U rešenjima navodimo samo metode. Tekstualne oznake, tekstualna polja i dugme Izračunaj postavljate kao što je navedeno u 03. Unos i prikaz podataka.

Z2.1. Obim i površina kruga

public void IzracunajObimIpovršinu(){

    String tekstPolja=((EditText) findViewById(R.id.tbNDr)).getText().toString();
    int r=Integer.parseInt(tekstPolja);//kada je r ceo broj ***
    double  obim=2*Math.PI*r,
            P=Math.pow(r,2)*Math.PI;

EditText tPovršina=(EditText) findViewById(R.id.tbNDp);
tPovršina.setText(Double.toString(P));
EditText tObim=(EditText) findViewById(R.id.tbNDob);
tObim.setText(Double.toString(obim));
}

Kada je ulaz r decimalni broj, onda mu dodeljujemo vrednost:

double r=Double.parseDouble(tekstPolja);

Z2.2. Novčanice
Ako je vrednost nekog artikla x dinara. Odrediti najmanju količinu novčanica po 1000, 200, 50, 10 i 1 dinara kojim se može platiti taj artikal, ako imamo proizvoljan broj novčanica.

Ovde za prikaz rešenja koristimo TextView:

public void IzracunajNovčanice(){
        String tekstPolja=((EditText) findViewById(R.id.tbNDiznos)).getText().toString();
        int iznos, priv, br_1000, br_200, br_50, br_10, br_1;
        iznos = Integer.parseInt(tekstPolja);
        priv=iznos;
        br_1000=priv/1000; priv%=1000;
        br_200=priv/200; priv%=200;
        br_50=priv/50; priv%=50;
        br_10=priv/10; priv%=10;
        br_1=priv;

        TextView PrikRešenja = (TextView) findViewById(R.id.tlRešenje);
        PrikRešenja.setText
        ("Za iznos od "+iznos+" potrebno je izdvojiti\n"
                +br_1000+" novčanica od 1.000 din,\n"
                +br_200+" novčanica od 200 din,\n"
                +br_50+" novčanica od 50 din,\n"
                +br_10+" novčanica od 10 din, i\n"
                +br_1+" novčanica od 1 din."
        );

 

Z2.3. Vreme u sekundama
Na osnovu unetog vremena u sekundama, vreme se ispisuje u obliku HH:MM:SS. Primer: Ako je korisnik programa uneo podatak 3612 sekundi vreme mora biti ispisano u obliku 01: 00: 12

 

Z2.4. Zbir i razlika vremena
NP koji izračunava:
a) zbir t3=t1+t2, i
b) razliku t4=t2-t1 (očekujemo da je t2>t1),
gde su t4, t3, t2 i t1 vremena u obliku HH:MM:SS.

 

Z2.5. Tačke u ravni
Izračunati, na osnovu unetih koordinata tačaka A i B u ravni:
a) rastojanje tačke A od koordinatnog početka,
b) rastojanje tačke B od tačke A,
c) koordinate tačke C koja se nalazi u središtu duži AB.

Z2.6. Trougao
Izračunati, na osnovu zadatih koordinata temena A, B, C u ravni:
a) dužine stranica i
b) površinu trougla.

Z2.7. Pravougaonik
Izračunati, na osnovu zadatih koordinata temena A, i C pravougaonika čije su stranice paralelne koordinatnim osama u ravni:
a) koordinate tačaka B i D,
b) dužine stranica a (AB) i b (BC),
c) dužinu dijagonala d (AC),
d) O i P
e) koordinate centra opisanog kruga
f) poluprečnik i P opisanog kruga

Z2.8. Ocene
Ukupan zbir bodova na pismenom zadatku je 99. Ocenjuje se na sledeći način:
Bodovi 0-19, ocena 1,
Bodovi 20-39, ocena 2....
NP koji na osnovu unetog broja bodova izračunava ocenu.

Z2.9. Izdvajanje cifara iz trocifrenog broja
a) sleva nadesno,
b) sdesna nalevo,
c) izračunati, napisati trocifreni broj u kojem se cifre pišu obrnutim redom.

Z2.9A. Izdvajanje cifara iz broja koji ima tri decimale
a) broj je između 0 i 1 (0,xxx),
b) broj je između o i 999 napisan sa tri decimale (xxx,xxx).


Z2.10. Meta sa centrom u koordinatnom početku
Data je meta sa centrom u koordinatnom početku. Krugovi su koncentrični polupračnika 10 (100 bodova), 20 (90 bodova), 30 (80 bodova)....
Pogodak je zadat koordinatama. Odrediti broj dobijenih bodova na osnovu koordinata pogotka pod pretpostavkom da je pogođena meta, tj. najmanje najveći krug.

 

Z2.11. Meta (centar je na proizvoljnom mestu)
Kao Z2.10, samo što se i centar mete zadaje koordinatama.

 

Z2.12. Slučajni brojevi

Generisati slučajne brojeve između:
a) 0 i 1,
b) 0 i n,
c) a i b,
d) iste brojeve prikazati kao cele.

 

Z2.13. Isti dan u nedelji
Ako su rbd1 i rbd2 redni brojevi dana u godini, ispitati da li oni označavaju isti dan u nedelji.

Napomena: dani u nedelji se ponavljaju sa korakom 7, sledi da isti dani u nedelji (npr. srede) imaju isti ostatak pri deljenju sa 7 ili rbd1-rbd2 je deljiva sa 7.

 

Nazad na:
02. Izrazi i naredbe - Linijska struktura programa, ili
03. Unos i prikaz podataka

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.