Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.03.Realspeak solo glasovi

Realspeak Solo glasovi

PAC Mate Omni podržava Realspeak Solo glasove kompanije Nuance® Communications. Glasovi/govornici se mogu preuzeti (download) sa Freedom Scientific Web sajta za različite dostupne jezike. Glasovi/govornici se mogu instalirati direktno u memoriju ili na CompactFlash karticu. Možete da instalirate onoliko glasova/govornika koliko vam dozvoljava dostupna memorija. Kao svaki glas/govornik zahteva nekoliko megabajta prostora, preporučuje se da instalirate svaki glas na CompactFlash karticu kako bi vam ostalo dovoljno prostora u memoriji za druge zadatke.

Možete konfigurisati glasove/govornike RealSpeak samo kao drugi glas. Eloquence se uvek koristi kao osnovni glas. Iako možete da imate mnogo instaliranih RealSpeak glasova, možete imati samo jedan kao izabrani drugi glas. Prebacivanje između osnovnog i drugog glasa/govornika se lako postiže pritiskom S CHORD, L. Pored toga, posle keystrokes su na raspolaganju:

 • koristite I CHORD, C da čujete koji je jezik trenutno u upotrebi.
 • koristite I CHORD, P da čujete koji je jezik konfigurisan kao osnovni.
 • koristite I CHORD, S da čujete koji je jezik konfigurisan kao drugi.

RealSpeak glasove/govornike možete preuzeti besplatno sa Freedom Scientific-ovog Web sajta. Napomena: instalacija ovih modula, osim engleskog, ne dovode do promena na postavljene tabele za Brajevo pismo ili tastaturni raspored. Ovi glasovni jezici će prouzrokovati da PAC Mate Omni govori i druge nove jezike.

Možete da instalirate RealSpeak glasova na vaš PAC Mate Omni ili pomoću računara korišćenjem ActiveSync ili Windows Mobile Device center, ili kopiranjem CAB fajla (datoteka) i instalirate direktno na uređaju.

Da instalirate glasove/govornike korišćenjem ActiveSync, uradite sledeće:

 1. Sa Web stranice, na kojoj ste našli željene glasove/govornike odaberite link za preuzimanje (download) EXE fajla (datoteka).
 2. Proverite da li je Vaš PAC Mate Omni povezan preko ActiveSync. To može biti standardna ili "gost" veza.
 3. Pronađite fajl (datoteku) za preuzimanje (download) na Freedom Scientific-ovom Web sajtu i pritisnite ENTER. Ovim se započinje proces instalacije. Sledite uputstva:
 4. Kada je instaliranje završeno, pritisnite TAČKA 8 na vašem PAC Mate Omni-ju kada budete upitani da obavite Vrući reset (Warm Reset).

Da instalirate glasove/govornike korišćenjem CAB fajla (datoteka), uradite sledeće:

 1. Sa Web stranice, na kojoj ste našli željene glasove/govornike odaberite link za preuzimanje (download) CAB fajla (datoteka).
 2. Prebacite CAB fajl (datoteka) sa PC na PAC Mate Omni. Možete da pokrenete fajl iz glavne memorije ili CompactFlash kartice.
 3. Koristite Pretraživač fajlova (File Explorer) da pronađete CAB fajl (datoteka) i pritisnite TAČKA 8 da započnete instaliranje, zatim sledite uputstva.
 4. Kada se instalacija završi, pritisnite TAČKA 8 kada budete upitani da obavite Vrući reset (Warm Reset).

Za više informacija o podešavanju glasova/govornika i za određivanja jezika koji su instalirani, pritisnite S CHORD, L, molimo Vas pogledajte Dodatna podešavanje govora (Speech Settings) za detalje.