Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.02.Višestruki glasovni jezici

PAC Mate Omni podržava višestruke glasovne jezike pomoću glasovnih modula koje možete instalirati kada se povežete na računar korišćenjem ActiveSync-a. Možete da instalirate onoliko jezika koliko vam dozvoljava dostupna memorija. Međutim, možete imati samo jedan izabani drugi jezik. Prebacivanje između osnovnog i drugog jezika se lako postiže pritiskom S CHORD, T. Pored toga, posle keystrokes su na raspolaganju:

  • koristite I CHORD, C da čujete koji je jezik trenutno u upotrebi.
  • koristite I CHORD, P da čujete koji je jezik konfigurisan kao osnovni.
  • koristite I CHORD, S da čujete koji je jezik konfigurisan kao drugi.

Jezičke module možete preuzeti besplatno sa Freedom Scientific-ovog Web sajta. Napomena: instalacija ovih modula ne dovode do promena na postavljene tabele za Brajevo pismo ili tastaturni raspored. Ovi moduli će prouzrokovati da PAC Mate Omni govori i druge nove jezike.

Da biste instalirali jezički modul, uredite sledeće:

  1. Proverite da li je Vaš PAC Mate Omni povezan preko ActiveSync. To može biti standardna ili "gost" veza.
  2. Pronađite fajl (datoteku) sa jezičkim modulom za preuzimanje (download) na Freedom Scientific-ovom Web sajtu i pritisnite ENTER. Ovim se započinje proces instalacije. Sledite uputstva:
  3. Nakon instaliranja, obavite Vrući reset (Warm Reset) vašeg PAC Mate Omni-a. Pogledajte Izvođenje Vrućeg reseta ( Performing Warm Reset) ako niste sigurni kako da to uradite.

Za više informacija o podešavanju glasova/govornika i za određivanja jezika koji su instalirani, pritisnite S CHORD, L, molimo Vas pogledajte Dodatna podešavanje govora (Speech Settings) za detalje.