Ova stranica opisuje nove mogućnosti i poboljšanja dostupna u JAWS-u 16.

 

Mogućnosti JAWS-a 16

- Pretraga JAWS komandi, ugrađena u mehanizam za pretraživanje JAWS prečica.

- Standardna licenca postaje "Kućno izdanje za nekomercijalnu upotrebu"

- Polu-automatski režim obrasca (Forms Mode)

- Poboljšane pogodnosti OCR (Optičkog prepoznavanja znakova) za PDF dokumenta

- JAWS 16 uvodi podršku za MathML

- Poboljšane JAWS osobine sa Microsoft Word 2013 korišćenjem UIA

- Poboljšana podrška za jezike u glasovnim profilima

- JAWS 16 obustavlja podršku za Windows XP

- Windows 8.1 Reading List App Support

- Windows 8.1 People App Support

- Novi pokret za ekran osetljiv na dodir za isključivanje JAWS

- Novi način pretrage za praćenje USPS pošiljki

- Nova komanda za Focus Brajev red - displej za pomeranje ekranskog prikaza

- Ažurirani upravljački programi nezavisnih proizvođača za Brajeve redove

- Dodate nove opcije za glasove/govornike u JAWS meniju pomoći

- Vocalizer Expressive High Premium glasovi/govornici na DVD

- Poboljšan oporavak JAWS

Najčešće postavljena pitanja

 

Mogućnosti JAWS-a 16

Pretraga JAWS komandi, ugrađena u mehanizam za pretraživanje JAWS prečica.

JAWS pruža mnoge prečice za obavljanje raznih komandi. Mnoge komande se mogu vršiti bilo gde u Windows-u, kao što je čitanje naslova prozora ili trenutne linije, dok su ostale komande dostupne samo u određenim aplikacijama, kao što su Microsoft Word ili Internet pretraživač (Internet Explorer). Ako koristite JAWS sa Brajevim redom - displejem, postoje čak i komande koje se mogu zadati pomoću kontrola na Brajevom redu - displeju. Za pretraživanje (Search) JAWS komandi, pritisnite INSERT+SPACEBAR, J da otvorite dijalog Search for Commands (pretraga komandi).

Iako postoje određene komande koje se svakodnevno koriste od strane većine korisnika, kao što je čitanje trenutnog reda (INSERT+UP ARROW) ili čitanje naslova trenutnog prozora (INSERT+T), postoje brojne komande koje čak ni najiskusniji korisnici ne koriste redovno i treba da se pogledaju. Određene vrste komandi mogu se teško zapamtiti kao što neke od njih zahtevaju pritisak nekoliko tastera odjednom. JAWS-ova pretraga komandi (Command Search) omogućava da se unese potpuni ili delimični opis komandi čijih se prečica ne sećate. JAWS će prikazati sve komande po zadatim kriterijumima, opis funkcije, sve prateće prečice i komande koje se zadaju sa Brajevog reda.

Na primer, trebaju vam prečice za rad sa formulama u Excel-u. Umesto otvaranja JAWS teme pomoći (Help Topics) za Excel i pretraživanje svih dostupnih prečica ili pokretanja tastaturne pomoći (INSERT+1) i pritiskom raznih prečica dok ne pronađete ispravnu, možete da otvorite prozor traži JAWS komande (Search for JAWS Commands) dok je fokusiran na Excel, otkucati "formule" u polju za uređivanje, a zatim vidite listu svih prečica koje se odnose na rad sa formulama. Slično tome, ako koristite Web i morate da pronađete prečicu za prikazivanje spiska naslova na trenutnoj stranici (INSERT+F6), možete da otvorite pozor traži JAWS komande (Search for JAWS Commands) od Internet pretraživač (Internet Explorer) ili Firefox-a, otkucati "list headings" u polje za uređivanje "traži" i ova komanda će se prva pojaviti.

Za pretreživanje JAWS komandi, pritisnite INSERT+SPACEBAR, a zatim J, da bi ste otvorili prozor Search for Commands (pretraga komandi). Alternativno, možete da izaberete pretraži komande (Search for Commands) iz okvir za dijalog JAWS Managers - rukovaoci JAWSom (INSERT+F2) ili menija JAWS alati (Utilities). Otvara se HTML prozor i prebaci vas u poljeza uređivanje. Ako je Forms Mode - režim obrasca postavljen na Auto ili Semi-Auto, on se aktivira kada polja za uređivanje dođe u fokus. Počnite da kucate opis komande koju tražite, a oblast sa rezultatima se automatski ažurira. Dok kucate, prvi rezultat iz liste se automatski izgovara. Kad pritisnete ENTER isključi se Forms Mode - režim obrasca i vraćate se na prvi traženi rezultat..

Napomena: Ako je Forms Mode - režim obrasca postavljen na ručno (Manual) trebate da prvo pritisnete ENTER da aktivirate režim obrasca (Forms Mode) prenego što početnete da kucate u polje.

S obzirom da je ovo HTML prozor, možete da koristite standardne komande za čitanje da preispitate rezultate pretrage. Svaka komanda uz najčešće korišćenu prečicu prikazuje se kao naslov tako da se možete brzo kretati između rezultata koristeći H i SHIFT+H. Kada pronađete komandu koju želite, pritisnite DOWN ARROW da se prebacite do kratkog opisa šta ova komanda radi i sve dodatne prečice na tastaturi koje se mogu koristiti za obavljanje komandi. Ovo uključuje i ne-uzastopne, uzastopne i Brajeve prečice. Ako posebna komanda nudi Brajevu prečicu, ali Brajev red - displej nije trenutno priključen kada se vrši pretraga, brajeva prečica se neće prikazati na listi.

Svako ime JAWS komande i njene prečice se prikazuju kao linkovi. To vam omogućava da pritisnete ENTER na link naslova komande ili bilo koje od povezanih prečica da bi ste zatvorili prozor traži JAWS komande (Search for JAWS Commands) i aktivirali komandu. Takođe, možete da izađete iz ovog prozora pritiskom na ALT+F4, ili ESC.

Napomena: Kada obavljate JAWS komandu za pretraživanje (Search), rezultati pretrage sadrže samo prečice. Microsoft Windows prečice, kao što je CTRL+A - Izaberi sve nisu uključene u rezultate pretrage.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

Standardna licenca postaje "Kućno izdanje za nekomercijalnu upotrebu"

Većina krajnjih korisnika koji danas kupuju računare, uzimaju sisteme koji dolaze sa profesionalnim izdanjima operativnih sistema Windows 7 ili 8. Da bi ovo bilo lakše i pristupačnije, promenili smo tradicionalnu JAWS Standard licencu tako da sada radi na bilo kojim Home ili Professional verzijama Windows-a. Istovremeno menjamo naziv iz Standard u JAWS Home Edition. Ovo izdanje je namenjeno za nekomercijalnu upotrebu kao idealnu za svakog ko namerava da koristi JAWS na svom ličnom prenosivom (laptop) ili Desktop računaru. Isto kao i JAWS Professional licenca, JAWS Home Use Edition licenca će omogućiti instaliranje i pokretanje JAWS 16 na oba Home i Professional izdanja Windows.

Kada pokrenete JAWS Home Use Edition licencu, JAWS će objaviti "JAWS Home Use Edition". Takođe, promenjen je i JAWS-ov prozor (JAWS application window). Naslov JAWS-ovog prozora se sada naziva "JAWS Home Use" i u oblasti glavno prozora, prikazuje se grafički tekst koji će izgovoriti "Noncommercial Use Only" (samo za nekomercijalnu upotrebu). Na kraju, izdanje Home Use Edition se takođe prikazuje u JAWS-ovom okvir za dijalog o proizvodu kome se pristupa iz menija za pomoć.

JAWS 16 je osmišljeni da prepozna sve postojeće Standardne licence i automatski će raditi kao Home Use Edition sada na obe Home i Professional mašinama. Sve nove licence za JAWS 16 koje se isporučuju će biti postavljene za korišćenje kao Home Use Edition license ili tradicionalna Professional license. U slučaju Professional Licenses, JAWS 16 će sada objviti "JAWS Professional" kada se pokrene.

Konačno, mi smo uključili opciju za kupovinu i korišćenje JAWS daljinske podrške za Home Use Edition Licenses. Ovo će omogućiti vašoj licenci rad sa Udaljenom radnom površinom, terminalska usluga (Terminal Services) ili Citrix veza sa drugim računarima. Ranije je ova opcija bila dostupna samo za JAWS Professional Licenses.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

Polu-automatski režim obrasca (Forms Mode)

Nova funkcija polu-automatski režim obrasca (Semi-Auto Forms Mode) nudi korisnicima pogodnost Auto Forms Mode, ali sa prednostima ručnog upravljanja.

Sa Auto Forms Mode, JAWS automatski ulazi u režim obrasca (Forms Mode) tako da možete odmah početi da kucate ako pređete na uređivanje oblasti koristići tastere sa strelicama ili TAB i SHIFT+TAB. Kada se udaljite od kontrole, režim obrasca (Forms Mode) se isključuje i nastavite kretanje koristeći Virtuelni pokazivač (Virtual Cursor). Ovo može biti veoma korisno posebno za nove i korisnike očuvanog vida i ovo je podrazumevana postavka. Kada odete u polja za uređivanje u ručnom režimu obrasca, morate prvo da pritisnete ENTER da bi ste uključili režim obrasca (Forms Mode) i onda pritisnete NUM PAD PLUS ili ESC da bi ste ga isključili kada završite kucanje.

Sa polu-auto režimom obrasca, JAWS će se uključiti režim obrasca (Forms Mode) samo kada je se prebaci na polje za uređivanje korišćenjem TAB ili SHIFT+TAB. Ovo nam omogućava da imamo koristi od automastkog režima obrasca i da možemo i dalje da čitamo Web stranice korišćenjem tastera sa strelicama i ne prekidamo režim obrasca uključivanjem i isključivanjem. Pored toga, brzi taster za navigaciju neće uključiti polu-automatski režim obrasca.

Da se redom prikažu ručni, automatski i polu-automatski režim obrasca, koristite opciju Auto Forms Mode u Brza podešavanja (Quick Settings) (INSERT+V) ili opciju Select Forms Mode u centru za podešavanje (Settings Center).

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

Poboljšane pogodnosti OCR (Optičkog prepoznavanja znakova) za PDF dokumenta

Pogodnost OCR (Optičko prepoznavanje znakova) omogućava prepoznavanje celog PDF dokumenta. Pogodnost OCR je prvi put uveden u JAWS 13 i omogućava vam da prepoznate sve slike vidljive na ekranu kako bi pristupili tekstu koji se nalazi na slici koji bi normalno bio nedostupan u JAWS-u. Ovo je uključivalo nepristupačna PDF dokumenta u kojima ste mogli da prepoznate samo trenutno vidljiv tekst.

U JAWS 16, ako otvorite PDF dokument i ne pronađete bilo koji čitljiv tekst, pritisnite INSERT+SPACEBAR, O da pristupite OCR sloju i pritisnite D. JAWS počinje da prepoznaje tekst celog dokumenta koji sadrži vrlo visok stepen preciznosti čiji rezultat ne zavisi od rezolucija ekrana. Nakon nekoliko sekundi, sadržaj PDF fajla (datoteke) se prikazuje u prikazivač rezultata za čitanje. Koristite standardne komande za čitanje da pregledate tekst ili izaberete i kopirate delove sadržaj za lepljenje u drugim aplikacijama. Na primer, možete da izaberete sve, onda kopirate i nalepite u Microsoft Word dokumentu koji sada možete da sačuvate.

Napomena: OCR (Optičko prepoznavanje znakova) prodes traje duže za veće PDF datoteke. Kako se tekst prepoznaje, on se dodaje na kraj postojećeg teksta u prikazivaču rezultata (Results Viewer). To vam omogućava da nastavite sa čitanjem bez prekida dok se dokument obrađuje.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

JAWS 16 uvodi podršku za MathML

MathML is a language for including mathematical content on Web pages, enabling browsers to present math equations and formulas as they would appear on paper. JAWS provides spoken, natural language descriptions of MathML expressions, using the same terms a teacher would use to explain them in a classroom. There is a written, visual language of math, described by MathML. However, there is also a spoken language used when people discuss math problems. Students will benefit from hearing JAWS describe mathematical expressions as their teachers and peers do.

In addition, JAWS allows you to actively explore math content. When you encounter MathML on a Web page, JAWS describes the equation, followed by the message "math content." Pressing ENTER while focused on the math content opens the Math Viewer where you can study the equation in greater detail by doing the following:

 • To move between parts of the expression, use the LEFT and RIGHT ARROW keys.
 • To focus in on a partial expression, press DOWN ARROW.
 • To return to the whole expression, press UP ARROW.
 • To read all the partial expressions at the current level, press INSERT+UP ARROW.
 • To read the current partial expression or term, press NUM PAD 5 or INSERT+NUM PAD 5.
 • From within the Math Viewer, press ESC or ALT+F4 to exit.

At present, JAWS supports MathML content rendered by MathJax in Internet Explorer. MathJax is a popular JavaScript library used by web developers to provide a consistent look and feel for math content across browsers. Because JAWS relies on MathJax to get MathML, JAWS may be limited by the types of content it supports. For example, since MathJax currently does not support elementary math features, JAWS is also unable to render them in the browser.

For now, math content on a Web page or in the Math Viewer is only spoken by JAWS and is not shown in braille. In addition, the contents of the Math Viewer do not appear visually on the screen. These important features, as well as support for other browsers, will be added in future updates as we continue to refine MathML support.

To hear JAWS and MathML support in action, visit the MathML Examples page. Visit the W3C Web site for more information about MathML.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

Poboljšane JAWS osobine sa Microsoft Word 2013 korišćenjem UIA

JAWS sada koristi pune prednosti od UIA (User Interface Automation) podrška u Microsoft Word-u 2013 da ponudi snažnije performanse prilikkom korišćenja Word-a. Primetićete značajan porast odziva prilikom navigacije i uređivanja dokumenata. Pored toga, JAWS pokazivač sa sada može koristiti da se pročita trenutno vidljiv tekst u oblasti dokumenta.

Korisnici Brajevog reda će primetiti značajna poboljšanja u navigaciji dokumenata u prikazu na Brajevom pismu, uključujući mogućnosti pomeranja kroz dokument bez gubljenja mesta gde se trenutno uređuje kada je isključeno aktivno praćenje Brajevog pisma. Pored toga, poravnavanje teksta se prikazuje na Brajevom redu prlikom navigacije po redu.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

Poboljšana podrška za jezike u glasovnim profilima

Ako trenutno aktivni glasovni profil nudi dodatne govorne jezike, JAWS ima sposobnost da automatski počne da govori na nekoliko verzija određenog jezika ako se u dokumentu koriste odgovarajuće jezičke oznake. Na primer, ako koristite Eloquence glasovni profil sa engleskim kao primarnim glasovnim jezikom i naiđete na španski tekst na Web stranica, JAWS će prebaciti na španski Eloquence glas/govornika da pročita tekst. Slično tome, ako koristite Vocalizer Expressive glasovni profil sa engleskim kao primarnim glasovnim jezikom i ako je španski Vocalizer Expressive dostupan, JAWS će se prebaciti na taj glas da pročita tekst na španskom. Jedini nedostatak u ranijim verzijama, je bio nemogućnost da se preciziraju pojedinačne postavke, kao što su brzina govora ili visina glasa, za svaki pojedinačni jezik. Glasovno podešavanje (Voice Settings) u trenutnom glasovnom profilu je važilo za sve jezike u tom profilu.

U JAWS 16 okvir za dijalog prilagođavanje glasova (Voice Adjustment) je izmenjen tako da vam omogući da podesite individualne postavke za svaki dostupni jezik u istom glasovnom profilu. Na primer, ako koristite Vocalizer Expressive profil i englesku verziju JAWS, engleski će biti postavljen kao primarni jezik podrazumevano. Kada instalirate glasove/govornike sa kojima nameravate da koristite JAWS, možete da konfigurišete uobiičajena glasovna podešavanja kao što su trenutni govornik, brzina i visina govora i tako dalje.. Ako ste čitali dokumenta na španskom i imate instalirano jednog ili više španskih Vocalizer Expressive glasove/govornike, onda možete da birate španskog govornika iz kombinovana lista i konfigurisati potpuno različite postavke za govor na tom jeziku koje će biti primenjene samo kada JAWS otkrije španski tekst tokom čitanja. Nakon što se vaša podešavanja promene za svaki jezik, možete da koristite novo dugme "primer govora" (Speak Sample) da JAWS izgovara uzorak teksta sa trenutnim glasom tako da možete da utvrdite da li želite ili ne da koristite nove posebne postavke pre nego što sačuvate profil.

Po pravilu, svaki glasovni profil ima primarni jezik koji odgovara jeziku instalirane kopije JAWS-a. Ako koristite engleski JAWS, podrazumevani glasovni jezik je engleski ili ako koristite koristite španski JAWS primarni jezik je španski. Ako izaberete jezik iz kombinovane lista sa sintetizovanim jezicima koji nije primarni, možete ga postaviti kao primarni jezik za tekući govorni profil pomoću novog dugmeta postavi jezik kao primarni (Set Language as Primary).

Napomena: Promena primarnog jezika sintetizatora ne utiče na jezik koji se koristi za prikaz informacija u glavnom prozoru JAWS ili okvirima za dijalog. Na primer, korišćenjem španskog glas kada se krećete po menijima sa engleskom verzijom JAWS ne može se dobiti očekivani izgovor.

Kada koristite JAWS komande za privremeno ili trajno smanjivanje ili povećanje brzine govora "u letu", to utiče samo brzinu primarnog jezika trenutno aktivnog govornog profila. Na primer, ako je primarni jezik engleski, brzine govora za svaki raspoloživi engleski glas/govornik će se promeniti. Svi ostali jezici u profilu će nastaviti da koriste brzinu koju ste konfigurisali u okviru za dijalog prilagođavanje glasova (Voice Adjustment).

Možete da ručno prbacite na drugi jezik u tekućem profilu koristeći okvir za dijalog izaberi jezik (Select a Language) (CTRL+WINDOWS Key+L). Ovo prikazuje listu svih trenutno dostupnih jezika. Izaberite jezik koji želite i odaberite OK. JAWS će se prebaciti na taj jezik i primeniti odgovarajuće postavke koje su navedene u okviru za dijalog prilagođavanje glasova (Voice Adjustment). Izabrani jezik će ostati aktivan dok promenite profil ili pritisnete CTRL+WINDOWS Key+L opet da bi promenili jezik.

Broj jezika koji su na raspolaganju zavisi od izbora aktivnog profila. Eloquence synthesizer instalira sve jezike, dok Vocalizer Expressive morate ručno preuzeti i instalirati glasove/govornike koje želite da koristite. Najbolje je da instalirate sve glasove/govornike i jezike koje nameravate da koristite. Pre upotrebe u okviru za dijalog prilagođavanje glasova (Voice Adjustment) podesite glasovne profile.

Napomena: Zbog obilnih promena glasovnih profila u JAWS 16, JAWS Merge utility neće moći da objedini glasovna podešavanja iz verzija JAWS pre verzije 16.

Za više informacija, pogledajte prilagođavanje glasova (Voice Adjustment) u JAWS fajl (datoteka) pomoći.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

JAWS 16 obustavlja podršku za Windows XP

Microsoft discontinued support for the Windows XP operating system in April of 2014, 13 plus years after its initial release. Based on this decision, we have decided to discontinue the on-going development and testing for Windows XP as of JAWS 16. Starting with the initial release of JAWS 16, it will only install on computers running Windows Vista or higher. For all of our customers who may continue to maintain a Windows XP computer, you can download the current JAWS 15 release, along with earlier versions of JAWS, from our archive download pages on the Freedom Scientific Web site. These earlier versions will remain available for our customers in the future as well.

Windows 8.1 Reading List App Support

Reading List is a Windows 8.1 Modern App from Microsoft that allows you to gather articles and other online content from various apps and provides a centralized location for all your reading material. JAWS 16 offers enhanced support for Reading List using the Touch Cursor.

The Touch Cursor is active by default when Reading List starts. Using the RIGHT and LEFT ARROW keys or flicking left and right with one finger on the touch screen will move through all elements on the screen.

Using the UP and DOWN ARROW keys or flicking up and down with one finger on the touch screen will move to the previous or next separator by default. This allows you to quickly move to articles from the current day, the past week, past month, or the most recently read article, called the Spotlight. You can also choose to move by list items, buttons, or form controls. To change the navigation type, press PAGE UP or PAGE DOWN or flick left or right with two fingers on the touch screen.

Press the SPACEBAR to select or unselect an article, or press ENTER to activate menu items or open articles for reading.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

Windows 8.1 People App Support

The People app in Windows 8.1 provides a central location for managing your contacts in E-mail accounts and other services, whether stored locally on your computer, or remotely on a service like Gmail, Yahoo, or Skype. If you have an account on a social network such as Twitter, Facebook, or LinkedIn, you can also add these accounts and keep track of posts from your friends on these sites right from the People app.

JAWS 16 enables you to access the main features of this app using both speech and braille. When using JAWS with People, you will be able to:

 • Add or delete a contact, as well as edit the information for an existing contact.
 • Use the Search edit field to find a specific contact.
 • Add your social networking accounts and post messages to them. For example, send a tweet, or post a Facebook status.
 • View the latest social networking posts from your friends and respond to them. For instance, like or comment on a Facebook status, or reply to a tweet.
 • Add a contact to your Favorites, or pin it to the Windows 8.1 Start Screen for quick access to their information and social network updates.

The PC Cursor is active by default when People has focus. Use TAB and SHIFT+TAB to navigate between controls and use the ARROW keys to navigate in list boxes. Pressing the APPLICATIONS key while focused on an item will open a context menu containing additional actions you can perform.

When typing in the Search edit field, such as when searching for a particular contact, JAWS will automatically announce and show in braille whether there are results or not. When typing a tweet, JAWS will automatically announce and show in braille the number of characters entered as Twitter messages have a maximum limit of 140 characters.

Novi pokret za ekran osetljiv na dodir za isključivanje JAWS

You can now perform a five-finger triple tap on your computer's touch screen to exit JAWS. This is similar to pressing INSERT+F4 on the keyboard.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

Novi način pretrage za praćenje USPS pošiljki

A new lookup source has been added to Research It that enables you to obtain progress and delivery status for packages shipped through the United States Postal Service.

 1. Press INSERT+SPACEBAR, R to open the Research It dialog box.
 2. In the edit combo box, enter a valid USPS tracking number and press TAB.
 3. Use the UP and DOWN ARROWS or first letter navigation to select USPS Tracking and press ENTER.
 4. After a few seconds, the Results Viewer window opens and displays the tracking information for your package. Press ESC to close the Results Viewer.

Nova komanda za Focus Brajev red - displej za pomeranje ekranskog prikaza

You can now press the left or right panning button along with the SPACEBAR on the Focus braille displays to pan left or right on the current line. This will allow you to see all of the text on the current line without the display wrapping to the next line.

Ažurirani upravljački programi nezavisnih proizvođača za Brajeve redove

JAWS 16 includes the following updated third-party braille drivers. These drivers are automatically installed with JAWS and are available for adding through the Synthesizer and Braille Manager as soon as the JAWS installation is complete.

 • New EuroBraille drivers for the Esys and Iris braille displays.
 • New Humanware drivers for the Brailliant family of displays.
 • New Optelec drivers updated for the new 640 display.
 • Updated Handy Tech drivers.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

Dodate nove opcije za glasove/govornike u JAWS meniju pomoći

Select the More Voices option from the JAWS Help menu to open the Vocalizer Expressive Web page where you can download additional voices in a wide variety of languages. In prior versions of JAWS, this option was located under the Web Resources submenu, but is now located near the top of the main Help menu for more convenient access.

Vocalizer Expressive High Premium glasovi/govornici na DVD

A subset selection of Vocalizer Expressive Premium High voices will now be included on the distribution DVD. These voices can be installed by selecting the "More Voices" button on the main JAWS DVD setup screen. For the English DVD, these include:

 • American English Tom
 • American English Allison
 • Mexican Spanish Paulina

Additional voices can be obtained by downloading them from the Vocalizer Expressive Voices Web page.

Poboljšan oporavak JAWS

If a problem with an application causes JAWS to become unresponsive and the JAWS process has not resumed after approximately 15 seconds, JAWS will automatically restart after approximately 30 seconds.

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

Najčešće postavljena pitanja

Pitanje: Ako preuzmem JAWS 16 izdanje sa sajta, treba li da instaliram JAWS sa DVD-a kada ga dobijem?

Odgovor: Ne. Međutim, trebate da proverite nadogradnje (Check for Updates) ALT+H iz JAWS prozora, a zatim pritisnete P da izaberete Check for Updates (Proveri nadogradnje).

Pitanje: Ako sačekam dok moj DVD stigne kako bih instalirao JAWS 16, da li takođe trebam da preuzimem i verziju koja je dostupna na sajtu?

Odgovor: Ne, ali kada jednom instalirate JAWS 16 sa DVD-a, trebate da proverite nadogradnje pritiskom na ALT+H iz JAWS prozora, a zatim pritisnete P da izaberete Check for Updates (Proveri nadogradnje).

Pitanje: Da li treba da uklonim moju postojeću verziju JAWS pre instaliranja novog JAWS 16?

Odgovor: To nije neophodno i mnogi korisnici odaberu da zadrže više verzija na svojim sistemima. Kada odlučite da više ne koristite prethodnu verziju i shvatite da nova verzija dobro funkcioniše, možete ukloniti staru verziju, ali nemojte uklanjati zajedničke komponente (shared components).

Pitanje: Ako sam nedavno dobio JAWS 15, kako da dobijem JAWS 16?

Odgovor: Ako ste kupili JAWS 15 nakon 1. septembra 2014. godine, možete preuzeti besplatno JAWS 16 izdanje sa Freedom Scientific-ovog Web sajta. Da proverite da li imate parvo na postojeću verziju, posetite Freedom Scientific stranicu za aktivaciju programa (Software Activation page). Trebaće vam vaš serijski broj.

Pitanje: Ako moj SMA istekne, da li ću primiti obaveštenje?

Odgovor: Korisnici u SAD će dobiti obaveštenje ukratko u e-mail-u ubrzo nakon što JAWS 16 DVD pristigne. Koverta će imati oznaku na Brajevom pismu sa spoljašnje strane i sadržaće SMA Renewal letter (pismo za produženje (licence)) objašnjavajući proces na crnom tisku i Brajevom pismu. Obrazac JAWS SMA Renewal (Produženja) je takođe dostupna za preuzimanje (download) iz JAWS sedišta (Headquarters) na Freedom Scientific-ovom Web sajtu.

 

- Nazad na Sadržaj: Novine u JAWS-u 16, čitaču ekrana za slepe osobe

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.