Uputstva

Uputstva za pomagala

Novine u JAWS-u 15, čitaču ekrana za slepe osobe

- Mogućnosti JAWS-a 15.
- Navigacija po objektima korišćenjem pokazivača dodira (Touch Cursor).
- Windows 8 - podrška za dodirni ekran.
- JAWS - specifični pokreti po dodirnom ekranu.
- Izražajni sintetizator Vocalizer.
- Novi FSReader (Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga) 3 a sa HTML podrškom.
- preuzimanje (download) Freedom Scientific-ovog materijala za obuku korišćenjem FSReader-a.
- Novi istorijat izgovorenog za korisnike koji koriste samo govor.
- Nadograđena podrška za Skype.
- Upravljački programi za Brajeve redove nezavisnih proizvođača su sada sadržani u JAWS-ovoj instalaciji.
- Automatsko otkrivanje Brajevih redova.
- Dodato je još više opcija za Brajeve redove u Čarobnjaku za pokretanje.

- Trenutno prebacivanje između Brajevih tabela.
- Poboljšan je Brajev strukturni režim rada.
- Promenjeni su Brajevi simboli za struktuirani režim rada.
- Poboljšano je čitanje tabela za Brajevo pismo.
- Izveštavanje o greškama.
- Promena brzih tastera za navigaciju.
- Nove postavke za upravljanje time kako se aktiviraju linkovi na Web stranicama.
- Preuzimanje (download) JAWS 15.
- Provera nadogradnje (Check for Updates)
- Ručna provera nadogradnje
- Automatska provera nadogradnje.
- Najčešće postavljena pitanja.

Opširnije: Novine u JAWS-u 15, čitaču ekrana za slepe osobe

Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011

Karakteristike. Važno obaveštenje Šta je u kutiji? Spoljašnji izgled Kontrole POWER dugme. Unutrašnja baterija Torbica za nošenje. Povezivanje Focus-a Dodavanje JAWS podrške Focus Display-u, Brajevom redu. Instaliranje Focus Display-a (Brajevog reda) na JAWS 11 ili noviju verziju. Instaliranje Focus Display-a (Brajevog reda) na JAWS 10 ili stariju verziju. Konfiguracija Bluetooth veze BrailleIn (Brajev kratkopis) Konfigurisanje Focus Display (Brajevog reda) u režimu Učenja Brajevog pisma Pregled komandi sa Focus-ove tastature. Modifikatorski tasteri Specijalni tasteri Komande za navigaciju Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u Komande za izbor teksta Komande na Brajevom pismu Windows komande Komande za obeležavanje JAWS komande Funkcije pokazivača (kursora) Korisne funkcije Zaštita životne sredine Dijagnostički režim

Opširnije: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2011

Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

Karakteristike.
Važno obaveštenje.
Šta je u kutiji?
Spoljašnji izgled
Kontrole.
POWER dugme.
Unutrašnja baterija.
Povezivanje Focus-a.
Dodavanje JAWS podrške Focus Display-u, Brajevom redu.
Konfigurisanje USB priključka.
Konfiguracija Bluetooth veze
Prebacivanje između USB i Bluetooth veze.
BrailleIn (Brajev kratkopis)
Režim učenja Brajevog pisma.
Konfigurisanje Focus Display-a (Brajevog reda)
Zaključavanje Perkins-ove (Brajeve) tastature.
Meni Brajevog reda.
Pregled komandi sa Focus-ove tastature.
Modifikatorski tasteri
Funkcijski tasteri.
Specijalni tasteri
Komande za navigaciju
Brzi taster za navigaciju u Microsoft Word-u
Komande za izbor teksta
Komande na Brajevom pismu
Windows komande
Komande za obeležavanje
JAWS komande
Funkcije pokazivača (kursora)
Korisne funkcije
Zaštita životne sredine
Dijagnostički režim
Rešavanje problema (Troubleshooting).

Opširnije: Korisničko uputstvo za Focus 40 Blue Braille Display - Brajev red, 2014

Korisničko uputstvo za PAC Mate Omni BX400, BX420, BX440

Sadržaj

 1. Upoznajte bolje vaš PAC Mate Omni
 2. Osnovno o PAC Mate Omni-u
 3. Hardverski deo PAC Mate Omni-a
 4. Podešavanje PAC Mate Omni-a
 5. Povezivanje PAC Mate Omni-a
 6. Korišćenje PAC Mate Omni programa
 7. Kontaktiranje Freedom Scientific-a

Dodaci

 1. Komande PAC Mate Omni-a
 2. Posebne okolnosti
 3. Nepodržavani elementi
 4. Reference - slova u Brajevom pismu
 5. Reference - brojevi u Brajevom pismu
 6. Reference - Brajevo pismo - grade 2 (kratkopis)
 7. Reference - Brajevo računarsko pismo
 8. PAC Mate Omni sa Braievim redom (displejem)

Opširnije: Korisničko uputstvo za PAC Mate Omni BX400, BX420, BX440

Prečice za MAGic 2013, uveličavač ekrana za slabovide

Opšte.
Opšti nivo.
Uvećanje, pregled i poboljšanja.
Pomeranja i pokreti na ekranu.
Praćenje.
Pomeranje pokazivača.
Režim rada sa lokatorom.
Okvir (frejm) za brzi pregled .
Speech (govor).
Čitanje dokumenata i teksta.
Čitanje okvira za dijalog.
Čitanje tabela.
Uzastopne tabelarne prečice (Table Layer Keystrokes)
Odjek tastature (Typing Echo).
Odjek (echo) miša.
Rad sa više monitora.

Opširnije: Prečice za MAGic 2013, uveličavač ekrana za slabovide

Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-2.Osnovno o PAC Mate Omni-u

1. Prilagođavanje podešavanja govora
2. Razumevanje složenih (Layered) komandi
3. Rad sa tekstom (Pisanje Brajevim kratkopisom, Čitanje, Uređivanje, Formatiranje, Štampanje na Brajevom pismu, Štampanje)

4. Umnožavanje fajlova na i sa PAC Mate Omni
5. Dodavanje programa
6. Uklanjanje programa
7. Jednoručni Brajev unos (Brajeva tastatura)

Opširnije: Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-2.Osnovno o PAC Mate Omni-u

Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-A: Komande PAC Mate Omni-a

Funkcijski tasteri : Osnovne komande : Hаrdverski tаsteri : Komande za navigaciju kroz okvir za dijalog : Prečice za informacije : Komande za podešavanja : Prečice za čitanje i navigaciju kroz tekst : Neprekidni govor - Komande : Obeležavanje, umnožavanje i lepljenje : Napredne prečice : Onlajn pomoć : Pretraživač fajlova (File Explorer) - komande : Kontakti : Kalendar : Zadaci : Poruke : Beleške - komande : Mobilni Internet pretraživač (Internet Explorer Mobile) - komande : FSEdit komande : FSCalc komande : Mobilni Word - komande : Mobilni Excel - komande : Štoperica - komande : Windows Media Player - komande : Windows Live Messenger - komande : Simulacija za D-pad - komande : AudiblePlayer - komande

Opširnije: Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-A: Komande PAC Mate Omni-a

Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

0. Dobrodošli u MAGic. Sistemski zahtevi.
1. Instaliranje MAGic-a. Čarobnjak za pokretanje MAGic-a. Pokretanje podešavanja. Instaliranje RealSpeak Solo Direct sintetizatora.
2. Pokretanje MAGic Napuštanje MAGic.
3. Počinjanje. Osnova korisničkog interfejsa. Podeljeni tasteri (Split Buttons). Indikator fokusa. Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) za izgled/prikaz. Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) za govor. Jezičci (Tab) i dugmadi (Button) sa alatkama (Tools).
MAGic key (MAGic taster)..
4. Čitanje teksta pomoću MAGic-a. Korišćenje miša pri čitanju teksta.. Korišćenje tastature pri čitanju teksta.. Čitanje teksta u okvirima za dijalog,
5. Traženje pomoći.. Onlajn sistem pomoći. Šta je ovo? Pomoć.. MAGic Korisničko uputstvo.. MAGic osnovna obuka (Basic Training).. Tehnička podrška. O MAGic-u..
6. FSReader Demo i materijali za obuku.. Instaliranje materijala za obuku prilikom instaliranja MAGic.. Instaliranje materijala za obuku kasnije.. Pokretanje i korišćenje FSReader Demo..
7. Nadogradnja MAGic

Opširnije: Brzi vodič za MAGic 2013, uveličavač sadržaja ekrana sa govorom

Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.15.fsedit

Stvaranje novog dokumenta.
Čuvanje dokumenta
Vraćanje prethodno sačuvanog.
Otvaranje dokumenta
Otvaranje drugog dokumenta
Prebacivanje između dva otvorena FSEdit fajlova (datoteka).
Kontinuirani Brajev mod
Povezivanje na embosser (Brajev štampač)
Štampanje dokumenta na Brajevom pismu
Štampanje dokumenta
Računarsko Brajevo pismo i Grade 2 (kratkopis) Brajevo pismo
Označavanje naglašenog teksta
Odabir i označavanje (markiranje) teksta.
Iseci (Cut) tekst.
Kopiranje (Copy) tekst
Nalepi (Paste) tekst
Obriši tekst
Nađi
Zameni
Formatiranje (oblikovanje) dokumenta
Unošenje teksta.
Provera načina pisanja.
Uređivanje Korisničkog rečnika (User Dictionary).
Prebrojavanje reči.
Položaj pokazivača.
Pomeranje položaja pokazivača

Opširnije: Uputstvo za PAC Mate Omni BX400-7.15.fsedit