Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup

Sadržaj ove stranice

 1. Obaveštenje za korisnike
 2. Šta je ActiveSync daljinski pristup PAC Mate-u ?
 3. Počinjanje
 4. Uspostavljanje veza daljinskog pristupa.
 5. Prečice za BX ActiveSync daljinski pristup PAC Mate Omni-ju.
 6. Modifikatorski tasteri
 7. Specijalni tasteri
 8. Komande za navigaciju
 9. Komande za izbor teksta

Obaveštenje za korisnike

Strogo se preporučuje da ne koristite ActiveSync daljinski pristup PAC Mate Omni-ju koji su ranijih verzija od 6.20. Verzija 6.20 je bespaltna za nadogradnju za autorizovane JAWS 6.0 korisnike i sadrži mnoge specifične ispravke za ove funkcije. Možete preuzeti (download) JAWS 6.20 sa Freedom Scientific-ove "JAWS for Windows Headquarters" Web strane sa http://www.freedomscientific.com/fs_products/JAWS_HQ.asp.

Ako imate nadogradnju neke prethodne verzije PAC Mate Omni, obratite pažnju da ActiveSync daljinski pristup neće raditi preko WiFi i Microsoft nema mogućnost da se uskladi preko bežične lokalne mreže. Proverite u nastavku spisak načina povezivanja koje podržava ActiveSync daljinski pristup PAC Mate Omni-ju.

<- nazad na Sadržaj. Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup.


Šta je ActiveSync daljinski pristup PAC Mate-u ?

ActiveSync daljinski pristup za PAC Mate je program koji vam omogućava da se uspostavi veza između vašeg PAC Mate Omni-ja i računar sa instaliranim JAWS-om. Možete povezati vaš PAC Mate i računar koristeći USB kabl, mrežni kabal, modem, ili Bluetooth. Jednom kada ste uspostavi veza, možete da pokrenete programe, čitate dokumenta i Web stranice, i radite sa fajlovima (datoteka) i folderima (omotnica) na vašem računaru koristeći samo vaš PAC Mate Omni. Komande koje zadajete i tekst koji kucate se šalje na vaš računar, i vi čujete govor i/ili možete to čitati na Brajevom pismu na PAC Mate Omni-ju.

<- nazad na Sadržaj. Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup.


Počinjanje

Da bi ste koristili ActiveSync daljinski pristup za PAC Mate Omni, instalirajte JAWS 6,20 ili noviji na računar sa kojim želite da se povežete. Tokom procesa instalacije, zahtevane JAWS-ove serverske komponente će biti instalirane automatski.

<- nazad na Sadržaj. Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup.


Uspostavljanje veza daljinskog pristupa.

Nakon što ste instalirali i aktivirali JAWS na računaru, možete da počnete da koristite ActiveSync daljinski pristup PAC Mate Omni-ju. Uspostavite ActiveSync standardnu ili "gost" vezu između vašeg PAC Mate Omni i vašeg računara. Informacije o korišćenju ActiveSync mogu se naći u PAC Mate Omni Korisničkom uputstvu. Možete koristiti USB kabl, mrežnu vezu, modem, ili Bluetooth. Za više informacija o različitim načinima povezivanja pogledajte Korisničko uputstvo.

Nakon što ste povežite PAC Mate i računar, uradite sledeće:

 1. Na računaru, otvorite početni meni (Start Menu) i odaberite svi programi (All Programs). Otvorite JAWS programsku grupu, Alati (Tools), PAC Mate Desktop. ActiveSync daljinski pristup PAC Mate počinje i ikona se pojavljuje u vašoj sistemskoj traci (System Tray).

Na primer: Ako želite da ActiveSync daljinski pristup PAC Mate počne automatski kada se pokrene JAWS, otvorite meni opcija (Options menu) i odaberite osnovno (Basics). Pronađite "Automatically Start PAC Mate Desktop" polje za potvrdu (check box) i pritisnite RAZMAKNICA da biste ga potvrdili.

 1. Na vašem PAC Mate Omni, pritisnite TAČKA 1-2-7-8 CHORD , D ili TAČKA 1-5-7-8 CHORD, D. Čućete, "PAC Mate remote mode on." ("PAC Mate Omni daljinski pristup je uključen").
 2. Nakon pokretanja JAWS-a na vašem računaru, možete da zadajete komande, čitate dokumenta i Web stranice, i radite sa fajlovima (datoteka) i folderima (omotnica) na vašem računaru preko PAC Mate Omni.
 3. Pritisnite TAČKE 1-5-7-8 CHORD, D da se prebacite između PAC Mate Omni i računara. Ovo vam omogućava rad sa PAC Mate Omni bez isključivanja veze sa računarom za daljinski pristup.
 4. Da bi ste prekinuli rad u režimu daljinski pristup, pritisnite TAČKA 1-2-8 CHORD, D ili TAČKA 1-5-8 CHORD, D na PAC Mate Omni. Čućete, "Do you really want to quit JAWS?" ("Da li zaista ćelite da napustite JAWS?") "Press Enter to quit now or Escape to cancel."("Pritisnite ENTER da izađete ili ESCAP da odustanete") Pritisnite ENTER napustite JAWS na svom računaru i da se PAC Mate Omni vrati u normalni režim. Da bi ste nastavili da koristite računar, potrebno je ponovo pokrenuti JAWS.

<- nazad na Sadržaj. Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup.

Prečice za BX ActiveSync daljinski pristup PAC Mate Omni-ju

Zbog toga što PAC Mate Omni BX nema tastere potrebne za rad na računaru kome se pristupa sa ActiveSync daljinskim pristupom, obezbeđen je niz potrebnih prečica. Ove prečice omogućavaju simuliranje modifikatorskih tastera (kao što je CTRL, INSERT i ALT), specifičnih tastera koji nisu dostupni na PAC Mate Omni-ju (kao što su ENTER ili ESC), i JAWS-ove komande za kretanje i obeležavanje teksta.

Modifikatorski tasteri

Koristite modifikatorske tastere da simulirate kombinaciju tastera (prečice) CTRL, ALT, taster WINDOWS, SHIFT ili JAWS taster (INSERT). Za koriščćenje ovih modifikatorskih tastera, zadržite TAČKA 8 CHORD i zatim pritisnite odogovarajuće modifikatorske tastere za prečice. Nakon što ste otkucali deo modifikatorske prečice, otpustite tastere i pritisnite preostali deo prečice. Na primer, za izvršenje CTRL+SHIFT+V, pritisnite TAČKE 3-7-8 CHORD, otpustite ih i zatim pritisnite V (TAČKE 1-2-3-6).

 

<- nazad na Sadržaj. Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup.


Taster Komanda
Funkcijski tasteri (F1 - F12) TAČKA 1
INSERT TAČKA 2
CTRL TAČKA 3
taster WINDOWS TAČKA 4
JAWS taster TAČKA 5
ALT TAČKA 6
SHIFT TAČKA 7

<- nazad na Sadržaj. Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup.

Funkcijski tasteri

Da simulirate funkcijske tastere (F1 do F12), pritisnite TAČKE 1-8 potom A do L (što odogovara 1 do 12). Na primer, da simulirate taster F6, pritisnite TAČKE 1-8, zatim F (TAČKE 1-2-4).

Ako je funkcijski taster deo tasterske kombinacije, dodajte odgovarajući modifikator dok držite TAČKE 1-8. Na primer, da simulirate prečicu INSERT+F2, pritisnite TAČKE 1-2-8, zatim B (TAČKE 1-2).

<- nazad na Sadržaj. Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup.

Specijalni tasteri

Koristite ove komande da simulirate određene tastere koji nisu dostupni na Focus Brajevim tastaturama. Ovi tasteri mogu biti kombinovani sa modifikatorskim tasterima prethodno opisanim.

 

Taster

Komanda
ESC F1
ALT F2
Meni taster F2 CHORD
NUM PAD ZVEZDICA F3
taster WINDOWS F4
NUM PAD MINUS F6
SLASH (KOSA CRTA) na NUM PAD (numeričkoj tastaturi) F7
CAPS LOCK F7 CHORD
NUM PAD PLUS F8
ENTER TAČKA 8
BACKSPACE TAČKA 7
CTRL+BACKSPACE TAČKE 1-2-3-4-5-6-7 CHORD
TAB TAČKE 4-5 CHORD
SHIFT+TAB TAČKE 1-2 CHORD
HOME TAČKA 1-3 CHORD ili TAČKA 3+STRELICA LEVO
END TAČKA 4-6 CHORD ili TAČKA 3+STRELICA LEVO
PAGE UP TAČKA 2+STRELICA GORE ili TAČKA 2+STRELICA LEVO
PAGE DOWN TAČKA 2+STRELICA DOLE ili TAČKA 2+STRELICA DESNO
DELETE TAČKE 1-2-3-4-5-6 CHORD
JEDNAKO TAČKE 1-2-3-4-5-6
Zatvorena srednja zagrada TAČKE 1-2-4-5-6-7
Otvorena srednja zagrada TAČKE 2-4-6-7
BACKSLASH TAČKE 1-2-5-6-7
KOSA CRTA TAČKE 3-4
RIGHT PARENTHESIS TAČKE 2-3-4-5-6
APOSTROF TAČKA 3
CRTICA TAČKE 3-6
GRAVE (AKCENAT) TAČKA 4
TAČKA TAČKE 4-6
TAČKA-ZAREZ TAČKE 5-6
Zarez TAČKA 6

<- nazad na Sadržaj. Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup.

Komande za navigaciju

Koristite ove prečice da obavljate razne JAWS-ove Komande za navigaciju.

 

Opis Komanda
Izgovori prethodni znak TAČKA 3 CHORD ili STRELICA LEVO
Izgovori sledeći znak TAČKA 6 CHORD ili STRELICA DESNO
Izgovori znak TAČKA 3-6 CHORD ili STRELICA DESNO+STRELICA LEVO
Izgovori prethodnu reč TAČKA 2 CHORD ili TAČKA 5+STRELICA LEVO
Izgovori sledeću reč TAČKA 5 CHORD ili TAČKA 5+STRELICA DESNO
Izgovori reč TAČKA 2-5 CHORD ili TAČKE 5+STRELICA DESNO+STRELICA LEVO
Izgovori prethodni red TAČKA 1 CHORD ili STRELICA GORE
Izgovori sledeći red TAČKA 4 CHORD ili STRELICA DOLE
Izgovori red TAČKA 1-4 CHORD ili STRELICA GORE+STRELICA LEVO
Izgovori prethodnu rečenicu TAČKA 4+STRELICA LEVO
Izgovori sledeću rečenicu TAČKA 4+STRELICA DESNO
Izgovori rečenicu TAČKA 4+STRELICA GORE ili TAČKA 4+STRELICA DESNO+STRELICA LEVO
Izgovori prethodni pasus TAČKA 1+STRELICA GORE
Izgovori sledeći pasus TAČKA 1+STRELICA DOLE
Izgovori pasus TAČKA 1+STRELICA GORE+STRELICA DOLE
Pomeri se na početak fajla TAČKE 1-2-3 CHORD ili TAČKA 3+STRELICA GORE
Pomeri se na završetak fajla TAČKE 4-5-6 CHORD ili TAČKA 3+STRELICA DOLE
Izgovaraj do pokazivača TAČKE 3-7+STRELICA LEVO
Izgovaraj od pokazivača TAČKE 3-7+STRELICA DESNO
Neprekidni govor TAČKE 4-5-6-8 CHORD ili TAČKE 1-2-4-5-6 CHORD ili TAČKE 3-7+STRELICA DOLE
Izgovaraj obeleženi tekst TAČKE 1-2-4-5-6-7 CHORD ili TAČKE 4-5-6-7-8 CHORD
Prethodni prozor dokumenta TAČKE 2-3 CHORD
Sledeći prozor dokumenta TAČKE 5-6 CHORD
Otvori padajuće liste TAČKA 7+STRELICA DOLE
Zatvori padajuće liste TAČKA 7+STRELICA GORE
Izađi iz Forms Mode (režim obrasca) TAČKE 1-3-4-6 CHORD
Izgovori Window Prompt i Text TAČKE 1-2-4-5 CHORD

<- nazad na Sadržaj. Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.01.ActiveSync daljinski pristup.

Komande za izbor teksta

Koristite ove prečice da obavljate razne komande za izbor teksta.

 

Obeleži prethodni znak TAČKE 3-7 CHORD ili CHORD+STRELICA LEVO
Obeleži sledeći znak TAČKE 6-7 CHORD ili CHORD+STRELICA DESNO
Obeleži prethodnu reč TAČKA 2-7 CHORD ili TAČKA 5 CHORD+STRELICA LEVO
Obeleži sledeću reč TAČKA 5-7 CHORD ili TAČKA 5 CHORD+STRELICA DESNO
Obeleži prethodnu liniju TAČKE 1-7 CHORD ili CHORD+STRELICA GORE
Obeleži sledeću liniju TAČKE 4-7 CHORD ili CHORD+STRELICA DOLE
Obeleži prethodni ekran TAČKA 2 CHORD+STRELICA GORE
Obeleži sledeći ekran TAČKA 2 CHORD+STRELICA DOLE
Izaberi od početka linije TAČKA -3-7 CHORD ili TAČKA 3 CHORD+STRELICA LEVO
Obeleži do kraja linije TAČKA 4-6-7 CHORD ili TAČKA 3 CHORD+STRELICA DESNO
Obeleži od vrha TAČKE 1-2-3-7 CHORD ili TAČKA 3+STRELICA GORE
Obeleži do dna TAČKE 4-5-6-7 CHORD ili TAČKA 3+STRELICA DOLE