Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.04.Više brajevih pisama

Višestruki jezici Brajevog pisma

Možete konfigurisati PAC Mate Omni za osnovni i drugi jezik Brajevog pisma. Takođe, možete konfigurisati podešavanja za prevođenje na Brajevo pismo za svaki jezik nezavisno. Na primer, vaš osnovni jezik može biti engleski sa ulazom na kratkopisu, dok je drugi jezik španski sa korišćenjem računarskog Brajevog pisma. Prebacivanje između osnovnog i drugog jezika se lako postiže pritiskom S CHORD, T. Pored toga, u nastavku su date dostupne prečice:

  • koristite I CHORD, C da čujete koji je jezik trenutno u upotrebi.
  • koristite I CHORD, P da čujete koji je jezik konfigurisan kao osnovni.
  • koristite I CHORD, S da čujete koji je jezik konfigurisan kao drugi.

Da bi ste konfigurisali jezike Brajevog pisma uradite sledeće:

  1. Na početnom ekranu (Today Screen), pritisnite F4, TAČKE 2-3-4da otvorite okvir za dijalog podešavanja (Settings).
  2. Koristite tasterske STRELICE da se pomerate po podešavanjima (Settings) za Brajevo pismo i pritisnite TAČKA 8.
  3. Pritisnite TAČKE 5-6 CHORD da se pomerite na jezičak (Tab) za jezike.
  4. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da se pomerite na kombinovanu listu (Combo Box) za osnovni jezik. Koristite tasterske strelice da izaberete jezik.
  5. Pritisnite TAČKE 4-5 CHORD da pređete na kombinovanu listu (Combo Box) za drugi jezik.
  6. Pritisnite F1 da sačuvate i zatvorite okvir za dijalog podešavanja Brajevog pisma.

Za više informacija o podešavanju parametara za Brajevo pismo i za određivanja jezika koje koristite, pritisnite S CHORD, T, molimo Vas pogledajte Brajeva podešavanja (Settings) za detalje.