Ovo Uputsvo možete preuzeti kao .pdf dokument sa http://www.gloria-ferrari.com/pdf/Focus_40_Blue_2011.pdf

Focus 40 Blue je opisan ovde.

Objavljeno od strane:
Freedom Scientific
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com prevod/obrada: Gloria Ferrari doo, Zemun-Beograd, Srbija

Informacije u ovom dokumentu mogu se promeniti bez prethodnog obaveštenja. Nijedan deo ove publikacije ne može se reprodukovati ili preneti, u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim putem, ili mehaničkim, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji drugi oblik pohranjivanja informacija, bez prethodnog pismenog odobrenja Freedom Scientific-a.

Autorska prava © 2011 Freedom Scientific, Inc. Sva prava zadržana.

JAWS je registrovani zaštitni znak Freedom Scientific-a u USA (Sjedinjenim američkim državama) i drugim zemljama. Microsoft i Windows su zaštitni znaci korporacije Majkrosoft u SAD i/ili drugim zemljama.

Sadrži predajnik modula FCC ID: ED9LMX9838

Sadrži predajnik modula IC:1520A-LMX9838

Obaveštenje Američke federalne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission (FCC))

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da se pridržava ograničenja za kategoriju B digitalnih uređaja, u skladu sa članom 15 FCC pravila. Ova ograničenja imaju za cilj da obezbede zaštitu od štetnih uticaja u stambenim instalacijama. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa uputstvima, može da utiče na prijem radio talasa. Međutim, ne postoje garancije da do ometanja neće doći u određenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do štetnog ometanja radio ili TV prijema, a što se može zaključiti uključivanjem i isključivanjem opreme, predlažemo vam da pokušate da sprečite ometanje na neki od sledećih načina:

  • Okrenite antenu za prijem signala.
  • Povećajte rastojanje između opreme i resivera.
  • Povežite opremu u električnu priključnicu koja je povezana na električno kolo različito od onog na koje je povezan resiver.
  • Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV električarem.

Ovaj uređaj je u skladu sa članom 15 FCC pravila. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne može prouzrokovati štetnu interferenciju, i (2) ovaj uređaj prihvata interferenciju sa signalima drugih uređaja, uključujući onu koja izaziva štetne posledice.

Promene ili modifikacije koje nije izričito odobrilo lice koje je odgovorno za usklađenost može da onemogući korisnika da koristi opremu.

Upozorenje: Izloženost radiofrekventnom zračenju

Ovaj uređaj se ne sme nalaziti u neposrednoj blizini ili raditi u kombinaciji sa drugim prijemnikom ili antenom.

Obaveštenje Canada Industry Canada (IC)

Ovaj uređaj je u skladu sa članom 210 FCC pravila Kanadske industrije. Pri radu se moraju poštovati sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne može prouzrokovati interferenciju, i (2) ovaj uređaj prihvata interferenciju sa signalima drugih uređaja, uključujući onu koja izaziva štetne posledice.

. .

Upozorenje: Izloženost radiofrekventnom zračenju

Instalater ove radio opreme mora biti siguran da je antena usmerena ili da se nalazi tako da ne emituje RF polje iznad Kanadskih zdravstvenih ograničenja za opštu populaciju, pogledajte Safety Code (Sigurnosni kod) 6, koji možete naći na web sajtu zdravlja Kanade www.hc-sc.gc.ca.

PAŽNJA:

Ovaj uređaj je isporučen sa kablovima koji podležu FCC pravilniku. Ukoliko u budućnosti bude neophodna zamena kablova, kontaktirajte Freedom Scientific kako bi dobili odgovarajući zaštitni kabl.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.