Sadržaj: Povezivanje TOPAZ XL HD-a

Vrati se na: Korisnicko uputstvo za TOPAZ XL HD Desktop Magnifier

B - Korišćenje TOPAZ XL HD kao računarskog monitora.
B.1. Sa računara na Topaz XL HD preko VGA..
B.2. Rezolucije ekrana.
C - Topaz XL HD i GEM program (softver) za povezivanje.
D - konektori na zadnjoj strani panela.
E - Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije USA - SAD (Federal Communications Commission).
E.1. Obaveštenje Industry Canada ICES-003.
E.2. Regulatorna saglasnost.
E.3. Bezbednost i održavanje.
E.4. Važna bezbednosna uputstva.

B - Korišćenje TOPAZ XL HD kao računarskog monitora.

B.1. Sa računara na Topaz XL HD preko VGA

Možete priključiti TOPAZ XL HD direktno na vaš računar i koristiti ga kao glavni monitor. Kada su povezani, uvek se možete vratiti na pregled kamere pritiskom na centar plavog dugmeta za izbor boje.

Važno:

Povezivanje Topaz XL HD-a sa računarom zahteva 15-pinski VGA video kabl. Prebrojte pinove kako bi bili sigurni da video kabl ima 15 pinova. Ako ih bude manje, povezivanje neće biti moguće.

1. Isključite i TOPAZ XL HD i vaš računar.

2. Povežite jedan kraj VGA (video) kabla na video port (priključak) na vašem računaru. Pogledajte uputstvo za računar da bi videli gde se nalazi ovaj port (priključak). Povežite drugi kraj kabla na VGA konektor (priključak) na TOPAZ XL HD-u kako je prikazano ispod.

Povezivanje VGA video kabla na VGA konektor (priključak) na TOPAZ XL HD-u
Povezivanje VGA video kabla na VGA konektor (priključak) na TOPAZ XL HD-u

3. Uključite TOPAZ XL HD, a zatim vaš računar.

Video signal sa računara ide na TOPAZ XL HD čime TOPAZ postaje monitor računara..

4. Prilikom korišćenja lap-topa, budite sigurni da ste uključili VGA port (priključak) lap-topa. Ovo se obično radi tako što se pritisne i zadrži Fn taster zajedno sa jednim funkcijskim tasterom u rasponu od F1 do F12. Pogledajte uputstvo za računar za ispravan funkcijski taster.

Pritiskom ove tasterske kombinacije obično kružite između prikaza na ekranu lap-topa, prikazu na eksternom, dodatnom monitoru (TOPAZ XL HD-u) ili prikaza na oba ekrana istovremeno.

5. Pritisnite centar plavog dugmeta za biranje boje da kružite između prikaza na računaru i TOPAZ XL HD kameri. Računarski pregled prikazuje sve ono što se dešava na vašem računaru. Pregled na kameri prikazuje objekte koji se nalaze na XY radnoj površini.

Kada se pregled kamere prikazuje na monitoru TOPAZ XL HD-a možete koristiti punu funkcionalnost TOPAZ-a. Ovo uključuje promenu uvećanja, izbor različitih režima boja, promenu osvetljenosti i tako dalje.

Kada se pregled računara pojavljuje na monitoru TOPAZ XL HD-a, funkcionalnost TOPAZ-a je onemogućena.

Napomena: Ako je slika na neki način izobličena, na primer, ekran je horizontalno komprimovan ili zakrivljen, talasast, zamračen ili treperi, promenite trenutnu rezoluciju ekrana podešenu na računaru. Pogledajte Rezolucije ekrana za listu podržanih rezolucija.

Nazad na Sadržaj: Povezivanje TOPAZ XL HD-a

B.2. Rezolucije ekrana

Ispod se nalaze rezolucije ekrana koje sledeći modeli TOPAZ XL HD podržavaju. Boldirane rezolucije predstavljaju preporučene rezolucije.

Topaz XL HD
17-inčni
Topaz XL HD
20-inčni

Topaz XL HD
22-inčni
Topaz XL HD
24-inčni
640 x 480p na 60Hz 640 x 480p na 60Hz 720 x 400p na 70Hz 640 x 480p na 60Hz
800 x 600p na 60Hz 800 x 600p na 60Hz 640 x 480p na 60Hz 800 x 600p na 60Hz
1024 x 768p na 60Hz 1024 x 768p na 60Hz 800 x 600p na 60Hz 1024 x 768p na 60Hz
1280 x 800p na 60Hz 1280 x 800p na 60Hz 1024 x 768p na 60Hz 1024 x 768p na 70Hz
1280 x 1024p na 60Hz 1280 x 960p na 60Hz 1024 x 768p na 70Hz 1152 x 864p na 70 Hz
  1280 x 1024p na 60Hz 1152 x 864p na 75Hz 1280 x 800p na 60Hz
  1280 x 720p na 60Hz 1280 x 800p na 60Hz 1280 x 1024p na 60Hz
  1600 x 900p na 60Hz 1280 x 1024p na 60Hz 1440 x 900p na 60Hz
    1440 x 900p na 60Hz 1920 x 1080p na 60Hz
    1600 x 1200p na 60Hz  
    1680 x 1050p na 60Hz  


Nazad na Sadržaj: Povezivanje TOPAZ XL HD-a

Dodatak C - Topaz XL HD i GEM program (softver) za povezivanje.

GEM program (softver) za upravljanje slikama omogućava vam pregled, snimanje i čuvanje uvećanih slika sa TOPAZ XL HD-a na računar. Možete brzo i jednostavno proći kroz sve slike ili skočiti na višestruke slike napravljene pomoću ovog programa. Da bi koristili GEM program (softver), pogledajte softversku dokumentaciju.

Napomena: Povezivanje Topaz XL HD-a sa računarom zahteva kabl sa USB Mini-B priključkom.

1. Da priključite TOPAZ XL HD na računar, utaknite USB Mini-B priključak u USB konektor na zadnjoj strani TOPAZ XL HD-a.

Video signal i slika sa kamere TOPAZ XL HD-a ide direktno na vaš računar. Pregled TOPAZ XL HD-a je vidljiv pri korišćenju GEM softvera.

USB Mini-B priključak sa računara na USB Mini-B konektor na TOPAZ-u
USB Mini-B priključak sa računara na USB Mini-B konektor na TOPAZ-u

2. Da bi koristili program (softver), pogledajte GEM korisničku dokumentaciju za više informacija.

Nazad na Sadržaj: Povezivanje TOPAZ XL HD-a

Dodatak D - konektori na zadnjoj strani panela.

Koristite ovu sliku i opis da prepoznate TOPAZ XL HD konektore.

Konektori se nalaze na zadnjoj strani TOPAZ-a. 1. Džek (utičnica) na kontrolnoj tabli 2. Priključak za napajanje. 3. Priključak za napajanje monitora. 4. Dodatni džek (utičnica). 5. DVI priključak za monitor. 6. VGA u video konektor (15-pinski) 7. USB konektor :
Konektori se nalaze na zadnjoj strani TOPAZ-a.
1. Džek (utičnica) na kontrolnoj tabli
2. Priključak za napajanje.
3. Priključak za napajanje monitora:
4. Dodatni džek (utičnica).
5. DVI priključak za monitor.
6. VGA u video konektor (15-pinski) : :
7. USB konektor :

1. Džek (utičnica) na kontrolnoj tabli. Modularni džek (utičnica) koji povezuje kontrolnu tablu sa kamerom TOPAZ XL HD-a. Nemojte izvlačiti kabl osim ako ne servisirate uređaj.

2. Priključak za napajanje: Priključite kabl za napajanje tako da jedan kraj bude u zidnoj utičnici, a drugi u TOPAZ XL HD.

3. Priključak za napajanje monitora: Priključite kabl za napajanje tako da jedan kraj bude u monitoru, a drugi u TOPAZ XL HD-u.

4. Test port: Nemojte da povezujete kablove na ovaj port (utičnicu).

5. DVI priključak za monitor: Povezuje monitor TOPAZ XL HD-a sa kamerom TOPAZ-a. Nema potrebe da uklanjate kabl monitora prilikom uobičajenih operacija. Međutim, ako kasnije odlučite da priključite TV ili veći monitor na TOPAZ XL HD, koristite ovaj konektor.

6. VGA u video konektor (15-pinski) : Povezuje računar na TOPAZ XL HD

7. USB konektor : Povezuje računar sa TOPAZ XL HD-om za rad sa GEM programom (softverom) za upravljanje slikama.

Nazad na Sadržaj: Povezivanje TOPAZ XL HD-a

Obaveštenje Savezne komisije za komunikacije USA - SAD (Federal Communications Commission)

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da se pridržava ograničenja za kategoriju B digitalnih uređaja, u skladu sa članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja imaju za cilj da obezbede zaštitu od štetnih uticaja u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa.
Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

 • Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
 • Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
 • Okrenite antenu za prijem signala.
 • Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.
 • Promene ili modifikacije koje nije izričito odobrilo Freedom Scientific može da onemogući korisnika da koristi opremu.

Obaveštenje Industry Canada ICES-003.

Ovaj klasa B digitalnih aparata u skladu je sa Kanadskom ICES-003.

.

Regulatorna saglasnost

Upozorenje - moguće je opasno optičko zračenje emitovano sa ovog uređaja.

.

 • Talasne dužine: 400 nm do 780 nm
 • Napajanje: 100-240V~ 1A 47-63Hz
 • Bezbednost: IEC 60950-1 IEC 60950-1 / UL 60950-1 / CSA C22.2.60950-1 / EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1:2010
 • EMC: FCC (CFR-47, part 15) Class B; Industry Canada ICES-003; EN 55022 Class B; EN 55024

Bezbednost i održavanje

Nemojte gledati u pravcu svetla jer može biti štetno za oči.

Važna bezbednosna uputstva

Pročitajte i ispratite sva obaveštenja i uputstva koja se nalaze na proizvodu ili u priručniku.

 • Prorezi i otvori na uređaju predviđeni su za ventilaciju. Da bi osigurali bezbedan rad uređaja i zaštitili ga od pregrevanja, prorezi ne smeju biti zatvoreni ili prekriveni.
 • Ne stavljate nikakav teret na kabl za napajanje i ne postavljate uređaj tamo gde će osobe gaziti preko kabla za napajanje.
 • Ne pokušavajte sami da servisirate uređaj, pošto vas otvaranje ili uklanjanje maski može izložiti visokom naponu ili drugim rizicima. Servisiranje treba da obavljaju kvalifikovane osobe.
 • Prilikom instaliranja uređaj mora biti u skladu sa važećim standardima bezbednosti i regulatornim zahtevima zemlje u kojoj je uređaj instaliran. Ako je neophodno, konsultujte odgovarajuće regulatorne agencije i inspekcijske organe kako bi obezbedili usklađenost uređaja sa zahtevima.
 • Uvek radite sa uređajem u prostoru gde je temperatura između 10° i 35° C (50° i 94° F).
 • Držite uređaj dalje od vlažnih površina, kiše i drugih izvora tečnosti. Ne potapajte uređaj.
 • Ne gledajte direktno u svetlo koje emituje lampa za čitanje pošto jako svetlo može biti štetno za oči.
 • Ne pokušavajte da pomerite uređaj bez zaključavanja ruke monitora i radne površine za čitanje.

Nazad na Sadržaj: Povezivanje TOPAZ XL HD-a

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.