A. Konfigurisanje Firefox-a

 

Preporučujemo vam dve postavke za konfigurisanje Mozilla® Firefox® da radi bolje sa lekcijama za obuku za Surfovanje internetom pomoću JAWS i MAGic. Prvo, vam preporučujemo da dozvolite Firefox-u da izbacuje obaveštenja. Drugo, preporučujemo vam otvaranje novih stranica u zasebnim prozorima pregledača umesto novih jezičaka (Tab, kartica). Da bi ste ovo promenili, uradite sledeće:

  1. U Firefox-u, pritisnite ALT+T da otvorite meni alati (Tools).
  2. Pritisnite O da izaberete Opcije u meniju. Otvara se okvir za dijalog Opcije.
  3. Pritisnite DESNU ili LEVU STRELICU da izaberete stranicu sa sadržajem, ako već nije izabrana.
  4. Pritisnite TAB da se pomerite do polja za potvrdu za blokiranje iskačućih prozora.
  5. Skinete potvrdu ako je ovo polje za potvrdu potvrđeno pritiskom na RAZMAKNICA.
  6. Pritisnite SHIFT+TAB da se vratite do jezička Sadržaj.
  7. Pritisnite STRELICA LEVO da se pomerite na jezičak Stranica.
  8. Pritisnite TAB da se pomerite na polje za potvrdu "Open new windows in a new tab instead," ("Otvori novi prozor umesto novog jezička") i pritisnite RAZMAKNICA da skinete potvrdu sa ovog polja.
  9. Pritisnite ENTER da zatvorite okvir za dijalog Opcije. Dialog Box - okvir za dijalog se zatvara i fokus se vraća na Web stranicu.

Kada završite pritisnite ALT+ STRELICA LEVO da se vratite na početnu stranicu Surf's Up.