O asistivnim tehnologijama - pomagalima

Online katalog knjiga i aplikacija za slepe i slabovide

Infoera Promocija Kataloga i android aplikacije knjiga namenjenih slepim i slabovidim osobama održana je Narodnoj biblioteci Užice u okviru projekta „Inkluzivna kultura“ koji je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja. U užičkoj biblioteci ima 30 knjiga na Brajevom pismu i preko 300 zvučnih, a izradom  baze podataka slepi i slabovidi moći će samostalno uz pomoć čitača da pretražuju naslove, prate vesti, zanimljivosti i događanja za osobe sa invaliditetom-rekla je Dušica Murić, direktorka Narodne biblioteke Užice. -Ova baza mnogo će značiti slepim i slabovidim članovima organizacije a pre svega deci kojoj su neophodne za učenje i dodatno obrazovanje-rekla je Dragana Dučić, predsednica Međuopštinske organizacije saveza slepih i slabovidih Užica.

Opširnije: Online katalog knjiga i aplikacija za slepe i slabovide

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

 

Senzorne sobe i kompleti

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-SCSP Senzorni ugao - Sensory Corner Starter Pack 3800 GBP
2 E-SPC Pokretni umirujujući senzorni komplet - Sensory Portare - Calming 3470 GBP
3 E-GUSS Umirujuća senzorna soba - Glinda - The sensory room in your home 5150 GBP
4 E-KSSD Umirujuća senzorna soba - Karvonen - the sensory room for those with dementia 5990 GBP
5 E-RSSK Umirujuća senzorna soba - Respiro - The sensory room in the community 5990 GBP
6 E-WSSR Umirujuća senzorna soba - Wabi-Sabi - The calming sensory room 7200 GBP
7 E-SPI Pokretni senzorni komplet IRiS - Sensory Portare - IRiS 5150 GBP
8 E-SPIP Pokretni senzorni komplet IRiS+ - Sensory Portare - IRiS+ 4700 GBP
9 E-ISR Senzorna soba - IRiS Sensory Room 24000 GBP
10 E-SPS Pokretni superaktivni senzorni komplet - Sensory Portare - Superactive 3840 GBP
11 E-AISU Interaktivni senzorni ugao - Anguli - The sensory corner 5990 GBP
12 E-SBT Senzorni salon - Brahman - The teenagers hangout the sensory lounge 32350 GBP
13 E-HSS Profesionalna senzorna soba - Hygge 22800 GBP
14 E-YYLW Yinyang - The low vision sensory room 7500 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Mekana igra

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-SFPS Strunjače - Soft Floor Pads / Small–1270mm L*1270 W*100mm 235 GBP
2 E-SFPM Strunjače - Soft Floor Pads / Medium–1270mm L *1800 W *100mm 320 CHF
3 E-SFPL Strunjače - Soft Floor Pads / Large–1270mm L *2440 W *100mm 420 GBP
4 E-IBB Klupa za vežbanje balansa - IRiS Balance Beam 2000 GBP
5 E-ISJS Emiter vazdušnih talasa - iRiS Soft Jet Stream 2100 GBP
6 E-EVSF Emiter vazdušnih talasa - Soft Fan 1300 GBP
7 E-MTBB1 Mekani tabure - Bean Bags / Mini - 400mm dia 70 GBP
8 E-MTBB2 Mekani tabure - Bean Bags / Small - 525mm dia 105 GBP
9 E-MTBB3 Mekani tabure - Bean Bags / Medium - 775mm dia 130 GBP
10 E-MTBB4 Mekani tabure - Bean Bags / Large - 925mm dia 145 GBP
11 E-MTBB5 Mekani tabure - Bean Bags / Gigant - 1150mm dia 180 GBP
12 E-MCBB Vreća za ležanje - Multi Coloured Bean Bag 210 GBP
13 E-VMCSS Višedelne mekane kocke - Shape Set 260 GBP
14 E-TPSD Tuneli za provlačenje - Soft Den 1190 GBP
15 E-VKW1 Vodeni kreveti - Waterbed 1m x 2m 1060 GBP
16 E-VKW2 Vodeni kreveti - Waterbed 1,5m x 2m 1300 GBP
17 E-VKW3 Vodeni kreveti - Waterbed 1,8m x 2m 1390 GBP
18 E-PW1 Plinth for Waterbed - stubna ploča za vodeni krevet 1m x 2m 1530 GBP
19 E-PW2 Plinth for Waterbed - stubna ploča za vodeni krevet 1,5m x 2m 1790 GBP
20 E-PW3 Plinth for Waterbed - stubna ploča za vodeni krevet 1,8m x 2m 1920 GBP
21 E-VPW1 Vibro Plinth for Waterbed - vibraciona stubna ploča za vodeni krevet 1m x 2m 1980 GBP
22 E-VPW2 Vibro Plinth for Waterbed - vibraciona stubna ploča za vodeni krevet 1,5m x 2m 2240 GBP
23 E-VPW3 Vibro Plinth for Waterbed - vibraciona stubna ploča za vodeni krevet 1,8m x 2m 2630 GBP
24 E-VWHA1 Vibro Waterbed - Hoist Access 1m x 2m 2020 GBP
25 E-VWHA2 Vibro Waterbed - Hoist Access 1,5m x 2m 2510 GBP
26 E-VWHA3 Vibro Waterbed - Hoist Access 1,8m x 2m 2690 GBP
27 E-STT Trambolina - Soft Trampoline 720 GBP
28 E-TSS Tobogan - Soft Slide 725 GBP
29 E-NSBC Glasna zvučna tabla - Noisy Sound Board 530 GBP
30 E-NEW Noisy Effect Whel 38 GBP
31 E-PSC Mekana stolica - Pinkham Soft Chair 340 GBP
32 KS-ITM Senzo-motorna Interaktivna tabla - Montessori 36000 DIN
33 KS-ITMU Senzo-motorna Interaktivna tabla - Muzika 20000 DIN
34 KS-ITPZ Senzo-motorna Interaktivna tabla - Praktični život 24000 DIN
35 KS-IT4 Senzo-motorna Interaktivna tabla 4 24500 DIN
36 KS-IT5 Senzo-motorna Interaktivna tabla 5 28000 DIN
37 KS-IT6 Senzo-motorna Interaktivna tabla 6 28000 DIN
38 KS-IT7 Senzo-motorna Interaktivna tabla 7 26000 DIN

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Sedenje i pravilno držanje tela

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 R-TUS Tumbleforms Universal Sidelyer - Klupa za ležanje na bok 655 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Lampe sa mehurićima i optička vlakna

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-PSBC Portable Superactive LED Bubble Tube Corner 2240 GBP proveriti
2 E-CLB1 Umirujuća LED interaktivna lampa sa mehurićima - Calming LED Bubble Tube, 1m 855 GBP
3 E-CLB2 Umirujuća LED interaktivna lampa sa mehurićima - Calming LED Bubble Tube, 1,5m 885 GBP
4 E-CLB3 Umirujuća LED interaktivna lampa sa mehurićima - Calming LED Bubble Tube, 2m 930 GBP
5 E-SAB1 Superactive LED Bubble Tube, 1m 1100 GBP
6 E-SAB2 Superactive LED Bubble Tube, 1,5m 1120 GBP
7 E-SAB3 Superactive LED Bubble Tube, 2m 1150 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Projektori

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Dodir i spretnost

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-MCM Pokretna rotirajuća ogledala - Mirror Chime Mobile 62 GBP
2 E-UMCM Pokretna rotirajuća ogledala - UV Mirror Chime Mobile 85 GBP
3 E-ZZSW Zvučni zid - Sound Wall 1820 GBP
4 E-BFL Buttons for Lacing 10 GBP
5 E-CMB Chime Frame and Beater 85 GBP
6 E-CF Chunky Farm 16 GBP
7 E-DTD Valjak sa prelamajućim pločicama u boji - Diffraction Tube Drum 85 GBP
8 E-FSC Montesori kocka za uvežbavanje ASŽ - Fastening Skills Cube 80 GBP
9 E-MAC Centar muzičkih aktivnosti - Music Activity Centre 205 GBP
10 E-UVTD UV taktilni disk - UV Tactile Disc 805 GBP
11 E-MS Upari i složi - Match and Stack 23 GBP
12 E-MFB Moja prva kocka 123 - My First box - 123 15 GBP
13 E-SC Mozgalica - Skwish Classic 16 GBP
14 E-TT Dvobojni rolerkoster sa lopticama sa lopticama - Tall Tubie 175 GBP
15 E-TM Dodirni i upari - Touch and Match 33 GBP
16 E-TSB Taktilna senzorna kutija - Tactile Sensory Box 500 GBP
17 E-SPSH Držač za cipelice - Soft Play Shoe Holder 255 GBP
18 E-WPUT Beli sklapajući šator - White Pop Up Tent 95 GBP
19 RN-3PG 3D puzle geometrijski oblici 15 EUR
20 RN-3PO 3D puzle oblici 15 EUR
21 R-BB Balance Board - Daska za održavanje ravnoteže 35 GBP
22 R-RSA Roller Slide Attachment - Tobogan sa valjcima 1125 GBP
23 R-RTSBS Relaxer Travel Size Blanket-Small, Teško ćebe 321 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Vizuelna

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 IT-GSST Velika interaktivna vizuelna i zvučna cev 120 GBP
2 IT-OESB Senzorna torba sa optičkim efektima 130 GBP
3 IT-VESB Senzorna torba sa vizuelnim efektima 120 GBP
4 RN-SSK Senzorni svetleći kamenčići 225 EUR
5 RN-SSB Senzorne svetleće kockice - građevinski blokovi 165 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Zidni paneli

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-HOP Hopscotch Panel-Školica 1185 GBP
2 E-SB Zvučna tabla-Soundboard 1190 GBP
3 E-ISB Zvučna tabla - iRiS Soundboard 1390 GBP
4 E-ISBQ Zvučna tabla - IRiS Soundboard and Qube Bundle 1710 GBP
5 E-LSLP LED panel koji pretvara zvuk u svetlost-LED Sound to Light Panel 920 GBP
6 CA-E50 SystemLine E-50 375 GBP
7 E-CLSP Umirujuća LED tabla sa zvezdicama - Calming LED Star Panel 920 GBP
8 E-SLSP Superaktivna LED tabla sa zvezdicama - Superactive LED Star Panel 1055 GBP
9 E-CLIT Umirujući LED beskrajni tunel - Calming LED Infinity Tunnel 920 GBP
10 E-SLIT Superaktivni LED beskrajni tunel - Superactive LED Infinity Tunnel 1055 GBP
11 E-CLIT3 Umirujući beskrajni tunel - 3 oblika - Calming Infinity Tunnel - 3 Shapes 1320 GBP
12 E-SLIT3 Superaktivni beskrajni tunel - 3 oblika - Superactive LED Infinity Panel - 3 Sh 1450 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Aromaterapija

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-ARD Raspršivač mirisa - Aroma Diffuser 48 GBP
2 E-ADRP Replacement pad for Aroma Diffuser 6 GBP
3 E-ASB Aromatična senzorna kutija - Aroma Sensory Box 330 GBP
4 E-ARM Aromatični miš - Aroma Mouse 40 GBP
5 E-ARMR Refill pad for Aroma Mouse 8 GBP
6 E-ARB Aromatična činija - Aroma Bowl 50 GBP
7 E-ARG Generator mirisa - Aroma Generator 825 GBP
8 E-ARC Aromatične kockice - Aroma Cubes 45 GBP
9 E-MBR Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Breathe 8 GBP
10 E-MBC Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Calm 8 GBP
11 E-MBH Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Headeez 8 GBP
12 E-MBS Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Sleep 8 GBP
13 E-MBT Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Think 8 GBP
14 E-MTR Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Travel 8 GBP
15 E-MBU Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Unwind 8 GBP
16 E-ASK Aromatični početni komplet - Aroma Starter Kit 85 GBP
17 E-AOF Eterična (aromatična) ulja sa mirisom hrane - Aroma Oils - Food related 18 GBP
18 E-AONF Eterična (aromatična) ulja - nije miriso hrane - Aroma Oils - Non-food related 18 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Park

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-CM1 Konveksno ogledalo - Convex Mirror 950 GBP
2 E-CM2 Konkavno ogledalo - Concave Mirror 750 GBP
3 R-GDAM Giant Dome Acrylic Mirror 78cm - ispupčeno ogledalo 215 GBP
4 E-VKFA Vrtni ksilofon - Flying Amadinda 2230 GBP
5 E-FAW Vrtni ksilofon - Watoto 1400 GBP
6 E-FAA Vrtni ksilofon - Akadinda 2080 GBP
7 E-RW Kišni točak - Rainwheel 1055 GBP
8 E-RBS Raznobojni bubnjevi - Rainbow Sambas 1610 GBP
9 E-STC Stolica koja priča priču - Storytellers Chair 945 GBP
10 E-DF Vilin konjic - Dragonfly 1450 GBP
11 E-SNK Zmijica - Snake 1450 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

Osnovni uređaji za komunikaciju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 AC-TPA Talking Photo Album - govorni foto album 69 EUR
2 AC-PT Personal Talker, lični govornik 15 EUR
3 TT-RPA A5 Rainbow Talking Photo Albums 245 GBP
4 AC-TBF TalkBook Four 70 EUR
5 TT-TPA A4 Talking Photo Album 55 GBP
6 AN-IT4 iTalk4 Communicator with Levels 270 EUR
7 AC-GTB GoTalk Button 20 EUR
8 AN-TB Talking Brix 2 (3 Talking Brix-a, po jedan crveni, plavi i zeleni) 230 EUR
9 AN-BMCM BIGmack Communicator - Multi-Color 184 EUR
10 AN-LMCM LITTLEmack Communicator - Multi-Color 184 EUR
11 AN-BSSM BIG Step-by-Step with Levels 255 EUR
12 AN-BSSC BIG Step-by-Step Choice with Levels 190 EUR
13 AN-BSSG BIG Step-by-Step GamePlay 172 EUR
14 AN-LSSC LITTLE Step-by-Step Communicator - Multi-Color 225 EUR
15 AN-LSSL LITTLE Step-by-Step with Levels 245 EUR
16 AN-LSCL LITTLE Step-by-Step Choice with Levels 195 EUR
17 AN-I2CW iTalk2 Communicator with Levels 269 EUR
18 PT-STL Smooth Talker with Levels 200 EUR
19 AC-AT24 Attainment Talkers 24 89 EUR
20 TT-RTP Pričajuće štipaljke - Recordable Talking Pegs Assorted Colours 60 GBP
21 TT-BP Big-Point Recordable Button 76 GBP
22 TT-OBP Outdoor Big Point Recordable Buttons 113 GBP
23 TT-TC5 Recordable Talking Clipboard A5 24 EUR
24 TT-TC4 Recordable Talking Clipboard A4 28 EUR
25 TT-RB6 Rainbow Talking Boxes (6 pc.) 45 EUR
26 TT-TP6 Talking Points (6 pc.) 50 EUR
27 TT-SL6 Sound Lights (6 pc.) 73 CHF
28 TT-BP6 Big Points (6) 78 EUR
29 AT-GTD GoTalk DUO 60 EUR
30 TT-RME Recording microphone Easi-Speak 72 EUR
31 PT-ST Smooth Talker 185 EUR
32 AT-PCB Personal Communication Book 29 EUR
33 AN-ATIS All-Turn-It Spinner 160 EUR
34 TD-BMIS Beamz - Inclusive, interactive music 365 EUR
35 TD-BTC Beamz Travel Case 55 EUR
36 AC-SP StepPad 50 EUR
37 SB-6SK Soundbeam 6 ‘solo’ kit 2610 GBP
38 SB-6GK Soundbeam 6 group kit 3545 GBP
39 SB-6BBK Soundbeam 6 big band kit 4700 GBP
40 SB-SBK Interactive Vibroacoustic Soundbox kit 2420 GBP
41 SB-MBK Interactive Vibroacoustic Minibox kit 2000 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

Dinamički uređaji za komunikaciju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 AC-GT4 GoTalk 4+ 199 EUR
2 AC-GT9 GoTalk 9+ 240 EUR
3 AC-GT9L GoTalk 9+ Lite Touch 376 EUR
4 AC-GT20 GoTalk 20+ 237 EUR
5 AC-GT32 GoTalk 32+ 299 EUR
6 AC-GTE GoTalk Express 32 722 EUR
7 AC-GTOS GoTalk Overlay Software, softver za izradu slicica 96 EUR
8 TT-TWP Recordable Talking Wall Panel - Story Sequencer 50 GBP
9 TT-TIW Recordable Talking Interactive Wall 60 GBP
10 E2-MBEE MegaBee - tabla za pisanje 1100 EUR
11 AN-STPC SuperTalker Progressive Communicator 529 EUR
12 AN-QT7 Quick Talker 7 182 EUR
13 AN-QT12 Quick Talker 12 205 EUR
14 AN-QT23 Quick Talker 23 237 EUR
15 AN-TTWC TalkTrac Wearable Communicator 167 EUR
16 AD-PPF Partner/Plus Four 295 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

Računarski uređaji za komunikaciju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

Softveri za komunikaciju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 SM-G3 Grid 3 700 GBP
2 LT-SM2 LifeTool: ShowMe AAC 2.0, preuzimanje 105 EUR Delimično lokalizovan za srpski jezik
3 LT-CM CatchMe - Naucite kako da koristite misa, preuzimanje 80 EUR
4 LT-AN LIFEtool: AboutNumbers, preuzimanje 85 EUR
5 LT-KZ LIFEtool: KonZen 2.0, preuzimanje 95 EUR
6 LT-AR LIFEtool: Archimedes, preuzimanje 105 EUR
7 LT-PB LIFEtool: Pablo, preuzimanje 90 EUR
8 LT-ST LIFEtool: SwitchTrainer, preuzimanje 105 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

 

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Specijalne tastature

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 BNC-CII Clevy II Keyboard 104 EUR
2 BNC-CK Clevy Keyboard II-keyguard 108 EUR
3 BNC-CBW Clevy Keyboard black/white - crno-bela sa ugraviranim znakovima 160 EUR
4 BNC-CKK Clevy Keyboard - Cover 59 EUR
5 BNC-C2W Clevy II Bluetooth Wireless Keyboard 132 EUR
6 AN-KB KinderBoard 95 USD
7 AN-VB Visionboard 2 80 USD
8 AN-VBK Chester Creek Keyguard - With Function Keys 115 USD
9 AN-BBVB BigBlu VisionBoard 145 USD
10 FS-ZTT ZoomText tastatura sa velikim slovima za slabovide 170 USD
11 AN-KUS Keys-U-See® Large Print Keyboards 35 EUR
12 AN-QSM Keys-U-See Wireless with Mouse 52 EUR
13 DC-HM Helpimini 590 EUR
14 MP-CMK Cherry Mini Keyboard 110 EUR
15 MP-CMKK Cherry Mini Keyboard sa zaštitnikom 200 EUR
16 GT-GTK Goldtouch Keyboard 175 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Prilagodljive tastature

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 DC-HK Helpikeys + Layout builder 490 EUR
2 DC-HKS Set di scudi per helpikeys 270 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Miševi-specijalni, simulatori

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 RN-SM Seniormouse 165 EUR Proveriti
2 AN-CM ChesterMouse 26 EUR
3 BNC-CM Clevy Mouse 17 EUR
4 O-MFM MICROTRACK Finger Mouse 105 EUR
5 O-SPM Swiftpoint mouse 190 EUR
6 O-3MM 3M Ergonomic Mouse 95 EUR
7 RN-EML Evoluent Mouse - left handed 200 EUR Proveriti
8 DC-HJ HelpiJoy - Joystick Mouse 340 EUR
9 RDK-FJ Funkey Joystick 386 EUR
10 PT-OJ Optima Joystick 320 EUR
11 PT-OXJ Optimax Joystick 390 EUR
12 PT-nAJ n-Abler Joystick 360 EUR
13 PT-SWJ SimplyWorks Joystick 366 EUR
14 PT-nAPJ n-ABLER Pro Joystick 390 EUR
15 PT-SWR SimplyWorks RECEIVE 80 EUR
16 AN-RAJ Rock Joystick 835 USD
17 AN-MJP Mini Joystick with Push 378 EUR
18 O-PPM ProPoint Mouse 252 EUR
19 AN-BTT BIGtrack - Large Trackball Mouse 102 USD
20 PT-OT Optima Trackball 140 GBP
21 PT-OXT Optimax Trackball 230 GBP
22 PT-nAT n-Abler Trackball 270 GBP
23 PT-nAPT n-ABLER Pro Trackball 310 GBP
24 PT-ORT Orbitrack 255 GBP
25 DC-HCM Helpiclick - Mouse simulator 135 EUR
26 RDK-FKM Funkey - Keymouse 350 EUR
27 RJ-MBB Mouse Button-Box 250 EUR Rok isporuke
28 O-PSW Piko SW5R 195 EUR potreban adpter 9pin->USB
29 DC-HB16 HelpiBox 16 - USB Switch Box 180 EUR
30 DC-HB2 HelpiBox 2 - USB Switch Box 70 EUR
31 RN-KSB Key Switch Box USB 65 EUR proveriti
32 AN-HCS Hitch 2.0 Computer Switch Interface 114 EUR
33 RN-MSB Mouse Switch Box USB 65 EUR Proveriti
34 IT-MSW Inclusive Multiswitch 2 USB 110 EUR
35 RN-SMU Switch Mouse USB 210 EUR proveriti dostupnost
36 AN-ISW IntelliSwitch - Wireless Switch Interface 344 EUR Proveriti dostupnost
37 PT-TI Track-IT! 240 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Tasteri i senzori

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 AN-BRT Big Red Twist 68 USD
2 AN-JBT Jelly Bean Twist 68 USD
3 PT-S12 Smoothie 125/75 40 GBP
4 RN-PBR Piko button 30/50 regular 69 EUR
5 RN-PBD PikoDual 30/50 137 EUR
6 AN-SS Specs switch 68 USD
7 AN-BB Big Buddy 68 EUR
8 AN-BB2 Buddy Button 68 EUR
9 AN-CS Cup - Switch 85 EUR
10 AN-MKS Mini Cup - Switch 64 EUR
11 AN-TS Trigger Switch 98 EUR
12 AN-MLS Micro Light - Switch 89 EUR
13 AN-PS Pillow - Switch 133 EUR
14 AN-JBS Jelly Beamer Twist with wireless SLAT 245 EUR WiFi
15 AN-BBS Big Beamer Twist with wireless SLAT 275 EUR WiFi
16 AN-BBT Big Beamer Transmitter 122 EUR
17 AN-BBTT Big Beamer Twist 220 EUR
18 AN-GS Grasp - Switch 240 EUR
19 AN-SST String Switch 78 EUR
20 RN-FBD Fingerbutton dual 115 EUR
21 ED-FS Finger Switch 130 USD
22 AN-PSLS Pneumatic Long / Short Switch 436 EUR Proveriti dostupnost
23 AN-CHS Chin Switch 265 USD Proveriti rok isporuke

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Upravljanje bez korišćenja ruku

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 IC-IDE Irisbond Duo Eye 1780 EUR
2 LT-IMP IntegraMouse Plus - Emulator miša - upravljanje ustima 1920 EUR
3 LT-IMN IntegraMouse Plus nosači 310 EUR
4 AN-TP Tracker Pro 2 - Head Pointing Device 1144 EUR
5 EP-GO GlassOuse bez tastera 650 USD
6 EP-GOBS Bite Switch za GlassOuse 65 USD
7 EP-MGO Silikonska maska za Bite Switch za GlassOuse (5 kom) 30 USD
8 EP-GOFS Finger Switch za GlassOuse 44 USD
9 EP-GONS Foot Switch za GlassOuse 35 USD
10 EP-PSGO Puff Switch za GlassOuse 135 USD
11 EP-BDGO Bluetooth dongle za PC za GlassOuse 7 USD
12 EP-PS1 Press Switch 100gr za GlassOuse 44 USD
13 EP-PS2 Press Switch 150gr za GlassOuse 44 USD
14 EP-PSW Pillow Switch za GlassOuse 55 USD
15 EP-TS Touch Switch za GlassOuse 77 USD
16 3d-RUDD Miš kojim se upravlja nogama - 3dRudder 150 EUR
17 EP-SB Proximity Switch za GlassOuse 88 USD

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Držači i nosači

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 RA-3DWM MONTY-3D Wheelchair Mount 650 EUR
2 RA-3DSW MONTY-3D S Wheelchair Mount 600 EUR
3 RA-3DKW MONTY-3D K Wheelchair Mount 790 EUR
4 RA-3DQS MONTY-3D QS Wheelchair Mount 680 EUR
5 RA-3DAC MONTY-3D EyeControl Wheelchair Mount 760 EUR
6 RA-MCOM Monty ClampOnMount - QuickShift 620 EUR
7 ER-M330 Držači podlaktice standardni - ErgoRest Modeli 330 80 EUR
8 ER-M350 Držači podlaktice sa podlogom za miša - ErgoRest Modeli 350 105 EUR
9 ER-M331 Držači podlaktice sa podešavanjem visine - ErgoRest Modeli 331 125 EUR
10 RA-SF50 Floorstand FS-TeleLock 17,1050 780 EUR
11 T2C-SZT Silikonska zaštita za tablet - Pure Sense Buddy Antimicrobial Rugged Kids case 33 USD Cena važi za min 5 kom
12 T2C-SZI Silikonska zaštita za tablet iPad 22 USD Cena važi za min 5 kom
13 T2C-SZS Cooper Bounce Strap Drop Proof Rugged Case with Shoulder Strap 30 USD

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Stolovi i stolice

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 OR-TDL Podesivi radni sto Tavolo da lavoro 425 460 EUR
2 AM-BXS EasyStand Bantam Extra Small, osnovni model 3170 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
3 AM-BS EasyStand Bantam Small, osnovni model 3170 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
4 AM-BM EasyStand Bantam Medium, osnovni model 3317 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
5 AM-ZP Zing Portable 1650 USD Cena se povecava zbog dodataka
6 AM-MPS1 EasyStand Zing MPS Size 1, osnovni model 1560 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
7 AM-MPS2 EasyStand Zing MPS Size 2, osnovni model 0 USD Proveriti
8 AM-MPST Zing MPS Tilt Table Size 1, osnovni model 1560 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
9 AM-TT2 Zing MPS Tilt Table Size 2, osnovni model 0 USD Proveriti
10 AM-ZS1 Zing Supine Size 1, osnovni model 2345 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
11 AM-TTS Zing Supine Tilt Table Size 1, osnovni model 2345 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
12 AM-ZPS Zing Prone Size 1, osnovni model 1560 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
13 AM-ZVS Zing Vertical Size 1, osnovni model 1150 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Aplikacije

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 TK-ICAP ICtrl - Android aplikacija za upravljanje kolicima 0 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

 

Softveri za slepe osobe

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-JP1 JAWS Professional 1285 USD
2 FS-JP1D JAWS Professional Dongle 1385 USD
3 FS-JH1 JAWS Home 1000 USD
4 FS-JH1D JAWS Home Dongle 1100 USD
5 AN-S4A AnReader aktivacija 300 EUR
6 AN-S4H HASP za anReader 60 EUR
7 AB-FRP FineReader Standard 200 EUR
8 AB-FRC FineReader Corporate 300 EUR
9 FS-OB1 OpenBook 1000 USD Proveriti dostupnost
10 DS-DBT Duxbury Braille Translator-DBT 720 USD
11 AP-E20 Euler 2.0, osnovni program 275 EUR
12 AP-ESNM Euler Science - Nemeth & Marburg Code 650 EUR
13 AP-ENMM Euler Science - Nemeth & Marburg Code + MathType 750 EUR
14 AP-EN Euler Science - Nemeth Math Code 540 EUR
15 AP-ENM Euler Science - Nemeth Math Code + MathType 640 EUR
16 AP-EM Euler Science - Marburg Math Code 590 EUR
17 AP-EMM Euler Science - Marburg Math Code + MathType 690 EUR
18 TH-TW TactileView - program za prevođenje slika u taktilne slike 475 EUR
19 FS-FH Fusion Home 1400 USD
20 FS-FP Fusion Professional 1810 USD
21 FS-F90 Fusion 90-Day Timed License 250 USD

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Računarska pomagala za slepe osobe

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-F145 Focus 14 Blue - 5th Generation 1480 USD
2 FS-F405 Focus 40 Blue - 5th Generation 3400 USD
3 FS-F80 Focus 80 Blue - 5th Generation 8900 USD
4 OI-A4 ALVA 640 Comfort 3000 EUR Proveriti cenu
5 OI-AB4 ALVA BC640 4000 EUR Proveriti cenu
6 OI-AB8 ALVA BC680 9000 EUR Proveriti cenu
7 OI-CRB ClearReader+ Basic (no battery) 2200 EUR
8 OI-CR ClearReader+ 2400 EUR
9 OI-CRA ClearReader+ Advanced 2250 EUR
10 OI-BCR Torbica za ClearReader+ 90 EUR
11 FS-PRC PEARL Portable Reading Camera 400 USD
12 FS-P+O PEARL sa OpenBook software 1350 USD Proveriti dostupnost
13 OI-C6S Optelec Compact 6 HD Speech 1550 EUR Proveriti cenu
14 O-SMRP Olovka za čitanje Scanmarker 125 USD
15 O-ASMRP Bežična olovka za čitanje Scanmarker 155 USD
16 O-SMR Bežična olovka za čitanje Scanmarker Reader 250 USD
17 IT-IT4 Interpreytpe Deaf-Friendly Communicator 3500 USD Proveriti
18 FS-E405 ElBraille 40 (5. generacija) 7300 USD

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Štampači za slepe osobe

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 IB-EV5 Braille Embosser Everest-D 4350 EUR
2 IB-EAH Acoustic Hood Everest V4 and V5 1600 EUR
3 IB-BD5 Brallie Embosser Basic-D 3450 EUR
4 IB-BAH Acoustic Hood Basic 1600 EUR
5 IB-BB5 Brallie Embosser Braille Box 15000 EUR
6 IB-FF5 FanFold-D Brajev štampač velike brzine 15000 EUR
7 IB-SBB Stapler for Braille books 700 EUR
8 ZC-ZFH Zyfuse Heater 1050 EUR
9 H-PP4 Specijalni papir za Zyfuse Heater A4, 200 lista 210 EUR
10 H-PP3 Specijalni papir za Zyfuse Heater A3, 100 lista 210 EUR
11 H-PM Zyfuse Heater markeri (1 tanji i 1 deblji marker) 20 EUR
12 VP-EB Brajev štampač za slepe VP EmBraille 2400 EUR
13 VP-CM Brajev štampač za slepe VP Columbia 2 3800 EUR
14 VP-DEL Brajev štampač za slepe VP Delta 2 4300 EUR
15 VP-ROG Brajev štampač za slepe VP Rogue Trac 5650 EUR
16 VP-ROS Brajev štampač za slepe VP Rogue Sheet 6150 EUR
17 VP-SD Brajev štampač za slepe VP SpotDot 7600 EUR
18 VP-PM Brajev štampač za slepe VP Premier 9100 EUR
19 VP-EL Brajev štampač za slepe VP Elite 13500 EUR
20 VP-IC InkConnect 3600 EUR
21 AT-TFBD EZ-Form Thermoform Brailon Duplicator 4375 USD U cenu je uračunat transport iz USA. Uređaj je veoma težak.
22 AT-MFBD Maxi-Form Brailon Duplicator 5650 USD U cenu je uračunat transport iz USA. Uređaj je veoma težak.
23 AT-TPH4 Brailon 21x29.7 cm (A4) Thermoform Paper, 100 Sheets Heavy 50 USD
24 AT-TPS4 Brailon 21x29.7 cm (A4) Thermoform Paper, 500 Sheets Regular 95 USD
25 GF-UBS Usluga Brajeve štampe 25 DIN

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Lupe/uveličavači za slabovide

 Ručne lupe/uveličavači

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-ZMR ZoomText Magnifier/Reader 700 USD
2 FS-ZMO ZoomText Magnifier Only 500 USD
3 FS-Z90 ZoomText 90-Day Timed License 250 USD
4 OI-CHD Optelec Compact+ HD 640 EUR Proveriti cenu
5 OI-C6HD Optelec Compact 6 HD 900 EUR
6 OI-C6W Optelec Compact 6 HD Wear - Nosač za ručne Compact 6 lupe 200 EUR Kao dodatak
7 OI-C7HD Optelec Compact 7 HD 1575 EUR Proveriti cenu
8 OI-C10H Optelec Compact 10 HD 1300 EUR Proveriti cenu
9 OI-THD Optelec Traveller HD 2800 EUR
10 FS-R RUBY rucni prenosni video uvelicavac - lupa 675 USD
11 FS-RHD RUBY HD 800 USD
12 FS-RRS RUBY/RUBY HD Reading Stand 30 USD
13 FS-RXH RUBY XL HD 1090 USD
14 FS-R7HD RUBY 7 HD - ručni video uveličavač - lupa 1400 USD
15 FS-R7CC Carrying Case for the RUBY 7 HD 25 USD
16 FS-R10 RUBY 10 1600 USD

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

Prenosne lupe/uveličavači

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-OOP ONYX® OCR - Portable Video Magnifier 4350 USD
2 OI-SE Optelec Sentry 2450 EUR
3 OI-CNHD Optelec ClearNote HD 2850 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

Stone lupe/uveličavači

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-TH0 TOPAZ XL HD Camera Only 2800 USD
2 FS-TH20 TOPAZ XL HD + 20-inch Widescreen LCD 3450 USD
3 FS-TH22 TOPAZ XL HD + 22-inch Widescreen LCD 3600 USD
4 FS-TH24 TOPAZ XL HD + 24-inch Widescreen LCD 3900 USD
5 FS-GEM GEM program (softver) za povezivanje TOPAZ na PC 300 USD
6 FS-TE20 TOPAZ EZ HD 20-inch Widescreen LCD 2900 USD
7 FS-TE24 TOPAZ EZ HD 24-inch Widescreen LCD 3250 USD
8 FS-HD20 TOPAZ HD Desktop Video Magnifier 20-inch Widescreen LCD 3250 USD
9 FS-HD22 TOPAZ HD Desktop Video Magnifier 22-inch Widescreen LCD 3400 USD
10 FS-HD24 TOPAZ HD Desktop Video Magnifier 24-inch Widescreen LCD 3550 USD
11 FS-TOCR TOPAZ OCR Desktop Video Magnifier 4450 USD
12 OI-C24H ClearView C 24 HD 3350 EUR
13 OI-C24F ClearView C Flex 24 HD 3030 EUR
14 OI-C24S ClearView C 24 HD Speech 4250 EUR
15 OI-24SF ClearView C Flex 24 HD Speech 4000 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Kamera - naočare

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 OC-OME OrCam MyEye 4500 EUR
2 OC-OR OrCam Read 2100 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Uređaji za samostalno kretanje za slepe

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 CT-RAY Ray - Ultrasonic Guide 260 EUR
2 UC-UC UltraCane - Elektronski ultrazvučni beli štap 980 GBP
3 CT-PBK Independent - za prepreke u visini grudi i glave 990 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Govorni uređaji za svakodnevni život za slepe

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 CT-FRS Foxy Reader Set - Čitač oznaka i nalepnica 175 EUR
2 F-ABR AnyBook Reader - Optički čitač oznaka i nalepnica 90 EUR
3 CT-COL Colorino 260 EUR
4 CT-CS Color-Star 510 EUR
5 CT-TK TapeKing - govorni metar 260 EUR
6 CT-VHD Govorna vaga - Bathroom Scale HappyDay 170 EUR
7 CT-TBS Govorna vaga - Talking Bathroom Scale 95 EUR
8 CT-TBSX Govorna vaga -Talking Bathroom Scale XL 107 EUR
9 CT-KVV Govorna kuhinjska vaga Vivienne 170 EUR
10 CT-KVH Govorna kuhinjska vaga Heidi 160 EUR
11 BS-GKT Govorni kuhinjski termometar 70 EUR
12 BS-GT Govorni sat-štoperica 35 EUR
13 M-MTO Metar sa taktilnim oznakama 25 EUR
14 BS-INT Indikator nivoa tečnosti 16 GBP
15 BS-DK4 Manji set od 4 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju 17 EUR Minimalna količina
16 BS-DK12 Veći set od 12 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju 35 EUR Minimalna količina
17 BS-DP4 Manji set od 4 posude - dozatora za merenje pri kuvanju 22 EUR Minimalna količina
18 BS-DP12 Veći set od 9 posuda - dozatora za merenje pri kuvanju 45 EUR Minimalna količina

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Didaktička sredstva za slepe i slabovide

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 SS-TS1 Tatrapoint Standard 1 - Brajeva pisaća mašina 540 EUR
2 SS-TS2 Tatrapoint Standard 2 - Brajeva pisaća mašina 640 EUR
3 SS-TA1 Tatrapoint Adaptive 1 - Brajeva pisaća mašina 640 EUR
4 SS-TA2 Tatrapoint Adaptive 2 - Brajeva pisaća mašina 690 EUR
5 P-PBS Perkins Brailler Standard - Brajeva pisaća mašina 1230 USD
6 P-EPB Električna Perkins brajeva pisaća mašina 1450 USD
7 P-PBU Jednoručna Perkins brajeva pisaća mašina 1260 USD
8 P-PBUZ Perkins brajeva pisaća mašina sa uvećanim znakovima 1260 USD
9 P-SPB SMART Brailler, Perkins brajeva pisaća mašina 2610 USD
10 M-BT4 Brajeva pisaća tabla A 4; 27 linija po 30 ćelija 20 EUR Minimalna količina 10 kom
11 M-BT6 Brajeva pisaća tabla A 6; 9 linija po 21 ćelija 12 EUR Minimalna količina 10 kom
12 BS-SIL Šila razna 7 EUR Minimalna količina 10 kom
13 BS-SS Sklopivo šilo 8 EUR Minimalna količina 10 kom
14 BS-DSK Drveni šiljak za korekciju 8 EUR Minimalna količina 10 kom
15 M-FP4 Folija za pisanje, format A4 15 EUR Proveriti-Minimalna količina
16 CT-DMS DraftsMan Standard - tabla za crtanje 170 EUR
17 M-DSS Listovi za crtanje za DraftsMan Standard 21 EUR Minimalna količina
18 RB-TR Lenjir sa taktilnim oznakama, 30 cm 13 GBP Minimalna količina
19 TH-TIDB TactiPad Drawing Board in case with 50 sheets 440 EUR
20 TH-TGG TactiPad 3070 GraphGrid + sintan 70 EUR
21 TH-TCF TactiPad CircleFrame + 3 accessoires 70 EUR
22 CT-DC DoubleCheck - finansijski govorni kalkulator 140 EUR Proveriti
23 CT-DCX DoubleCheck XL - finansijski kalkulator za slabovide 140 EUR
24 CT-DXV DoubleCheck XL Voice - govorni kalkulator sa finansijskim funkcijama 160 EUR
25 SK-PTP1 Plextalk Pocket PTP1, DAISY Flash player 400 EUR
26 SK-PTP2 Plextalk ptp2 420 EUR
27 SK-PTN2 Plextalk PTN2, DAISY CD player 430 EUR
28 BS-DGF Drvene geometrijske figure 60 EUR Minimalna količina
29 BS-CAS Cranmer abacus - Abakus za slepe osobe 20 EUR
30 O-RBO Ručna mašina za izradu brajevih samolepivih oznaka 45 GBP
31 O-TRBO Traka za izradu brajevih samolepivih oznaka 4 GBP
32 RNIB-BS Braille Scrabble 45 GBP
33 RI-WFA4 Graničnik za pisanje A4 15 GBP
34 RI-WFA5 Graničnik za pisanje A5 12 GBP
35 KS-BEO Braille sa drvenim ekserima / okretanje 660 DIN
36 KS-MEO Braille metalni ekseri /okretanje 660 DIN
37 KS-DEI Braille sa Drvenim Ekserima Izokretanje 660 DIN
38 KS-DE4 Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-4 slova 1400 DIN
39 KS-DE5 Braille sa Drvenim Ekserima Veliki-5 slova 1500 DIN
40 KS-DE10 Braille sa Drvenim Ekserima -10 slova 1600 DIN
41 KS-BE30 Braille sa Ekserima -30 slova 1600 DIN
42 KS-CNLS Čoveče ne Ljuti Se drveni 1950 DIN
43 FI-NSC Čoveče ne ljuti se - 3D štampa 22 EUR
44 KS-TDGO Taktilni Domino Geometrijski Oblici 2000 DIN
45 KS-TK5 Taktilni kvadrati 5 pari 6000 DIN
46 KS-TV Taktilni valjci 1200 DIN
47 KS-KZ20 Kutije za razlikovanje zvukova 20 2000 DIN
48 KS-ZTK Zvučno taktilne kutije 1475 DIN
49 KS-K20 Karte za dodir 20 komada sa kutijom 2450 DIN
50 KS-VM Vijci i matice 950 DIN
51 FI-GS Globus - (za slepe) 120 EUR
52 FI-CNLJ Društvena igra "Čoveče ne ljuti se" - (za slepe) 25 EUR
53 FI-KZJ Kocka za yamb, monopol, čoveče ne ljuti se.. (za slepe) 2 EUR
54 FI-RK Rubikova kocka (za slepe) 25 EUR
55 FI-3DP 3D Puzzle "Kocka" 7 EUR
56 KS-GT Geometrijska tela 3+ 12600 DIN
57 KS-TDM Taktilni Domino - Materijali 2000 DIN
58 KS-GMS Gimnastika mozga-šabloni 5 3+ 7450 DIN
59 KS-IXO1 IX-OX za interaktivne table 4+ 1200 DIN
60 KS-IXO2 IX OX mali 4+ 350 DIN

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa teškoćama u učenju

 

 

 

Didaktička sredstva za osobe sa teškoćama u učenju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 TT-AP Time Timer audible Pocket 40 EUR
2 TT-AM Time Timer audible Medium 45 EUR
3 TT-AL Time Timer audible Large 60 EUR
4 TT-P Time Timer PLUS 48 EUR
5 TT-M Time Timer MOD 45 EUR
6 TT-MC Case for Time Timer MOD 14 EUR
7 TT-WP Time Timer watch Plus 85 EUR
8 TT-S1 Time Timer Desktop App (Mac or Windows), 1 user 30 EUR
9 SM-AM Skoog - Accessible Music 350 EUR
10 TT-PGS Držači za olovke (Pencil Grips) - Set 20 EUR
11 FICG-ME Memorija 12 EUR
12 FICG-YE Yenga 20 EUR
13 FICG-XO X/O 8 EUR
14 FICG-BL Bloki 11 EUR
15 FICG-PO Pogodi oblik 11 EUR
16 FICG-TE Tetris 11 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa teškoćama u učenju

 

Ostalo

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 BNC-HP Clevy Hearsafe headphone 31 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa teškoćama u učenju

 

Cenovnik 3d štampača

 

 

 

3d štampači

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FI-3DBB 3Dsoba 3D štampač Buddy B 1400 EUR
2 FI-3DBS 3Dsoba 3D štampač Buddy S 1800 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik 3d štampači

 

 

 

Tehnologije za slepe i slabovide osobe u okviru projekta Korak ka jednakosti

U okviru projekta Korak ka jednakosti koji sprovodi Narodna biblioteka, uz pomoć Ministarstva za kulturu i informisanje, u Užicu je 30. septembra održano predavanje pod nazivom Asistivne tehnologije i osobe oštećenog vida. U čitalištu Narodne biblioteke predstavljeni su predavači, instruktor za informacione tehnologije Gradimir Kragić i diplomirani inženjer Nebojša Marković. Pre početka predavanja, prisutnima se obratila koordinator projekta i diplomirani bibliotekar Dušica Murić .

Opširnije: Tehnologije za slepe i slabovide osobe u okviru projekta Korak ka jednakosti

Bibliotečke usluge za slepe korisnike u Narodnoj biblioteci Užice

Narodna biblioteka Užice je u toku 2014. godine proširila standardnu uslugu u svom okruženju.
Projektom Usluga za sve: formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica, koje je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja  obezbeđena su potrebna sredstva za kupovinu računara i potrebnih softvera za slepe korisnike. Nabavljeni su JAWS 15, AnReader, Finereader i Plextalk. Bibliotečko osoblje je obučeno za rad sa novom kategorijom korisnika uz pomoć  firme Gloria Ferarri. doo.

Opširnije: Bibliotečke usluge za slepe korisnike u Narodnoj biblioteci Užice

Taktilni sistemi čitanja i pisanja

LujBraj1U poslednjih 200 godina razvijeni su različiti sistemi za taktilno pisanje i čitanje. Najčešće se standardno pismo učilo uz pomoć drvenih slova ili slova od žice. Postojeći sistem samo je prilagođen osobama sa oštećenjem vida, a kreiranje nekog potpuno novog sistema, koji se ne bi zasnivao na iskustvima osoba koje vide, doživljavano je kao način razdvajanja i izolacije.

Opširnije: Taktilni sistemi čitanja i pisanja

Veb pristupačnost

Prema tradicionalnoj definiciji veb pristupačnost podrazumeva da ljudi mogu koristiti internet bez obzira na invaliditet. Dostupna veb aplikacija može omogućiti korisniku da zameni slike na veb stranici svojim tekstualnim opisima i omogućiti popunjavanje formi isključivo koristeći tastaturu. U više apstraktnom smislu, pristupačnost podrazumeva organizovanje informacija u jedinice kojima se može upravljati i uopštavanje interakcije mehanizama tako da podrže različite ulazne i izlazne modalitete, interfejs i pomoćne tehnologije.

Opširnije: Veb pristupačnost

Instaliran prvi softver i čitač namenjen slepoj i slabovidoj deci Opštine Požega

image-7da3933648e9c9c65576d78ca85021cc9543449588ec1811bc6307135f8dd12d-VNakon akcije koju je uspešno organizovala Verica Jovanović član Saveta roditelja Opštine Požega , slepa i slabovida lica konačno su dobila mogućnost da putem specijalno prilagođenog softvera i čitača mogu putem zvuka da čitaju. Softver i čitač koji je osobama sa oštećenim vidom Opštine Požega u najvećem delu sredstava donirala fima „Glorija Ferrari” iz Beograda u subotu 13. decembra uz prisutvo delegacije ove firme instaliran je i njegove mogućnosti prezentovane u Osnovnoj školi „Petar Leković ” u Požegi. Pored predstavnika „Glorija Ferrari” na prezentaciji i primopredaji softvera i čitača prisustvovali su tiflolog i njegov pomoćnik , roditelji i deca kojima su namenja ova pomagala kao i njihovi drugovi iz osnovne škole .

Opširnije: Instaliran prvi softver i čitač namenjen slepoj i slabovidoj deci Opštine Požega

„Svi smo ljudi”– priredba i akcija za prikupljanje sredstava za nabavku softvera i čitača za slepu i slabovidu decu

DSC_8585 U okviru akcije „Svi smo ljudi ” koju su zajednički sproveli Udruženje „Požega” i Savet roditelja Opštine Požega u utorak 9. decembra u Sali bioskopa Kulturnog centra Požega održana je završna priredba učenika osnovnih i srednjih škola iz Požege na kojoj je sprovedena akcija dobrovoljnog davanja priloga za kupovinu softvera i čitača za slepu i slabovidu decu.

Opširnije: „Svi smo ljudi”– priredba i akcija za prikupljanje sredstava za nabavku softvera i čitača za slepu...

03. Unos i prikaz podataka

Java ulazne i izlazle operacije uključuju korišćenje tokova. Tok je apstraktna reprezentacija (predstavljanje) ulaznog ili izlaznog uređaja koji je izvor ili odredište za podatke. U tok se mogu upisivati podaci i iz toka se mogu čitati podaci. Tok se može zamisliti kao niz bajtova koji teku u ili iz programa.

Opširnije: 03. Unos i prikaz podataka

Potkategorije