Uputstva

Uputstva za pomagala

A. Konfigurisanje Firefox-a

Preporučujemo vam dve postavke za konfigurisanje Mozilla® Firefox® da radi bolje sa lekcijama za obuku za Surfovanje internetom pomoću JAWS i MAGic. Prvo, vam preporučujemo da dozvolite Firefox-u da izbacuje obaveštenja. Drugo, preporučujemo vam otvaranje novih stranica u zasebnim prozorima pregledača umesto novih jezičaka (Tab, kartica).

Opširnije: A. Konfigurisanje Firefox-a

03. HTML Tabele sa JAWS i MAGic

Autori Web stranica mogu koristiti tabele na dva osnovna načina. Prvi je raspored struktura na Web stranici. Autori tako postavljaju stavke na mesta gde žele da budu u odnosu na druge stavke. Zovu se tabele rasporeda. Druga vrsta tabela se naziva tabela rasporeda. Tabele rasporeda su najčešće.

Opširnije: 03. HTML Tabele sa JAWS i MAGic

Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

Mogućnosti JAWS-a 16

- Pretraga JAWS komandi, ugrađena u mehanizam za pretraživanje JAWS prečica.

- Standardna licenca postaje "Kućno izdanje za nekomercijalnu upotrebu"

- Polu-automatski režim obrasca (Forms Mode)

- Poboljšane pogodnosti OCR (Optičkog prepoznavanja znakova) za PDF dokumenta

- JAWS 16 uvodi podršku za MathML

- Poboljšane JAWS osobine sa Microsoft Word 2013 korišćenjem UIA

- Poboljšana podrška za jezike u glasovnim profilima

- JAWS 16 obustavlja podršku za Windows XP

- Windows 8.1 Reading List App Support

- Windows 8.1 People App Support

- Novi pokret za ekran osetljiv na dodir za isključivanje JAWS

- Novi način pretrage za praćenje USPS pošiljki

- Nova komanda za Focus Brajev red - displej za pomeranje ekranskog prikaza

- Ažurirani upravljački programi nezavisnih proizvođača za Brajeve redove

- Dodate nove opcije za glasove/govornike u JAWS meniju pomoći

- Vocalizer Expressive High Premium glasovi/govornici na DVD

- Poboljšan oporavak JAWS

Najčešće postavljena pitanja

Opširnije: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

Korisničko uputstvo za GoTalk 32

Korisničko uputstvo za GoTalk 32 - Izgled i delovi.
- Nivoi.
- Jačina zvuka.
- Poruke sa ključnim pojmovima.
- Snimanje poruka.
- Reprodukovanje poruka.
- Brisanje snimaka.

- Zaključavanje opcija.
- Noge.
- Baterije.
- Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera).
- Odgovori na najčešća pitanja i saveti.
- GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera.
- Dodatna oprema za Go Talk 32+.

Opširnije: Korisničko uputstvo za GoTalk 32

Tobii PCEye Go korisnički priručnik

1. Uvod
2. Bezbednost.
3. Početak rada.
4. Korišćenje Tobii PCEye Go.
4.1. Pozicioniranje.
4,2. Korišćenje Windows kontrola.
4.3. Pauziranje / nastavljanje interakcije sa pogledom.
4,4. Tobii PCEye obaveštenja o ažuriranju.
5. Podešavanja Tobii interakcije sa pogledom.
5,1. Pristupanje podešavanjima Tobii interakcije sa pogledom.
5,2. Kalibracija (baždarenje).
5,3. Interakcija.
5,4. Korisnički profil.
5,5. Windows kontrole.
5.5.1. Auto Start.
5,6. Podešavanja sistema.
5,7. Informacije o sistemu.
6. Podešavanja Gaze Selection.
6,1. Kartica za Opšta podešavanja.
6,2. Kartica za podešavanja tastature.
6,3. Kartica za podešavanja trake zadataka.
7. Briga o proizvodu.
Dodatak A. Podrška i garancija..
Dodatak B. Informacije o usaglašenosti..
Dodatak C. Dodatna oprema nezavisnih proizvođača.
Dodatak D. Tehničke specifikacije.

Opširnije: Tobii PCEye Go korisnički priručnik