Čitaonica za slepe i slabovide u Narodnoj biblioteci Srbije  

Beograd – Aktiviranjem mogućnosti štampanja tekstova na Brajevom pismu zaokružen je spektar usluga koje pruža Čitaonica za slepe i slabovide pri Narodnoj biblioteci Srbije.

Ova specijalizovana čitaonica pruža bibliotečke i informacione usluge korisnicima sa potpunim ili delimičnim oštećenjem vida. Raspolaže najsavremenijom opremom koja se danas proizvodi u svetu i objedinjava sve do sada zastupljene usluge za slepe i slabovide u Srbiji.

Korisnicima čitaonice na raspolaganju je pet radnih stanica na kojima je instalirana aplikacija JAWS za čitanje teksta na engleskom jeziku sa ekrana, kao i aplikacija Anreade, konvertor za izgovaranje teksta na srpski jezik. Dve radne stanice povezane su sa uređajima Supervario koji služe za prikaz teksta na Brajevom pismu sa ekrana. Instalirana su i podešena tri čitača Bierley za čitanje teksta za slabovide osobe, jedan se povezuje sa TV, a dva se koriste samostalno.

Od sada je omogućeno i štampanje teksta na Brajevom pismu.

Korisnicima je na raspolaganju zbirka od 5.045 bibliografskih jedinica i fond serijskih publikacija od 27 naslova na Brajevom pismu.
Vrše se usluge skeniranja, fotokopiranja i štampanja na Brajevom pismu.

Time je, nakon više meseci delimičnog i probnog rada, u potpunosti aktivirana Čitaonica za slepe i slabovide pri Narodnoj biblioteci Srbije.
Nacionalna biblioteka otvorena je za korisnike radnim danom od 8 do 21 časova, a subotom od 8 do 13 časova.

U toku 2011, godine kompanija EFT Group poklonila je Narodnoj biblioteci Srbije potrebnu računarsku opremu i softver za formiranje Čitaonice za slepe i slabovide. Oprema je pristizala i povezivala se na računarsku mrežu u više navrata, nabavljene aplikacije su instalirane i u ovom trenutku Čitaonica može da pruži sve predviđene usluge korisnicima.

  Plaxtalk 1, Supervario i Index Everest  

Navodimo prikaz instalirane opreme u Čitaonici:

  1. Korisnicima je na raspolaganju pet radnih stanica, povezanih sa Windows serverom 2008. Na četiri radne stanice instalirana je 64–bitna licencirana aplikacija Jaws 12.0 za iščitavanje ekrana sa tekstom na engleskom jeziku i reprodukciju glasom. Na svih pet radnih stanica instaliran je besplatan program NVDA koji ima istu funciju kao i Jaws, kao i program Anreader 4.0 za podršku zvučne reprodukcije teksta sa ekrana na srpskom jeziku.
  2. Na dve radne stanice instalirani su drajveri za dva Supervario uređaja koji služe za prikaz sadržaja sa ekrana na Brajevom pismu. Instalacija konvertora za srpski jezik je izvršena.
  3. Instaliran je čitač Bierley koji služi slabovidim osobama za prikazivanje označenog teksta sa uvećanjem na TV ekranu.
  4. Štampač Index Everest za štampanje teksta na Brajevom pismu povezan je na računarsku mrežu Narodne biblioteke Srbije. Na jednoj radnoj stanici instalirani su odgovarajući drajver Braill 6.05 i aplikacija Duxbery Translator za konverziju teksta u Brajevo pismo.
  5. U funkciji je i uređaj Plaxtalk 1 koji služi za reprodukciju i snimanje govora.

Čitaonicom za slepe i slabovide osobe pri Narodnoj biblioteci Srbije uspešno rukovodi gospođa Nedeljka Ložajić, i sama osoba sa posebnim potrebama.

14.03.2012. u 10:00 h,
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.