ScanTalker Govorni barkod čitač za PAC Mate, za slepe

Brzo i lako identifikujte proizvode sa oznakama

Čovek u  prodavnice skenira podatke o proizvodu

Kada ne možete lako da napravite razliku između sličnih oblika boca, limenki, tetrapaka i drugih proizvoda, ScanTalker ™ je dobro rešenje. ScanTalker za PAC Mate omogućava brzu, laku i preciznu identifikaciju proizvoda jednostavnim čitanjem bar kodova na njihovim etiketama.

Samo držite barkod skener u blizini bar koda na pakovanju proizvoda. ScanTalker automatski odgovara na osnovu bar-kod-a i dostupnih informacija iz svoje ogromne baze podataka i vaš PAC Mate govori marku proizvoda i njegov naziv. Za mnoge stavke u bazi podataka, ScanTalker takođe pruža informacije o proizvodu koje osobe koje vide uzimaju zdravo za gotovo, kao što su sastojci, uputstvo za pripremu i doziranje. Korišćenjem komandi za PAC-Mate možete da čujete mnogo ili onoliko malo informacija koliko želite.

Identifikuje više od 1,2 miliona proizvoda

ScanTalker dolazi sa CompactFlash® karticom na kojoj je unapred instalirana baza podataka koja sadrži:

  • više od 285.000 namirnica i farmaceutskih artikala
  • Više od 90.000 artikala za zdravlje i lepotu
  • više od 530.000 predmeta opšte namene
  • više od 320.000 audio i video kompakt diskova

Čitanje bar-koda u svim pravcima ( omni-directional)

Sa  omni-directional barkod skenerom ne morate da držite skener paralelno sa bar-kod-om. Skener prolazi preko bar koda i prepoznaje ga iz svih uglova i čita naglas, bez obzira na orijentaciju. Koristite režim brzog skeniranja kada jednostavno treba da identifikujete proizvode bez obzira na dodatne informacije.

Dodaci:

ScanTalker Data Sheet (PDF)

PDF data sheet in a Zip file - download and save (309 KB)

ScanTalker User Guide

ScanTalker Pricing for U.S. Customers
ScanTalker software and database with omni-directional barcode scanner: $985
ScanTalker software and database without barcode scanner:
$550
Price does not include PAC Mate, sold separately

Tema/slično: asistivne tehnologije / pomagala za slepe i slabovide osobe, softver (program) za slepe i slabovide osobe, govorni program za slepe osobe, čitač ekrana (screen reader), tehnologija optičkog prepoznavanja teksta (optical character recognition - OCR), sintetizator govora.

Povezani tekstovi: Prenosni računar za slepe - PAC Mate Omni, JAWS ® screen reading software (JAWS - Job Access With Speech )