08. Postupanje sa nepristupačnim stranicama

JAWS omogućava da korišćenje i čitanje sadržaja sa interneta bude lako i zabavno. Međutim, autori Web stranica moraju da prate određene smernice kako bi njihove stranice bile dostupne za JAWS i druge programe (softvere) za čitanje ekrana. JAWS čita dobro većinu stranica, čak i one koje nisu osmišljene da budu pristupačne. Povremeno nailazimo na stranice koje su loše osmišljene i njihovo čitanje sa JAWS je otežano. U ovom delu, učimo trikove koji se bave ovakvim teškim stranicama.

8.1. Čitanje stranica koje se automatski osvežavaju

Neke Web stranice se automatski osvežavaju - ili ponovo učitavaju - nakon određenog vremena. To se obično radi kako bi se na vreme ažurirali podaci. Kada se stranica osvežava, JAWS vas vraća na početak stranice. Ovo može da prekine ono što trenutno radite. Da vidite primer ovakve stranice, idite na refreshing version of the E-Stocks sample page i pokušajte da je čitate. Ova verzija E-Stocks uzorak stranice je osmišljena tako da se osvežava na svakih dvadeset sekundi tako da je dobra za vežbanje ove lekcije.

JAWS savet: Primetite da vas JAWS obaveštava koliko se često ova stranica osvežava. Da bi ste mogli da čujete ovu poruku potrebno je da koristite početni Verbosity - obim informisanja.

VEŽBA: Pratite korake u nastavku kako bi ste mogli lakše raditi sa stranicama koje se automatski osvežavaju:

 1. Idite na refreshing version of the E-Stocks sample page.
 2. Pritisnite INSERT+V. Otvaraju se Brza podešavanja sa uređivačkim poljem za pretraživanje u fokusu.
 3. Otkucajte page refresh (osvežavanje stranica) u uređivačkom polje za pretraživanje. Prikaz u obliku stabla ispod uređivačkog polja za pretraživanje filtrira rezultate koji se ne podudaraju sa frazom koja se traži.
 4. Pritisnite STRELICA DOLE da se prebacite na "Page Refresh" (osvežavanje stranica) u "virtual cursor options" (opcije virtuelnog pokazivača).
 5. Pritisnite RAZMAKNICA da odaberete "Off" (isključeno).
 6. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Brza podešavanja se zatvaraju i promena se čuvaju.
 7. Pokušajte sada da ponovo čitate refreshing version of the E-Stocks sample page. Stranica se i dalje osvežava na svakih 20 sekundi, ali vi sada možete da čitate tekst bez prekida i vraćanja na početak stranice.

Napomena: Na ovaj način se čuva virtuelni pokazivač na odgovarajućem mestu, ali JAWS ne vidi promene na stranici. Pritisnite INSERT+ESC kada čujete da se stranica osvežila ako želite da osvežite ekran JAWS virtuelnog međuspremnika - bafera. Virtuelni pokazivač će biti na istom mestu, ali ćete imati najsvežije informacije.

8.2. Rad sa nepravilno označenim slikama

Ponekad, autori Web stranica ne dodeljuju opisni tekst, naslov ili dugački opis slikama na stranici. JAWS ignoriše ovakve slike pošto ne može da vam pruža nikakve korisne informacije. Međutim, ako je slika ujedno i veza - link, onda JAWS saopštava lokaciju (ili putanju datoteke). Takođe, možete da vidite odredište URL veze na slici.

JAWS savet: Možete da podesite JAWS da saopštava slike koje nemaju ni opisni tekst niti veze. Takođe, možete da JAWS zanemari sve slike na stranici. Da biste izvršili sledeće, pritisnite INSERT+V da otvorite Brza podešavanja.. Potražite "Graphics Show - Tagged" i odaberite "All" da čujete sve slike na stranici, ili "None" ako ne želite da JAWS saopštava ni jednu sliku.

Slika ispod je Freedom Scientific korporativni logotip. Takođe je veza do Freedom Scientific Veb lokacije. Ova slika nema nikakav opisni tekst. Kada dođete na sliku, JAWS čita ime datoteke. Nažalost, u ovom slučaju ni ime datoteke nije opisno.

 

 

VEŽBA: Pratite korake u nastavku kako bi ste dobili više informacija o ovoj slici:

 1. Pritisnite INSERT+V. Okvir za dijalog Brza podešavanja se pojavljuje. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje.
 2. Otkucajte untagged. (neoznačeno) Brza podešavanja filtriraju sve što ne odgovara traženom terminu.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da odete na stavku "Untagged Graphical Links Show - Image Source" (prikaz veza na neoznačenim grafikama - izvor slike) u opcijama virtuelnog pokazivača.
 4. Pritisnite RAZMAKNICA da odaberete "Untagged Graphical Links Show - URL."
 5. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Brza podešavanja se zatvaraju i promena se čuvaju.
 6. Pritisnite G da vratite fokus nazad na veza na logotipu Freedom Scientific-a. Primetite da sada JAWS čita odredište grafičke veza, što je www.FreedomScientific.com.

Napomena: Vratite nazad postavke na "Untagged Graphical Links Show - Image Source" kada završite sa testiranjem.

8.3. Zanemarivanje Flash sadržaja

Neke veb stranice koriste format nazvan Flash za prikaz animiranog, dinamičkog sadržaja. Možete da izaberete Flash veze, aktivirate dugmad, čitate informacije i kucate tekst u polja za uređivanje na većini Web stranica, ako se autor setio da ih učini pristupačnim. Flash animacije predstavljaju deo stranice i JAWS saopštava kada ulazi i kada izlazi iz animacije.

Budući da je Flash format veoma grafički orjentisan, većina stranica koje koriste Flash mogu imati malo ili nimalo koristnog tekstualnog sadržaja koji JAWS može da čita i koristi da nam kaže šta ima na ekranu. Postoje JAWS opcije koje mogu da nam pomognu u radu sa ovakvom vrstom stranica.

VEŽBA: Freedom Scientific-ova veb lokacija sadrži nekoliko vrsta Flash-a. Pratite instrukcije u nastavku da istražite film o MAGic softveru za uveličavanje.

 1. Otvorite MAGic screen magnification flash movie.
 2. Pritisnite CTRL+HOME da budite sigurni da je virtuelni pokazivač na vrhu stranice.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da se pomerite po Flash filmu i istražite različite dugmiće.
 4. Slobodno eksperimentišite sa Flash dugmadima pritiskajući ENTER na bilo koje od njih.

Napomena: BUDITE PAŽLJIVI KAKO BI STE ZAŠTITILI SVOJE UŠI! Jačina zvuka može biti veoma različita na različitim vrstama medija. Budite oprezni i udaljite slušalice od ušiju kada puštate neku novu vrstu audio/video datoteka. Za pauziranje filma koji je započeo, pronađite preklopno dugme "play" i pritisnite ENTER na njega.

 1. Onda, dok ste još na MAGic flash stranici, otvorite Brza podešavanja pritiskom INSERT+V. Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje.
 2. Otkucajte flashu uređivačkom polje za pretraživanje. Brza podešavanja filtriraju sve u prikazu u obliku stabla ispod uređivačkog polja za pretraživanje sve što ne odgovara kriterijumu za pretraživanje.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE dok ne premestite fokus na stavku Flash Movies Recognize - On (prepoznavanje flash filmova - uključeno) u virtual cursor options.
 4. Pritisnite RAZMAKNICA da isključite ovu opciju i zanemarite Flash sadržaj na Web stranicama.
 5. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Brza podešavanja se zatvaraju i promena se čuvaju.
 6. Pokušajte sada da čitate TOPAZ flash film. Šta čujete? Samo reči "What is MAGic" (šta je MAGic) i ništa drugo. Ovo je naslov Web stranice. Jedina stvar na toj Web stranici je flash video i ništa drugo.

Ovo pokazuje koliko vredi imati mogućnost čitanja dostupnih flash-ova na vebu. Kada je Flash pravilno postavljen, svako mu može pristupiti. Možemo da podesimo JAWS da zanemari Flash na vebu, ali tako možemo i da propustimo bitne informacije.

Napomena: Kada završite, vratite podešavanje JAWS na Flash Movies Recognize - On.

8.4. Dobijanje više informacija o vezama

Ponekad, tekst veze nije opisan. Na primer, Web stranica ima vezu koja se zove "klikni ovde". Da promenite kako JAWS čita veze na Web stranicama, uradite sledeće:

 1. Pritisnite INSERT+V. Otvaraju se Brza podešavanja sa uređivačkim poljem za pretraživanje u fokusu.
 2. Otkucajte text links (tekst veza) u uređivačkom polje za pretraživanje. Brza podešavanja filtriraju sve u prikazu u obliku stabla ispod uređivačkog polja za pretraživanje sve što ne odgovara frazi za pretraživanje.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da pronađete "Text Links Show Using - Screen Text" (prikaži tekst veze korišćenjem - teksta na ekranu) u opcijama virtuelnog pokazivača.
 4. Pritisnite RAZMAKNICA kako bi ste prošli kroz dostupne opcije. Pronaći ćete sledeće:
  • On Mouse Over - JAWS traži "OnMouseOver text" i to govori.
  • Longest - JAWS govori najduži opis.
  • Custom Search - JAWS traži informacije po redu koji je definisan na spisku "order list" u Settings Center - centar za podešavanje i čita prvo šta pronađe.
  • Title - JAWS prvo traži i čita ono što je definisano kao naslov u <title> atributu/obeležju. Ako ne može da nađe nikakav naslov, onda čita tekst sa ekrana.
  • Screen Text - JAWS čita tekst sa ekrana. Ovo je podrazumevana postavka.
 5. Pritisnite ESC da izađete iz ovog okvira za dijalog.

Sledi primer veze koja ima i tekst na ekranu i naslov.

JAWS Training Headquarters

VEŽBA: Pratite uputstva u nastavku za prelazak između ekranskog teksta i naslova i primetite kako JAWS čita svaki:

 1. Pritisnite INSERT+V da otvoriite okvir za dijalog Brza podešavanja.
 2. Otkucajte text links (tekst veza) u uređivačkom polje za pretraživanje. Brza podešavanja filtriraju sve u prikazu u obliku stabla ispod uređivačkog polja za pretraživanje sve što ne odgovara frazi za pretraživanje.
 3. Pritisnite STRELICA DOLE da pronađete "Text Links Show Using - Screen Text" (prikaži tekst veze korišćenjem - teksta na ekranu) u opcijama virtuelnog pokazivača.
 4. Pritisnite RAZMAKNICA kako bi ste prošli kroz sve dostupne opcije i pronađite Text Links Show Using - Title.
 5. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA. Brza podešavanja se zatvaraju i promena se čuvaju.
 6. Sada ponovo pročitajte vezu.
 7. Otvorite JAWS-ov spisak veza - linkova pomoću INSERT+F7 i primetite da sada naslov izgleda isto.
 8. Pritisnite ESC da napustite spisak veza kada završite sa pregledom.

Napomena: Kada završite, sledite gore navedene korake i vratite postavke JAWS u Text Links Show Using - Screen Text u virtual cursor options.

VEŽBA: Sledeće dve veze imaju isti tekst na ekranu, ali imaju različit naslov. Koja od ove dve veze sadrži više detalja o PAC Mate? Sledite uputstva kako bi ste promenili JAWS Text Links Show Using - Screen Text (ekranski tekst) u virtual cursor options u Text Links Show Using - Title (naslov). Otvorite JAWS-ov spisak veza - linkova pomoću INSERT+F7 i pronađite ove dve veze. Kako su veze sada pročitane na spisku? Kada ovo završite, vratite podrazumevane postavke za JAWS, Text Links Show Using - Screen Text. Pogledajte ponovo ove veze u JAWS-ovom spisku veza.

Pročitaj više

8.5. Preskakanje navigacije na vrhu lokacije

Mnoge lokacije imaju navigacione elemente na vrhu stranica kao što su trake za navigaciju ili dugi nizovi veza. Ove veze su korisni posetiocima da lako pronađu potrebne sadržaje na lokaciji. Međutim, ovako osmišljene lokacije otežavaju rad korisnicima čitača ekrana zato što oni prilikom svake promene stranice na lokaciji ponovo čitaju ovaj sadržaj.

Savet: Neke Web lokacije imaju na vrhu stranica veze nazvane "Prebaci se na osnovni sadržaj", "Prebaci se na navigaciju" ili slično. Možete da koristite ove veze da se prebacite na navigaciju lokacije - sajta i dobiti sadržaj stranica.

Za preskakanje navigacije na vrhu lokacije, dugmad i druge elemente, koristite brzi taster za navigaciju N. Pritiskom na N prebacujete se na sledeći blok ne-linkovanog teksta. Obično, pritikom na N nekoliko puta će vas odvesti do osnovnog sadržaja stranice.

8.6. Korišćenje informativne trake u Internet pretraživaču 8 (Internet Explorer) i starijim

Internet Explorer može da blokira neke Web sadržaje. Ovo najčešće obuhvata iskačuće prozore i aktivni sadržaj. Kada Internet Explorer blokira sadržaj, vi čujete zvuk, a na informativnoj traci se pojavljuje poruka. Informativna traka se nalazi ispod trake adresa pri vrhu ekrana i pružaja informacije o preuzimanjima, blokiranim iskačućim prozorima i drugim aktivnostima. Ovo nam pomaže da izbegnemo potencijalno štetne datoteke koje preuzimamo sa interneta.

Da se prebacite i pročitate sadržaj informativne trake, pritisnite ALT+N. Možete da pritisnete RAZMAKNICA da otvorite informativnu traku i dozvoliti Internet pretraživaču (Internet Explorer) da prikaže sadržaj. Za sakrivanje informativne trake i povratak na stranicu koju čitate, pritisnite ESC. Informativna traka se takođe zatvara i kada odaberete neku stavku menija da obavite neku radnju.

8.7. Korišćenje trake sa obaveštenjima u Internet pretraživaču 9 (Internet Explorer) i novijim

Informativna traka je zamenjena trakom sa obaveštenjima u Internet pretraživaču 9 i novijim. Ona se pojavljuje na dnu ekrana. Pritisnite ALT+N da se pomerite na nju. Ona ima jedno ili više dugmadi na koje možete da se prebacite pritiskom na TAB ili SHIFT+TAB. Možete da napustite traku sa obaveštenjima ako odete sa TAB predaleko. Kada čujete dugme „Zatvori“, znači da ste na poslednjem dugmetu trake sa obaveštenjima. Fokus se premešta na adresnu liniju ako pritisnemo TAB još jednom. Pritisnite SHIFT+TAB da se vratite na traku sa obaveštenjima ako je neplanirano napustite, ili pritisnite ALT+N ponovo. Za sakrivanje trake sa obaveštenjima i povratak na stranicu koju čitate, pritisnite ESC. Traka sa obaveštenjima se takođe zatvara i kada odaberete neko dostupno dugme da obavite neku radnju.

8.8. OnMouseOvers

Koristite INSERT+CTRL+ENTER da istražite OnMouseOver događaje kad god se zaustavite na link koji ga ima definisanog.

VEŽBA: Otvorite MouseOver stranica na Surf's Up Web lokaciji i pratite instrukcije u nastavku.

Autori Web stranica koriste prevlačenje miša za prikaz teksta ili slike kada posetilac prelazi pokazivačem miša preko nekog dela stranice. Na ovoj uzorak strani, kada korisnik pređe pokazivačem preko nekog naziva proizvoda, koji su u stvari grafički linkovi, na stranici se prikazuje kratak pregled proizvoda. Kada korisnik klikne na grafiku, stranica ih vodi na Freedom Scientific-ovu veb lokaciju na kojoj su date dodatne informacije.

Napomena: Ovde se dešavaju dve različite stvari zavisno od toga da li samo prelazite pokazivačem preko grafike-slike ili stvarno aktivirate vezu - link.

JAWS izgovara, "OnMouseOver" kada pređete preko elementa. OnMouseOver - prevlačenje miša je atribut/obeležje Web stranice koje autori dodaju u HTML elemente kako bi aktivirali OnMouseOver funkcionalnost.

Otvorite uzorak stranicu MouseOver stranica na Surf's Up Web lokaciji. Čitajte prvo stranicu. To je relativno kratko. Primetite da posle prvog naslova, postoje četiri OnMouseOver linka koje JAWS prepoznaje (identifikuje). Nastavite sa čitanjem i čućete kratak tekst koji počinje sa "This page is designed to demonstrate the use of the OnMouseOver attribute. (Ova stranica je osmišljena da pokaže upotrebu OnMouseOver atributa) When a mouse user moves the pointer over the image links ..." (Kada korisnik pomera pokazivač miša preko slika ...) Samo napred i pročitajte ovaj tekst. Kada aktivirate OnMouseOver u sledećih nekoliko koraka, ovaj tekst na ekranu će se promeniti.

Aktivacija OnMouseOver pomoću JAWS u stvari znači da JAWS pomera pokazivač miša preko grafičke veze za vas. Ovo radite pritiskom na INSERT+CTRL+ENTER i tada čujete da JAWS saopštava OnMouseOver linkove. Da vidite kako vam JAWS međusobno deluje sa OnMouseOvers na Web stranici, uradite sledeće:

 1. Idite na MouseOver stranica na Surf's Up Web lokaciji uzorak stranicu i pritisnite STRELICA DOLE dok ne pređete preko jednog od grafičkih linkova sa OnMouseOver.
 2. Pritisnite INSERT+CTRL+ENTER da aktivirate OnMouseOver za taj link.
 3. JAWS saopštava da se stranica promenila u određenoj liniji. Na ekranu, kratak opisni tekst koji objašnjava kako da koristite stranicu sa mišem zamenjuje tekst koji opisuje proizvod.
 4. Pritisnite J, otkucajte red linije koji je JAWS izgovario i pritisnite ENTER. JAWS se prebacuje ditektno na mesto na stranici gde se prikazao novi tekst. Korišćenje komande Skoči na liniju (J) na ovaj način omogućava čitanje nove informacije koja se pojavila na stranici kada se aktivirao OnMouseOver. Odvojite malo vremena da pročitate ceo novi tekst.
 5. Pritisnite SHIFT+J da se vratite nazad na prethodni grafički link. Držite SHIFT kada koristite komandu skoči na liniju da bi ste se vratili nazad na prethodnu lokaciju na stranici.
 6. Pritisnite ENTER da aktivirate link. Ovo vas vodi do Freedom Scientific Veb lokacije. Možete da pritisnete BACKSPACE da se vratite na prethodnu stranu.
 7. Pokušajte da se prebacite i na druge OnMouseOver linkove i ponovite iste korake kako bi ste vežbali.

JAWS savet: Primetite da kada pritisnete ENTER ili pritisnete INSERT+CTRL+ENTER može da proizvede veoma različite rezultate na nekim elementima Web stranice. Pritisak INSERT+CTRL+ENTER jednostavno pomera pokazivač miša iznad elementa, dok pritisak na ENTER se ponaša kao klik na element i premešta nas na novu stranicu ili drugo mesto na trenutnoj stranici zavisno od namera autora stranice.