Didaktička sredstva za slepe i slabovide

Govorni kalkulatori

Govorni kalkulator

Govorni kalkulator

Reizen (english Speech) - govorni kalkulator sa Engleskim govorom

Enjoy the convenience of hearing calculations spoken! While in calculator mode, all digits and functions entered, as well as calculation results, are read aloud. The time is displayed on the LCD. Built-in alarm with beep sound.

Opširnije: Govorni kalkulatori

DAISY Flash player-i, reproduktori koji se više ne mogu obezbediti

TOMBOY - Daisy-Flash-PlayerDAISY (Digital Accessible Information System - sistem digitalno dostupnih informacija) digitalni format pomaže osobama koje, su iz raznih razloga, primorane da koriste regularan - standardan štampani materijal. DAISY digitalne zvučne knjige, nude prednosti nad običnim audio-knjigama, ali su i nadmoćnije zato što DAISY uključuju i navigaciju.

 

Opširnije: DAISY Flash player-i, reproduktori koji se više ne mogu obezbediti

DAISY recorder-i, snimači koji se više ne proizvode

Daisyrecorder Plextalk PTR2

PTR2 je visoko kvalitetan snimač glasa sa sposobnošću pravljenja DAISY 2.02, audio fajlova, knjiga i muzičkih CD-ova.
Može da reprodukuje DAISY naslove, muyičke CD-ove, audio fajlove (datoteke) sa CD-ova kao i CF kartice. Može se koristiti kao CD-RW ili memorijska kartica kada je priključen na računar. Za brže i lakše uređivanje vašeg DAISY sadržaja, PTR2 je opremljen Plextalk programom (softverom) za snimanje (Plextalk Recording Software (PRS)). Ovaj uređaj daje vam sve neophodne alate za snimanje, uređivanje i uspešno izrađivanje sopstvenih audio DAISY 2.02 zvučnih knjiga.

Opširnije: DAISY recorder-i, snimači koji se više ne proizvode

DAISY CD player-i, reproduktori

 

DAISY (Digital Accessible Information System - sistem digitalno dostupnih informacija) digitalni format pomaže osobama koje, su iz raznih razloga, primorane da koriste regularan - standardan štampani materijal. DAISY digitalne zvučne knjige, nude prednosti nad običnim audio-knjigama, ali su i nadmoćnije zato što DAISY uključuju i navigaciju.

Opširnije: DAISY CD player-i, reproduktori

Potkategorije