Adobe Acrobat i Reader
Skype
Winamp

Adobe Acrobat i Reader

Adobe Acrobat vam omogućava da napravite dokument u Prenosni Dokument Format (Portable Document Format) ili PDF formatu. Mnogi ljudi koriste PDF dokumenta za razmenu informacija, jer kada je dokument jednom oblikovan (formatiran) na ovaj način, sadržaj i izgled će biti očuvani. Niko kasnije ne može da promeni dokument. Za pregled PDF datoteka ili njihovo štampanje, možete da koristite Adobe Reader, koji je dostupan besplatno na Internetu. JAWS vam omogućava da slušate PDF fajl (datoteka), pre svega kroz korišćenje Virtuelnog pokazivača (Virtual Cursor).

Da bi ste mogli da koristite prednosti mnogo korisnih JAWS mogućnosti osmišljenih za Adobe Acrobat i Reader, važno je da se PDF fajl (datoteka) pravilno stvori iz originalnog dokumenta autora. Za informacije o stvaranju dostupnih PDF dokumenata, posetite Adobe-ovu stranicu o dostupnosti ili Freedom Scientific-ovu stranu o dostupnosti i upotrebljivosti.

Početak rada sa Acrobat / Reader

Ne postoje posebna instalacija ili uslova za kofigurisanje pri pokretanju ovih programa sa JAWS-om. Čarobnjak za pristupačnost automatski počinje kada se program pokrene prvi put. Ovaj čarobnjak vam pomaže da podesite podešavanja (Preferences) da unapredite dostupnost oba programa i PDF dokumenata. Za dodatne informacije koje se odnose na ove proizvode za Onlajn sistem pomoći, koristite ALT+H za izbor ugrađenih tema pomoći (Help Topics). Ako vam je potrebna pomoć oko JAWS-ovih komandi ili želite da znate koje nove karakteristike podržava JAWS, pritisnite INSERT+F1+F1.

JAWS komande za Acrobat/Reader

OpisKomanda
Forms Mode (režim obrasca) ENTER
Uključi Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor) NUM PAD (numerička tastatura) PLUS
Nađi u virtuelnom režimu (Virtual Mode) CTRL+INSERT+F
Lista, spisak linkova INSERT+F7
Sledeća strana CTRL+PAGE DOWN
Prethodna strana CTRL+PAGE UP
Obeleži sledeću stranu CTRL+SHIFT+PAGE DOWN
Obeleži prethodnu stranu CTRL+SHIFT+PAGE UP
Idi na stranu CTRL+SHIFT+N
Neprekidni govor INSERT+STRELICA DOLE
Unesi privremeni marker (obeleživač mesta) CTRL+taster WINDOWS+K
Napravi prilagođeno obeležje (custom label) za polje na obrascu CTRL+INSERT+TAB

Na primer: Za spisak više HTML prečica možete takođe da koristite za kretanje kroz PDF dokumente, vidite JAWS komande za HTML.

 


 

Skype

Skype™ vam omogućava da vršite besplatne pozive, šaljete i primate instant poruke sa drugim korisnicima preko Interneta. Takođe, možete opciono da kupite i mogućnost da pozivate fiksne i mobilne telefone.

JAWS podržava Skype verzija 3.8, 4.1 i novije. U nastavku opisujemo neke korisne načine primene Skype uz pomoć JAWS-a. Za više informacija o korišćenju Skype-a i sve njegove mogućnosti, potražite Skype Onlajn pomoć ili posetite Skype naslovnu/početnu stranu.

Detaljna navigacija preko tastature

Da bi JAWS optimalno radio sa Skype-om morate omogućiti opciju detaljna navigacija preko tastature (Extended Keyboard Navigation) u Skype. Ova stavka po pravilu nije potvrđena. Postupak za uklučivanje ove opcije se neznatno razlikuje od verzije do verzije Skype koji se koristi.

Da bi ste omogućili detaljnu navigaciju preko tastature (Extended Keyboard Navigation) u Skype 3.8 uradite sledeće:

 1. Pritisnite ALT+V da otvorite meni pregleda (View).
 2. Pritisnite A da otvorite podmeni (submenu) za pristupačnost.
 3. Pritisnite ENTER da uključite detaljnu navigaciju preko tastature (Extended Keyboard Navigation) .

Da bi ste omogućili detaljnu navigaciju preko tastature (Extended Keyboard Navigation) u Skype 4.1 uradite sledeće:

 1. Pritisnite ALT+T da otvorite meni alati (Tools).
 2. Pritisnite A da otvorite podmeni (submenu) za pristupačnost.
 3. Pritisnite ENTER da uključite detaljnu navigaciju preko tastature (Extended Keyboard Navigation) .

Odgovor na poziv i završetak poziva

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite ALT+PAGE UP. Možete da koristite prečicu iz bilo koje aplikacije jednom kada vas Skype upozorava da imate poziv.

Da prekinete vezu kada završite razgovor, pritisnite ALT+PAGE DOWN. Isto kao i kod odgovora na poziv, možete da koristite ovu prečicu iz bilo koje aplikacije.

Promena prikaza / pregleda

Skype ima dva rasporeda: Podrazumevani pregled i kompaktni pregled. Po pravilu Skype se otvara u podrazumevanom pregledu.

U Skype 4.1 podrazumevani pregled prikazuje vašu kontakt listu i razgovore u osnovnom prozoru. Iako možete da koristite JAWS sa ovim pregledom, verovatno će vam biti teško da se krećete, posebno ako imate više razgovora u isto vreme i svi su oni smešteni u istom prozoru.

Za najbolje rezultate, preporučuje vam se da se prebacite na kompaktni pregled, koji prikazuje listu kontakata, a razgovori se pojavljuju svaki u odvojenom prozoru. Zatim možete da koristite ALT+TAB ili prozor okvira za dijalog (INSERT+F10) da se pomerite između prozora konverzacija i osnovnog Skype prozora.

Da se prebacite u kompaktni pregled, pritisni ALT+V da otvorite meni pregled (View), UP ARROW do komaktog prikaza, i onda pritisnite ENTER.

Ako koristite Skype verzije 3.8., prozori za konverzaciju se otvaraju odvojeno od osnovnog, pa nije potrebno promeniti način pregleda.

 


 

Winamp

Winamp omogućava da slušate snimljene audio snimke u .mp3, .WAV .WMA, i drugim formatima. Posetite http://www.winamp.com za više informacija o Winamp-u.

Uvek koristite Winamp-ov klasični prikaz kada izvršavate Winamp.

U version 5.3, pritisnite F6 kako bi ste se prebacivali između različitih dijaloških okana u Winamp-ovo biblioteci.

Napomena: Informacije u ovom odeljku su verifikovane za Winamp verzija 2.5 do 2.95 i verziju 5.3 . Nivo podrške JAWS-a za druge verzije ovog proizvoda može da varira.

Početak rada sa Winamp-om

Preuzmite i instalirajte Winamp na vaš računar. Ako instalirate Winamp 5.3 ili noviji, pratite uputstvo koje pružaj Optimizacija Winamp-a.

Obratite se Winamp Onlajn sistemu pomoći za pomoć oko Winamp komandi, koristeći ALT+H za izbor Winamp ugrađenih tema pomoći (Help Topics). Ako vam je potrebna pomoć oko JAWS-ovih komandi ili želite da znate koje nove karakteristike podržava JAWS, pritisnite INSERT+F1 dva puta brzo.

Za ostvarivanje najboljih osobina (performansi), pratite uputstva za Optimizovanje Winamp.

Optimizovanje Winamp

Instaliranje Winamp 5.3 ili novijeg

Za dobijanje najboljeg rezultata u radu sa JAWS-om, pratite uputstva u nastavku pri instalaciji Winamp 5.3 ili novijeg:

 1. Počnite Winamp instaliranje.
 2. Pročitajte Winamp licencu. Ako prihvatite ugovor o licenci, pritisnite ENTER da aktivirate dugme (Button) Slažem se (I Agree).
 3. Pritisnite SHIFT+TAB dvaput da se prebacite na spisak neobaveznih (opcionalnih) komponenti. Polja za potvrdu (Check Boxes) koja se nalaze ispred svake komponente su po pravilu izabrana. Možete da podesite Winamp da isključi određene komponente iz instalacije tako što ćete opozvati polja za potvrdu (check box).
 4. Koristite tasterske STRELICE da izaberete Winamp Agent-a, zatim pritisnite RAZMAKNICA da skinete potvrdu u polju za potvrdu (check box).
 5. Koristite tasterske STRELICE da izaberete Modern Skin Support, zatim pritisnite RAZMAKNICA da skinete potvrdu u polju za potvrdu (check box).
 6. Koristite tasterske STRELICE da izaberete Visualization, zatim pritisnite RAZMAKNICA da skinete potvrdu u polju za potvrdu (check box).
 7. Pritisnite ENTER da aktivirate dugme sledeće. Pratite uputstva na ekranu da završite instaliranje Winamp-a.

Napomena: Ako imate već instaliran Winamp i imate bilo kakve probleme, deinstalirajte program i onda ga ponovo instalirajte.

Onemogućavanje Winamp-ovog Mini internet pretraživača (Mini Browser)

Ako je je Mini internet pretraživač (Mini Browser) otvoren, Winamp može da radi nedosledno. Ako je JAWS-ova pričljivost podešena na Početnik, Mini internet pretraživač (Mini Browser) se automatski zatvara. Da bi ste se osigurali da je Winamp Mini internet pretraživač (Mini Browser)onemogućen, pritisnite ALT+T .

Korišćenje Winamp-a sa Sintetizatorima (softverskim sintezama)

Podešavanje jačine zvuka u Winamp-u menja sistemsko podešavanja jačine zvuka. Da bi ste omogućili nezavisno podešavanje jačine zvuka u Winamp-u:

 1. Pritisnite CTRL+P da otvorite dijalog za podešavanje (Preferences) Winamp-a.
 2. Pritisnite HOME da odete na vrh pregleda u obliku drveta (Tree Views) i pritisnite STRELICA DOLE dok JAWS izgovara "plug-ins."
 3. Pritisnite STRELICA DESNO da proširite Plug-ins. Zatim, pritisnite STRELICA DOLE dok JAWS izgovara "Output."
 4. Pritisnite TAB dvaput da se prebacite na spisak instaliranih izlaznih Plug-In-ova.
 5. Izaberite "Winamp 2 WaveOut plug-in."
 6. Pritisnite TAB jednom da odete na dugme (Button) za konfigurisanje i pritisnite RAZMAKNICA da otvorite dijalog za konfigurisanje Plug-In-ova.
 7. Pritisnite TAB dok JAWS izgovara "Volume Control Enable." Ovaj boks je po pravilu potvrđen. Ako nije, pritisnite RAZMAKNICA da ga potvrdite.
 8. Pritisnite TAB dok JAWS izgovara "Volume Control Alt Setting Mode." Ovaj boks po pravilu nije potvrđen. Neki sistemi zahtevaju da ovaj boks bude potvrđen kako bi kako bi Winamp-ova kontrole jačine zvuka bila nezavisna od sistemske kontrole zvuka. Pritisnite RAZMAKNICA da prebacite na potvrđeno.
 9. Pritisnite ENTER da zatvorite konfiguracioni dijalog i vratite se na Winamp-ov dijalog za podešavanja.
 10. Zatvorite Winamp-ov dijalog podešavanja (Preferences).

JAWS komande za Winamp

U odeljcima koji slede sadržane su tastaturne komande koje su dostupne u okviru Winamp-a.

Osnovne komande
Komande za uređivanje (Edit) lista pesama (Playlist)
Vremenske oznake (markeri) i saopštenja
Ekvilajzerske komande

Osnovne komande

Sledeće komande rade u svim Winamp-ovim prozorima osim u Mini internet pretraživaču (Mini Browser), osim ako nije drugačije navedeno.

Opis

Komanda

Početak reprodukcije (Playing)

X ili RAZMAKNICA

Pauza

C ili RAZMAKNICA

Prekini reprodukciju

V

Vratite se pet sekundi unazad (glavni prozor i uređivač liste pesama (Playlist))

STRELICA LEVO

Idi napred se pet sekundi (glavni prozor i uređivač liste pesama (Playlist))

STRELICA DESNO

Skoči napred ili nazad za specificirano vreme

ALT+SHIFT+J

Ponovi skok napred ili nazad za specificirano vreme

ALT+J

Pethodna numera

Z

Skoči na prvu numeru

CTRL+Z

Sledeća numera

B

Skoči na poslednju numeru

CTRL+B

Otvori Internet lokaciju (glavni prozor i uređivač liste pesama (Playlist))

CTRL+L

Otvori fajl (glavni prozor i uređivač liste pesama (Playlist))

L

Otvori direktorijum (glavni prozor i uređivač liste pesama (Playlist))

SHIFT+L

Pojačaj jačinu zvuka (glavni prozor ili ekvilajzer).

STRELICA GORE

Utišaj jačinu zvuka (glavni prozor ili ekvilajzer).

STRELICA DOLE

Isključi zvuk

ALT+CTRL+M

Podesi jačinu zvuka na 33%

ALT+CTRL+ZAREZ

Podesi jačinu zvuka na 66%

ALT+CTRL+TAČKA

Maksimiziraj jačinu zvuka

ALT+CTRL+SLASH (/)

Prebaci zvuk 100% levo

ALT+CTRL+H

Prebaci zvuk 50% levo

ALT+CTRL+J

Prebaci zvuk u centar

ALT+CTRL+K

Prebaci zvuk 50% desno

ALT+CTRL+L

Prebaci zvuk 100% desno

ALT+CTRL+TAČKA ZAREZ

Saopšti trenutni i otvoreni prozor

INSERT+SHIFT+W

Uključi / isključi glavni prozor

ALT+W

Uključi / isključi ekvilajzer

ALT+G

Uključi / isključi uređivač liste pesama (Playlist)

ALT+E

Onemogući Mini internet pretraživaču (Mini Browser)

ALT+T

Otvori Winamp glavni meni

ALT+F

Prikaži informacije o numeri

INSERT+SHIFT+T

Saopšti naziv numere

ALT+CTRL+T

Pregledajte završetak numere

ALT+R

Izaberite vremenski period za pregled završetka numere

CTRL+INSERT+R

Saopšti način podešavanja režima nasumično i ponavljanje

ALT+SHIFT+S

Uključi / isključi režim nasumično (glavni prozor i uređivač liste pesama (Playlist))

S

Uključi / isključi režim ponavljanja (glavni prozor i uređivač liste pesama (Playlist))

R

Prebaci se na ekranski režim

CTRL+T

Prebaci se na video režim

ALT+V

Prebaci se u režim biblioteke

ALT+L

Uređivač liste pesama (Playlist)

Sledeće komande vam omogućavaju da koristite i uređujete Winamp-ove liste pesama (Playlist), i rade samo u prozoru uređivača lista pesama (Playlist).

Opis

Komanda

Pomeri izabrano za jednu numeru na gore

STRELICA GORE

Pomeri izabrano za jednu numeru na dole

STRELICA DOLE

Pomeri izabrano na mesto trenutne numere

ALT+CTRL+STRELICA NA DOLE

Zamena trenutne i sledeće numere

ALT+STRELICA DOLE

Zamena trenutne i prethodne numere

ALT+STRELICA GORE

Nasumična lista pesama (Playlist)

CTRL+SHIFT+R

Podesi zaustavni (stop) marker (obeleživač mesta) na trenutnoj numeri

CTRL+SHIFT+V

Saopšti položaj zaustavnog-stop markera (obeleživač mesta) (u svakom prozoru)

ALT+CTRL+V

Obriši zaustavni-stop markera (obeleživač mesta) (u svakom prozoru)

ALT+CTRL+SHIFT+V

Announce Status of Stop After Current Track Mode (any window)

ALT+CTRL+S

Nastavi nakon zaustavnog-stop markera (obeleživač mesta) (u svakom prozoru)

F12

Vremenske oznake (markeri) i saopštenja

Sledeće komande vam omogućavaju da dobijete informacije o trenutnoj numeri ili da rukujete vremenskim oznakama numere. Ove komande rade u bilo kojem Winamp prozor osim u Mini pretraživaču interneta.

Opis

Komanda

Saopštava proteklo vreme

ALT+SHIFT+T

Saopštava preostalo vreme

CTRL+SHIFT+T

Saopštava dužinu trenutne numere

CTRL+INSERT+T

Podesi vremenski marker (obeleživač mesta)

M

Skoči na vremenski marker (obeleživač mesta)

ALT+SHIFT+M

Obriši vremenski marker (obeleživač mesta)

CTRL+SHIFT+M

Ekvilajzerske komande

Sledeće komande daju informacije o ili menjaju podešavanja u Winamp ekvilajzeru. Ove komande rade samo u prozoru ekvilajzera.

Opis

Komanda

Uključi / isključi ekvilajzer

N

Uključi / isključi automatsko pokretanje (Autoload)

A

Povećanje jačine zvuka

1 do 0

Smanjenje jačine zvuka

Q do P

Povećanje Pre-amp

GRAVE (AKCENAT)

Smanjenje Pre-amp

TAB

Pomeri se levo

STRELICA LEVO

Pomeri se desno

STRELICA DESNO

Sačuvaj listu

CTRL+S

Sačuvaj meni

S

Ekvilajzerska podešavanja sumarno (u bilo kom prozoru)

CTRL+SHIFT+E

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.