Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011 - 5. Focus tastaturna navigacija, komande za izbor teksta

Indeks članaka

Sadržaj: 5. Focus tastaturna navigacija, komande za izbor teksta

 

Komande za navigaciju

Koristite ove prečice da obavljate razne JAWS-ove Komande za navigaciju. I prečice i Brajevi tačkasti oblici su dati u tabeli. Ako tačkasti oblici nisu dostupni, u ćelije tabele su stavljene crtice.

 

Komande za navigaciju
OpisPrečicaTAČKASTI oblik
Izgovori prethodni znak TAČKA 3 CHORD -
Izgovori sledeći znak TAČKA 6 CHORD -
Izgovori znak TAČKE 3-6 CHORD -
Izgovori prethodnu reč TAČKA 2 CHORD -
Izgovori sledeću reč TAČKA 5 CHORD -
Izgovori reč TAČKE 2-5 CHORD -
Izgovori prethodni red TAČKA 1 CHORD ili LEVI ROCKER BAR GORE -
Izgovori sledeći red TAČKA 4 CHORD ili LEVI ROCKER BAR DOLE -
Izgovori red C CHORD TAČKE 1-4 CHORD
Izgovori prethodnu rečenicu LEVI SHIFT+DESNI ROCKER BAR GORE -
Izgovori sledeću rečenicu LEVI SHIFT+DESNI ROCKER BAR DOLE -
Izgovori rečenicu LEVI SHIFT+DESNI SHIFT+C LEVI SHIFT+DESNI SHIFT+TAČKE 1-4
Izgovori prethodni pasus DESNI SHIFT+LEVI ROCKER BAR GORE -
Izgovori sledeći pasus DESNI SHIFT+LEVI ROCKER BAR DOLE -
Izgovori pasus LEVI SHIFT+DESNI SHIFT+TAČKE 2-3-5-6-7-8 -
Pomeri se na početak fajla L CHORD TAČKE 1-2-3 CHORD
Pomeri se na završetak fajla TAČKE 4-5-6 CHORD -
Izgovaraj do pokazivača DESNI SHIFT+TAČKE 3-7 -
Izgovaraj od pokazivača DESNI SHIFT+TAČKE 6-8 -
Neprekidni govor TAČKE 1-2-4-5-6 CHORD -
Izgovori naslovnu liniju aktivnog prozora LEVI ROCKER BAR GORE+DESNI ROCKER BAR GORE -
Izgovori graničnu (kontrolnu) liniju aktivnog prozora LEVI ROCKER BAR DOLE+DESNI ROCKER BAR DOLE -
Prethodni prozor dokumenta TAČKE 2-3 CHORD -
Sledeći prozor dokumenta TAČKE 5-6 CHORD -
Otvori padajuće liste LEVI SHIFT+DESNI ROCKER BAR DOLE -
Zatvori padajuće liste LEVI SHIFT+DESNI ROCKER BAR GORE -
Izađi iz Forms Mode (režim obrasca) X CHORD TAČKE 1-3-4-6 CHORD
Izgovori Window Prompt i Text G CHORD TAČKE 1-2-4-5 CHORD

Nazad na Sadržaj: 5. Focus tastaturna navigacija, komande za izbor teksta

 

Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u

Koristite ove prečice da se krećete u Microsoft Word-ovim dokumentima. Brzi tasteri za navigaciju moraju biti omogućeni kako bi ove komande funkcionisale (TAČKA 8 CHORD, TAČKA 2 zatim TAČKE 1-3-5-6). Obratite pažnju da možete da dodati TAČKA 7 većini prečica u tabeli ispod da se pomerite na prethodno ukucani element u dokumentu. I prečice i Brajevi tačkasti oblici su dati u tabeli. Ako tačkasti oblici nisu dostupni, u ćelije tabele su stavljene crtice.

 

Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u
OpisPrečicaTAČKASTI oblik
Sledeća zabeleška B TAČKE 1-2
Sledeći komentar C TAČKE 1-4
Sledeća endnota E TAČKE 1-5
Sledeće polje obrasca F TAČKE 1-2-4
Sledeća slika G TAČKE 1-2-4-5
Sledeći naslov H TAČKE 1-2-5
Sledeća fusnota O TAČKE 1-3-5
Sledeći pasus P+TAČKA 8 TAČKE 1-2-3-4-8
Prethodni pasus P+TAČKA 7 TAČKE 1-2-3-4-7
Sledeći odeljak S TAČKE 2-3-4
Sledeća tabela T TAČKE 2-3-4-5
Sledeća strana RAZMAKNICA -
Prethodna strana BACKSPACE TAČKA 7

Nazad na Sadržaj: 5. Focus tastaturna navigacija, komande za izbor teksta

 

Komande za izbor teksta

Koristite ove prečice da obavljate razne komande za izbor teksta. I prečice i Brajevi tačkasti oblici su dati u tabeli. Ako tačkasti oblici nisu dostupni, u ćelije tabele su stavljene crtice.

 

Komande za izbor teksta
OpisPrečicaTAČKASTI oblik
Obeleži prethodni znak TAČKE 3-7 CHORD -
Obeleži sledeći znak TAČKE 6-7 CHORD -
Obeleži prethodnu reč TAČKE 2-7 CHORD -
Obeleži sledeću reč TAČKE 5-7 CHORD -
Obeleži prethodnu liniju TAČKE 1-7 CHORD -
Obeleži sledeću liniju TAČKE 4-7 CHORD -
Obeleži prethodni ekran LEVI SHIFT+K LEVI SHIFT+TAČKE 1-3
Obeleži sledeći ekran LEVI SHIFT+TAČKE 4-6 -
Izaberi od početka linije K+TAČKA 7 CHORD TAČKE 1-3-7 CHORD
Obeleži do kraja linije TAČKE 4-6-7 CHORD --
Obeleži od vrha L+TAČKE 7 CHORD TAČKE 1-2-3-7 CHORD
Obeleži do dna TAČKE 4-5-6-7 CHORD -
Pomeri se na početak linije ROCKER BAR UP+PANNING BUTTON -
Pomeri se na kraj linije ROCKER BAR DOLE+PANNING BUTTON -

Nazad na Sadržaj: 5. Focus tastaturna navigacija, komande za izbor teksta

 

Obeležavanje pomoću Cursor Routing dugmadi

Da obeležite pomoću cursor routing dugmadi, pritisnite i zadržite LEVI SHIFT, a zatim pritisnite cursor routing dugme iznad teksta gde želite da počnete obeležavanje. Otpustite oba tastera. Pomerite se tamo gde želite da bude kraj obeleženog dela, a zatim pritisnite LEVI SHIFT zajedno sa cursor routing dugmetom na tom mestu. Koristite bilo koje komande za navigaciju da se pomerite sa početne tačke na krajnju tačku teksta koji obeležavate, čak i WHIZWHEELS, ali ako prozor sadrži tekst skrolove (za pomeranje (Scroll)), ovo će uticati na tekst koji ste obeležili.

Nazad na Sadržaj: 5. Focus tastaturna navigacija, komande za izbor teksta