Višedimenzionalni nizovi (nizovi nizova)

Višedimenzioni nizovi koriste više indekasa. Ostalo je isto kao i kod jednodimenzionalnih.

Primer unosa elemenata dvo-dimenzionalnog niza:

Scanner ul=new Scanner(System.in);
System.out.println("dimenzije dvo-dim. niza:");
int n=ul.nextInt(),
    m=ul.nextInt();
System.out.println("Uneto je:"+n+"x"+m);
int[][] temp = new int [n][m];
for (int i =0; i<n; i++)
    for (int j=0;j<m;j++){
       System.out.println("unesi temp["+i+"]["+j+"]=");
       temp[i][j]=ul.nextInt();
    }
}

Primer prikaza:

        for (int i =0; i<n; i++){
            for (int j=0;j<m;j++)
                System.out.print("temp["+i+"]["+j+"]="+temp[i][j]+";");
                System.out.println();
        }

Izračunavanje sume i srednje vrednosti svih elemenata:

        double suma=0.0, srednjaVrednost=0.0;
        for (int i =0; i<n; i++)
            for (int j=0;j<m;j++)
                suma += A[i][j];
                srednjaVrednost = suma / (n*m);
        System.out.println("\n suma je "+suma);
        System.out.println("srednja vrednost je "+srednjaVrednost);

Izračunavanje sume i srednje vrednosti elemenata po redovima:

        double[] suma=new double [n],
        srednjaVrednost=new double [n];
        for (int i =0; i<n; i++){
            for (int j=0;j<m;j++)
                suma[i] += A[i][j];
            srednjaVrednost[i] = suma[i] / m;
        }
        for (int i=0;i<n;i++){
            System.out.println("\nsuma u "+i+". redu je "+suma[i]);
            System.out.println("srednja vrednost u "+i+". redu je "+srednjaVrednost[i]);
        }

Izračunavanje sume i srednje vrednosti elemenata po kolonama:

        double[] suma=new double [m],
        srednjaVrednost=new double [m];
        for (int i =0; i<m; i++){
            for (int j=0;j<n;j++)
                suma[i] += A[j][i];
            srednjaVrednost[i] = suma[i] / n;
        }
        for (int i=0;i<m;i++){
            System.out.println("\nsuma u "+i+". koloni je "+suma[i]);
            System.out.println("srednja vrednost u "+i+". koloni je "+srednjaVrednost[i]);
        }

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

Vežbe

I Podaci o elementima niza

Z7.I.1. - Z7.I.4. Kao i Z6.I.1. - Z6.I.4. samo sa dvo-dimenzionim nizom.

Z7.I.5. Izračunati sumu i srednju vrednost elemenata niza nxn koji su iznad, ispod i na:
a) glavnoj,
b) sporednoj
dijagonali.

Z7.I.6. Odrediti max, min i max-min elemenata niza nxn koji su iznad, ispod i na:
a) glavnoj,
b) sporednoj
dijagonali. Koje max-min je najveće?

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

 II Modifikacija niza

 Z7.II.1. - Z7.II.2. Kao i Z6.II.1. - Z6.II.2. samo sa dvo-dimenzionim nizom.

Z7.II.3. Zameniti mesta:
a) elementima (a,b) i (c,d),
b) najvećem i najmanjem elementu dvo-dimenzionog niza.

Z7.II.4. Transponovati matricu.

Z7.II.5. Urediti redove / kolone dvo-dimenzionog niza u:
a) opadajući,
b) rastući,
c) nerastući,
d) neopadajući.

Z7.II.6. Iz dvo-dimenzionog niza izbaciti one redove (kolone) koji sadrže elemente jednake maksimalnom i minimalnom elementu.

Z7.II.7. Iz dvo-dimenzionog niza izbaciti sve redove (kolone) koji sadrže elemente čija je vrednost jednaka k.
Ako nema takvih elemenata, onda izbaciti kolonu (red) koji sadrži element najbliži k po apsolutnoj vrednosti.

 

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

III Jedan niz u jedan niz

 Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

IV Jedan niz u više nizova

Z7.IV.1.

 Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

V Više nizova u jedan niz

Z7.V.1. 

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

VI Primena u zadacima

Z7.VI.1.

Nazad na početak: 07. Višedimenzioni nizovi

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.