3.1. JAWS korisnički interfejs.
3.1.1. Meni opcija (Options menu).
3.1.1.1. Osnovno...
3.1.1.2. Glasovni/govornički podmeni (Voices submenu),
3.1.1.3. Brajevo pismo...
3.1.1.4. Rukovanje podešavanjima aplikacija (Manage Application Settings),
3.1.1.5. Izlaz .
3.1.2. Meni alata (Utilities Menu).
3.1.2.1. Tandem - daljinsko upravljanje
3.1.2.2. Objedinjeni alati - uslužni programi.
3.1.2.3. Rukovaoc sintetizatorima i Brajevim pismom
3.1.2.4. Podmeni zvučne karte.
3.1.2.5. Centar za podešavanje (Settings Center)
3.1.2.6. Keyboard Manager - rukovaoc tastature
3.1.2.7. Dictionary Manager - rukovaoc izgovorom reči
3.1.2.8. Pregledač okvira (Frame Viewer).
3.1.2.9. Script Manager - rukovaoc skripti
3.1.2.10. Rukovaoc (manager) brzim tasterima za navigaciju
3.1.2.11. Ponovna autorizacija
3.1.2.12. JAWS rukovaoc presretačem video signala (Video Intercept Manager)
3.1.3. Meni jezik (Language Menu).
3.1.3.1. JAWS jezici (Language).
3.1.4. Meni pomoći (Help)
3.1.4.1. Obuka
3.1.4.2. Korišćenje FSReader-a sa audio i materijalima za obuku.
3.1.4.3. JAWS teme pomoći (Help Topics), F1.
3.1.4.4. Tastaturne komande
3.1.4.5. Šta je novo.
3.1.4.6. Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom (End User License Agreement).
3.1.4.7. Tehnička podrška.
3.1.4.8. Podmeni Veb resursi.
3.1.4.9. O proizvodu JAWS za Windows
3.1.4.10. Čarobnjak za pokretanje.
3.1.4.11. Ažuriranje autorizacije
3.1.4.12. Proveri nadogradnje (Check for Updates)
3.1.5. JAWS broj verzije (Version Number).
3.1.6. JAWS serijski broj (Serial Number).
3,2. JAWS programska grupa (Program Group).
3.2.1. Prikazivač Brajevog pisma (Braille Viewer).
3.2.2. Pomoć..
3.2.3. JAWS
3.2.4. Pokretanje HJPad.
3.2.5. Istraži (Explore) JAWS.
3.2.6. Tools (alati).
3.2.7. Istraži (Explore) JAWS podmeni (submenu).
3.2.7.1. Istraži lične postavke (Explore My Settings).
3.2.7.2. Istraži programske datoteke (Explore Program Files).
3.2.7.3. Istraži deljene postavke (Explore Shared Settings).
3.2.7.4. Istraži priručnike (Explore the Manuals).
3.2.8. Podmeni alati (Tools).
3.2.8.1. Rukovaoc za povezivanje programa (Display Chaining Manager).
3.2.8.2. Prikazivač Dongle - hardverskog autorizacionog ključa.
3.2.8.3. Prikazivač ILM autorizacije.
3.2.8.4. PAC Mate Desktop.
3.2.8.5. Uklanjanje aktivacije.
3.2.8.6. Settings Packager - pakovalac podešavanja
3.2.8.7. Pokretanje JAWS sa Eloquence.
3.2.8.8. Rukovaoc sintetizatorima i Brajevim pismom
3.2.8.9. Deinstalacija JAWS.
3.2.8.10. Rukovaoc presretačem video signala (Video Intercept Manager)

 

3.1. JAWS korisnički interfejs.

Prvo ću pritisnuti ALT+TAB da odem na JAWS prozor. Zatim ću istražiti meni opcija (Options menu).

3.1.1. Meni opcija (Options menu).

3.1.1.1. Osnovno...

Pritisnuću ALT+O za opcije, a onda ENTER na osnovno (Basics), prvu stavku u meniju.

Napomena: Bilo gde u JAWS korisničkom interfejsu ili kada istražujete drugu kontrolu u JAWS okvirima za dijalog pritisnite INSERT+F1 da dobijete pomoć za objekat u fokusu. Kada ovo učinite, otvara se Virtual Viewer - virtuelni prikazivač sa specifičnom pomoći za konkretnu kontrolu. Koristite uobičajene komande za čitanje i kretanje po tekstu i pritisnite ESC da zatvorite virtuelni pregledač kada završite.

Pritisnite INSERT+F1 sada. Sada, pritisnite CTRL+HOME da odete nazad na početak poruke. Ovo se takođe pojavljuje i na Brajevom redu - displeju, ako je priključen. Sada ćemo ga napustiti pritiskom na ESC.

Pomenuo sam ranije poruke za obaveštavanje. Ovo je mesto gde možete da ih promenite. Pritisnite GORE ili STRELICA DOLE za pomeranje po izborima za odabir postavki. Zatim pritisnite TAB da se pomerite na dugme za postavke automatskog pokretanja JAWS.

Spomenuo sam ranije da ću isključiti poruke za obaveštavanje. To ću učiniti pritiskom STRELICA DOLE u ovom trenutku. Mogao sam samo pritisnuti STRELICA GORE i izabrati isključivanje menija i kontrola pomoći, ali sam pritiskom STRELICA DOLE izabrao da se saopštavaju specifične poruke koje je neko osmislio za specifične aplikacije koje bi mogle da budu korisne i ja ću ih čuti.

Na primer, ako neko koristi JAWS Prompt Creator da napravi neka dodatna uputstva za neku određenu kontrolu, vi ćete ih čuti izborom treće opcije. Verovatno ih ne biste čuli izborom prve opcije "isključi" meni i kontrole pomoći.

Onda pritisnite TAB da se pomerite na grupu tasterskih prečica. Moj lični ukus je da se izgovaraju samo dijalozi, i ja ću pritisnuti STRELICA DOLE. I ponovo. Onda TAB.

U Windows Vista i novijim okvir za dijalog Osnovno se malo razlikuje od onoga u Windows XP.

Za one koji imaju Windows Vista ili noviji, pritisnite RAZMAKNICA da aktivirate dugme i dobijate sledeće izbore:

 • Pokreni JAWS prilikom prijavljivanja na sistem - polje za potvrdu je potvrđeno. Ako izaberete da se JAWS pokrene prilikom prijave na sistem, JAWS će se učitati pre prijave. Moći ćete da unesete svoje korisničko ime i lozinku.
 • Pokretanje JAWS nakon prijave za sve korisnike - polje za potvrdu nije potvrđeno. Ako izaberete da se JAWS pokrene nakon prijave na sistem, JAWS će se učitati nakon prijave svakog korisnika.
 • Pokretanje JAWS nakon prijave ovog korisnika, uvek, nikada ili koristi korisnikove postavke. Ako izaberete koristi korisnkove postavke, JAWS će se pokrenuti nakon vaše prijave na Windows, ako je polje za potvrdu označeno sa pokretanje JAWS nakon prijave svih korisnika potvrđeno. Ovo je korisno kada računar koristi više korisnika. Pritisnite TAB da se pomerite na dugme OK, i onda ga aktivirajte pritikom na RAZMAKNICA da zatvorite ovaj okvir za dijalog.
 • Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu, do polja za potvrdu automatsko obaveštenje o ažuriranju. Potvrdite ovo polje za potvrdu kako bi vas JAWS obaveštavao kada su ažuriranja dostupna. Onda imate opciju da instalirate odmah ili kasnije. Ako ne potvrdite ovo polje za potvrdu nećete biti obaveštavani o dostupnim ažuriranjima.
 • Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu, automatskom pokretanje PAC Mate Desktop. PAC Mate Desktop omogućava da upravljate računarom pomoću PAC Mate tastature preko ActiveSync veze TAB .
 • Izvršavanje JAWS u sistemskoj paleti. Nećemo sada da potvrdimo polje za potvrdu pokreni JAWS u sistemskoj paleti. Ovako imamo korisnički interfejs kod koga se prebacujemo na JAWS pomoću ALT+TAB ili u JAWS možemo otići preko trake zadataka. Umesto toga, JAWS ikona se pojavljuje u sistemskoj paleti. Kada napravite ovakav izbor, pomoću prečice INSERT+J brzo pristupate JAWS-ovim menijima kada vam je potrebno da vršite izmene u JAWS. Ovo je stvar ličnog stila i poznajem mnogo osoba koji vole ovu opciju. Slobodno ovo probajte, ako niste do sada. Uvek možete da se vratite na prethodnu postavku.
 • Napomena: Postavka pokretanje JAWS u sistemskoj paleti ima efekte tek nakon zatvaranja i ponovnog pokretanja JAWS.

 • Pritisnite TAB, da se prikaže Virtual Viewer - virtuelni prikazivač na ekranu. Virtual Viewer - virtuelni prikazivač je mesto gde se prikazuju korisne informacije i omogućava vam da ih čitate brzinom koja vama odgovara. Pitanje je da li želite da bude vizuelno prikazan kada ga koristite? Preporučujem da ga ostavite vidljivog, kako je i podrazumevano. Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu.
 • Korišćenje rasporeda tastature (stoni (desktop), Kinesis, prenosivi (laptop)). Većina JAWS komandi koristi numeričku tastaturu u kombinaciji sa drugim tasterima. Korisnici prenosivih (laptop) računar obično nemaju posebnu numeričku tastaturu. Takođe, postoji DAISY zvučna knjiga koja se zove Laptop Keystrokes with JAWS and MAGic (Laptop prečice u JAWS-u i MAGic-u) za one koji žele da nauče ovaj raspored za JAWS i MAGic. U ovoj obuci ja ću koristiti stoni (desktop) raspored. Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu.
 • Dugme parametri Windows sistema (Windows System Parameters). Nećemo ništa promeniti ovde, pritisnemo TAB da se pomerite na sledeću kontrolu.
 • Dugme Napredno. Ponovo nemo ništa promeniti, pritisnemo TAB da se pomerite na sledeću kontrolu.

Ako ste ovde napravili neke izmene, pritisnite RAZMAKNICA na dugme OK da sačuvate promene i zatvorili okvir za dijalog. Ako ne želite da napravite nikakve izmene, pritisnite ESCAPE ili se prebacite na sledeće dugme, odustani (Cancel) i aktivirajte ga sa RAZMAKNICA. Ja ću pritisnuti RAZMAKNICA na dugme OK zato što želim da sačuvam izmene za poruke za obaveštavanje i tastere za pristup.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.1.2. Glasovni/govornički podmeni (Voices submenu)

Pritisnite ALT+O, zatim STRELICA DOLE na podmeni glasovi/govornici (Voices submenu).

Pritisnite ENTER da otvorite podmeni glasovi/govornici. Čuje se prilagođavanje glasova (Voice Adjustment) i pritiskam ENTER ponovo da otvorim okvir za dijalog. Fokus je na kombinovani okvir ime profila. Koristite ovo da izaberete glasovni profil koji želite da koristite. Dalje, možete da izmenite profil korišćenjem drugih opcija u okviru za dijalog.

 1. Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu. Dugme Izbriši (Delete). Koristi se za brisanje trenutno izabranog glasovnog profila.
 2. Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu.
 3. Kombinovana lista jezik omogućava da izaberete jezik za trenutno izabrani profil. Dostupnost jezika zavisi od izbora sintetizatora. Na primer, sintetizator Eloquence podržava American English, British English, Castilian Spanish, Latin American Spanish, French, French Canadian, German, Italian, Brazilian Portuguese i Finnish. Nasuprot njemu, RealSpeak Solo Direct može imati mnogo više glasova, zavisno od toga koliko ih je instalirano. Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu.
 4. Dugme Detect SAPI 4 Synthesizers (otkrivanje SAPI 4 sintetizatora) traži starije SAPI 4 sintetizatore instalirane na vašem računaru. Preporučujemo da koristite RealSpeak Solo Direct glasove kada god je to moguće zato što su noviji. Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu.
 5. Grupa glasovi/govornici (Voice) . U ovoj grupi možete da promenite brzinu govora, interpukciju i drugo, zavisno od izabranog profila.
  • Podesi kombinovani okvir, svi sadržaji. U ovom kombinovanom okviru možete da promenite glasove svega, glas PC Cursor - PC (sistemski) pokazivača, JAWS pokazivača, glas tastature i glas uputstava i poruka nezavisno.
  • Klizač brzina govora. Možete da koristite STRELICA LEVO i STRELICA DESNO, PAGE UP i PAGE DOWN, ili HOME i END da promenite brzinu govora. Pritisnite TAB da se pomerite na sledeću kontrolu nakon što ste zadovoljni brzinom govora.
  • Interpukcija. Postoje četiri izbora: nijedan, poneki, većina i svi. Podrazumevano je većina. Ako ne želite da čujete većinu znakova, na primer, kada je interpukcije na većina, podesite je na poneki i većina znakova neće biti izgovorena. Pritisnite TAB.
  • Jačina zvuka. Podesite ovo korišćenjem podešavanja jačina zvuka na kontrolnoj tabli. Ako koristite Eloquence, ova kontrola nije dostupna, preskočimo je sa TAB. Pritisnite TAB.
  • Procenat promene brzine govora kod spelovanja (sricanja) Kada se speluje (sriče) reč, JAWS usporava malo. Ovo vam omogućava da čujete spelovane reči bolje. Procenat usporenja u ovom slučaju je 20% u odnosu na normalnu brzinu govora. Pritisnite TAB.
  • Procenat promene visine glasa za velika slova (Upper Case Pitch) Kada čitate znakove, velika slova se izgovaraju višljim glasom. Ovde možete da povećate ili smanjite promenu visine glasa.

Napomena: Izbori u grupi glasovi/govornici zavise od sintetizatora. Na primer, ako ste izabrali RealSpeak Solo Direct sintetizator pojavljuje se kombinovani okvir osoba. Pritisnite TAB.

 1. Grupa Neprekidni govor . Izbori u grupi Neprekidni govor vam dozvoljavaju da postavite drugačiji sintetizator za čitanje kod izbora Neprekidni govor, INSERT+STRELICA DOLE. Ovo je velika mogućnost! Ovo vam omogućava da koristite Eloquence kao primarni sintetizator za navigaciju i normalan rad, a da odaberete ugodiniji RealSpeak Solo Direct sintetizovani glas kada čitate dokumenta, elektronsku poštu ili Web stranice pomoću neprekidnog govora.
  • Ja ću pritisnuti TAB da se pomerim na dugme OK, ali pre nego što ovo uradite, pročitajte jedan ili dva pasusa.

Ovde postoji nekoliko dugmadi, OK, sačuvaj kao (Save As), primeni (Apply) i odustani (Cancel). Ako odaberete dugme sačuvaj kao možete da sačuvate trenutno globalno glasovno podešavanje kao novi glasovni profil i dati mu ime po izboru. Takođe možete da sačuvate postavke preko postojećeg profila. Ako izaberete postojeći profil, onda će se stare postavke poništiti novim postavkama kada pritisnete OK.

Pritisnite RAZMAKNICA da aktivirate OK.

Okvir za dijalog prilagođavanje glasova (Voice Adjustment) se zatvara i fokus se vraća na JAWS-ov prozor.

Pritisnite ALT+O da otvorite meni opcija (Options menu), zatim STRELICA DOLE da se pomerite na sledeću stavku.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.1.3. Brajevo pismo...

Ako koristite Brajev red - displej možete da konfigurišete stvari kao što je Brajev kratkopis, zabrana (zanemarivanje) velikih slova, podešavanja vremena trajanja trenutnih poruka, promena podešavanja pokazivača i drugo.

3.1.1.4. Rukovanje podešavanjima aplikacija (Manage Application Settings)

Pritisnite ENTER da otvorite okvir za dijalog upravljanje postavkama za aplikacije. Uveden u JAWS 8.0, ovaj okvir za dijalog sadrži spisak programa u kojima ste napravili ili izmenili postavke. Ako želite da privremeno isključite ili onemogućite postavke za JAWS, pritisnite RAZMAKNICA da skinete potvrdu u polju za potvrdu stavke na spisku.

Pritisnite TAB da istražite druge stavke u ovom okviru za dijalog.

Takođe, sa nekoliko dugmadi možete da aktivirate sve (Enable All), onemogućite sve (Disable All) ili da uklonite izabrane profile (Remove Selected profiles). Možete da privremeno, npr zbog testiranja, da isključite privremeno neke postavke i da ih kasnije vratite. Samo otvorite ovaj okvir za dijalog i skinete potvrdu sa polja za potvrdu onih stavki koje isključujete. Za sada, pritisnite RAZMAKNICA na dugme OK da zatvorite ovaj okvir za dijalog.

Pritisnite ALT+O da otvorite meni opcija (Options menu), zatim STRELICA DOLE da se pomerite na izađi (Exit).

3.1.1.5. Izlaz .

Ovo je jedan od načina da se isključi JAWS. Obratite pažnju da se i pomoću vrućih tastera ALT+F4, možete da zatvorite JAWS bez potrebe da se ide u meni. Mi nećemo zatvorite JAWS u ovom trenutku.

Pritisnite ALT+U da otvorite meni alati.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.2. Meni alata (Utilities Menu).

3.1.2.1. Tandem - daljinsko upravljanje

JAWS Tandem - JAWSovo daljinsko upravljanje je velika mogućnost uvedena u JAWS 10 koja omogućava povezivanje dva računara. Tandem omogućava da korisnik jednog računara preuzme kontrolu nad drugim računarom. Korisnik na kontrolnom računaru upravlja ciljnim računarom koristeći kombinaciju govora, tastature, videoa i braja. Korisnik ciljnog računara može da čuje sve što se događa i da učestvuje po želji. Ciljni korisnik ima konačnu kontrolu sesije i može da je prekine u billo koje vreme. Ovo je značajan alat za tehničku podršku, rešavanje poteskoća, obuku i učenje na daljinu. Za više informacija pogledajte JAWS sistem pomoći.

3.1.2.2. Objedinjeni alati - uslužni programi.

JAWS Merge Utility - Objedinjeni alati omogućavaju uvoz specifičnih datoteka i postavki, kao što su konfiguracione datoteke - configuration files (JCF), datoteke rečnika - dictionary files (JDF), grafičke datoteke - graphic files (JGF), lična podešavanja Web-a (Personalized Web Settings) i tako dalje, iz prethodne verzije JAWS instalirane na vaš računar.

Napomena: Počevši od JAWS 9.0, nije moguće uvesti postavke za Microsoft Word 2007, Word 2003, Office 2007 i Outlook 2003. Međutim, novije verzije JAWS mogu da uvezu Word i Office datoteke i postavke načinjene u JAWS 9 ili novijem.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.1.2.3. Rukovaoc sintetizatorima i Brajevim pismom

Dodat u JAWS 7.10. Otvara okvir za dijalog sa prikazom u obliku stabla sa svim sintetizatorima i Brajevim redovima - displejima koji su trenutno instalirani. Za dodavanje ili uklanjanje uređaja sa spiska, izaberite dugme dodaj, ukloni ili promeni uređaj. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.1.2.4. Podmeni zvučne karte.

Windows obično poslednje dodatu zvučnu karticu smatra podrazumevanim zvučnim izlazom. To znači i da JAWS-ov zvuk automatski se šalje na novu zvučnu karticu što može biti frustrirajuće ako ste planirali da novi uređaj koristite za nešto drugo, a ne za JAWS.

Možete da u JAWS-u izmenite zvučni izlaz na koji se šalje govor. Na primer, ako uređujete muziku, verovatno bi ste koristili kvalitetnu zvučnu karticu za izlaz muzike, a drugu jeftiniju za JAWS. Ovde možete da izaberete koju audio katricu će koristiti JAWS u podmeniju zvučna kartica (Sound Card) sa spiska instaliranih audio kartica.

Za više informacija koristite JAWS-ov sistem pomoći.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.2.5. Centar za podešavanje (Settings Center)

JAWS Settings Center - centar za podešavanje zamenio je Configuration manager - Upravljač konfiguracije u verziji JAWS 12. Cenar za podešavanje pruža dosledan interfejs i centralnu pristupnu tačku JAWS-ovih opcija i mogućnosti. Izmene u postavkama se čuvaju u konfiguracionim datotekama. Za korišćenje centra za podešavanje, pritisnite INSERT+F2 i zatim izaberite Settings Center. Za sada, pređimo na sledeću stavku menija.

3.1.2.6. Keyboard Manager - rukovaoc tastature

Ova tema neće biti obrađena na ovoj obuci. Keyboard Manager - rukovaoc tastature kontroliše aktivnosti JAWS koje se pokreću pomoću prečica. Sve aktivnosti JAWS koje su dodeljene prečicama se nazivaju skripte. Skripte su mali računarski programi koji kontrolišu kako JAWS reaguje i šta mi čujemo. Na primer, kada pritisnete INSERT+T, čita se naslov prozora i ovo čini skripta. Keyboard Manager - rukovaoc tastature održava vezu između skripti i prečica. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.1.2.7. Dictionary Manager - rukovaoc izgovorom reči

Dictionary Manager - rukovaoc izgovorom reči se većinom koristi za promenu izgovora reči. Koristite ga za promenu izgovora reči, imena i mesta. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.1.2.8. Pregledač okvira (Frame Viewer)

Ova tema neće biti obrađena na ovoj obuci. Možete da počnete učenje o okvirima (frejmovima) u JAWS-ovom sistemu pomoći. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.1.2.9. Script Manager - rukovaoc skripti

Ova tema neće biti obrađena na ovoj obuci. Možete da učite iz Basics of Scripting Manual - Osnovni priručnik za pisanje skripti. Link - veza za preuzimanje se nalazi na stranici za preuzimanje obuka (i deo preveden na www.gloria-ferrari.com) Pritisnuću PAGE DOWN.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.2.10. Rukovaoc (manager) brzim tasterima za navigaciju

Brzi taster za navigaciju su pojedinačni ili komobinacija tastera koji nam omogućavaju da se krećemo brzo po Web stranicama (HTML), PDF dokumentima, Microsoft Word dokumentima ili Microsoft Outlook e-porukama.

Rukovaoc (manager) brzim tasterima za navigaciju se koristi za pregled, uređivanje ili brisanje akcija brzih tastera za navigaciju.

Pritisnite STRELICA DOLE da se prebacite na ponovnu autorizaciju.

3.1.2.11. Ponovna autorizacija

Možete da naterate JAWS da potraži valjanu ILM autorizaciju. Ako pretraživanje bude uspešno, JAWS prikazuje serijski broj. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.1.2.12. JAWS rukovaoc presretačem video signala (Video Intercept Manager)

JAWS rukovaoc presretačem video signala (Video Intercept Manager) ima ulogu da direktuje video probleme koji mogu da spreče JAWS da radi ispravno. Koristite ga samo kada radite sa Freedom Scientific-ovim inženjerima za tehničku podršku. Ne koristi se u Windows Vista i novijim Windows-ima.

Pritisnite ALT+L da otvorite meni jezik (Language).

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.3. Meni jezik (Language Menu).

3.1.3.1. JAWS jezici (Language).

Ova stavka menija omogućava pristup podmeniju verzije jezika koji se koristi u JAWS-u. Ovaj meni je nedostupan u English only verziji JAWS. Normalno je dostupna van Sjedinjenih Američkih Država. Pritisnite STRELICA DOLE. Čujem podmeni glasovni profil (Voice Profiles submenu).

U verzijama JAWS do 10 je bila opcija promena sintetizatora. Sada možete da se prebacite na različite glasovne profile. Svaki profil može da koristi isti ili različiti sintetizator. Pritisnite ENTER ili STRELICA DESNO da otvorite podmeni.

 1. Naše prvo istraživanje izbora ovde. Pritisnuću PAGE DOWN. Poslednji program koji sam koristio sa JAWS je bio Windows Explorer tako da mi JAWS nudi promene specifične za Windows Explorer.
 2. Pritisnite STRELICA DOLE opet. Ne govori (No speech). Govoriću o ovome malo kasnije. Nastavite sa PAGE DOWN.
 3. Stvaranje novog (Create new). Možete napraviti novi profil. Pritisnite STRELICA DOLE opet.
 4. Fokus se vraća nazad na vrh menija, pritisnite STRELICA DESNO da otvorite podmeni podrazumevani (Default). Ja čujem Eloquence checked (potvrđen); ovo je moj trenutni profil.
 5. Pritisnuću PAGE DOWN. RealSpeak Solo Direct (factory).
 6. I ponovo. SAPI 5 - (factory).
 7. I ponovo. Eloquence checked (potvrđen). Fokus je na vrhu malog menija, Eloquence je moj primarni profil i imam još dva moguća izbora, Real Speak Solo Direct ili SAPI 5.
 8. Pritisnuću STRELICA LEVO, podmeni podrazumevano (Default).
 9. Pritisnuću STRELICA DOLE dok ne pronađem No Speech. Zašto bi neko koristio bez govora (No Speech)? Neke osobe ne čuju sintetizator, ali još uvek mogu da koriste Brajev red - displej. Ili neko možda želi da koristi Brajev red - displej umesto sintetizatora.
 10. Pritisnuću STRELICA DOLE, i tu je izbor za stvaranje novog profila.
 11. I pritisnuću PAGE DOWN ponovo. Fokus je na vrhu podmenija podrazumevano.
 12. Pritisnite ESC nekoliko puta da izađete iz svih menija.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.4. Meni pomoći (Help)

Pritisnite ALT+H da otvorite meni pomoći (Help) i pročitajte ponuđene izbore.

3.1.4.1. Obuka

Od JAWS 6.1 je stavka Obuka dodata u JAWS meni za pomoć (Help). Pritisnite ENTER na stavku Obuka pokreće se program za čitanje DAISY (sistem digitalno dostupnih informacija) FSReader. Pored toga, otvara se File Open okvir za dijalog sa spiskom Freedom Scientific tema za obuku. Pritisnite ENTER na neku od tema i ona će biti otvorena u FSReader. Ako do sada nist koristili FSReader (Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga), preporučujemo da provo pročitate FSReaderGettingStarted . Možete da nađete ovu knjigu pritiskom na F1 u programu FSReader.

3.1.4.2. Korišćenje FSReader-a sa audio i materijalima za obuku.

Počevši od verizije JAWS 8.0 možete da reprodukujete, pauzirate, prebacujete unapred ili unazad audio DAISY (sistem digitalno dostupnih informacija) materijal bez korišćenja FSReader (Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga) korisničkog interfejsa. Ovo je je veoma korisno za potrebe obuke. Ovo znači da možete da slušate DAISY knjigu o obuci i da otvorite dokument u kome vežbate, npr. u Microsoft Word, Excel, Internet Explorer ili bilo kojoj drugoj aplikaciji. Možete da ostanete u dokumentu za vežbu i da upravljate pomoću FSReader-a. Više ne morate da se prebacujete sa ALT+TAB između programa FSReader i dokumenata u kojima vežbate. Samo koristite sledeće prečice za kontrolu FSReader-a.

 • Reprodukuj ili pauziraj audio (uključi / isključi), CTRL+P.
 • Preskoči unapred 5 sekundi, CTRL+TAČKA.
 • Preskoči unazad 5 sekundi, CTRL+ZAREZ.

Napomena: Uobičajeno se CTRL+P koristi kao prečica za štampanje, tj. otvara okvir za dijalog Print, ali kada je pokrenut FSReader tada ovo ne važi. Umesto toga, kada je pokrenut FSReader u pozadini, ova prečica reprodukuje ili pauzira audio. Ako želite da štampate neki dokument dok je FSReader pokrenut u pozadini, koristite uobičajenu meni komandu za štampanje. Otvarate meni „Datoteka“ ALT+F programa u kome štampate i P da odete na okvir za dijalog Print (štampa).

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.1.4.3. JAWS teme pomoći (Help Topics), F1.

JAWS sistem pomoći detaljnije razmatramo u nastavku. Za sada, nastavljamo dalje. Pritisnite STRELICA DOLE.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.4.4. Tastaturne komande

Ako pritisnete ENTER na ovu stavku, JAWS sistem pomoći će otvoriti opise prečica. Ovde ćete naći veze za JAWS prečice, standardne Windows prečice JAWS prečice za popularne aplikacije. Pritisnite STRELICA DOLE.

3.1.4.5. Šta je novo.

Ovo je jedna od prvih stvari koje pročitam kada dobijem novu verziju JAWS, zato što mi pomaže da saznam o stvarima koje su dodate i o stvarima koje su se promenile Pritisnite STRELICA DOLE.

3.1.4.6. Licencni ugovor sa krajnjim korisnikom (End User License Agreement).

Prvi put vidite ovaj Ugovor kada instalirate JAWS, ali ga ponovo možete ovde pročitati. Pritisnite STRELICA DOLE.

3.1.4.7. Tehnička podrška

Otvara stranicu sa podacima za tehničku podršku (Technical Support): telefoni i elektronska pošta. Pritisnite STRELICA DOLE.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.4.8. Podmeni Veb resursi.

Uveden u JAWS verzije 8. Pritisnite ENTER za otvaranje podmenija i istražite ga.

Napomena: U meniju su linkovi na različite resurse na Web-u. Ako u tom trenutku nemate internet vezu, dobićete obaveštenje da je došlo do greške zato što Internet pretraživač ne može da ih otvori.

 • JAWS sedište (Headquarters). JAWS Headquarters Web je jedan veliki resurs za JAWS. Postetite ga, preuzmite ažuriranja, pronađite resurse i nove načine upotrebe JAWS-a.
 • Tehnička podrška. Otvara stranicu za tehničku podršku (Technical Support) Freedom Scientific-a gde možete da pretražite bazu znanja i najčešća pitanja.
 • FS Activate - aktivacija. Možete da odete na stranicu gde možete da proverite broj aktivacionih ključeva, pitati za reset ili ponovo dobiti aktivacione licence bazirane na vašem Authorization Number - Broju za autorizaciju i Locking code.
 • Surfing the Internet - Pretraživanje interneta. Surf's Up, Surfing the Internet with JAWS and MAGic - Surfovanje internetom pomoću JAWS i MAGic je grupa korisnih Web stranica koja vas uče kako da radite sa HTML stranicama pomoću JAWS and MAGic. Pročitajte ove stranice sa dobrim primerima HTML koda. Uputite vaše Webmaster-e i IT stručnjake na ove stranice!
 • MAGic Screen Magnification - uveličavanje ekrana, Ove stranice sadrže o MAGic-u, Freedom Scientific softveru za uveličavanje ekrana.
 • Training Headquarters - sedišta (Headquarters) za obuku. Moja omiljena stranica! Posetite Training Headquarters Web stranice za najnovije verzije materijala za obuku za sve proizvode, većina je dostupna u DAISY ili MP3 formatu za preuzimanje (download) Saznajte o rasporedu radionica, uputstvima i drugom za JAWS.
 • PAC Mate sedišta (Headquarters). Koristite ovu vezu da pristupite informacijama, dokumentaciji i dostupnim alatima za PAC Mate pristupačni lični digitalni pomoćnik.
 • RealSpeak Solo Direct stranica za preuzimanje (download). Ova veza vas vodi na stranicu sa koje možete preuzeti veliki broj Realspeak Solo glasova besplatno. Ovi glasovi/govornici rade samo sa proizvodima Freedom Scientific-a.
 • www.freedomscientific.com. Ova stavka vas vodi do Freedom Scientific matičnu stranicu.

Pritisnuću PAGE DOWN ponovo.

Vratio sam se nazad na vrh.

Pritisnuću STRELICA LEVO da se vratim na prethodni meni.

I da nastavite pritisnite STRELICA DOLE.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.1.4.9. O proizvodu JAWS za Windows

Dialog Box - okvir za dijalog o proizvodu JAWS sadrži polja koja su samo za čitanje u kojima su upisani serijski broj i Locking Code - jedinstvena šifra računara za JAWS. Ovde su još i drugi podaci kao što su preostali broj nadogradnji, daljinski pristup, specijalni kodovi za ažuriranje i autorizaciju. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.1.4.10. Čarobnjak za pokretanje.

Čarobnjak za pokretanje JAWS (JAWS Startup Wizard), uveden u JAWS 8, pokreće se nakon ponovnog pokretanja računara nakon instaliranja JAWS. Prvi put se Čarobnjak za pokretanje pokrene nakon instalacije JAWS-a. Međutim, možete da ga pokrenete ponovo u billo koje vreme pritiskom na ENTER kada dođete na njega upravo ovde u meniju pomoći (Help). Čarobnjak za pokretanje je prethodno objašnjen.

3.1.4.11. Ažuriranje autorizacije

Ako ste kupili nadogradnju ili Ugovor od održavanju softvera imaćete ovu stavku. Pritisnite ENTER na ovu stavku i pokreće se okvir za dijalog aktivacija.

3.1.4.12. Proveri nadogradnje (Check for Updates)

Od JAWS 7.10 možete da proverite postojanje novih verzija. JAWS proverava da li postoje nove verzije i prikazuje spisak onih koje su vam dostupne. Spisak ažuriranja sadrži veličinu datoteka i detalje o tome šta ta ažuriranja sadrže. Možete da preuzmete i instalirate koju želite nadogradnju. Isto se može preuzeti i ažurirati i dodatni materijali kao što je DAISY (sistem digitalno dostupnih informacija) materijali za obuku.

Pritisnite ESC da izađete iz ovog JAWS menija. Trebalo bi da smo došli u JAWS glavni prozor. Ako niste, pritisnite ALT+TAB dok ne dođete.

3.1.5. JAWS broj verzije (Version Number).

Možete da pročitate broj verzije JAWS pritiskom na INSERT+STRELICA GORE dok je JAWS prozor u prvom planu. Možete da ga nađete u JAWS meniju pomoći (Help), stavka o JAWS za Windows.

3.1.6. JAWS serijski broj (Serial Number).

Možete da pročitate serijski broj JAWS pritiskom na INSERT+PAGE DOWN dok je JAWS prozor u prvom planu. Možete da ga nađete u JAWS meniju pomoći (Help), stavka o JAWS za Windows.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.2. JAWS programska grupa (Program Group).

Pritisnite WINDOWS KEY da otvorite početni meni (Start Menu). To je drugi taster sa obe strane RAZMAKNICE na mojoj tastaturi. U Windows Vista i novijim, pritiskom na P vas ne prebacuje na svi programi (All Programs) kao što je to bilo u Windows XP. Umesto toga, kada prvi put otvorite početni meni (Start Menu) u Windows Vista ili novijem fokus je u uređivačkom polje za pretraživanje (Search). Ako oktucate P ovde, Windows traži programe koji počinju sa P. Na primer, na mom računaru ako otkucam p r, prva dva slova od "programs", na početni meni (Start Menu) mi se pojavljuje sledeće:

 • Explore program files, koji se otvara u Windows Explorer-u
 • Default programs - podrazumevani programi, koji se otvara u Control Panel-u
 • Command prompt - komandna linija, koja se otvara u DOS prozoru
 • Connect to a network projector - povezivanje sa mrežnim projektorom.
 • i još puno toga.

Primetite da u svemu navedenom na spisku postoji pr. Ali nije ono što smo očekivali, svi programi (All Programs).

Ovo je velika nova mogućnost u Windows Vista i novijim! Siguran sam da će vam se svideti jednom kada se naviknete da ga koristite. Ako želite da pročitate više o početnom meniju (Start Menu) u Windows Vista, pročitajte Introduction to Windows Vista with JAWS and MAGic - Uvod u Windows Vista sa JAWS i MAGic.

Evo kako da pronađete svi programi (All Programs) u početni meni (Start Menu) Windows Vista ili novijem:

 1. Prvo, pritisnite ESC nekoliko puta.
 2. Pritisnite WINDOWS KEY da otvorite početni meni (Start Menu). Fokus je u uređivačkom polju za pretraživanje.
 3. Pritisnite STRELICA GORE da se pomerite na svi programi (All Programs). To je na dnu leve strane početnog menija (Start Menu), iznad uređivačkog polja za pretraživanje.
 4. Pritisnite ENTER da otvorite All Programs submenu.
 5. Ako koristite Windows 7, pritisnite STRELICA GORE jednom da dođete na spisak programa.

Pritisnite J dok ne čujete JAWS i broj verzije koju tražite. Ovo stavlja fokus u JAWS programsku grupu. Pritisnite ENTER da otvorite podmeni JAWS programske grupe.

Napomena: Windows Vista i noviji ne koriste kaskadne menije kao što je to bilo u prethodnim. Umesto toga, levo okno se ažurira sa novim informacijama. Ovo se zove ugnježdeni pregled foldera (omotnice, fascikle).

Pritisnuću PAGE DOWN.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.2.1. Prikazivač Brajevog pisma (Braille Viewer).

Freedom Scientific je razvio JAWS Braille Viewer pruža tekstualnu reprezentaciju sadržaja ekrana koji se prikazuje na Brajevom redu. Aplikacija je osmišljena da simulira rad Brajevog reda - displeja sa ili bez priključenog uređaja. Osnovna namena prikazivača Brajevog pisma (Braille Viewer) je pomoć instruktorima i testerima očuvanog vida koji ne mogu da čitaju Brajevo pismo ili nemaju Brajev red - displej. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.2.2. Pomoć

Detaljnije razmatramo u nastavku. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.2.3. JAWS

Pritisnite ENTER da pokrenete JAWS ako već nije pokrenut. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.2.4. Pokretanje HJPad.

Ovim se pokreće HJPad program za obradu teksta koji se isporučuje besplatno uz JAWS. Ovo je osnovni program za obradu teksta koju sadrži pravopisnu proveru. Pritisnuću PAGE DOWN.

3.2.5. Istraži (Explore) JAWS.

Čujemo Istraži (Explore) JAWS zatvoren. Stavke u ovom podmeniju su prečice za foldere (omotnice, fascikle) koji sadrže važne JAWS fajlove (datoteke). Vratićemo se brzo na ovo. Pritisnite STRELICA DOLE da istražite ovaj nivo menija prvi put.

3.2.6. Tools (alati).

Čujemo alati (Tools) zatvoren. Vratićemo se brzo na ovo. Ovo je poslednja stavka JAWS grupe i ako pritisnete STRELICA DOLE prelazite u drugu stavku početnog menija (Start Menu). U mom slučaju je to MAGic. Pritisnite STRELICA GORE da se pomerite nazad na istražite JAWS.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.2.7. Istraži (Explore) JAWS podmeni (submenu).

Pritisnite ENTER ili STRELICA DESNO da otvorite podmeni.

Pritisnite STRELICA DOLE da se prebacite na istražite Moja Podešavanja (Explore My Settings).

3.2.7.1. Istraži lične postavke (Explore My Settings).

Kada pritisnete ENTER na ovu stavku, Windows Explorer (Windows pretraživač) otvara direktorijum u kome su smeštene vaše lokalne postavke. Ovde se smeštaju datoteke koje se stvaraju onda kada promenite vaše lične postavke za JAWS. Na primer glasovno podešavanje (Voice Settings) i odjek tastature (Typing Echo). Ako pišete JAWS skripte i one se smeštaju ovde.

Putanja od ovog foldera (omotnice, fascikle) u Windows Vista i novijim je:

C:\Users\[UserName]\AppData\Roaming\Freedom Scientific\JAWS\[version]\Settings\Enu , gde je korisničko ime (UserName) korisnika JAWS i verzija (version) JAWS.

Putanja od ovog foldera (omotnice, fascikle) u Windows XP je:

C:\Documents and Settings\[UserName]\Application Data\Freedom Scientific\JAWS\[version]\Settings\Enu , gde je korisničko ime (UserName) korisnika JAWS i verzija (version) JAWS.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.7.2. Istraži programske datoteke (Explore Program Files).

Ovde se smeštaju datoteke programa JAWS.

Putanja od ovog foldera (omotnice, fascikle) je:

C:\Program Files\Freedom Scientific\JAWS\[version] gde je verzija (version) JAWS.

Pritisnite STRELICA DOLE.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.2.7.3. Istraži deljene postavke (Explore Shared Settings).

Ovde JAWS smešta sve datoteke koje dele različiti korisnici JAWS na istom računaru.

U Windows Vista i novijim ptanja od ovog foldera (omotnice, fascikle) je:

C:\ProgramData\Freedom Scientific\JAWS\[version]\Settings\Enu gde je verzija (version) JAWS.

Putanja do ovog foldera (omotnice, fascikle) u Windows XP je:

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Freedom Scientific\JAWS\[version]\Settings\Enu gde je verzija (version) JAWS.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.7.4. Istraži priručnike (Explore the Manuals).

Ovo je prečica za folder koji sadrži elektronske kopije JAWS štampanog i drugog materijala, uključujući i Basics of Scripting Manual - Osnovni priručnik za pisanje skripti, Brzi vodič (the JAWS Quick Start Guide), spisak prečica za Word (DOC) i TXT format.

Pritisnite STRELICA GORE da se vratimo na istraživanje JAWS stavki. Čućete da JAWS izgovara "Explore JAWS opened." (istraživanje JAWS otvoreno). Pritisnite STRELICA LEVO ili ENTER da zatvorite ovu grupu i STRELICA DOLE da se pomerite dole na podmeni (submenu) alati (Tools).

Napomena: JAWS vam govori ime zatim reči otvoreno ili zatvoreno.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.2.8. Podmeni alati (Tools).

Upravo sam pritisnuo STRELICA DOLE da se pomerim na grupu alati (Tools). Pritisnite STRELICA DESNO da otvorite podmeni alati (Tools).

3.2.8.1. Rukovaoc za povezivanje programa (Display Chaining Manager).

Naći ćete Rukovaoc za povezivanje programa (Display Chaining Manager) (DCM) ako koristite JAWS u Windows XP. DCM omogućava da različite asistivna tehnologija (kao što su čitač ekrana (screen reader) i uveličavač ekrana) budu instalirani na istom računaru. JAWS u Windows Vista i novijim koristi drugačiju tehnologiju i nema DCM.

Upozorenje : Promene u načinu povezivanja programa mogu da prouzrokuju probleme u funkcionisanju sistema. Nemojte da vršite izmene bez instrukcija tehničke podrške Freedom Scientific-a.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.8.2. Prikazivač Dongle - hardverskog autorizacionog ključa.

DONGLE je hardverski uređaj koji možete da priključite na računarski paralelni ili USB port (u zavisnosti od vrste DONGLE). JAWS je autorizovan na računaru sve dok je DONGLE priključen. Ovo je naročito korisno ako često morate da koristite JAWS na većem broju računara i pri tom ne želite da aktivirate program na svakom od njih. Koristite ovu komandu da prikažete informacije o licenci za dongle koji je trenutno priključen na vaš računar. Većin vas nema hardverski dongle, tako da vas ova tema ne dotiče.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.8.3. Prikazivač ILM autorizacije.

Ova stavka menija vam daje informacije o ILM - internet rukovaocu licencama (Internet License Manager) verziji JAWS kao što je autorizacija proizvoda, serijski broj, preostali broj nadogradnji i drugo.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.8.4. PAC Mate Desktop.

PAC Mate Desktop je program koji vam omogućava da se uspostavi veza između vašeg PAC Mate Omni-ja i računar sa instaliranim JAWS-om. Možete povezati vaš PAC Mate i računar koristeći USB kabl, mrežni kabal, modem, ili lokalnu mrežu. Jednom kada ste uspostavi veza, možete da pokrenete programe, čitate dokumenta i Web stranice, i radite sa fajlovima (datoteka) i folderima (omotnica) na vašem računaru koristeći samo vaš PAC Mate. Komande koje zadajete i tekst koji kucate se šalje na vaš računar, i vi čujete govor i/ili možete to čitati na Brajevom pismu na PAC Mate.

Pritisnite STRELICA DOLE.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

3.2.8.5. Uklanjanje aktivacije.

Ova komanda postoji samo ako koristite JAWS sa i Internet License Manager (ILM) za autorizaciju. Koristite ovu komandu da obrišete vašu licencu za JAWS, 5.10 ili novije sa računara. Dok ne aktivirate novu licencu, možete da koristite JAWS u režimu 40 minuta.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.8.6. Settings Packager - pakovalac podešavanja

Settings Packager - pakovalac podešavanja je program koji vam omogućava da uvezete i izvezete govorne i zvučne šeme, Markere (obeleživače mesta), lična podešavanja Web-a (Personalized Web Settings) uključujući i prilagođena obeležja (custom label). Više informacija možete naći u meniju pomoći (Help).

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.8.7. Pokretanje JAWS sa Eloquence.

Koristite ovu naredbu za pokretanje JAWS sa Eloquence sintetizatorom govora. Ovo je korisno kod rešavanja problema, posebno kada vam je podrazumevani sintetizator hardverski ili trenutno nije u funkciji.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.8.8. Rukovaoc sintetizatorima i Brajevim pismom

Dodat u JAWS 7.10. Otvara okvir za dijalog sa prikazom u obliku stabla sa svim sintetizatorima i Brajevim redovima - displejima koji su trenutno instalirani. Za dodavanje ili uklanjanje uređaja sa spiska, izaberite dugme dodaj, ukloni ili promeni uređaj.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.8.9. Deinstalacija JAWS.

Ova komanda uklanja JAWS sa računara.

Pritisnite STRELICA DOLE.

3.2.8.10. Rukovaoc presretačem video signala (Video Intercept Manager)

Nalazi se u JAWS programskoj grupi, ako koristite JAWS u Windows XP, ali ga nema u Windows Vista i novijim.

Pritisnite ESC nekoliko puta da izađete iz početnog menija (Start Menu).

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 3. Korisnički interfejs i programske grupe

 

Objavljeno od strane Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA
http://www.freedomscientific.com

Prevod/obrada: Nebojša Marković, Gloria Ferrari doo, Beograd, Srbija,
http://www.gloria-ferrari.com

maj 2015.

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.