Nova saznanja o multiploj sklerozi - imune ćelije direktno napadaju neurone

Nova saznanja o multiploj sklerozi - imune ćelije direktno napadaju neuroneIstraživači u Nemačkoj dobili su novi uvid u način na koji imunoloski sistem uzrokuje oštećenja povezana sa multiplom sklerozom (MS), neizlečivim neuroinflamatornim poremećajem.

Koristeći se dijagnostičkim alatima koji omogućavaju istraživanje procesa u živim organizmima, uspeli su zabilježiti direktnu interakciju imunosnih stanica i neurona koji igraju značajnu ulogu u neuronskim oštećenjima. Međutim, ova direktna interakcija mogla bi odgovoriti na terapeutske intervencije. Studija dr Folkera Siffrina i profesorice dr Frauke Zipp (nekadašnji Maks Delbrik Centrum fur molekularnu Medizin Berlin-Buch, MDC, danas Universiti Medical Center Johannes Gutenberg Universiti, Mainz) odnedavno je objavljena u časopisu Immuniti.

Multipla skleroza autoimuna je bolest u kojoj imuni sistem pojedinca napada centralni nervni sistem. Simptomi bolesti promenjivi su u zavisnosti o tipu zahvaćenih živaca, no neretko uključuju slabost u mišićima, teškoće u hodanju, tupost i poremećaj vida. Istraživanja su pokazala da je MS uzrokovana oštećenjem zaštitne mijelinskog omotača, izolacione materije koja okružuje neuronske procese, ključne za prenos nervnih impulsa. Istraživanjem je takođe utvrđeno da direktna neuronska oštećenja dolaze do izražaja u ranim fazama bolesti. "Doprinos direktnog oštećenja neurona patologiji MS-a predmet je rasprava još od vremena prvog opisa bolesti", objašnjava profesorka Frauke Zipp, glavna autorka studije. "Premda smo dosad prošli čitav niz različitih teorija o mogućim mehanizmima, pokretačima oboljenja - kao što su neuronska oštećenja kao posledica uništene mijelinskog omotača - stvarni uzroci neuronskih oštećenja ostali su nepoznanica."

Prilikom istraživanja procesa u živim organizmima, dr Zipp i njene kolege koristili su dvofotonsku mikroskopiju laserskog skeniranja (TPLSM), pomoću koje su proučavali ulogu imunosna stanice u neuronskim oštećenjima kod miševa sa eksperimentalnim autoimunim encefalomijelitis (EAE), životinjskim modelom MS-a. Uočili su direktne interakcije imunosnih stanica i neurona koje su podsećale na sinapse. Imuno stanice poznate kao Th17 stanice, povezane s autoimunom upalom, izazivaju povišene nivoe kalcijuma u neuronima, koje su dugoročno toksične za stanice. Kalcijum u neuronima uglavnom igra ključnu ulogu u pokretanju neurona, kao i stanica mišića. Ovo je značajno iz razloga što su se promene u neuronskim nivoima intracelularnog kalcijuma povezane s oštećenjem ćelija delimično pokazale reverzibilne nakon što su istraživači izložili lezije životinja spojevima koji se koriste za lečenje ekscitotoksičnosti.

Ovi rezultati naglašavaju specifične interakcije imunoloskog i nervnog sistema, implicirajući na direktno neuronska oštećenja u autoimuno-posredovanim upalama. "Naš korišćenje in vivo dijagnostike tokom bolesti rezultiralo je karakterizacijom srazmerno prevremene i potencijalno reverzibilne disfunkcije neurona, ukazujući na činjenicu da izuzev prekida u prenosu neurona koji je rezultat promena u mijelinskoj ovojnici, imunosni uslovljeni poremećaji neurona sasvim samostalno doprinose razvoju multiple skleroze" zaključuje profesorica Zipp . "Osim toga, imuni uslovljeno povećanje reverzibilnog kalcijuma u neuronima potencijalna je meta budućih terapija." Međutim, proći će mnogo godina pre no što utvrdimo je li to ujedno i najprimerenija strategija lečenja MS-a.

Izvor: Helmholtz Association of German Research Centres, znanost.com

objavljeno: septembar, 2010.