TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupaTOPAZ Desktop Magnifier - stona elektronska lupa

Korisničko uputstvo

Freedom Scientific, Inc.

Uvodni - reklamni opis uređaja : TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

0. Impresum.
0.1. Tehnička podrška
1. Transport i pomeranje TOPAZ..
2. Koraci za korišćenje TOPAZ-a
3. Napredne operacije..
3.1. Zaključaj fokus (Focus Lock).
3.2. Uključivanje i isključivanje LED svetla za čitanje..
3.3. Korišćenje redova za čitanje.
Dodatak A - menjanje podešavanja Topaz - a.
A.1. Podešavanja TOPAZ - a.
A.2. Pokretanje režima za konfiguraciju i uređivanje podešavanja TOPAZ-a.
A.3. Prilagođavanje podešavanja za uvećanje..
A.4. Izbor tabele uvećanja.
A.5. Promena prikazanog broja uvećanja.
A.6. Resetovanje podrazumevanih podešavanja.
A.7. Prikaz broja verzije firmware-a.
Dodatak B - konektori na zadnjoj strani panela.

 

Objavljeno od strane:

Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

prevod/obrada:
Gloria Ferrari doo,
Zemun-Beograd,
Srbija
http://www.gloria-ferrari.com

 

Autorska prava © 2011 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana. TOPAZ® je zaštitni znak Freedom Scientific-a, Inc., u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

 

Tehnička podrška

Da kontaktirate Freedom Scientific-ovu tehnicku podršku (Technical Support) preko telefona, korisnici u Sjedinjenim Državama mogu pozvati (727) 803-8600, od ponedeljka do petka, od 08:30 do 19:00 (istocno vreme). Alternativno, možete dobiti podršku putem elektronske pošte. Pošaljite vaša pitanja i probleme na Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. ili na elektronsku poštu lokalnog distributera za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju, Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.

Kada nas pozovete, spremite vašu dokumentaciju i budite spremni da pružite sledece informacije:

  • Naziv proizvoda
  • Šta ste radili kada se problem pojavio
  • Kako ste pokušali da rešite problem

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

 

1. Transport i pomeranje TOPAZ - a.

Koristite ovu sliku i tekst na sledecim stranama da podignete, prenesete i postavite TOPAZ.

Podizanje, prenošenje i postavljanje TOPAZ
Podizanje, prenošenje i postavljanje TOPAZ
1. Zabravljivanje ruke monitora
2. Kočnica
3. Ruka monitora
4. Držači za premeštanjeNapomena: NEMOJTE prenositi TOPAZ držeći ga za njegova LCD svetla za čitanje.

1. Zabravite ruku monitora kako bi ste osigurali i sprečili monitor da se kreće levo-desno.

Izvucite čiodu da zaključate. Pritisnite čiodu da otključate. Napomena: Ruka monitora mora biti postavljena u centar pre zaključavanja.
Izvucite čiodu da zaključate. Pritisnite čiodu da otključate.
Napomena: Ruka monitora mora biti postavljena u centar pre zaključavanja.

2. Zabravite XY radnu površinu, kako se ne bi kretala, tako što ćete pomeriti crvenu ručicu za zabravljivanje ka TOPAZ-u.

3. Podignite i prenesite TOPAZ uz pomoć držača kamere i pomerite je na čvrstu i stabilnu radnu površinu kao što je radni sto, sto ili ploča. Jedna od predloženih metoda je da savijete ruku kamere oko njenog držača a zatim je podignete.

Važno: NEMOJTE prenositi TOPAZ držeći ga za njegova LED svetla za čitanje.

Za nošenje TOPAZ-a, savijte ruku kamere oko njenog držača a zatim je podignite. NEMOJTE prenositi uređaj držeći ga za njegova svetla za čitanje. Onda, koristite držače za promenu položaja da premestite TOPAZ na željeno mesto na stolu.
Za nošenje TOPAZ-a, savijte ruku kamere oko njenog držača a zatim je podignite. NEMOJTE prenositi uređaj držeći ga za njegova svetla za čitanje. Onda, koristite držače za promenu položaja da premestite TOPAZ na željeno mesto na stolu.

4. Koristite držače sa obe strane postolja da pomerite i pozicionirate TOPAZ po svojoj želji kada je postavljena na stabilnoj površini.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

 

2. Koraci za korišćenje TOPAZ-a

Koristite ovu sliku i korake na sledećim stranama da uključite u počnete sa korišćenjem TOPAZ-a.

TOPAZ sa numerisanim koracima za brzi početak.
TOPAZ sa numerisanim koracima za brzi početak.
1. Priključite kabl za napajanje.
2. Uključite prekidač da bi ste uključili lupu.
3. Pritisnite zeleni prekidač za odlazak u stanje pripravnosti.
4. Podesite visinu monitora i ugao u najbolji položaj za gledanje.
5. Postavite dokument ili objekat na XY radnu površinu ispod lupe
6. Podesite uvećanje.
7. Podesite osvetljenost.
8. Otpustite XY ručicu.
9. Odaberite režim boje.
10. Ako je neophodno uključite ili isključite zamrznutu sliku (Freeze frame) kada pregledate objekat.
11. Ako je neophodno, koristite Nađi funkciju kako bi vam bilo olakšano pronalaženje područja prikazanog na monitoru.

1. Priključite kabl za napajanje srednjeg konektora za napajanje na zadnjoj strani TOPAZ-a u električnu zidnu utičnicu.

2. Pritisnite beli prekidač za uključivanje koji se nalazi u blizini LED svetla za čitanje sa desne strane TOPAZ-a.

3. Pritisnite zeleni prekidač za odlazak u stanje pripravnosti sa desne strane kontrolne table.

Pritisnite zeleni prekidač za odlazak u stanje pripravnosti sa desne strane kontrolne table.
Pritisnite zeleni prekidač za odlazak u stanje pripravnosti sa desne strane kontrolne table.

Napomena: Ako na ekranu monitora nema nikakve slike, budite sigurni da je monitor uključen.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

 

4. Držite strane monitora obema rukama i pomerajte ga gore-dole da promenite visinu ili pomerite monitor levo ili desno da podesite ugao za najpogodnije gledanje.

Ako se monitor ne pomera levo ili desno, budite sigurni monitor nije zabravljen (povucite čiodu da otključate) koja se nalazi na osnovi ruke monitora. Takođe, budite sigurni da je monitor podignut kako bi mogao da se slobodno kreće s leva na desno.

Za informacije o zabravljivanju ruke pogledajte Transport i pomeranje TOPAZ kao što je prethodno pomenuto u dokumentu.

Pomeranje monitora TOPAZ-a gore, dole, okretanje levo i desno.
Pomeranje monitora TOPAZ-a gore, dole, okretanje levo i desno.

5. Stavite dokument koji želite da uveličate na centar radne površine. Pomerite dokument nazad tako da dotakne zadnju stranu XY radne površine. Da pročitate bočicu sa lekovima, stavite je u udubljenje koje se nalazi na zadnjem delu XY radne površine. Ovo sprečava da se bočica otkotrlja sa radne površine.

6. Okrenite crno dugme za biranje uvećanja da podesite uvećanje.

Crno dugme za biranje uvećanja - okrenite levo da udaljite ili ga okrenite desno da približite sliku.
Crno dugme za biranje uvećanja - okrenite levo da udaljite ili ga okrenite desno da približite sliku.

7. Okrenite žuto dugme za biranje osvetljenosti da podesite osvetljenost.

Žuto dugme za biranje osvetljenosti - okrenite levo da zamračite ili desno da osvetlite sliku.
Žuto dugme za biranje osvetljenosti - okrenite levo da zamračite ili desno da osvetlite sliku.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

 

8. Otključajte radnu površinu da pomerate dokument kako bi se tekst pomerao napred-nazad po ekranu da bi vam čitanje bilo jednostavnije.

Otključavanje radne površine
Otključavanje radne površine

9. Okrenite plavo dugme za biranje režima boje da podesite režim boje koji najviše odgovara vašim vizuelnim potrebama. Podrazumevani režimi boje su: puna boja, crno na belom, belo na crnom, žuto na plavom i žuto na crnom.

Plavo dugme za biranje režima boje - okrenite levo ili desno da izaberete režim boje.
Plavo dugme za biranje režima boje - okrenite levo ili desno da izaberete režim boje.

10. Pritisnite dugme zamrznuta slika (Freeze frame) koji se nalazi u centru crnog dugmeta za biranje uvećanja da zamrznete trenutnu sliku na ekranu. Pritisnite ga ponovo da se vratite na živo posmatranje (live view).

Dugme zamrznuta slika (Freeze frame) u centru crnog dugmeta za biranje uvećanja
Dugme zamrznuta slika (Freeze frame) u centru crnog dugmeta za biranje uvećanja

11. Pritisnite i zadržite dugme Nađi (Find) koje se nalazi u centru žutog dugmeta za biranje osvetljenosti da udaljite i vidite veći deo dokumenta. Pojavljuje se niz krstića na ekranu monitora. Pomerajte XY radnu površinu i koristite krstiće da centrirate i vidite novu oblast dokumenta.

Otpustite dugme Nađi (Find) da isključite krstiće i ponovo približite novu oblast dokumenta.

Dugme Nađi (Find) nalazi se u centru žutog dugmeta za biranje osvetljenosti

Dugme Nađi (Find) nalazi se u centru žutog dugmeta za biranje osvetljenosti

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

 

3. Napredne operacije.

3,1. Zaključaj fokus (Focus Lock)

Po pravilu, kamera se automatski fokusira na najbliži objekat u pregledu. Međutim, ako želite da fokus ostane na određenom objektu kao što je dokument na XY radnoj površini, možete uključiti svojstvo Zaključaj fokus (Focus Lock). Ovo sprečava kamera da se slučajno fokusira na ruku ili bilo koji drugi predmet koji se nalazi ispred kamere. Tokom normalnih operacija, preporučuje se da ostavite svojstvo Zaključaj fokus (Focus Lock) isključeno.

Da bi ste koristili Zaključaj fokus (Focus Lock), uradite sledeće:

1. Pritisnite jednom crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) da uključite zaključavanje fokusa. Na ekranu se pojavljuje ikonica katanca: . Ikonica katanca

2. Pritisnite ga drugi put da isključite Zaključaj fokus (Focus Lock) i vratite automatski fokus.

Crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) na dnu kontrolne table (panela)
Crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock) na dnu kontrolne table (panela)

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

 

3.2. Uključivanje i isključivanje LED svetla za čitanje

Napomena: TOPAZ ima dva svetla koja su namenjena osvetljavanju dokumenta i drugih objekata koje postavljate na radnu površinu. Ovo svetlo je difuzno kako bi se smanjio odsjaj i refleksija. Međutim, neke objekte, kao što su fotografije ili sjajne stranice časopisa mogu biti previše sjajne ili reflektujuće za jednostavno gledanje. Kada gledate ovakve objekte, možete, ako želite, isključiti svetla za čitanje.

1. Da isključite LED svetla, pritisnite istovremeno centar žutog dugmeta za biranje osvetljenosti i crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock).

2. Pritisnite oba ponovo ako želite da uključite svetla za čitanje.

Pritisnite istovremeno centar žutog dugmeta za biranje osvetljenosti i crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock).
Pritisnite istovremeno centar žutog dugmeta za biranje osvetljenosti i crveno dugme Zaključaj fokus (Focus Lock).

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

 

3.3. Korišćenje linija za čitanje.

Linija za čitanje predstavlja horizontalnu liniju koja se pojavljuje na ekranu i koja vam pomaže da održite fokus dok čitate dokument. Ovo je korisno kada se koristi XY radna površina za pomeranje (Scroll) vašeg dokumenta na ekranu.

Da koristite liniju za čitanje, uradite sledeće:

1. Pritisnite centar plavog dugmeta za izbor boje da postavite horizontalnu liniju preko ekrana.

Dugme za čitanje linije nalazi se u centru plavog dugmeta za izbor boje
Dugme za čitanje linije nalazi se u centru plavog dugmeta za izbor boje

Linija je prikazana na otprilike jednoj trećini ekrana.

Linija za čitanje prikazana ispod linije teksta
Linija za čitanje prikazana ispod linije teksta

2. Onda, pomerite XY radnu površinu na desno da nastavite sa čitanjem teksta. Da čitate sledeću liniju, udaljite od sebe radnu površinu tako da se linija za čitanje prikaže ispod sledeće linije teksta. Sada možete pomeriti XY radnu površinu na levu stranu dokumenta da nastavite sa čitanjem.

3. Da uklonite liniju za čitanje sa ekrana, pritisnite centar plavog dugmeta za izbor boje ponovo.

Nazad na Sadržaj: TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.