Specijalne tastature koje se više ne proizvode

Tastature sa obojenim i uvećanim tasterima koje se više ne proizvode

Tastature sa obojenim tasterima i tastature sa uvećanim tasterima kao pomagala, tj. asistivna tehnologija su namenjene za lakšu upotrebu računara za decu, decu ometenu u razvoju, decu koja imaju kognitivne teškoće, decu koja imaju problema sa gubitkom pažnje, starije osobe, osobe sa teškoćama u motorici ruku i osobe sa oštećenjem vida (slabovide).

Opširnije: Tastature sa obojenim i uvećanim tasterima koje se više ne proizvode