Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011 - 3. Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda)

Indeks članaka

Sadržaj: 3. Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda):

 

Režim učenja Brajevog pisma

Dostupan u JAWS 9.0.2169 ili kasnijim verzijama, Braille Study Mode (režim učenja Brajevog pisma) je alat za podučavanje i učenje Brajevog pisma. Kada je režim učenja Brajevog pisma uključen, JAWS saopštava trenutni brajev znak u ćeliji displeja (Brajevog reda) kada pritisnete Cursor Routing dugme koje se nalazi odmah iznad te ćelije. Kada pritisnete Navrow dugme (koje se nalazi odmah iza Coursor Routing dugmeta), JAWS saopštava i speluje (sriče) reč.

Da omogućite režim učenja Brajevog pisma. uradite sledeće:

  1. Budite sigurni da je Focus Display (Brajev red) priključen na računar.
  2. Uradite nešto od sledećeg:
    • Pritisnite CTRL+INSERT+B da otvorite okvir za dijalog Adjust Braille Options (podešavanje opcija Brajevog pisma (Adjust Braille Options)) (JAWS 12 ili starije verzije), ili
    • Pritisnite INSERT+V da otvorite Brza podešavanja (Quick Settings) (JAWS 13 ili noviji) okvir za dijalog Adjust JAWS Options (Podesi opcije JAWS-a) (JAWS 12 ili stariji).
  3. Počnite sa kucanjem reči "study (učenje)" sve dok se ne pojavi Study Mode (režim učenja), a zatim pritisnite RAZMAKNICA da uključite režim učenja. ako koristite Brza podešavanja (Quick Settings) u JAWS-u 13, prvo pritisnite TAB da se pomerite na spisak rezultata pretrage, a zatim pritisnite RAZMAKNICA. Režim Učenja Brajevog pisma ostaje uključen ili isključen sve dok se ne isključi ili dok se JAWS ne pokrene ponovo (restart-uje).

Pored toga, kada je režim Učenja Brajevog pisma onemogućen, uvek možete pritisnuti levi ili desni WHIZWHEEL na displeju zajedno sa Cursor Routing ili Navrow dugmetom kako bi koristili režim učenja Brajevog pisma. Ovo je naročito korisno kada vam treba brzi podsetnik, a ne želite da prolazite kroz proces uključivanja režima učenja Brajevog pisma kako je prethodno opisano.

Da koristite režim Učenja Brajevog pisma "u letu", uradite nešto od sledećeg:

  • Pritisnite WHIZWHEEL+CURSOR ROUTING kako bi JAWS saopštio Brajev znak u ćeliji displeja (Brajevog reda), ili
  • Pritisnite WHIZWHEEL+NAVROW kako bi JAWS saopštio i spelovao (sricao) reč.

Napomena: JAWS se vraća na uobičajen način rada nakon saopštavanja Brajevog znaka ili reči.

Nazad na Sadržaj: 3. Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda)

 

Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda)

Focus Brajev red - displej pruža nekoliko mogućnosti koje možete prilagoditi sopstvenim potrebama. Možete podesiti lokaciju statusne ćelije, definisati početak i kraj reda za čitanje, menjati veličinu Brajevih tačaka i omogućiti režim Brzog čitanja.

Ova podešavanja su podešena pomoću rukovaoca (manager-a) konfiguracijom JAWS-a (JAWS Configuration Manager), podešavanja opcija (Set Options), Brajevih opcija (Braille Options) i naprednih opcija Brajevog reda - displeja (Advanced Braille Display Options). Otvorite Default.jcf da postavite ova podešavanja za sve aplikacije, ili otvorite fajl koji je specifičan za određenu aplikaciju .jcf file da postavite podešavanja za tu aplikaciju. Za više informacija, pogledajte rukovaoca (manager) konfiguracijom JAWS-a.

Postavljanje statusne ćelije

Možete odrediti da li će se informacione statusne ćelije nalaziti sa leve ili desne strane displeja - Brajevog reda i izabrati da se uopšte ne prikazuju. Po pravilu, statusne ćelije se nalaze na levom kraju displeja (Brajevog reda).

Čitanje reda

Odredite početak i kraj ćelije za prikaz podataka. Koristite uređivački Spin boks (Edit Spin Boxes) Reading Line (redovi za čitanje) za prikaz informacija samo unutar dela displeja - Brajevog reda koji želite da koristite. Podrazumevana podešavanja određena su lokacijom statusnih ćelija i dužinom displeja - Brajevog reda.

Promenljiva visina Brajevih tačaka

Odredite visinu Brajevih tačaka na Focus Display (Brajevom redu). Postoji pet nivoa visina Brajevih tačaka. Podesite displej - Brajev red na nivo visine Brajevih tačaka koji najviše odgovara osetljivosti vaših prstiju.

Brzo čitanje

Podesite Focus Display (Brajev red) kako bi koristili samo 20 Brajevih ćelija. Ograničavanjem Brajevog reda - displeja na 20 ćelija možete povećati brzinu čitanja. Kada je polje za potvrdu (check box) Rapid Reading (Brzo čitanje) potvrđeno u dijalogu Focus Braille Options (opcije Brajevog pisma na Focusu), radio dugmad (Radio Buttons) Placement of Status Cells (postavljanje statusne ćelije) i uređivački Spin boks (Edit Spin Boxes) Reading Line (red za čitanje) su onemogućeni.

Nazad na Sadržaj: 3. Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda)