Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011 - 4. Focus tastaturni modifikatorski, funkcijski, specijalni tasteri

Indeks članaka

Sadržaj: 4. Focus tastaturni modifikatorski, funkcijski, specijalni tasteri

 

Pregled komandi sa Focus-ove tastature.

Ovaj odeljak opisuje dodeljene komande sa tastature za JAWS i Focus Brajev red - displej. Komandr su odvojene u modifikatorske tastere, funkcijske tastere, specijalne tastere, komande za navigaciju (kretanje), brze tastere za navigaciju (kretanje) u Microsoft Word-u, komande za označavanje teksta, Brajeve (Braille) komande, Windows komande, komande izbora, JAWS komade, funkcije pokazivača i alatne funkcije. Focus-ove komande se baziraju na JAWS i Windows komandama. Ako ste upoznati sa tastaturnim komandama JAWS-a i Windows-a, Focus-ove komande će vam biti veoma lake za učenje. Ako naučite Focus-ove komande, JAWS i Windows tastaturne komande će vam takođe biti lake za učenje.

Tastaturne prečice navedene u ovom uputstvu koriste se za JAWS, čitač ekrana za slepe. Da pogledate Focus prečice u ranijim verzijama JAWS-a, posetite Freedom Scientific-ova strana sa informacijama o Brajevim redovima - displejima.

Napomena: Neke od ovih komandi imaju funkcije panning dugmadi, rocker bars-a i selector dugmadi kako je ranije detaljno opisano u ovom priručniku.

Nazad na Sadržaj: 4. Focus tastaturni modifikatorski, funkcijski, specijalni tasteri

 

Modifikatorski tasteri

Koristite modifikatorske tastere da simulirate kombinaciju tastera (prečice) CTRL, ALT, taster WINDOWS, SHIFT ili JAWS taster (INSERT). Da koristite ove modifikatore kada kucate prečice, uradite sledeće:

  1. Zadržite TAČKA 8 CHORD i zatim pritisnite odogovarajuće modifikatorske tastere za prečice. Modifikatorski tasteri su navedeni u sljedećoj tabeli.
  2. Nakon što ste otkucali deo modifikatorske prečice, otpustite tastere i pritisnite preostali deo prečice. Na primer, za izvršenje CTRL+SHIFT+V, pritisnite TAČKE 3-7-8 CHORD, otpustite ih i zatim pritisnite V (TAČKE 1-2-3-6).
Modifikatorski tasteri
Naziv tasteraPrečica
Funkcijski tasteri (F1 do F12)
Za više informacija, pogledajte opis Funkcijskih tastera.
TAČKA 1
INSERT TAČKA 2
CTRL TAČKA 3
taster WINDOWS TAČKA 4
JAWS taster TAČKA 5
ALT TAČKA 6
SHIFT TAČKA 7

Nazad na Sadržaj: 4. Focus tastaturni modifikatorski, funkcijski, specijalni tasteri

 

Funkcijski tasteri

Da simulirate funkcijske tastere (F1 do F12), pritisnite TAČKE 1-8 CHORD potom A do L (što odogovara 1 do 12). Na primer, da simulirate taster F6, pritisnite TAČKE 1-8 CHORD, zatim F (TAČKE 1-2-4). Ako je funkcijski taster deo tasterske kombinacije, dodajte odgovarajući modifikator dok držite TAČKE 1-8 CHORD. Na primer, da simulirate prečicu INSERT+F2, pritisnite TAČKE 1-2-8 CHORD, zatim B (TAČKE 1-2).

Nazad na Sadržaj: 4. Focus tastaturni modifikatorski, funkcijski, specijalni tasteri

 

Specijalni tasteri

Koristite ove prečice da simulirate određene tastere koji nisu dostupni na Focus Brajevim tastaturama. Ovi tasteri mogu biti kombinovani sa modifikatorskim tasterima prethodno opisanim. Znaci interpukcije (Punctuation) i ostali simboli biće uneti njihovim ekvivalentima na Brajevom kratkopisu ako je prevođenje Brajevog kratkopisa podešeno kao Ulaz i izlas (Input i Output). Radi Vaše udobnosti, pružamo Vam i prečice i njihove Brajeve tačkaste oblike. Ako tačkasti oblici nisu dostupni, u ćelije tabele su stavljene crtice.

 

Specijalni tasteri
Naziv tasteraPrečicaTAČKASTI oblik
ESC DESNI SHIFT+TAČKA 1 ili Z CHORD DESNI SHIFT+TAČKA 1 ili TAČKE 1-3-5-6 CHORD
ALT DESNI SHIFT+TAČKA 2 -
Meni taster DESNI SHIFT+TAČKA 2 CHORD -
NUM PAD ZVEZDICA DESNI SHIFT+TAČKA 3 -
taster WINDOWS DESNI SHIFT+TAČKA 4 -
SLASH (KOSA CRTA) na NUM PAD (numeričkoj tastaturi) DESNI SHIFT+TAČKA 7 DESNI SHIFT+TAČKA 7
CAPS LOCK DESNI SHIFT+TAČKA 7 CHORD ili DESNI SHIFT+K DESNI SHIFT+TAČKA 7 CHORD ili DESNI SHIFT+TAČKE 1-3
NUM PAD PLUS DESNI SHIFT+TAČKA 8 -
BACKSPACE TAČKA 7 -
ENTER TAČKA 8 -
CTRL+BACKSPACE TAČKE 1-2-3-4-5-6-7 CHORD -
TAB TAČKE 4-5 CHORD -
SHIFT+TAB B CHORD TAČKE 1-2 CHORD
HOME K CHORD TAČKE 1-3 CHORD
END TAČKE 4-6 CHORD -
PAGE UP LEVI SHIFT+ROCKER BAR GORE ili DESNI SHIFT+ROCKER BAR GORE ili TAČKE 2-3-7 CHORD -
PAGE DOWN LEVI SHIFT+ROCKER BAR DOLE ili DESNI SHIFT+ROCKER BAR DOLE ili TAČKE 5-6-7 CHORD -
DELETE FOR CHORD TAČKE 1-2-3-4-5-6 CHORD
JEDNAKO TAČKE 1-2-3-4-5-6 -
Zatvorena srednja zagrada TAČKE 1-2-4-5-6-7 -
Otvorena srednja zagrada TAČKE 2-4-6-7 -
BACKSLASH TAČKE 1-2-5-6-7 -
KOSA CRTA TAČKE 3-4 -
RIGHT PARENTHESIS TAČKE 2-3-4-5-6 -
APOSTROF TAČKA 3 -
CRTICA TAČKE 3-6 -
GRAVE TAČKA 4 -
TAČKA TAČKE 4-6 -
TAČKA-ZAREZ TAČKE 5-6 -
Zarez TAČKA 6 -

Nazad na Sadržaj: 4. Focus tastaturni modifikatorski, funkcijski, specijalni tasteri