Uputstva

Uputstva za pomagala

Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-4.Podešavanje PAC Mate Omni-a

Brajeva podešavanja (Braille settings))
Tasteri - dugmadi (Buttons).
Rečnik.
HTML.
Ulaz.
Tastatura.
Meniji
Informacije o korisniku.
Lozinka (password).
Sistemski zvukovi i obaveštenja.
Tekst.
Početni ekran (Today).
Verbosity (pričljivost-govorljivost).
Glasovi/govornici.
O.
Sertifikati - Uverenja.
Časovnik.
Memorija.
Napajanje.
Postavke snimanja.
Regionalna podešavanja.
Uklanjanje programa.
Beam.
Priključci.

 

Opširnije: Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-4.Podešavanje PAC Mate Omni-a

Sapphire - Korisničko uputstvo

Pregled. Opis LED indikatora.Uvod. Bezbednost i održavanje. Brzo počinjanje. Punjenje baterije. Otvaranje SAPPHIRE-a. Uključivanje i isključivanje SAPPHIRE-a. Ikonica statusa baterije Čitanje pomoću SAPPHIRE-a. Položaji za čitanje. Pisanje pomoću SAPPHIRE-a. Otvaranje postolja za pisanje. Hardverske komponente (delovi).. Dugme za uključivanje (zeleno). Konektor za napajanje. LED indikator stanja baterije. Udubljena površina za prst. TV konektor (žuto). Dugme za izbor boje (plavo). Klizači za uvećanje (žuto). Dugme za zamrzavanje slike (Freeze frame) (crveno) Postolje za pisanje. Prozor kamere. LCD ekran. Povezivanje SAPPHIRE-a na TV. Korišćenje SAPPHIRE Šta je video režim? Aktiviranje video režima Izbor video režima. Ponovo pokretanje (resetovanje) video režima. Pregled svih video režima. Uvećanje i umanjenje slike. Zamrzavanje slike. Korišćenje linija za čitanje. Korišćenje maski za čitanje. Video režimi Servisiranje i podrška Rešavanje problema (Troubleshooting).

Opširnije: Sapphire - Korisničko uputstvo

Korisničko uputstvo za TOPAZ Desktop Video Magnifier - stonu elektronsku lupu-Dodaci

Dodatak A - menjanje podešavanja Topaz - a.
A.1. Podešavanja TOPAZ - a.
A.2. Pokretanje režima za konfiguraciju i uređivanje podešavanja TOPAZ-a.
A.3. Prilagođavanje podešavanja za uvećanje.

A.4. Izbor tabele uvećanja.

A.5. Promena prikazanog broja uvećanja.
A.6. Resetovanje podrazumevanih podešavanja.
A.7. Prikaz broja verzije firmware-a.
Dodatak B - konektori na zadnjoj strani panela.

TOPAZ Desktop Video Magnifier - stona elektronska lupa

Opširnije: Korisničko uputstvo za TOPAZ Desktop Video Magnifier - stonu elektronsku lupu-Dodaci

Novine u JAWS-u 14, čitaču ekrana za slepe osobe

- Fleksibilni Veb.
- Podrška za poruke virtuelnog međuspremnika (Virtual Buffer Message) za Microsoft Outlook 2010 i 2007.
- Sintetizator Direct Vocalizer.
- Podrška za Windows 8.
- - Podrška za Windows 8 početni ekran i alatke za pretraživanje.
- - Kretanje pomoću JAWS pokazivača.
- Pregled teksta u međumemoriji (Clipboard).
- Poboljšanja analizatora teksta.
- Izbor između privremenog Markera (obeleživači mesta) i trenutnog položaja u HTML.
- Uklanjanje neželjenih Flash i Okvirnih (frejm) saopštenja.
- ARIA podrška.
- Pretraživanje sadržaja dobijenih OCR (Optičko prepoznavanje znakova) pogodnošću pomoću JAWS Find (Nađi).

- Pomeri se na sledeći ili prethodni razdelnik.
- Novi centar za podešavanje opcija za konfigurisanje nivoa interpukcije (Punctuation).
- Podrška za SAPI 5 64-bit.
- Nove prečice za trajnu promenu brzine govora.
- Dodavanje u međumemoriju (Clipboard).
- Poboljšanja skripti.
-- Preuzimanje (download) JAWS 14.
- Provera nadogradnje (Check for Updates)
- Ručna provera nadogradnje.
- Automatska provera nadogradnje.
- Demo verzija programa (softvera).
- Najčešće postavljena pitanja.

Opširnije: Novine u JAWS-u 14, čitaču ekrana za slepe osobe

Novine u JAWS-u 13, čitaču ekrana za slepe osobe

- Pogodnosti OCR (Optičkog prepoznavanja znakova)
- Brza podešavanja (Quick Settings)
- Nove uzastopne tabelarne prečice (Table Layer Keystrokes)
- Results Viewer
- Podrška za Citrix® XenDesktop
- Poboljšan pristup većini prozora na vrhu (u prvom planu)
- Nadograđen JAWS Merge Utility
-Automatsko otkrivanje Focus 40 Blue preko Bluetooth-a
-JAWS Find (Nađi) u kontekstu specifične istorije (Context Specific History)
-Podrška JAWS pokazivača u Internet pretraživaču (Internet Explorer) 9 i Microsoft Outlook 2010
-Microsoft Word poboljšanja
-Nadograđena JAWS osnovna obuka (Basic Training) i Šta je novo
-Preuzimanje (download) JAWS 13
-Najčešće postavljena pitanja

Opširnije: Novine u JAWS-u 13, čitaču ekrana za slepe osobe