Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011 - 2. Povezivanje Focus-a

Indeks članaka

Sadržaj: 2. Povezivanje Focus-a

 

Povezivanje Focus-a

Možete povezati Focus Brajev red - displej sa vašim računarom korišćenjem USB porta ili Bluetooth veze. Ako povezujete uređaje korišćenjem USB-a, displej (Brajev red) se napaja sa računara preko USB kabla. Time se takođe puni unutrašnja baterija.

Čim priključite USB kabl na računar, Focus se uključuje. Kada je USB kabl uklonjen, Focus se isključuje. Pritiskom power dugmeta dok je povezan na USB Focus prikazuje model, verziju firmware-a, status baterije i vrstu veze, USB, u poslednje tri ćelije. Pritiskom cursor router ili Navrow dugme displej (Brajev red) se vraća na normalan rad.

Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija kratkog dometa . Uređaji sa mogućnošću Bluetooth povezivanja mogu komunicirati sa drugim uređajima na udaljenosti od oko 10 metara bez fizičke povezanosti uređaja (USB povezivanja). Korišćenje Focus-a preko Bluetooth-a znači da ne morate da brinete oko kablova, tako da se možete udobno smestiti na svom kauču i koristiti Focus i kao Brajev red - displej i tastaturu za pristup računaru sa drugog kraja sobe.

Da bi koristili Bluetooth, morate uspostaviti partnersku vezu sa omogućenom Bluetooth vezom računara. Većina modernih notebook računara kao i neki modeli desktop računara nude ugrađenu Bluetooth podršku. Međutim, to nije slučaj sa svim računarima. Ako vaš računar nema ugrađeni Bluetooth uređaj, morate da kupite eksterni (spoljašnji) USB Bluetooth adapter i instalirate odgovarajuće drajvere na sistemu vašeg računara kako bi adapter radio. Pogledajte uputstva koja su došla sa Bluetooth hardware-om kako bi bili sigurni da je Bluetooth konfigurisan na računaru na odgovarajući način.

Nazad na Sadržaj: 2. Povezivanje Focus-a

 

Dodavanje JAWS podrške Focus Display-u, Brajevom redu.

Ako koristite Focus 40 Blue sa JAWS 10 ili starijim izdanjima, neophodno je da prvo instalirate drajvere koji se nalaze na CD-u koji dolazi sa displejom (Brajevim redom) pre povezivanja sa računarom. JAWS 11 i noviji automatski instalirahu fajlove neophodne za rad sa Focus 40 Blue.

Napomena: Čak i ako odaberete da koristite Focus sa nekim drugim čitačem ekrana, morate da instalirate drajver sa CD-a koji dobijate sa Focus-om. Međutim, prilikom instaliranja pogledajte uputstva koja dolaze sa softverom o konfigurisanju i korišćenju Focus-a sa određenom aplikacijom pošto određene komande mogu biti različite.

Nazad na Sadržaj: 2. Povezivanje Focus-a

 

Instaliranje Focus Display-a (Brajevog reda) na JAWS 11 ili noviju verziju.

Da konfigurišete Focus 40 Blue Brajev red - displej da radi sa JAWS 11 ili novijim, uradite sledeće:

 1. Obavite instalaciju JAWS-a ponovo pokrenite (Restart) računar kada se to od vas traži.
 2. Nakon što se računar ponovo pokrenuo i JAWS učitao, uspostavite USB vezu između Focus-a i računara.
 3. Windows će automatski prepoznati Brajev red - displej i instalirati odgovarajuće drajvere.

  Napomena: Windows XP će prikazati Found New Hardware (Našao sam novi uređaj - hardver), i tražiti od vas da pronađete upravljački program (drajver). Izaberite opciju da automatski instalirate software a zatim izaberite Finish (Završi) da završite instaliranje.
 4. Kada se drajveri instaliraju, morate isključiti i ponovo pokrenuti JAWS kako bi mogli da ga koristite sa Focus 40 Blue-om.

Instaliranje Focus Display-a (Brajevog reda) na JAWS 10 ili stariju verziju.

Da dodate podršku za Focus 40 Blue u JAWS-u 10 ili starijim verzijama, uradite sledeće:

Napomena: Prilikom izvršavanja sledećih koraka vodite računa da Focus Display (Brajev red) nije priključen na računar. Ako je priključen tokom procesa doći će do nepravilne instalacije i nepravilnog rada displeja (Brajevog reda).

 1. Ubacite CD koji ste dobili uz Focus 40 Blue. Kada se Freedom Scientific-ov okvir za dijalog Podešavanja (Setup) otvori, odaberite Install Windows driver (instaliraj Windows upravljački program (drajver)). Čućete niz klikova dok se upravljački program (drajver) instalira.
 2. Kada se proces instalacije završi, izaberite OK dugme da ponovo pokrenete (Restart-ujete) vaš računar.
 3. Nakon što se računar ponovo pokrenuo i JAWS učitao, uspostavite USB vezu između Focus-a i računara.
 4. Windows će automatski prepoznati Brajev red - displej i instalirati odgovarajuće drajvere.

  Napomena: Windows XP će prikazati Found New Hardware (Našao sam novi uređaj - hardver), i tražiti od vas da pronađete upravljački program (drajver). Izaberite opciju da automatski instalirate software a zatim izaberite Finish (Završi) da završite instaliranje.

 5. Zatvorite a zatim ponovo pokrenite (restart-ujte) JAWS. Vaš novi Focus 40 Blue Brajev red - displej radi pravilno.

Nazad na Sadržaj: 2. Povezivanje Focus-a

 

Konfiguracija Bluetooth veze

Ako želite da koristite Focus 40 Blue sa JAWS-om preko Bluetooth veze, morate prvo konfigurisati Bluetooth partnersku vezu između Focus-a i računara, a zatim konfigurisati JAWS da koristi Bluetooth COM port.

Da bi podesili Bluetooth vezu između Focus Display (Brajevog reda) i JAWS-a, uradite sledeće:

 1. Budite sigurni da je na računaru na kome je pokrenut JAWS uključen Bluetooth. Ako koristite eksterni (spoljašnji) USB Bluetooth adapter, ubacite ga u računar i proverite da li je uređaj pravilno detektovan.
 2. Uključite Focus. Prikazuju se informacije o verziji firmware-a i statusu baterijskog napajanja.
 3. Na računaru, idite na Control Panel (kontrolnu tablu) i izaberite Bluetooth Devices (Bluetooth uređaji).
 4. Kada se okvir za dijalog Bluetooth Devices (Bluetooth uređaji) otvori, pritisnite TAB da se pomerite na Add (Dodaj) dugme i pritisnite ENTER.
 5. Koristite RAZMAKNICA da potvrdite polje za potvrdu (check box) My device is set up and ready to be found (Moj uređaj je podešen i spreman za nalaženje), a zatim odaberite Next (Sledeće) da otpočnete pretragu Bluetooth uređaja. Ovaj proces može potrajati nekoliko sekundi. Kada se proces pretraživanja završi, naćićete se u listi Bluetooth uređaja.
 6. Koristite tasterske STRELICE da izaberete Focus 40 BT sa spiska, a zatim odaberite Next (Sledeće). Ako Focus Display (Brajev red) nije pronađen, proverite da li je uključen, a zatim izaberite dugme Search Again (Traži ponovo).
 7. Izaberite radio dugme (Radio Button) Use the passkey found in the documentation (Koristi lozinku koja se nalazi u uputstvu), pritisnite TAB da se pomerite na polje za uređivanje (Edit Field) Passkey (Lozinka), ukucajte 0000, i odaberite Next (Sledeće).
 8. Nakon nekoliko sekundi, dobićete poruku da je Bluetooth uređaj uspešno povezan i pojaviće se informacije o odlaznim i primljenim podacima na COM portu. Obratite pažnju na broj odlaznog porta pošto je to port koji JAWS koristi za komunikaciju sa Focus-om.
 9. Izaberite Finish (Završi) da zatvorite čarobnjaka, a zatim OK da zatvorite okvir za dijalog Bluetooth Devices (Bluetooth uređaji) i sačuvate podešavanja.

Napomena: Podešavanja neće biti sačuvana ako ne zatvorite čarobnjak i okvir za dijalog Bluetooth Devices (Bluetooth uređaji) kako je opisano u koraku 9.

Sada morate konfigurisati JAWS da koristi COM port koji je dodat kada ste uparili Focus sa računarom. Da bi ste konfigurisali JAWS, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+J da otvorite JAWS-ov prozor (JAWS window).
 2. Pritisnite ALT+O da otvorite meni opcija (Options menu) i izaberite Braille da otvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 3. Proverite u kombinovanoj listi Default Braille Display (podrazumevani Brajev red - displej) da li je označen Focus, a zatim odaberite Modify Settings (prilagodi podešavanja).
 4. Ako koristite JAWS ili noviji u polju za uređivanje kombinovane liste (edit combo box) Select the output port (izaberi izlazni port), odaberite Bluetooth. U suprotnom, izaberite port koji odgovara broju odlaznog COM porta koji je prikazan nakon uparivanja Focus-a.
 5. Izaberite OK, a onda ćete biti upitani da ponovo pokrenete (restart-ujete) JAWS kako bi izmene imale efekta. Izaberite OK da zatvorite poruku i još jednom da zatvorite okvir za dijalog Braille Basic Settings (osnovna podešavanja Brajevih redova).
 6. Zatvorite i ponovo pokrenite JAWS, i sada Focus 40 Blue komunicira sa JAWS-om preko Bluetooth. Ako koristite JAWS 13 ili noviji, JAWS automatski pronalazi odgovarajući Bluetooth serijski port.

Da proverite status baterije, pritisnite power dugme da prikažete procenat iskorišćene baterije. Slova "BT" se takođe prikazuju u ćelijama 38 i 39 čime ukazuju na to da je Bluetooth veza aktivna. Pritisnite cursor router ili Navrow dugme da se vratite na normalan rad.

Nazad na Sadržaj: 2. Povezivanje Focus-a

 

BrailleIn (Brajev kratkopis)

Svojstvo BrailleIn (Brajev kratkopis) omogućava vam da koristite samo Perkins-ovu (Brajevu) tastaturu za kontrolu vašeg računara korišćenjem Windows komandi i komandi specifičnih za određenu aplikaciju. Pored toga, možete takođe unositi tekst i Brajevim kratkopisom i računarskim Brajevim pismom korišćenjem tastature Brajevog reda - displeja. Prednost se sastoji u tome da više ne morate da se prebacujete sa standardne tastature na tastaturu Brajevog reda - displeja, niti da ulazite u poseban režim pisanja kako bi koristili Brajev kratkopis za pokretanje računara ili programa. Za listu prečica, pogledajte odeljak ovog uputstva Pregled komandi na Focus-ovoj tastaturi.

Pisanje Brajevim kratkopisom

Sa BrailleIn kada unosite tekst Brajevim kratkopisom korišćem Perkins-ove (Brajeve) tastature, uneti tekst se odmah prevodi u normalan tekst u vašoj elektronskoj pošti (e-mail-u), dokumentu ili obrascu. Ako aplikacija ili specifično polje za uređivanje ne podržava Brajev kratkopis, JAWS saopštava "Computer Braille (računarsko Brajevo pismo)" kada su poruke za obaveštavanje omogućene.

Unos Brajevim kratkopisom je isključen po pravilu. Da ga uključite, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+F2, i izaberite centar za podešavanje (Settings Center).
 2. U polje za uređivanje Search, ukucajte "prevođenje Brajevog kratkopisa" bez navodnika.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da pređete na Contracted Braille (Brajev kratkopis) u filtriranim rezultatima u pregledu u obliku drveta (stabla - Tree Views).
 4. Onda, pritisnite RAZMAKNICA da kružite između različitih podešavanja u kombinovanoj listi (Combo Box-u) Contracted Braille Translation (Prevod Brajevog kratkopisa).
  Dostupna podešavanja su: isključeno, samo izlaz, i ulaz i izlaz. Kada podesite na Isključi, ne možete ni čitati ni pisati Brajevim kratkopisom korišćenjem Brajevog reda - displeja. Kada je podešen samo izlazni režim, možete čitati Brajev kratkopis na vašem Brajevom redu - displeju, ali možete unositi tekst samo računarskim Brajevim pismom korišćenjem Perkins-ove (Brajeve) tastature na vašem Brajevom redu - displeju. Kada podesite na ulazni i izlazni režim, možete i čitati i unositi tekst Brajevim kratkopisom korišćenjem vašeg Brajevog reda - displeja. Podrazumevano podešavanje je Off (Isključen).

Napomena: Prevođenje Brajevog kratkopisa se takođe može uključiti ili isključiti korišćenjem Translation Options (INSERT+V) (opcija za prevođenje) za one aplikacije u kojima je to moguće.

Nazad na Sadržaj: 2. Povezivanje Focus-a