Skraćeno Uputstvo za korišćenje JAWS scripts za skype

 

Dobrodošli u JAWS scripts for Skype (JAWS skripte za program Skype).

Ovo je kratak pregled komandi za JAWS skripte za program Skype. Za potpuni priručnik (na engleskom), pritisnite JAWSKey+F1 dva puta brzo ili pročitajte Uputstvo za korišćenje JAWS scripts za skype.

Prvo, po pravilu je Skype komandni taster "[" ("š").

Veliki broj JAWS komandi za Skype imaju dva oblika: jednotasterske komande i komande koje se sastoje od pritiskanja niza tastera i koje počinju sa komandnim tasterom za Skype.

Skype komandni taster može biti promenjen pomoću okvira za dijalog JAWSKey+V.

Da bi ste istražili koje su Vam komande dostupne pomoću komandnog tastera, pritisnite komandni taster i onda koristite TAB i SHIFT+TAB da pročitate izbor.

Ovo radi sa više podnivoa, kao što su konverzacijske komande (conversation commands).

Pritisnite ESC(Escape-izađi) kada samo ispitujete mogućnosti ili samo jednu od dostupnih komandi.

U nastavku je naveden spisak komandi dostupnih pomoću ovog skripta. Oba oblika komandi je naveden tamo gde je dostupan.

Prebacivanje između kontrola i ekranskih oblasti:

Pritisnite Ctrl+1 ili komandni taster t 1 da se prebacite na listu kontakata.

Pritisnite Ctrl+2 ili komandni taster t 2 da se prebacite na listu nedavnih konverzacija.

Pritisnite Ctrl+3 ili komandni taster t 3 da se prebacite na listu konverzacija koje trenutno obavljate (uživo).

U toku konverzacije, pritisnite Ctrl+4 za ulazak u polje za uređivanje (edit box-pisanje trenutne poruke), Ctrl+5 za listu poruka i Ctrl+6 za profil kontakta. Odgovarajuće komandni taster t sekvence takođe funkcionišu.

Pritisnite Ctrl+7 ili komandni taster t 7 da se prebacite na listu "Facebook" jezičak (Tab).

Pritisnite Ctrl+8 ili komandni taster t 8 da se prebacite na "Skype Home" (početnu oblast Skype-a).

Da se pomerate/prebacite između oblasti ekrana, pritisnite F6 ili Shift+F6, ili ekvivalentno, Ctrl+akcenat ili Ctrl+Shift+akcenat. Ponekad brži put pružaju nekoliko puta pritiskanje TAB ili SHIFT+TAB.

Komande za tekstualne razgovare (čat) i upravljanje pozivima:

Da pročitate poruku u prozoru za konverzaciju, pritisnite Alt+1 za prethodnu, Alt+2 za poruku pre prethodne i td. Pritisnite dvaput neku od prethodnih komandi da pokrenete Virtual Viewer koji sadrži sve poruke iz razgovora.

Alternativno, koristite Alt+LEVO/DESNO, Alt+HOME/END, i Alt+NumPad5 da pročitate poruke redom onako kako su trenutno upamćene.

Da se prebacite sa jedne poruke na drugu koristite ALT+brojeve i ALT+strelice, pritiskajte F2 ili komandni taster c SHIFT+t u prozoru konverzacije.

Da slušate ko kuca/piše u tekućem prozoru za konverzaciju, pritisnite F4 ili komandni taster c t.

Pritisnite F4 dva puta brzo ili komandni taster C zatim T dva puta brzo, da dobijete spisak kada više od jedne osobe piše/kuca.

Obratite pažnju na to da će Skype samo ukazati na to kada naš sagovornik kuca samo ako on nije isključio ovaj pokazatelj i ako koristi noviju verziju Skype-a.

Koristite Ctrl+Shift+M ili komandni taster c m da dobijete listu smajlija (emotikona) i da ubacite odgovarajući u čat.

Da se prebacite između otvorenih razgovora, koristite Ctrl+Tab ili Ctrl+Shift+Tab.

Da skočite/prebacite se na neki određeni razgovor, koristite komandni taster c i broj, poput 1.

Koristite komandni taster c l da biste dobili spisak (listu) razgovora-konverzacija sa njihovim brojevima ili komandni taster c SHIFT+l da slušate ovaj spisak bez napuštanja onoga što trenutno radite, tako da onda prelazak na određeni razgovor zahteva korišćenje samo jednog tastera.

Da pokrenete JAWS-ovu listu-spisak konverzacija, koristite Ctrl+Shift+L ili komandni taster c ctrl+l.

Da biste pristupili tabli za biranje (dial pad) dok je poziv aktivan, pritisnite Ctrl+Shift+D ili komandni taster m d.

Skypewatch srodne komande:

Možete izabrati da li ćete čuti Skypewatch saopštenja preko "Skypewatch poruke" izborom u JAWS Options dijalogu (JAWSKey+V) dok je Skype u fokusu..

Ako je Skypewatch aktivan, možete da ponovite bilo koje od poslednjih deset obaveštenja kucanjem komandni taster n, gde je n broj između 0 i 9.

Da slušate najnovija Skypewatch obaveštenja, pritisnite alt+Shift+F9 ili Ctrl+ScrollLock+F9. Ova komanda funkcioniše u svim aplikacijama, ne samo u Skype-u.

Pritisnite alt+Shift+F9 ili Ctrl+ScrollLock+F9 dva puta brzo da uključite / isključite automatsko saopštavanje Skypewatch poruke bez odlaska u Verbosity Options okvir za dijalog.

Osnovne komande:

Da saopšti ko trenutno ima kakav status na Skype-u (uključujući online, odsutan itd), pritisnite Ctrl+Shift+O ili komandni taster o c.

Možete dobiti statuse vaših kontakata: Komandni taster o a za osutan (nisam tu - Away), komandni taster o d za ne uznemiravaj (Do Not Disturb), komandni taster o o za na mreži (Onlajn) i komandni taster o s za SkypeMe režim.

Za podešavanje različitih opcija Skype-a kao što je najava pisanja (kucanja) sagovornika prilikom konverzacije, pritisnite JAWSKey+V.

Da pročitate vaš nalog (Account panel), pritisnite Ctrl+Shift+E ili komandni taster m e. Pritisnite Ctrl+Shift+E dvaput da aktivirate JAWS pokazivač i pomerite ga na nalog.

Da biste izabrali stavku iz prozora sa alatnom trakom (tool bar), kao što je razgovori, pritisnite JAWSKey+F8 ili komandni taster m t.

Da biste prekompajlirali sve skripte posle nadogradnje (update), pritisnite Ctrl+Shift+C ili komandni taster m c. To ne bi trebalo da bude neophodno, osim ako niste sami promenili skripte.

Ako imate poteskoće u radu JAWS-a sa Skype-om nakon obnavljanja JAWS-a, pritisnite Ctrl+Shift+S ili komandni taster m s da prijavite Skype-u da je čitač ekrana (screen reader) uključen.

Za podrsku za Skype script i saopštenja, koristite Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. mailing listu.

Za pokretanje naslovne/početne strane Skype skript-a, pritisnite Ctrl+Shift+W ili komandni taster m w.

Ove komande takođe beleže verziju Skype-a, skripte i verziju JAWS-a i ostale informacije korisne da autor Skype skripta utvrdi konfiguraciju radi podrške.

Koristite Ctrl+Shift+W povremeno kako bi ste se osigurali da vaša softverska konfiguracija neće biti slučajno izostavljena iz budućih nadogradnji skripta.

Izvor: Kratko uputstvo koje je ugrađeno u sam skript za JAWS za Skype.

Prevod: Gloria Ferrari doo, Beograd, Srbija

februar 2013.