše trenutne lokacije, pritisnemo INSERT+STRELICA DOLE.
 • Da pročitamo trenutni znak, pritisnemo NUM PAD 5.
 • Da pročitamo trenutnu reč, pritisnemo MAGic Key+ALT ili INSERT+NUM PAD 5. Da bi spelovao trenutnu reč, pritisnemo ovu prečicu dva puta brzo.
 • Da pročitamo sledeću reč, pritisnemo INSERT+STRELICA DESNO. Da pročitamo prethodnu reč, pritisnemo INSERT+STRELICA LEVO.
 • Da pročitamo trenutnu liniju, pritisnemo MAGic Key+L ili INSERT+STRELICA GORE. Da pročitamo sledeću liniju, pritisnemo STRELICA DOLE. Da pročitamo prethodnu liniju, pritisnemo STRELICA GORE.
 • Da pročitamo od početka linije do trenutnog položaja pokazivača, pritisnemo INSERT+HOME. Da pročitamo od trenutnog položaja pokazivača do kraja linije, pritisnemo INSERT+PAGE UP.
 • Da pročitamo trenutnu rečenicu, pritisnemo MAGic Key+S. Da pročitamo sledeću rečenicu, pritisnemo CTRL+MAGic Key+S.
 • Da pročitamo trenutni pasus, pritisnemo MAGic Key+P. Da pročitamo sledeći pasus, pritisnemo MAGic Key+CTLR+P ili INSERT+STRELICA DOLE. Da pročitamo prethodni pasus, pritisnemo MAGic Key+ALT+P ili CTRL+STRELICA GORE.
 • Da pročitamo tekst koji smo izabrali, pritisnemo MAGic Key+CTRL+ili INSERT+SHIFT+STRELICA DOLE.
 • Da bi smo čuli sadržaj klipborda (Clipboard), pritisnemo MAGic Key+X.

Napomena: Po pravilu, MAGic key (MAGic taster) je dodeljen tasteru CAPS LOCK. Da bi smo ovo promenili, otvorimo meni alati (Tools), odaberemo rukovaoca tastature (Keyboard Manager) i onda odaberemo MAGic key (MAGic taster).

Kada čitamo tekst sa ovim prečicama, MAGic ističe reči koje se trenutno izgovaraju. Da bi smo promenili boju ili stil ovog isticanja, otvorimo meni govor (Speech) i odaberemo opcije isticanja (Highlight Options).

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

4.3. Čitanje teksta u okvirima za dijalog.

Pored komandi za čitanje koje su do sada navedene, možete da koristite sledeće prečice da čujete informacije u okvirima za dijalog Windows-a:

 • da pročitate naslovnu liniju aktivnog prozora ili okvira za dijalog, pritisnite MAGic Key+T ili INSERT+T.
 • Da pročitate dno aktivnog prozora (koji obično sadrži statusnu liniju), pritisnite INSERT+PAGE DOWN. Da pročitate vrh aktivnog prozora (koji obično sadrži naslovnu liniju), pritisnite INSERT+END.
 • Da slušate ime podrazumevanog tastera koji se aktivira kada pritisnete ENTER, pritisnite INSERT+E.
 • Da pročitate trenutno izabranu opciju u okviru za dijalog (kao što je polje za uređivanje ili polje za potvrdu (check box), pritisnite MAGic Key+TAB ili INSERT+TAB.
 • Da slušate pristupni taster za trenutno izabranu opciju okvira za dijalog, pritisnite SHIFT+NUM PAD 5.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

5. Traženje pomoći

5.1. Onlajn sistem pomoći

Možemo pritisnuti F1 ili koristiti dugme (Button) da otvorimo MAGic-ov fajl (datoteka) za pomoć. Takođe, možemo otvoriti ovaj fajl izborom dugmeta (Button) osnovnog menija, podmeni (submenu) pomoć (Help) i onda teme pomoći (Help Topics). Fajl (datoteka) pomoći pružaja mogućnost potpunog pretraživanja (Search), indeks i tabelu sa sadržajem da nam pomogne da pronađemo potrebne informacije.

Ako želite da MAGic pročita teme pomoći (Help Topics) za Vas, postavite pokazivač miša na početak stranice pomoći i pritisnite MAGic Key+RAZMAKNICA. Možete da se prebacite na sledeću temu klikom na link sledeće (Next) na dnu stranice. Da bi ste se vratili na prethodnu temu, kliknite na link nazad (Back).

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

5.2. Šta je ovo? Pomoć

MAGic-ov Šta je ovo? pomoć je pomoć u zavisnosti od konteksta koji možete da koristite za pozivanje sistema pomoći dok radite sa MAGic-ovim korisničkim interfejsom ili okvirima za dijalog. Pritisnite SHIFT+F1 na bilo kom dugmetu korisničkog interfejsa ili kontrolu u okviru za dijalog da vidite kratak opis rada kontrole i kako da je koristite.

Za korisnike koji koriste miša, dugme (Button) koje se nalazi na vrhu, u desnom uglu sadrži većinu okvira za dijalog. Kliknite na dugme da promenite pokazivač miša u "šta je ovo?" (What's This?) Pokazivač miša za pomoć (vidi dole). Pomerite pokazivač na kontrolu o kojoj su vam je potrebne dodatne informacije i kliknite mišem na nju da bi ste videli pomoć "šta je ovo?" (What's This?). Ako ne pronađete dovoljno informacija u pomoći "šta je ovo?" (What's This?), pokušajte se obratiti potpunom sistemu pomoći.

Šta je ovo? Dugme (Button) za pomoć.

Šta je ovo? Pokazivač za pomoć.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

5.3. MAGic Korisničko uputstvo

Korisničko uputstvo sadrži sadržaj dostupnog MAGic-ovog onlajn sistema pomoći i štampan je velikim slovima za lakše čitanje. Ono sadrži detaljne opise MAGic-ovih mogućnosti.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

5,4. MAGic osnovna obuka (Basic Training)

Slušajte MAGic-ovu osnovnu obuku (Basic Training) kako bi naučili osnove korišćenja MAGIC uveličavača sadržaja ekrana. Za više informacija, pogledajte FSReader i materijali za obuku u nastavku.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

5,5. Tehnička podrška

Ukoliko ne pronađete odgovore na vaša pitanja ili probleme koje imate, kontaktirajte Freedom Scientific-ovu tehničku podršku (Technical Support) na, (727) 803-8600.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

5,6. O MAGic-u

Izaberite O MAGic-u (About MAGic) iz menija pomoći (Help) u MAGic korisničkom interfejsu da bi videli broj verzije MAGic-a koji trenutno koristite.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

6. FSReader Demo i materijali za obuku

Programski DVD sadrži osnovne materijale za obuku u digitalnom formatu poznatom kao DAISY (Digital Accessible Information System - sistem digitalno dostupnih informacija). Možete da pregledate, slušate i čitate module za obuku koristeći FSReader (Freedom Scientific’s DAISY book reader - Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga), koji se automatski instalira sa MAGic-om. Po pravilu, najmanje je jedna DAISY zvučna knjiga FSReaderGettingStarted) instalirana.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

6.1. Instaliranje materijala za obuku prilikom instaliranja MAGic

Nakon inicijalnog (početnog) instaliranja MAGic-a sa programskog DVD-a, MAGic Čarobnjak za pokretanje pokreće i instalaciju materijala za obuku, koji se sastoje od najmanje dve DAISY zvučne knjige (osnovna obuka (Basic Training) i šta je novo (What’s New)). Da instalirate ove knjige, označite polje za potvrdu (check box) instaliranje materijala za obuku (Install Training Materials), odaberite sledeće i pratite uputstva na ekranu.

Napomena: Postoji čitav niz obuka i tutorijala u vidu DAISY zvučnih knjiga dostupnih za preuzimanje (download) sa Web sajta Freedom Scientific-a. Koristite funkciju proveri nadogradnje (Check for Updates) kao što je opisano u sledećem odeljku, da izaberete i preuzmete dodatne DAISY zvučne knjige ili posetite Web stranicu o obuci (Training Web page) na sajtu Freedom Scientific-a.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

6,2. Instaliranje materijala za obuku kasnije.

Ako odlučite da ne instalirate materijale za obuku tokom prvobitne instalacije proizvoda, možete uvek kasnije koristiti proveri nadogradnje (Check for Updates) da izaberete, preuzmete i instalirate fajlove za obuku. Da instalirate materijale za obuku, uradite sledeće:

1. Pritisnite ALT+CTRL+M da otvorite MAGic-ov prozor (MAGic application window).
2. Pritisnite ALT+H da odaberete meni pomoći (Help), a zatim pritisnite P da odaberete proveri nadogradnje (Check for Updates).
3. MAGic pretražuje, a zatim prikazuje spisak DAISY zvučnih knjiga dostupnih za preuzimanje (download). Koristite tasterske STRELICE da se krećete kroz listu i pritisnite RAZMAKNICA da označite polje za potvrdu (check box) pored svake knjige koju želite da preuzmete i instalirate. Možete da odaberete dugme detalji (Details button) da pogledate više informacija o trenutno izabranoj knjizi.
4. Izaberite dugme instaliraj (Install button) da dobijete izabrane knjige.
5. Kada je instalacija završena, otvara se okvir za dijalog koji saopštava da su fajlovi (datoteke) uspešno instalirane. Takođe se navodi koji fajlovi (datoteke) su instalirani. Pritisnite ENTER da zatvorite okvir za dijalog. Otvorite FSReader (Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga) da pročitate ove knjige.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

6,3. Pokretanje i korišćenje FSReader Demo..

Uradite sledeće da pokrenete FSReader iz MAGic-ovog dijaloga:
1. Izaberite DAISY zvučnu knjigu iz okvira za dijalog Open (otvori), a onda odaberite dugme otvori (Open). Izabrana knjiga se pojavljuje u FSReader-u (Freedom Scientific-ovom čitaču DAISY zvučnih knjiga).
2. Pritisnite ALT+H, T. Pojavljuje se okvir za dijalog Open (otvori) .
3. Izaberite DAISY zvučnu knjigu iz okvira za dijalog Open (otvori), a onda odaberite dugme otvori (Open). Izabrana knjiga se pojavljuje u FSReader-u (Freedom Scientific-ovom čitaču DAISY zvučnih knjiga).
4. Pritisnite CTRL+P da počnete sa čitanjem knjige. Pritisnite CTRL+P ponovo da pauzirate čitanje knjige. Da premotate brzo unapred pet sekundi, pritisnite CTRL+TAČKA. Da premotate unazad knjigu za pet sekundi, pritisnite CTRL+ZAREZ.

Napomena: Sve dok je FSReader pokrenut, CTRL+P će se prebacivati između pusti (play) i pauziraj (pause). Ako želite da štampate dok je FSReader aktivan, morate koristiti komandu za štampanje u nekoj drugoj aplikaciji.

5. Kada završite sa čitanjem knjige, pritisnite ALT+F, O da otvorite drugu DAISY zvučnu knjigu, ili pritisnite ALT+F, X da zatvorite i izađete iz FSReader Demo (Freedom Scientific-ovog čitača DAISY zvučnih knjiga).

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

7. Nadogradnja MAGic

Freedom Scientific se stalno trudi da poboljša i razvije svoj MAGic za Windows. Povremeno, se izdaju nadogradnje MAGic-a. Preporučuje se da ažurirate vaš program (softver) kako bi imali najveće moguće rezultate. Pored toga, Freedom Scientific će takođe pružiti nove i nadograđene DAISY materijale za obuku, kako bi mogli da ih preuzimete.

Nadogradnja vašeg programa (softvera) je brza i laka. Da potražite nadogradnje za MAGic ili nove materijale za obuku, uradite sledeće:

1. Pritisnite ALT+CTRL+M da otvorite MAGic-ov prozor (MAGic application window).
2. Pritisnite ALT+H da otvorite meni pomoći (Help).
3. Pritisnite P da izaberete proveri nadogradnje (Check for Updates). Provera nadogradnje ima mogućnost da utvrdi da li imate najnovije izdanje. Ako nemate, izaberite jednu ili više stavki iz liste a zatim izaberite INSTALL da pokrenete nadogradnju. Sve poboljšanja od prvih objavljenih beta izdanja su uključena u nadogradnju. Ako nadogradnje nisu uspešno instalirane, popravite vašu instalaciju MAGic-a (za više informacija pročitajte Onlajn pomoć), a zatim ponovite postupak nadogradnje.

Napomena: Ako vaš računar ima aktivan firewall (kao što je Windows firewall), možete dobiti upozorenje da FS aplikacija automatske nadogradnje (FSAutoUpdate Application) ili FSAutoUpdate.exe pokušavaju da pristupe internetu. Morate dozvoliti ovaj pristup kroz firewall kako bi preuzeli nadogradnje.

Nazad na Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.