ONYX Flexible-arm PC Edition Portable Magnification Camera - prenosna uveličavajuća kamera - elektronska lupa - povezana na PC računar

ONYX™ Flexible-arm PC Edition uvećava štampani crtež sa zida

Video - demo snimak
(ili Video: ONYX - Magnification camera for low vision users,

ONYX Video Magnifier - Distance and Near)

ONYX® Flexible-arm PC Edition sadrži ONYX kameru, pokretnu ruku i USB priključak za bilo koji PC. Flexible-arm PC Edition sadrži MAGIC®  Screen Magnification Software with Speech - softver za uveličavanje sadržaja ekrana sa govorom i novi MAGic EyeMerge® softverom za rukovanje izgledom slike. Ovaj jedinstven spoj hardvera i inovativnog softvera omogućava korisnicima da rade sa slikama uvećanim pomoću kamere u tri režima posmatranja (posmatranje udaljenih predmeta, dokumenta, i gledanje "kao u ogledalu") i uvećanim prikazom PC ekrana u isto vreme!

Moćno vizuelno sredstvo

Pretvara vaš računar u vizuelni alat za upravljanje slikama koji vam omogućava rad pomoću uvećanih slika sa kamere i uvećanog PC  ekrana u isto vreme.  ONYX® Flexible-arm PC Edition proizvodi sasvim jasne uvećane slike u tri različita načina posmatranja: udaljeni predmeti, dokumenta, i gledanje "kao u ogledalu".
Moćna ONYX kamera , elektronska lupa, je jedinstveno montirana na višepoložajnu rotirajuću ruku koja može da se kreće horizontalno, vertikalno, i bočno sa ukupnim domašajem do 32 inča.  Ovo omogućava korisnicima da podese kameru u bezbroj pozicija kako bi je prilagodili svakoj potrebi ili situaciji za gledanje.  Kamera (elektronska lupa) proizvodi uvećanje do 75x, na 15-inčnom PC ekranu.

Mnoge karakteristike ONYX Flexible-arm PC Edition uključuju:

 • Karakteristika nalaženja (Find Feature)
 • Zaključaj fokus (Focus Lock)
 • Zamrzni sliku (Freeze Frame)
 • RF (radiofrekventni) daljinski upravljač
 • Kompaktan, lagan dizajn  lupe koji omogućava lako montiranje  i brzo rasklapanje za laku prenosivost
 • Kamera može da se priključi na PC preko dva USB porta

MAGic® screen magnification software with speech (softver za uveličavanje sadržaja ekrana sa govorom) i njegov MAGic EyeMerge® vam omogućavaju:

 

 • Lako da birate između uveličane PC slike i gledanja pomoću kamere
 • Kreirati višestruke deljene ekrane
 • Promeniti boje teksta i pozadine
 • Snimiti sliku ekrana
 • Laki prelazak između više snimaka
 • Podesiti nivo kontrasta boja
 • Maskiranje i čitanja redova

Povećanje produktivnost brzo i lako

ONYX Flexible-arm PC Edition karakteriše USB povezanost sa bilo kojim PC računarom i dolazi sa Freedom Scientific’s MAGic® Screen Magnification Software with Speech (softverom za uveličavanje sadržaja ekrana sa govorom) uključujući jedinstveno upravljanje slikama koje karakteriše MAGic EyeMerge.  Karakteristike MAGic EyeMerge, prilagođavanja, čuvanja, i manipulisanja slikama maksimiziraju vašu produktivnost u radu sa PC dokumentima, i/ili pregledima prezentacija ili lekcija.  Sve ovo je kombinovano sa velikim uvećanjem na daljinu i blizinu, i uvećanjem PC ekrana.

Flexible-arm PC Edition može da snima višestruke slike ekrana - bilo na blizinu, poput ruke ili sa drugog kraja velikog auditorijuma.  Možete raditi s ovim slikama na vašem računaru u punom ekranu ili pregledu deljenih prozora bez potrebe za stalnim prilagođavanjem kamere.

Poreklo USA, cena:
ONYX Flexible-arm PC Edition : $2,500
u Srbiji ista u dinarima.

Dodaci:

- Korisničko uputstvo za ONYX Flexible-arm PC Edition

- ONYX Flexible-arm PC Edition User Manual

- Flajer: ONYX Flexible-arm PC Edition Data Sheet (PDF)

Video: ONYX - Magnification camera for low vision users

Video: ONYX Video Magnifier - Distance and Near

_

Asistivne tehnologije-pomagala za osobe sa oštećenjem vida-slabovide osobe.

Elektronska lupa / kamera / uveličavač za osobe sa oštećenjem vida - slabovide osobe.

ONYX Video Magnifier - Distance and Near)