Snimljeno 80 knjiga u zvučnoj formi

U okviru projekta „Neka svi čitaju“ do sada je za slepe i slabovide studente snimljeno 80 knjiga u zvučnoj formi.

Projekat „Neka svi čitaju“ pokrenut je da bi se unapredili uslovi studiranja za sve studente koji imaju neki oblik oštećenja vida. Cilj je da se u zvučnoj formi snimi što veći broj udžbenika i formira „zvučna biblioteka“ koju će koristiti slepi i slabovidi studenti.

Projekat je pokrenulo Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom, a zvučnu biblioteku koriste i slepi i slabovidi studenti BU.

Partner na projektu je Telenor fondacija.

Kontakt: Pravni fakultet, Novi Sad
tel: 021 485 30 78, www.nsusi.org

Izvor: Sedmi bilten o socijalnom ukljucivanju i smanjenju siromastva u Republici Srbiji, www.inkluzija.gov.rs