O asistivnim tehnologijama - pomagalima

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Senzorne sobe i kompleti

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-SPS Pokretni superaktivni senzorni komplet - Sensory Portare - Superactive 0 GBP
2 E-SPC Pokretni umirujujući senzorni komplet - Sensory Portare - Calming 3300 GBP
3 E-SPI Pokretni senzorni komplet IRiS - Sensory Portare - IRiS 5150 GBP
4 E-SPIP Pokretni senzorni komplet IRiS+ - Sensory Portare - IRiS+ 4600 GBP
5 E-ISR Senzorna soba - IRiS Sensory Room 16050 GBP
6 E-SASR Superaktivna senzorna soba - Superactive Sensory Room 8400 GBP
7 E-PSR Premium senzorna soba - Premium Sensory Room 6000 GBP
8 E-CSR Umirujuća senzorna soba - Calming Sensory Room 4900 GBP
9 E-SCSP Senzorni ugao - Sensory Corner Starter Pack 3700 GBP
10 E-SRC Sensory Roamer - Calming 1620 GBP
11 E-SRS Sensory Roamer - Superactive 2240 GBP
12 E-SRI Sensory Roamer - IRiS 2530 GBP
13 E-SRIP Sensory Roamer - iRiS+ 2420 GBP
14 E-SEC Sensory Express - Calming 4150 GBP
15 E-SES Sensory Express - Superactive 4850 GBP
16 E-SEI Sensory Express - IRiS 5400 GBP
17 E-SEIP Sensory Express - iRiS+ 4800 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Mekana igra

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-SFPS Strunjače - Soft Floor Pads / Small–1270mm L*1270 W*100mm 235 GBP
2 E-SFPM Strunjače - Soft Floor Pads / Medium–1270mm L *1800 W *100mm 320 CHF
3 E-SFPL Strunjače - Soft Floor Pads / Large–1270mm L *2440 W *100mm 420 GBP
4 E-IBB Klupa za vežbanje balansa - IRiS Balance Beam 2000 GBP
5 E-ISJS Emiter vazdušnih talasa - iRiS Soft Jet Stream 2100 GBP
6 E-EVSF Emiter vazdušnih talasa - Soft Fan 1300 GBP
7 E-MTBB1 Mekani tabure - Bean Bags / Mini - 400mm dia 70 GBP
8 E-MTBB2 Mekani tabure - Bean Bags / Small - 525mm dia 105 GBP
9 E-MTBB3 Mekani tabure - Bean Bags / Medium - 775mm dia 130 GBP
10 E-MTBB4 Mekani tabure - Bean Bags / Large - 925mm dia 145 GBP
11 E-MTBB5 Mekani tabure - Bean Bags / Gigant - 1150mm dia 180 GBP
12 E-MCBB Vreća za ležanje - Multi Coloured Bean Bag 210 GBP
13 E-VMCSS Višedelne mekane kocke - Shape Set 260 GBP
14 E-TPSD Tuneli za provlačenje - Soft Den 1190 GBP
15 E-VKW1 Vodeni kreveti - Waterbed 1m x 2m 980 GBP
16 E-VKW2 Vodeni kreveti - Waterbed 1,5m x 2m 1200 GBP
17 E-VKW3 Vodeni kreveti - Waterbed 1,8m x 2m 1290 GBP
18 E-PW1 Plinth for Waterbed - stubna ploča za vodeni krevet 1m x 2m 1450 GBP
19 E-PW2 Plinth for Waterbed - stubna ploča za vodeni krevet 1,5m x 2m 1690 GBP
20 E-PW3 Plinth for Waterbed - stubna ploča za vodeni krevet 1,8m x 2m 1810 GBP
21 E-VPW1 Vibro Plinth for Waterbed - vibraciona stubna ploča za vodeni krevet 1m x 2m 1870 GBP
22 E-VPW2 Vibro Plinth for Waterbed - vibraciona stubna ploča za vodeni krevet 1,5m x 2m 2110 GBP
23 E-VPW3 Vibro Plinth for Waterbed - vibraciona stubna ploča za vodeni krevet 1,8m x 2m 2470 GBP
24 E-VWHA1 Vibro Waterbed - Hoist Access 1m x 2m 1870 GBP
25 E-VWHA2 Vibro Waterbed - Hoist Access 1,5m x 2m 2090 GBP
26 E-VWHA3 Vibro Waterbed - Hoist Access 1,8m x 2m 2170 GBP
27 E-STT Trambolina - Soft Trampoline 720 GBP
28 E-TSS Tobogan - Soft Slide 725 GBP
29 E-NSBC Glasna zvučna tabla - Noisy Sound Board 530 GBP
30 E-NEW Noisy Effect Whel 38 GBP
31 E-PSC Mekana stolica - Pinkham Soft Chair 340 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Lampe sa mehurićima i optička vlakna

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-PSBC Portable Superactive LED Bubble Tube Corner 2240 GBP proveriti
2 E-CLB1 Umirujuća LED interaktivna lampa sa mehurićima - Calming LED Bubble Tube, 1m 790 GBP
3 E-CLB2 Umirujuća LED interaktivna lampa sa mehurićima - Calming LED Bubble Tube, 1,5m 820 GBP
4 E-CLB3 Umirujuća LED interaktivna lampa sa mehurićima - Calming LED Bubble Tube, 2m 860 GBP
5 E-SAB1 Superactive LED Bubble Tube, 1m 1100 GBP
6 E-SAB2 Superactive LED Bubble Tube, 1,5m 1120 GBP
7 E-SAB3 Superactive LED Bubble Tube, 2m 1150 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Projektori

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Dodir i spretnost

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-MCM Pokretna rotirajuća ogledala - Mirror Chime Mobile 62 GBP
2 E-UMCM Pokretna rotirajuća ogledala - UV Mirror Chime Mobile 85 GBP
3 E-ZZSW Zvučni zid - Sound Wall 1820 GBP
4 E-BFL Buttons for Lacing 10 GBP
5 E-CMB Chime Frame and Beater 85 GBP
6 E-CF Chunky Farm 16 GBP
7 E-DTD Valjak sa prelamajućim pločicama u boji - Diffraction Tube Drum 85 GBP
8 E-FSC Montesori kocka za uvežbavanje ASŽ - Fastening Skills Cube 80 GBP
9 E-MAC Centar muzičkih aktivnosti - Music Activity Centre 205 GBP
10 E-UVTD UV taktilni disk - UV Tactile Disc 805 GBP
11 E-MS Upari i složi - Match and Stack 23 GBP
12 E-MFB Moja prva kocka 123 - My First box - 123 15 GBP
13 E-SC Mozgalica - Skwish Classic 16 GBP
14 E-TT Dvobojni rolerkoster sa lopticama sa lopticama - Tall Tubie 175 GBP
15 E-TM Dodirni i upari - Touch and Match 33 GBP
16 E-TSB Taktilna senzorna kutija - Tactile Sensory Box 500 GBP
17 E-SPSH Držač za cipelice - Soft Play Shoe Holder 255 GBP
18 E-WPUT Beli sklapajući šator - White Pop Up Tent 95 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Vizuelna

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 IT-GSST Velika interaktivna vizuelna i zvučna cev 120 GBP
2 IT-OESB Senzorna torba sa optičkim efektima 120 GBP
3 IT-VESB Senzorna torba sa vizuelnim efektima 120 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Zidni paneli

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-HOP Hopscotch Panel-Školica 1185 GBP
2 E-SB Zvučna tabla-Soundboard 1190 GBP
3 E-ISB Zvučna tabla - iRiS Soundboard 1390 GBP
4 E-ISBQ Zvučna tabla - IRiS Soundboard and Qube Bundle 1710 GBP
5 E-LSLP LED panel koji pretvara zvuk u svetlost-LED Sound to Light Panel 920 GBP
6 E-CLSP Umirujuća LED tabla sa zvezdicama - Calming LED Star Panel 920 GBP
7 E-SLSP Superaktivna LED tabla sa zvezdicama - Superactive LED Star Panel 1055 GBP
8 E-CLIT Umirujući LED beskrajni tunel - Calming LED Infinity Tunnel 920 GBP
9 E-SLIT Superaktivni LED beskrajni tunel - Superactive LED Infinity Tunnel 1055 GBP
10 E-CLIT3 Umirujući beskrajni tunel - 3 oblika - Calming Infinity Tunnel - 3 Shapes 1320 GBP
11 E-SLIT3 Superaktivni beskrajni tunel - 3 oblika - Superactive LED Infinity Panel - 3 Sh 1450 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Aromaterapija

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-ARD Raspršivač mirisa - Aroma Diffuser 48 GBP
2 E-ADRP Replacement pad for Aroma Diffuser 6 GBP
3 E-ASB Aromatična senzorna kutija - Aroma Sensory Box 330 GBP
4 E-ARM Aromatični miš - Aroma Mouse 40 GBP
5 E-ARMR Refill pad for Aroma Mouse 8 GBP
6 E-ARB Aromatična činija - Aroma Bowl 50 GBP
7 E-ARG Generator mirisa - Aroma Generator 825 GBP
8 E-ARC Aromatične kockice - Aroma Cubes 45 GBP
9 E-MBR Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Breathe 8 GBP
10 E-MBC Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Calm 8 GBP
11 E-MBH Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Headeez 8 GBP
12 E-MBS Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Sleep 8 GBP
13 E-MBT Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Think 8 GBP
14 E-MTR Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Travel 8 GBP
15 E-MBU Eterični (aromatični) materijali za oblikovanje-Mohdoh - Unwind 8 GBP
16 E-ASK Aromatični početni komplet - Aroma Starter Kit 85 GBP
17 E-AOF Eterična (aromatična) ulja sa mirisom hrane - Aroma Oils - Food related 18 GBP
18 E-AONF Eterična (aromatična) ulja - nije miriso hrane - Aroma Oils - Non-food related 18 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Park

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 E-CM1 Konveksno ogledalo - Convex Mirror 950 GBP
2 E-CM2 Konkavno ogledalo - Concave Mirror 750 GBP
3 E-VKFA Vrtni ksilofon - Flying Amadinda 2230 GBP
4 E-FAW Vrtni ksilofon - Watoto 1400 GBP
5 E-FAA Vrtni ksilofon - Akadinda 2080 GBP
6 E-RW Kišni točak - Rainwheel 1055 GBP
7 E-RBS Raznobojni bubnjevi - Rainbow Sambas 1610 GBP
8 E-STC Stolica koja priča priču - Storytellers Chair 945 GBP
9 E-DF Vilin konjic - Dragonfly 1450 GBP
10 E-SNK Zmijica - Snake 1450 GBP

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za Senzornu integraciju

 

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

Osnovni uređaji za komunikaciju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 AC-GTON GoTalk One 14 EUR
2 AC-EON Express ONE 30 EUR
3 AC-TPA Talking Photo Album - govorni foto album 47 EUR
4 AC-PT Personal Talker, lični govornik 14 EUR
5 AC-TBF TalkBook Four 85 EUR
6 AC-VP VoicePod 58 EUR
7 AC-OCT One/Clip Talker 14 EUR
8 AC-GTB GoTalk Button 14 EUR
9 AN-TB Talking Brix (3 Talking Brix-a, po jedan crveni, plavi i zeleni) 175 EUR
10 AN-BMCM BIGmack Communicator - Multi-Color 156 EUR
11 AN-LMCM LITTLEmack Communicator - Multi-Color 170 EUR
12 AN-BSSM BIG Step-by-Step Communicator - Multi-Color 217 EUR
13 AN-BSSC BIG Step-by-Step Choice with Levels 190 EUR
14 AN-BSSG BIG Step-by-Step GamePlay 172 EUR
15 AN-LSSC LITTLE Step-by-Step Communicator - Multi-Color 175 EUR
16 AN-LSSL LITTLE Step-by-Step with Levels 200 EUR
17 AN-LSCL LITTLE Step-by-Step Choice with Levels 175 EUR
18 AN-LSSG LITTLE Step-by-Step GamePlay 190 EUR
19 AN-IT2C iTalk2 Communicator 220 EUR
20 AN-I2CW iTalk2 Communicator with Levels 240 EUR
21 AC-AT6 Attainment Talkers 6 50 EUR
22 AC-AT24 Attainment Talkers 24 50 EUR
23 AN-ATIS All-Turn-It Spinner 137 EUR
24 AN-ATSS All-Turn-It Game Set 45 EUR
25 AC-SP StepPad 105 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

Dinamički uređaji za komunikaciju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 AC-GT4 GoTalk 4+ 160 EUR
2 AC-GT9 GoTalk 9+ 190 EUR
3 AC-GT20 GoTalk 20+ 200 EUR
4 AC-GT32 GoTalk 32+ 245 EUR
5 AC-GTP GoTalk Pocket 200 EUR
6 AC-GTE GoTalk Express 32 600 EUR
7 AC-GTOS GoTalk Overlay Software, softver za izradu slicica 80 EUR
8 O-RTIW Interaktivni govorni zid - Recordable Talking Interactive Wall 35 EUR
9 RN-RTWP Recordable Talking Wall Panel 40 EUR
10 E2-MBEE MegaBee - tabla za pisanje 1100 EUR Proveriti
11 AN-STPC SuperTalker Progressive Communicator 420 EUR
12 AN-QT7 Quick Talker 7 160 EUR
13 AN-QT12 Quick Talker 12 180 EUR
14 AN-QT23 Quick Talker 23 200 EUR
15 AN-TTWC TalkTrac Wearable Communicator 160 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

Računarski uređaji za komunikaciju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 T-I12C Tobii Dynavox I-12+ with Communicator 6800 EUR
2 T-I12C4 Tobii Dynavox I-12+ with Compass 6800 EUR
3 T-I12GC Tobii Dynavox I-12+ Gaze Interaction with Communicator 11430 EUR
4 T-I12G4 Tobii Dynavox I-12+ Gaze Interaction with Compass 11430 EUR
5 T-I15C Tobii Dynavox I-15+ with Communicator 7000 EUR
6 T-I15C4 Tobii Dynavox I-15+ with Compass 7000 EUR
7 T-I15GC Tobii Dynavox I-15+ Gaze Interaction with Communicator 11610 EUR
8 T-I15G4 Tobii Dynavox I-15+ Gaze Interaction with Compass 11610 EUR
9 T-T7 Tobii Dynavox T7 Kit, Non Dedicated 2950 EUR
10 T-T10 Tobii DynaVox T10 Kit, Non Dedicated 3450 EUR
11 T-T15 Tobii DynaVox T15 Kit, Non Dedicated 4050 EUR
12 TD-IFSC Tobii Dynavox Indi featuring Snap + Core First 1000 EUR
13 TD-IFS5 Tobii Dynavox Indi featuring Communicator 5 1500 EUR
14 AN-CAS Connect Access Solution 390 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

Softveri za komunikaciju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 T-BMV6 Boardmaker v6 for Windows / Mac 330 EUR
2 T-BMV6+ Boardmaker Plus! v6 for Windows / Mac 350 EUR
3 T-BMS Boardmaker Studio v1 for Windows / Mac 370 EUR
4 T-BMP Boardmaker Player for Windows / Mac 120 EUR
5 T-BSDP Boardmaker® with Speaking Dynamically Pro v.6 640 EUR
6 T-PTPB Picture This... Photos in Boardmaker® Libraries Deluxe / Professional Edition 130 EUR
7 LT-SM2 LifeTool: ShowMe ACC 2.0 80 EUR Lokalizovan za srpski jezik
8 LT-CM CatchMe - Naucite kako da koristite misa 60 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za augmentativnu i alternativnu komunikaciju (AAC)

 

 

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Specijalne tastature

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 BNC-CII Clevy II Keyboard 104 EUR
2 BNC-CK Clevy Keyboard II-keyguard 108 EUR
3 BNC-CBW Clevy Keyboard black/white - crno-bela sa ugraviranim znakovima 160 EUR
4 BNC-CKK Clevy Keyboard - Cover 59 EUR
5 BNC-CD Clevy Keyboard II - Dyscover 143 EUR
6 AN-KB KinderBoard 80 USD
7 AN-VB Visionboard 2 80 USD
8 AN-VBK Visionboard 2 Keyguard 100 EUR
9 O-BKLX Big Keys LX 160 EUR
10 O-BKLXK Big Keys LX - Keyguard LX 90 EUR
11 FS-MT MAGic tastatura sa velikim slovima za slabovide 130 USD
12 AN-KUS Keys-U-See® Large Print Keyboards 35 EUR
13 DC-HM Helpimini 400 EUR
14 MP-CMK Cherry Mini Keyboard 110 EUR
15 MP-CMKK Cherry Mini Keyboard sa zaštitnikom 200 EUR
16 GT-GTK Goldtouch Keyboard 175 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Prilagodljive tastature

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 DC-HK Helpikeys + Layout builder 490 EUR
2 DC-HKS Set di scudi per helpikeys 270 EUR
3 AN-IK IntelliKeys 455 USD
4 AN-IKOM IntelliKeys Overlay Maker® 125 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Miševi-specijalni, simulatori

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 RN-BM Blue Mouse 400 EUR Proveriti
2 RN-SM Seniormouse 165 EUR Proveriti
3 AN-CM ChesterMouse 26 EUR
4 O-MFM MICROTRACK Finger Mouse 95 EUR
5 O-SPM Swiftpoint mouse 190 EUR
6 O-3MM 3M Ergonomic Mouse 95 EUR
7 RN-EML Evoluent Mouse - left handed 160 EUR
8 DC-HJ HelpiJoy - Joystick Mouse 340 EUR
9 RDK-FJ Funkey Joystick 386 EUR
10 PT-OJ Optima Joystick 290 EUR
11 PT-OXJ Optimax Joystick 335 GBP
12 PT-nAJ n-Abler Joystick 360 EUR
13 PT-SWJ SimplyWorks Joystick 366 EUR
14 PT-SWR SimplyWorks RECEIVE 80 EUR
15 AN-RAJ Rock Joystick 835 USD
16 AN-MJP Mini Joystick with Push 378 EUR
17 AN-BTT BIGtrack - Large Trackball Mouse 102 USD
18 AN-BT2 BIGtrack - Large Trackball Mouse + 2 dodatna priključka 112 USD
19 PT-OT Optima Trackball 140 GBP
20 PT-OXT Optimax Trackball 230 GBP
21 PT-nAT n-Abler Trackball 290 GBP
22 PT-ORT Orbitrack 255 GBP
23 DC-HCM Helpiclick - Mouse simulator 135 EUR
24 RDK-FKM Funkey - Keymouse 350 EUR
25 RJ-MBB Mouse Button-Box 175 EUR Rok isporuke
26 O-PSW Piko SW5R 195 EUR potreban adpter 9pin->USB
27 DC-HB16 HelpiBox 16 - USB Switch Box 180 EUR
28 DC-HB2 HelpiBox 2 - USB Switch Box 70 EUR
29 RN-KSB Key Switch Box USB 65 EUR proveriti
30 AN-HCS Hitch Computer Switch Interface 114 EUR
31 RN-MSB Mouse Switch Box USB 65 EUR Proveriti
32 RN-SMU Switch Mouse USB 210 EUR proveriti dostupnost
33 AN-ISW IntelliSwitch - Wireless Switch Interface 344 EUR
34 PT-TI Track-IT! 210 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Tasteri i senzori

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 AN-BRT Big Red Twist 50 EUR
2 AN-JBT Jelly Bean Twist 68 USD
3 PT-S12 Smoothie 125/75 40 GBP
4 RN-PBR Piko button 30/50 regular 67 EUR
5 RN-PBD PikoDual 30/50 137 EUR
6 AN-SS Specs switch 65 USD
7 AN-BB Big Buddy 68 EUR
8 AN-BB2 Buddy Button 68 EUR
9 AN-CS Cup - Switch 85 EUR
10 AN-MKS Mini Cup - Switch 64 EUR
11 AN-TS Trigger Switch 98 EUR
12 AN-LS Leaf switch 229 EUR
13 AN-MLS Micro Light - Switch 89 EUR
14 AN-PS Pillow - Switch 133 EUR
15 AN-JBS Jelly Beamer Twist with wireless SLAT 232 EUR WiFi
16 AN-BBS Big Beamer Twist with wireless SLAT 275 EUR WiFi
17 AN-SCDK SCATIR Switch - Deluxe Kit 804 EUR
18 AN-FS Flex - Switch 225 EUR
19 AN-GS Grasp - Switch 229 EUR
20 AN-SS String Switch 68 EUR
21 AN-RS Ribbon Switch 148 EUR
22 ED-PSW Pinch Switch 65 USD Minimalna kolicina
23 RN-FBD Fingerbutton dual 115 EUR
24 ED-FS Finger Switch 135 USD
25 ED-FES Finger Extension Pressure Switch 225 USD Min kolicina, proveriti
26 AN-PSLS Pneumatic Long / Short Switch 436 EUR
27 AN-CHS Chin Switch 220 EUR Proveriti rok isporuke
28 ED-EBS Eye blink switch 260 USD Min kolicina, proveriti
29 ED-TTS The Twitch Switch 210 USD Min kolicina, proveriti
30 ED-RTTS Round Disk Sensors - Set of 3 za The Twitch Switch 40 USD Min kolicina, proveriti
31 ED-STTS Sensor Kit Set of 3 za The Twitch Switch 125 USD Min kolicina, proveriti
32 ED-TSW Tilt switch 84 USD Min kolicina, proveriti
33 ED-FOS Foot Switch 124 USD Min kolicina, proveriti
34 ED-JSWV Jumbo Switch With Vibration 124 USD Min kolicina, proveriti
35 ED-JSLM Jumbo Switch with Lights, Music, and Vibrations 162 USD Min kolicina, proveriti
36 ED-MFS Musical Fan Switch with Lights 190 USD Min kolicina, proveriti
37 ED-MDS Mini Dome Switch 275 USD Min kolicina, proveriti
38 ED-SDS Saucer Dome Switch 245 USD Min kolicina, proveriti
39 ED-SPSL Silly Pin Switch with Lights, Vibration & Music 280 USD Min kolicina, proveriti
40 ED-BRS Bright Red Switch 180 USD Min kolicina, proveriti
41 ED-BSVI Bright Switch for Visually Impaired 240 USD Min kolicina, proveriti
42 ED-LLS Large Lens Switch 260 USD Min kolicina, proveriti
43 ED-TOBS Textured Orbit Ball Switch 215 USD Min kolicina, proveriti
44 ED-FIB Finger Isolation Button 110 USD Min kolicina, proveriti
45 ED-THS Thumb Switch 65 USD Min kolicina, proveriti

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Upravljanje bez korišćenja ruku

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 TP-PEMW PCEye Mini – Featuring Classic Tobii Gaze Interaction Software 1200 EUR Proveriti dostupnost
2 TP-PEMS PCEye Mini Access – Featuring Windows Control 1200 EUR
3 TD-FGPG PCEye Mini Track & Learn – Featuring Gaze Point & Gaze Viewer 1075 EUR
4 TD-FLLC PCEye Mini – Featuring Look to Learn Complete (Classic + Scenes & Sounds) 1225 EUR
5 TD-FEF PCEye Mini – Featuring Eye-FX 1350 EUR
6 TD-FIEG PCEye Mini – Featuring Inclusive Eye Gaze- Choosing & Learning, Exploring & Pl 1520 EUR
7 TD-FWC PCEye Plus Access – Featuring Windows Control 1620 EUR
8 TD-FGP PCEye Plus Track & Learn – Featuring Gaze Point, Gaze Viewer & Virtual Remote 1430 EUR
9 TD-PPTL PCEye Plus Track & Learn – without EyeR 1250 EUR
10 TD-FVR EyeR – Featuring Virtual Remote 275 EUR
11 T-EMA EyeMobile Mini Access – Feat Windows Control 1400 EUR
12 TD-EMCS EyeMobile Mini Access – Feat Windows Control & Surface 2350 EUR
13 T-EMMB EyeMobile Mini Bracket 300 EUR proveriti dostupnost
14 TD-FWCS EyeMobile Plus Access – Featuring Windows Control & Surface 5350 EUR
15 TD-EWC EyeMobile Plus Access – Featuring Windows Control 4350 EUR
16 LT-IMP IntegraMouse Plus - Emulator miša - upravljanje ustima 1820 EUR
17 LT-IMN IntegraMouse Plus nosači 210 EUR
18 AN-TP Tracker Pro - Head Pointing Device 1144 EUR
19 EP-GO GlassOuse bez tastera 500 USD
20 EP-GOBS Bite Switch za GlassOuse 50 USD
21 EP-MGO Silikonska maska za Bite Switch za GlassOuse (5 kom) 30 USD
22 EP-GOFS Finger Switch za GlassOuse 40 USD
23 EP-GONS Foot Switch za GlassOuse 30 USD
24 EP-PSGO Puff Switch za GlassOuse 130 USD
25 EP-BDGO Bluetooth dongle za PC za GlassOuse 7 USD

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Držači i nosači

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 RA-3DWM MONTY-3D Wheelchair Mount 650 EUR
2 RA-3DSW MONTY-3D S Wheelchair Mount 600 EUR
3 RA-3DKW MONTY-3D K Wheelchair Mount 790 EUR
4 RA-3DQS MONTY-3D QS Wheelchair Mount 680 EUR
5 RA-3DAC MONTY-3D EyeControl Wheelchair Mount 760 EUR
6 ER-M350 Držači podlaktice sa podlogom za miša - ErgoRest Modeli 350 90 EUR
7 ER-M331 Držači podlaktice sa podešavanjem visine - ErgoRest Modeli 331 115 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Stolovi i stolice

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 OR-TDL Podesivi radni sto Tavolo da lavoro 425 460 EUR
2 AM-BXS EasyStand Bantam Extra Small, osnovni model 3170 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
3 AM-BS EasyStand Bantam Small, osnovni model 3170 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
4 AM-BM EasyStand Bantam Medium, osnovni model 3317 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
5 AM-MPS1 EasyStand Zing MPS Size 1, osnovni model 1560 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
6 AM-MPST Zing MPS Tilt Table Size 1, osnovni model 1560 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
7 AM-ZS1 Zing Supine Size 1, osnovni model 2345 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
8 AM-TTS Zing Supine Tilt Table Size 1, osnovni model 2345 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
9 AM-ZPS Zing Prone Size 1, osnovni model 1560 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.
10 AM-ZVS Zing Vertical Size 1, osnovni model 1150 USD Dodaci se posebno plaćaju. Proveriti cene.

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Aplikacije

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 TK-ICAP ICtrl - Android aplikacija za upravljanje kolicima 0 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa telesnim invaliditetom

 

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Softveri za slepe osobe

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-JP1 JAWS Professional 1100 USD
2 FS-JP1D JAWS Professional Dongle 1200 USD
3 FS-JH1 JAWS Home 900 USD
4 FS-JH1D JAWS Home Dongle 1000 USD
5 FS-ZTFH ZoomText Fusion Magnification and Screen Reading Software Home Edition 1200 USD
6 FS-ZTFP ZoomText Fusion Magnification and Screen Reading Software Professional 1500 USD
7 AN-S4A AnReader aktivacija 300 EUR
8 AN-S4H AnReader HASP 350 EUR
9 AB-FRP FineReader Standard 14 200 EUR
10 AB-FRC FineReader Corporate 14 300 EUR
11 FS-OB1 OpenBook 1000 USD
12 DS-DBT Duxbury Braille Translator-DBT 720 USD
13 AP-E20 Euler 2.0, osnovni program 275 EUR
14 AP-ESNM Euler Science - Nemeth & Marburg Code 650 EUR
15 AP-ENMM Euler Science - Nemeth & Marburg Code + MathType 750 EUR
16 AP-EN Euler Science - Nemeth Math Code 540 EUR
17 AP-ENM Euler Science - Nemeth Math Code + MathType 640 EUR
18 AP-EM Euler Science - Marburg Math Code 590 EUR
19 AP-EMM Euler Science - Marburg Math Code + MathType 690 EUR

 Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Računarska pomagala za slepe osobe

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-F14 Focus 14 Blue 1100 USD
2 FS-F145 Focus 14 Blue - 5th Generation 1400 USD
3 FS-F40 Focus 40 Blue 2550 USD
4 FS-F405 Focus 40 Blue - 5th Generation 3050 USD
5 FS-F80 Focus 80 Blue 7850 USD
6 OI-AU6 ALVA USB 640 Comfort 2550 EUR
7 OI-A4 ALVA 640 Comfort 3000 EUR
8 OI-AB4 ALVA BC640 4000 EUR
9 OI-AB8 ALVA BC680 9000 EUR
10 OI-E12 Optelec EasyLink 12 Touch 1400 EUR
11 FS-SR SARA Scanning and Reading Appliance 2600 USD
12 FS-SRC SARA CE Scanning and Reading Appliance 2100 USD
13 OI-CRB ClearReader+ Basic (no battery) 2250 EUR
14 OI-CR ClearReader+ 2450 EUR
15 OI-BCR Torbica za ClearReader+ 90 EUR
16 FS-PRC PEARL Portable Reading Camera 650 USD
17 FS-P+O PEARL sa OpenBook software 1600 USD
18 O-SMRP Olovka za čitanje Scanmarker 120 USD
19 O-ASMRP Bežična olovka za čitanje Scanmarker 155 USD
20 FS-EB ElBraille 3300 USD

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Štampači za slepe osobe

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 IB-EV5 Brallie Embosser Everest-D V5 4250 EUR
2 IB-EAH Acoustic Hood Everest V4 and V5 1250 EUR
3 IB-BD5 Brallie Embosser Basic-D V5 3350 EUR
4 IB-BAH Acoustic Hood Basic 1370 EUR
5 IB-BB5 Brallie Embosser Braille Box V5 15000 EUR
6 IB-FF5 FanFold-D V5 brajev štampač velike brzine 15000 EUR
7 IB-SBB Stapler for Braille books 650 EUR
8 H-PIF PIAF (Pictures in a Flash) 985 EUR
9 H-PP4 Specijalni papir za PIAF A4, 200 lista 240 EUR
10 H-PP3 Specijalni papir za PIAF A3, 100 lista 240 EUR
11 H-PM PIAF markeri (1 tanji i 1 deblji marker) 20 EUR
12 VP-EB Brajev štampač za slepe VP EmBraille 2000 USD
13 VP-CM Brajev štampač za slepe VP Columbia 3500 USD Do 31. decembra cena sa popustom je 1750 US dolar.
14 VP-CUB Brajev štampač za slepe VP Cub 4500 USD
15 VP-MAX Brajev štampač za slepe VP Max 6000 USD
16 VP-SD Brajev štampač za slepe VP SpotDot 8000 USD
17 VP-PM Brajev štampač za slepe VP Premier 10000 USD
18 VP-EL Brajev štampač za slepe VP Elite 15000 USD
19 VP-IC InkConnect 4000 USD
20 AT-TFBD EZ-Form Thermoform Brailon Duplicator 4375 USD U cenu je uračunat transport iz USA. Uređaj je veoma težak.
21 AT-TPS4 Brailon 21x29.7 cm (A4) Thermoform Paper, 500 Sheets Regular 95 USD
22 AT-TPH4 Brailon 21x29.7 cm (A4) Thermoform Paper, 100 Sheets Heavy 50 USD
23 GF-UBS Usluga Brajeve štampe 25 DIN

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Lupe/uveličavači za slabovide

 Ručne lupe/uveličavači

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-MNS MAGic No Speech 400 USD
2 FS-MWS MAGic With Speech 600 USD
3 FS-MSE MAGic Scripting Edition 1000 USD
4 OI-CM Optelec Compact mini 350 EUR
5 OI-CHD Optelec Compact+ HD 640 EUR
6 OI-C4HD Optelec Compact 4 HD 765 EUR
7 OI-C5HD Optelec Compact 5 HD 930 EUR
8 OI-CTHD Optelec Compact Touch HD 1180 EUR
9 OI-C7HD Optelec Compact 7 HD 1575 EUR
10 OI-THD Optelec Traveller HD 2525 EUR
11 FS-R RUBY rucni prenosni video uvelicavac - lupa 650 USD
12 FS-RHD RUBY HD 750 USD
13 FS-RRS RUBY/RUBY HD Reading Stand 30 USD
14 FS-RXH RUBY XL HD 1000 USD
15 FS-R7HD RUBY 7 HD - ručni video uveličavač - lupa 1500 USD
16 FS-R7CC Carrying Case for the RUBY 7 HD 25 USD
17 O-FOR Folija za uveličavanje sa ramom 15 EUR
18 O-FOL Folija za uveličavanje bez rama 6 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

Prenosne lupe/uveličavači

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-TP12 TOPAZ PHD, 12-inch LCD screen 2450 USD
2 FS-TP15 TOPAZ PHD, 15-inch LCD screen 2650 USD
3 FS-T12B TOPAZ PHD, 12-inch LCD screen - without battery 2250 USD
4 FS-T15B TOPAZ PHD, 15-inch LCD screen - without battery 2450 USD
5 FS-TPB Li-Ion Battery for TOPAZ PHD 210 USD
6 FS-TPT TOPAZ PHD XY Table 210 USD
7 FS-OD20 ONYX Deskset HD + 20-inch LCD Monitor 2450 USD
8 FS-O20T ONYX Deskset HD + 20-inch LCD Monitor with Carrying Case 2550 USD
9 FS-OD22 ONYX Deskset HD + 22-inch LCD Monitor 2650 USD
10 FS-O22T ONYX Deskset HD + 22-inch LCD Monitor with Carrying Case 2750 USD
11 FS-OD24 ONYX Deskset HD + 24-inch LCD Monitor 2850 USD
12 FS-O24T ONYX Deskset HD + 24-inch LCD Monitor with Carrying Case 2920 USD
13 FS-ODT ONYX Deskset HD Reading Table 290 USD
14 FS-OPHD ONYX Portable HD Video Magnifier 2650 USD
15 FS-OOP ONYX® OCR - Portable Video Magnifier 3750 USD
16 OI-SE Optelec Sentry 2450 EUR
17 OI-CNHD Optelec ClearNote HD 2850 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

Stone lupe/uveličavači

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 FS-TD20 TOPAZ Desktop Video Magnifier + 20-inch Widescreen LCD 2750 USD
2 FS-TD22 TOPAZ Desktop Video Magnifier + 22-inch Widescreen LCD 2850 USD
3 FS-TD24 TOPAZ Desktop Video Magnifier + 24-inch Widescreen LCD 2950 USD
4 FS-TH0 TOPAZ XL HD Camera Only 2550 USD
5 FS-TH20 TOPAZ XL HD + 20-inch Widescreen LCD 2950 USD
6 FS-TH22 TOPAZ XL HD + 22-inch Widescreen LCD 3050 USD
7 FS-TH24 TOPAZ XL HD + 24-inch Widescreen LCD 3100 USD
8 FS-GEM GEM program (softver) za povezivanje TOPAZ na PC 300 USD
9 FS-T20 TOPAZ EZ 20-inch LCD Monitor with Standard Camera 2450 USD
10 FS-TE20 TOPAZ EZ 20-inch LCD Monitor with with HD Camera 2650 USD
11 FS-T24 TOPAZ EZ 24-inch LCD Monitor with Standard Camera 2700 USD
12 FS-TE24 TOPAZ EZ 24-inch LCD Monitor with with HD Camera 2900 USD
13 OI-C22O ClearView C One 21.5 2850 EUR
14 OI-C22F ClearView C One Flex 21.5 2730 EUR
15 OI-C24H ClearView C 24 HD 3350 EUR
16 OI-C24F ClearView C Flex 24 HD 3030 EUR
17 OI-C24S ClearView C 24 HD Speech 4250 EUR
18 OI-24SF ClearView C Flex 24 HD Speech 4000 EUR
19 OI-24TV ClearView C 24 HD TwinView 3650 EUR
20 OI-24TF ClearView C Flex 24 HD TwinView 3450 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Govorni uređaji za svakodnevni život za slepe

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 CT-FRS Foxy Reader Set - Čitač oznaka i nalepnica 160 EUR
2 F-ABR AnyBook Reader - Optički čitač oznaka i nalepnica 90 EUR
3 CT-RAY Ray - Ultrasonic Guide 220 EUR
4 UC-UC UltraCane - Elektronski ultrazvučni beli štap 850 GBP
5 CT-COL Colorino 240 EUR
6 CT-CTS ColorTest 2000 Standard 880 EUR
7 CT-CTM ColorTest 2000 Memo 90 925 EUR
8 CT-VHD Govorna vaga - Bathroom Scale HappyDay 130 EUR Proveriti
9 CT-TBS Govorna vaga - Talking Bathroom Scale 95 EUR
10 CT-TBSX Govorna vaga -Talking Bathroom Scale XL 107 EUR
11 CT-KVV Govorna kuhinjska vaga Vivienne 150 EUR
12 CT-KVH Govorna kuhinjska vaga Heidi 125 EUR
13 BS-GKT Govorni kuhinjski termometar 70 EUR
14 BS-INT Indikator nivoa tečnosti u posudi 12 EUR Minimalna količina
15 BS-GT Govorni sat-štoperica 35 EUR
16 M-MTO Metar sa taktilnim oznakama 25 EUR
17 BS-DK4 Manji set od 4 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju 17 EUR Minimalna količina
18 BS-DK12 Veći set od 12 kašike - dozatora za merenje pri kuvanju 35 EUR Minimalna količina
19 BS-DP4 Manji set od 4 posude - dozatora za merenje pri kuvanju 22 EUR Minimalna količina
20 BS-DP12 Veći set od 9 posuda - dozatora za merenje pri kuvanju 45 EUR Minimalna količina

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Didaktička sredstva za slepe i slabovide

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 H-JDT Džepna Brajeva pisaća mašina - Jot-A-Dot 300 EUR
2 SS-TS1 Tatrapoint Standard 1 - Brajeva pisaća mašina 450 EUR
3 SS-TS2 Tatrapoint Standard 2 - Brajeva pisaća mašina 550 EUR
4 SS-TA1 Tatrapoint Adaptive 1 - Brajeva pisaća mašina 550 EUR
5 SS-TA2 Tatrapoint Adaptive 2 - Brajeva pisaća mašina 600 EUR
6 P-PBS Perkins Brailler Standard - Brajeva pisaća mašina 900 EUR
7 P-PNG Perkins Brailler - Next Generation - Brajeva pisaća mašina 900 EUR Proveriti, ne proizvodi se vise
8 P-PBU Unimanual Perkins Brailler 1000 EUR
9 M-BT4 Brajeva pisaća tabla A 4; 27 linija po 30 ćelija 20 EUR Minimalna količina 10 kom
10 M-BT6 Brajeva pisaća tabla A 6; 9 linija po 21 ćelija 12 EUR Minimalna količina 10 kom
11 BS-SIL Šila razna 7 EUR Minimalna količina 10 kom
12 BS-SS Sklopivo šilo 8 EUR Minimalna količina 10 kom
13 BS-DSK Drveni šiljak za korekciju 8 EUR Minimalna količina 10 kom
14 M-FP4 Folija za pisanje, format A4 15 EUR Proveriti-Minimalna količina
15 CT-DMS DraftsMan Standard - tabla za crtanje 150 EUR
16 M-DSS Listovi za crtanje za DraftsMan Standard 21 EUR Minimalna količina
17 M-L35 Lenjir sa taktilnim oznakama, 35 cm 13 EUR Minimalna količina
18 TH-TIDB TactiPad Drawing Board in case with 50 sheets 330 EUR
19 TH-TGG TactiPad 3070 GraphGrid + sintan 70 EUR
20 TH-TCF TactiPad CircleFrame + 3 accessoires 70 EUR
21 CT-DC DoubleCheck - finansijski govorni kalkulator 140 EUR Proveriti
22 CT-DCX DoubleCheck XL - finansijski kalkulator za slabovide 140 EUR
23 CT-DXV DoubleCheck XL Voice - govorni kalkulator sa finansijskim funkcijama 160 EUR
24 SK-PTP1 Plextalk Pocket PTP1, DAISY Flash player 400 EUR
25 O-HV5 HV-E5 DAISY reproduktor 320 EUR
26 SK-PTR2 Daisyrecorder Plextalk PTR2 900 EUR
27 SK-PTN2 Plextalk PTN2, DAISY CD player 430 EUR
28 SK-PTX1 Plextalk PTX 1 PRO, DAISY CD player 550 EUR
29 BS-DGF Drvene geometrijske figure 25 EUR Minimalna količina
30 BS-CAS Cranmer abacus - Abakus za slepe osobe 20 EUR
31 O-RBO Ručna mašina za izradu brajevih samolepivih oznaka 40 USD
32 O-TRBO Traka za izradu brajevih samolepivih oznaka 4 USD
33 RNIB-BS Braille Scrabble 45 GBP
34 RI-WFA4 Graničnik za pisanje A4 15 GBP
35 RI-WFA5 Graničnik za pisanje A5 12 GBP

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za slepe i slabovide osobe

 

Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa teškoćama u učenju

 

 

 

Didaktička sredstva za osobe sa teškoćama u učenju

 

Rbr Sifra Naziv Cena bez PDV Valuta Napomena
1 TT-AP Time Timer audible Pocket 40 EUR
2 TT-AM Time Timer audible Medium 45 EUR
3 TT-AL Time Timer audible Large 60 EUR
4 TT-P Time Timer PLUS 48 EUR
5 TT-M Time Timer MOD 45 EUR
6 TT-MC Case for Time Timer MOD 14 EUR
7 TT-WP Time Timer watch Plus 85 EUR
8 TT-S1 Time Timer Desktop App (Mac or Windows), 1 user 30 EUR
9 SM-AM Skoog - Accessible Music 350 EUR
10 TT-PGS Držači za olovke (Pencil Grips) - Set 20 EUR

Nazad na sadržaj: Cenovnik asistivnih tehnologija - pomagala za osobe sa teškoćama u učenju

 

Tehnologije za slepe i slabovide osobe u okviru projekta Korak ka jednakosti

U okviru projekta Korak ka jednakosti koji sprovodi Narodna biblioteka, uz pomoć Ministarstva za kulturu i informisanje, u Užicu je 30. septembra održano predavanje pod nazivom Asistivne tehnologije i osobe oštećenog vida. U čitalištu Narodne biblioteke predstavljeni su predavači, instruktor za informacione tehnologije Gradimir Kragić i diplomirani inženjer Nebojša Marković. Pre početka predavanja, prisutnima se obratila koordinator projekta i diplomirani bibliotekar Dušica Murić .

Opširnije: Tehnologije za slepe i slabovide osobe u okviru projekta Korak ka jednakosti

Bibliotečke usluge za slepe korisnike u Narodnoj biblioteci Užice

Narodna biblioteka Užice je u toku 2014. godine proširila standardnu uslugu u svom okruženju.
Projektom Usluga za sve: formiranje i razvoj bibliotečkih usluga za slepa i slabovida lica, koje je sufinansiralo Ministarstvo kulture i informisanja  obezbeđena su potrebna sredstva za kupovinu računara i potrebnih softvera za slepe korisnike. Nabavljeni su JAWS 15, AnReader, Finereader i Plextalk. Bibliotečko osoblje je obučeno za rad sa novom kategorijom korisnika uz pomoć  firme Gloria Ferarri. doo.

Opširnije: Bibliotečke usluge za slepe korisnike u Narodnoj biblioteci Užice

Taktilni sistemi čitanja i pisanja

LujBraj1U poslednjih 200 godina razvijeni su različiti sistemi za taktilno pisanje i čitanje. Najčešće se standardno pismo učilo uz pomoć drvenih slova ili slova od žice. Postojeći sistem samo je prilagođen osobama sa oštećenjem vida, a kreiranje nekog potpuno novog sistema, koji se ne bi zasnivao na iskustvima osoba koje vide, doživljavano je kao način razdvajanja i izolacije.

Opširnije: Taktilni sistemi čitanja i pisanja

Veb pristupačnost

Prema tradicionalnoj definiciji veb pristupačnost podrazumeva da ljudi mogu koristiti internet bez obzira na invaliditet. Dostupna veb aplikacija može omogućiti korisniku da zameni slike na veb stranici svojim tekstualnim opisima i omogućiti popunjavanje formi isključivo koristeći tastaturu. U više apstraktnom smislu, pristupačnost podrazumeva organizovanje informacija u jedinice kojima se može upravljati i uopštavanje interakcije mehanizama tako da podrže različite ulazne i izlazne modalitete, interfejs i pomoćne tehnologije.

Opširnije: Veb pristupačnost

Instaliran prvi softver i čitač namenjen slepoj i slabovidoj deci Opštine Požega

image-7da3933648e9c9c65576d78ca85021cc9543449588ec1811bc6307135f8dd12d-VNakon akcije koju je uspešno organizovala Verica Jovanović član Saveta roditelja Opštine Požega , slepa i slabovida lica konačno su dobila mogućnost da putem specijalno prilagođenog softvera i čitača mogu putem zvuka da čitaju. Softver i čitač koji je osobama sa oštećenim vidom Opštine Požega u najvećem delu sredstava donirala fima „Glorija Ferrari” iz Beograda u subotu 13. decembra uz prisutvo delegacije ove firme instaliran je i njegove mogućnosti prezentovane u Osnovnoj školi „Petar Leković ” u Požegi. Pored predstavnika „Glorija Ferrari” na prezentaciji i primopredaji softvera i čitača prisustvovali su tiflolog i njegov pomoćnik , roditelji i deca kojima su namenja ova pomagala kao i njihovi drugovi iz osnovne škole .

Opširnije: Instaliran prvi softver i čitač namenjen slepoj i slabovidoj deci Opštine Požega

„Svi smo ljudi”– priredba i akcija za prikupljanje sredstava za nabavku softvera i čitača za slepu i slabovidu decu

DSC_8585 U okviru akcije „Svi smo ljudi ” koju su zajednički sproveli Udruženje „Požega” i Savet roditelja Opštine Požega u utorak 9. decembra u Sali bioskopa Kulturnog centra Požega održana je završna priredba učenika osnovnih i srednjih škola iz Požege na kojoj je sprovedena akcija dobrovoljnog davanja priloga za kupovinu softvera i čitača za slepu i slabovidu decu.

Opširnije: „Svi smo ljudi”– priredba i akcija za prikupljanje sredstava za nabavku softvera i čitača za slepu...

03. Unos i prikaz podataka

Java ulazne i izlazle operacije uključuju korišćenje tokova. Tok je apstraktna reprezentacija (predstavljanje) ulaznog ili izlaznog uređaja koji je izvor ili odredište za podatke. U tok se mogu upisivati podaci i iz toka se mogu čitati podaci. Tok se može zamisliti kao niz bajtova koji teku u ili iz programa.

Opširnije: 03. Unos i prikaz podataka

Potkategorije