Uputstva

Uputstva za pomagala

Prečice u JAWS-u, čitaču ekrana za slepe, 2013

Prečice prikazane ovde se nalaze u tabelama i grupisane su po naslovima. Osnovna podela je izvršena u dva nivoa. Koristite JAWS List of Headings (JAWS listu naslova) (INSERT+F6) ili brzi taster za navigaciju, H, da se pomerite brzo na odeljak po vašem izboru. Možete takođe da koristite brzi taster za navigaciju, T, da se pomerite sa jedne tabele na sledeću. Koristite taster SHIFT u kombinaciji sa većinom brzih tastera za navigaciju da se vratite nazad.

Opširnije: Prečice u JAWS-u, čitaču ekrana za slepe, 2013

Korisničko uputstvo za GoTalk Express 32

GoTalk Express 32

 

1. Izgled i delovi GoTalk Express 32.
2. Uvod
( Mogućnosti ukratko. Kratak pregled mogućnosti scan-a (brzog pregleda). Ekspresni i standardni režim rada. Jačina zvuka. Nivoi. Korišćenje slušalica. Baterije i napajanje naizmeničnom strujom.)
3. Snimanje.
(Koraci za snimanje poruka. Play (Pusti) ► i Plus ✚ dugmad. Snimanje zvučnih oznaka. Brisanje snimaka.)

4. Funkcijski režim.
(Podešavanje režima rada. Mogućnosti pretraživanja (scanning).)
5. Prekrivači (sličice za prekrivanje tastera)
(Pregrada za prekrivače (sličice za prekrivanje tastera)) Pravljenje prekrivača (sličice za prekrivanje tastera). GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera
6. Go Talk Express 32 dodatna oprema.

Opširnije: Korisničko uputstvo za GoTalk Express 32

Korisničko uputstvo za GoTalk 20

GoTalk 20+,  jednostavano, ali veoma efikasno i zgodno komunikaciono pomagalo, asistivnih tehnologija sa glasovnim izlazom. - Izgled i delovi
- Uputstva
-- Tasteri za snimanje poruka
-- Pusti poruku
-- Nivoi
-- Mogućnosti zaključavanja
-Osnovni rečnik
--5 tastera sa osnovnim rečima (pojmovima)
--Ovih 5 tastera se mogu prilagoditi tako da odgovaraju u svakoj situaciji (prva ideja, druga ideja)
-Pravljenje prekrivača tasterskih sličica
--GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera
--Sprovođenje ideja
--Prekrivači tasterskih sličica

Opširnije: Korisničko uputstvo za GoTalk 20

Korisničko uputstvo za GoTalk 4+

gotalk4plus - Izgled i delovi
- Uputstva
-- Tasteri za snimanje poruka
-- Pusti poruku
-- Nivoi
-- Mogućnosti zaključavanja
-Osnovni rečnik
--2 tastera sa osnovnim rečima (pojmovima)
--Ova 2 tastera se mogu prilagoditi tako da odgovaraju u svakoj situaciji (prva ideja, druga ideja)
-Izrada prekrivača tasterskih sličica
--GoTalk softver za izradu sličica za prekrivanje tastera
--Sprovođenje ideja
--Prekrivači tasterskih sličica

Opširnije: Korisničko uputstvo za GoTalk 4+

Internet Explorer za slepe - JAWS uputstvo (manual, tutorial, help)

"Internet Explorer" vam omogućava da čitate dokumente na svetskoj računarskoj mreži, "World Wide Web", kao i više načina za komunikaciju sa drugim ljudima. Možete se kretati po Web stranicama, otvarati nove stranice i jednostavno popunjavati Web forme.

"JAWS" uz "Internet Explorer" program koristi virtuelni kursor , tako da omogućava čitanje na način kako biste čitali običan tekstualni dokument. Virtualni kursor je takođe na raspolaganju i u drugim aplikacijama kao što su pomoć pisana u "HTML", elektronska pošta sa "HTML" prikazom u "Outlook" i "Outlook Express" programima i u "PDF - Portable Document Format" fajlovima. Mnoga od svojstava koja obrađujemo u ovim poglavljima, takođe važe kad god se koristi virtualni kursor.

Opširnije: Internet Explorer za slepe - JAWS uputstvo (manual, tutorial, help)

Korisničko uputstvo za RUBY® ručni video uveličavač - lupu

0. Impresum; Tehnička podrška.
1. Prvo pročitajte; Opis LED indikatora baterije; Umetanje baterija; Punjenje NiMH baterija.
2. Uključivanje RUBY;. Opis dugmadi.
3. Uvećanje pomoću RUBY ručnog video uveličavača. Postavljanje RUBY-a sa sklopljenom ručicom bliže dokumentu. Korišćenje RUBY sa produženom ručicom..Promena režima boje. Zamrzavanje slike. Isključivanje LED svetla. Režim čuvanja.Ikonice režima čuvanja.Čuvanje i brisanje slike.Čuvanje slike kada je memorija puna.

4. Opis hardvera
5. Rešavanje problema (Troubleshooting). Uređaj se ne uključuje. Ekran je prazan. LED indikator baterije treperi crveno. Crvena LED (svetleća dioda) je aktivna kada je RUBY priključena na strujni adapter (punjač). LED indikator baterije ne treperi crveno, iako je strujni adapter (punjač) povezan i utaknut u zidnu utičnicu. NiMH baterije se ne pune. Postoje mrlje ili fleke na ekranu. Tekst je previše mali ili je previše veliki za čitanje. LED svetla prave odsjaj nad reflektujućom površinom. RUBY se isključuje nakon 30 minuta čitanja
7. Bezbednost i održavanje.. Procedura čišćenja. LCD ekran.. Čišćenje ostalih delova RUBY ručnog video uveličavača

Opširnije: Korisničko uputstvo za RUBY® ručni video uveličavač - lupu

Upravljanje JAWS-om pomoću Brajevog displeja

Ulazne komande sa Brajevog reda - displeja

JAWS podržava niz prečica koje Vam omogućavaju upravljanje Vašim računarom korišćenjem Brajeve tastature - pomoću Brajevih komandi (pogledajte opis BrailleIn™). Ispod se nalaze prečice koje podržavaju Freedom Scientific-ove Focus Brajeve redove - displeje. Za ostale Brajeve redove - displeje, kontaktirajte proizvođače za spisak prečica.

Opširnije: Upravljanje JAWS-om pomoću Brajevog displeja