IntelliKeys - moćne, programirajuće, adaptivne tastature

 

 IntelliKeys USB- moćne, programirajuće, adaptivne tastature

Za učenike sa telesnim invaliditetom, računari sa adaptivnim tastaturama postaju njihov papir i olovka, pa samim tim i metod koji koriste za izražavanje svojih sposobnosti. Za učenike sa kognitivnim invaliditetom, postaje prilagođeno okruženje za učenje, predstavljajući informacije u obliku koji dozvoljava puno učešće u aktivnostima sa njihovim vršnjacima.

IntelliKeys se priključuje u bilo koji računarski USB port, Macintosh ili Windows. IntelliKeys nudi jednostavniju instalaciju na trenutnim operativnim sistemima kao i veću energetsku efikasnost. U kombinaciji sa svojim programirajućim prekrivačima tastera za tastaturu, IntelliKeys je najfleksibilnija alternativna tastatura koja postoji.

IntelliKeys alternativna tastatura podržava učenike koji imaju sledeće probleme:

 • Nizak nivo obima pokretljivosti i okretnosti
 • Slabo razvijene fine motoričke veštinama
 • Slabovidost, makularna degeneracija (macular generation) ili slepoća
 • Teškoće u učenju
 • Napor pri učenju Engleskog jezika
 • Počinju sa čitanjem

IntelliKeys podržava UDL

Istraživanja sprovedena u Universal Design for Learning (UDL) dokazuju da učenici imaju dosta koristi od ovih adaptivnih tastatura u angažovanju, zastupanju i izražavanju. Intellikeys alternativna tastatura omogućava do sada neviđen pristup učenju za učenike koji koriste računar preko direktnog izvora, džojstika (joystick) ili prekidača (switch-a) sa skenerom. Kako IntelliKeys nemaju tastere, nastavnici jednostavno mogu da povuku prekrivače na programirajuću površinu kako bi napravili tastature za različite učenike, različite nastavne planove i programske oblasti, a sve to kako bi učenici imali veću pristupačnost savremenim tehnologijama. Jedinstven dizajn IntelliKeys alternativnih tastaturnih prekrivača pruža velike, dobro odvojene "tastere" u visoko - kontrastnim bojama kako bi se pomoglo učenicima da lakše pronađu slova, brojeve, reči i tasterske strelice da bi se uključili u nastavnim plan i program.

Intellikeys promoviše inkluziju u učionicama

Intellikeys pomaže učenicima sa invaliditetom da se osećaju delom grupe. intellikeys može da se koristi zajedno sa standardnim tastaturama i prekidačima (switch-evima) tako da su učenici u mogućnosti da rade svi na istoj aktiovnosti. Na primer, prekrivači tastatura koji se baziraju na slikama omogućavaju početnicima u čitanju i osobama koje imaju problema sa čitanjem da pristupe istim aktivnostima kao i njihovi vršnjaci. Korišćenje QWERTY tastaturnog prekrivača podržava mlađe učenike sve dok ne budu spremni za pravu računarsku QWERTY tastaturu. U kombinaciji sa njegovim višebrojnim prekrivačima, Intellikeys omogućava istovremeno još individualnu podršku mladim učenicima, učenicima sa teškoćama u učenju i ELL učenicima.

Opcije za programiranje tastature

Za odrasle i one u procesu rehabilitacije, IntelliKeys adaptivna tastatura smanjuje uticaj motoričkog ili vidnog oštećenja koji mogu da ometaju pristup računaru. Smanjenjem broja prečica, IntelliKeys čini mogućim pisanje elektronske pošte, pretraživanje Web pretraživačem, Facebook-a i drugih alata koje se odnose na posao i pristup internetu. Koristite IntelliKeys na radnom mestu kako bi osobama sa invaliditetom obezbedili uspeh i time ispoštovali ADA saglasnost.

Jednostavna za instaliranje

Svaka IntelliKeys tastatura dolazi sa programom (softverom) koji omogućava tastaturne adaptacije koje minimiziraju nezadovoljstva učenika i masimalizuju postignuće- Dostupna podešavanja uključuju:

 • Osetljivost na dodir radne površine tastature
 • Ponavljanje "tastera" (brzo ka sporijem, ili čak isključeno)
 • Brzina pokreta "mišem"
 • Funkcijski taster SHIFT i CONTROL (STRL)za osobe koje unose tekst pomoću prsta.

intellikeys dolazi u paketu sa sledećim gotovim prekrivačima (overlays):

 • Alfabetski prekrivač tastera na tastaturi
 • Osnovni prekrivač tastature za pisanje
 • Prekrivač tastature sa matematičkim simbolima
 • Prekrivač tastature sa ulogom miša
 • QWERTY prekrivač tastature
 • Podešavanje prekrivača tastature
 • Web prekrivač tastature
Poreklo USA, Cena:
- IntelliKeys: 455 USD + PDV (ako se placa)
- IntelliKeys Overlay Maker®: 125 EUR + PDV (ako se placa)
u Srbiji u dinarima.