Uputstva

Uputstva za pomagala

08. Postupanje sa nepristupačnim stranicama

JAWS omogućava da korišćenje i čitanje sadržaja sa interneta bude lako i zabavno. Međutim, autori Web stranica moraju da prate određene smernice kako bi njihove stranice bile dostupne za JAWS i druge programe (softvere) za čitanje ekrana. JAWS čita dobro većinu stranica, čak i one koje nisu osmišljene da budu pristupačne. Povremeno nailazimo na stranice koje su loše osmišljene i njihovo čitanje sa JAWS je otežano. U ovom delu, učimo trikove koji se bave ovakvim teškim stranicama.

Opširnije: 08. Postupanje sa nepristupačnim stranicama

07. OnMouseOvers - prevlačenje miša

Autori Web stranica koriste prevlačenje miša za prikaz teksta ili slike kada posetilac prelazi pokazivačem miša preko nekog dela stranice. Stranica Freedom Scientific Product Overview Uzorak stranica pruža primere načina na koji se često koristi prevlačenje miša. Na ovoj strani, kada korisnik pređe pokazivačem preko nekog naziva proizvoda, koji su u stvari grafički linkovi, na stranici se prikazuje kratak pregled proizvoda. Kada korisnik klikne na grafiku, stranica ih vodi na Freedom Scientific-ovu veb lokaciju na kojoj su date dodatne informacije.

Opširnije: 07. OnMouseOvers - prevlačenje miša

06. JAWS i MAGic na raznim jezicima na internetu

JAWS i MAGic pružaju prebacivanje s jednog jezika na drugi koji je podžan sintetizatorom govora. Kada autor Web stranice naznači jezik cele stranice ili dela stranice, ako postoji sintetizator za taj jezik, JAWS i MAGic koriste taj jezik. Sintetizator mora podrzati jezik na kome su pisane informacije, ali sintetizator ne mora da bude SAPI 5.

Opširnije: 06. JAWS i MAGic na raznim jezicima na internetu

04. Korišćenje obrazaca pomoću JAWS i MAGic

HTML obrasci nam omogućavaju da pristupimo kolicima za kupovinu (shopping carts), pretraživačima na internetu, Web zasnovanoj elektronskoj pošti, oglasnim tablama i tako dalje. Obrasci sadrže kontrole kao što su uređivačka polja, radio dugmad, kombinovane liste i druge kontrole sličnih onima koje se koriste u dijalozima. JAWS i MAGic koriste mogućnosti HTML za stvaranje pristupačnih obrazaca u kojima možete da pristupite svakoj kontroli.

Opširnije: 04. Korišćenje obrazaca pomoću JAWS i MAGic

Korisničko uputstvo za Focus 14 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

 • Mogućnosti
 • Važno obaveštenje
 • Šta je u kutiji?
 • Spoljašnji izgled
 • Kontrole
 • POWER dugme (dugme za uključivanje).
 • Unutrašnja baterija
 • Povezivanje Focus-a
 • Dodavanje JAWS podrške Focus Display-u, Brajevom redu.
 • Konfigurisanje USB priključka.
 • Konfiguracija Bluetooth veze
 • Prebacivanje između USB i Bluetooth veze.
 • BrailleIn (Brajev kratkopis)
 • Režim učenja Brajevog pisma
 • Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda)
 • Zaključavanje Perkins-ove (Brajeve) tastature.
 • Meni Brajevog reda.
 • Pregled komandi sa Focus-ove tastature.
 • Modifikatorski tasteri
 • Funkcijski tasteri
 • Specijalni tasteri
 • Komande za navigaciju
 • Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u
 • Komande za izbor teksta
 • Komande
 • Komande na Brajevom pismu
 • Windows komande
 • Komande za obeležavanje
 • JAWS komande
 • Funkcije pokazivača (kursora)
 • Korisne funkcije
 • Zaštita životne sredine
 • Dijagnostički režim
 • Rešavanje problema (Troubleshooting)

Opširnije: Korisničko uputstvo za Focus 14 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

A. Konfigurisanje Firefox-a

Preporučujemo vam dve postavke za konfigurisanje Mozilla® Firefox® da radi bolje sa lekcijama za obuku za Surfovanje internetom pomoću JAWS i MAGic. Prvo, vam preporučujemo da dozvolite Firefox-u da izbacuje obaveštenja. Drugo, preporučujemo vam otvaranje novih stranica u zasebnim prozorima pregledača umesto novih jezičaka (Tab, kartica).

Opširnije: A. Konfigurisanje Firefox-a

03. HTML Tabele sa JAWS i MAGic

Autori Web stranica mogu koristiti tabele na dva osnovna načina. Prvi je raspored struktura na Web stranici. Autori tako postavljaju stavke na mesta gde žele da budu u odnosu na druge stavke. Zovu se tabele rasporeda. Druga vrsta tabela se naziva tabela rasporeda. Tabele rasporeda su najčešće.

Opširnije: 03. HTML Tabele sa JAWS i MAGic