Surfovanje internetom pomoću JAWS i MAGic

09. Korišćenje komande JAWS Find (Nađi)

Možete da koristite komandu JAWS Find (Nađi) da pronađete specifične reči ili fraze na veb stranici. Ona radi i na dugačkim veb stranicama, čak i kada podatak nije trenutno vidljiv na ekranu. Find - Nađi komanda podrazumevano pretražuje od položaja pokazivača do kraja (dna) dokumenta, tako da je najbolje da je najbolje početi od početka (vrha) stranice pritiskom na CTRL+HOME.

 1. Otvorite Uzorak stranicu Jim's Cafe at Innisport i pritisnite CTRL+HOME da odete na vrh stranice.
 2. Pritisnite CTRL+F da otvorite JAWS Find okvir za dijalog. Fokus u polju za uređivanje gde upisujete reč ili frazu za pretraživanje. Možete da pritisnete TAB da se pomerite sa jedne na drugu kontrolu u okviru za dijalog. Ostale kontrole su:
  • Edit Box - polje za uređivanje Find what (šta tražimo). Pritisnite tastere sa strelicama DOWN ili UP da dobijete prethodno tražene stavke. Možete da, takođe, otvorite spisak stavki u kombinovanom okviru pritiskom na ALT+DOWN ARROW a zatim koristite prvo slovo naziva da odete brže na stavku. Spisak sadrži istorijat od poslednje traženih 20 stavki.
  • Polje za potvrdu kontekstne specifične istorije. Ovo polje za potvrdu kontroliše da li se koristi kontekstualni istorijat pretrage za trenutnu lokaciju. Ovo polje za potvrdu je po ravilu potvrđeno.
  • Zadržavanje istorijata nedavnih nalaza. Ovo polje za potvrdu kontroliše da li se ono što upravo tražimo zapisuje u istorijatu traženih stavki. Podrazumevano je potvrđeno.
  • Smer radio dugme, podrazumevano je pretraga napred.
  • Polje za potvrdu zanemari veličinu slova, podrazumevano je potvrđeno, i
  • Find (traži), Delete (briši), Clear Find History (očisti istorijat pretraživanja) i Cancel (odustani) dugmad. Podrazumevano je dugme Find-Nađi.

Napomena: JAWS Find (Nađi) je podrazumevana alatka za pronalaženje u internet pregledačima u kojima je podržan virtuelni pokazivač. Ako želite da koristite izvornu alatku aplikacije za pronalaženje, prvo pritisnite INSERT+3 u numeričkom redu (JAWS propušta prečicu), zatim CTRL+F.

 1. Recimo da ste čuli da Džimov kafe nudi stvarno veliki klub sendvič. Uradite sledeće kako bi ste tražili da li je navedena na ovoj stranici. Ukucajte reči "club sandwich" i pritisnite ENTER. Ako ste započeli na vrhu stranice, reči "klub sendvič" se ne vide na ekranu. Ali, one su i dalje na stranici. JAWS se premešta na traženu frazu i čita red u kojoj je tražena fraza pronađena.
 2. Koristite komandu JAWS čitaj reč (INSERT+NUMPAD 5). Trebalo bi da čujete reč "club ":
 3. Koristite komandu JAWS čitaj sledeću reč (INSERT+STRELICA DESNO). Čućete da JAWS izgovara "sandwich." JAWS vas premešta tačno na početak reči "club ".
 4. Pritisnite CTRL+HOME da se vratite na vrh stranice.
 5. Otvorite JAWS Find okvir za dijalog pritiskom CTRL+F i tražite reč "town." Čućete okolne reči "sleepy town of Innisport."
 6. Pritisnite prečicu da ponovite komandu nađi (F3). Čućete da su sada okolne reči "in downtown Innisport." Primetite da je reć koju ste tražili zapravo deo veće reči u ovom slučaju.
 7. Pritisnite F3 ponovo i slušajte tekst koji pronađete.
 8. Nastavite sa pritiskanjem F3 dok ne dobijete poruku koja kaže, "wrapping to top," što ukazuje na to da je JAWS stigao do poslednje reči "town" na Web stranici i opet nastavlja da traži od početka stranica. JAWS takođe može da traži unazad ka vrhu stranice, korišćenjem SHIFT+F3.

Kada tražite reči ili fraze sa JAWS-om, upamtite sledeće prečice:

 • CTRL+F da otvorite JAWS Find okvir za dijalog.
 • F3 da ponovite traženje u napred.
 • SHIFT+F3 da ponovite traženje unazad.

Napomena: JAWS Find (Nađi) okvir za dijalog se razlikuje od običnog u drugim programima. Kada ste u programima koji imaju svoj Find okvir za dijalog i dalje možete da koristite JAWS Find (Nađi) kao alternativu ako želite. U takvim slučajevima, koristite JAWS prečicu INSERT+CTRL+F.

Nastavite da isprobavate korisne mogućnosti JAWS-a. Ovo je vrlo koristan način pretraživanja Web stranica.

08. Postupanje sa nepristupačnim stranicama

JAWS omogućava da korišćenje i čitanje sadržaja sa interneta bude lako i zabavno. Međutim, autori Web stranica moraju da prate određene smernice kako bi njihove stranice bile dostupne za JAWS i druge programe (softvere) za čitanje ekrana. JAWS čita dobro većinu stranica, čak i one koje nisu osmišljene da budu pristupačne. Povremeno nailazimo na stranice koje su loše osmišljene i njihovo čitanje sa JAWS je otežano. U ovom delu, učimo trikove koji se bave ovakvim teškim stranicama.

Opširnije: 08. Postupanje sa nepristupačnim stranicama

07. OnMouseOvers - prevlačenje miša

Autori Web stranica koriste prevlačenje miša za prikaz teksta ili slike kada posetilac prelazi pokazivačem miša preko nekog dela stranice. Stranica Freedom Scientific Product Overview Uzorak stranica pruža primere načina na koji se često koristi prevlačenje miša. Na ovoj strani, kada korisnik pređe pokazivačem preko nekog naziva proizvoda, koji su u stvari grafički linkovi, na stranici se prikazuje kratak pregled proizvoda. Kada korisnik klikne na grafiku, stranica ih vodi na Freedom Scientific-ovu veb lokaciju na kojoj su date dodatne informacije.

Opširnije: 07. OnMouseOvers - prevlačenje miša

06. JAWS i MAGic na raznim jezicima na internetu

JAWS i MAGic pružaju prebacivanje s jednog jezika na drugi koji je podžan sintetizatorom govora. Kada autor Web stranice naznači jezik cele stranice ili dela stranice, ako postoji sintetizator za taj jezik, JAWS i MAGic koriste taj jezik. Sintetizator mora podrzati jezik na kome su pisane informacije, ali sintetizator ne mora da bude SAPI 5.

Opširnije: 06. JAWS i MAGic na raznim jezicima na internetu

04. Korišćenje obrazaca pomoću JAWS i MAGic

HTML obrasci nam omogućavaju da pristupimo kolicima za kupovinu (shopping carts), pretraživačima na internetu, Web zasnovanoj elektronskoj pošti, oglasnim tablama i tako dalje. Obrasci sadrže kontrole kao što su uređivačka polja, radio dugmad, kombinovane liste i druge kontrole sličnih onima koje se koriste u dijalozima. JAWS i MAGic koriste mogućnosti HTML za stvaranje pristupačnih obrazaca u kojima možete da pristupite svakoj kontroli.

Opširnije: 04. Korišćenje obrazaca pomoću JAWS i MAGic

A. Konfigurisanje Firefox-a

Preporučujemo vam dve postavke za konfigurisanje Mozilla® Firefox® da radi bolje sa lekcijama za obuku za Surfovanje internetom pomoću JAWS i MAGic. Prvo, vam preporučujemo da dozvolite Firefox-u da izbacuje obaveštenja. Drugo, preporučujemo vam otvaranje novih stranica u zasebnim prozorima pregledača umesto novih jezičaka (Tab, kartica).

Opširnije: A. Konfigurisanje Firefox-a

03. HTML Tabele sa JAWS i MAGic

Autori Web stranica mogu koristiti tabele na dva osnovna načina. Prvi je raspored struktura na Web stranici. Autori tako postavljaju stavke na mesta gde žele da budu u odnosu na druge stavke. Zovu se tabele rasporeda. Druga vrsta tabela se naziva tabela rasporeda. Tabele rasporeda su najčešće.

Opširnije: 03. HTML Tabele sa JAWS i MAGic