2.1. Pokretanje JAWS-a i podešavanje "vrućih tastera"
2.1.1. Pokretanje JAWS-a pomoću ikonice na radnoj površini (Desktop-u) i podešavanje vrućeg "tastera" (Hot Key) za pokretanje JAWS-a.
2.1.2. Pokretanje JAWS iz okvira za dijalog pokreni (Run).
2.1.3. Pokretanje JAWS iz JAWS programske grupe.
2.2. Čarobnjak za pokretanje JAWS.


2.1. Pokretanje JAWS-a i podešavanje "vrućih tastera"

Ova lekcija vas uči kako da pokrenete JAWS sa Windows radne površine (Desktop), iz Windows okvira za dijalog pokreni (Run) i iz početnog menija (Start Menu). Pokazaću vam i kako da podesite Hot Key - vruće tastere da pokrenete JAWS pritiskom na kombinaciju tastera CTRL+ALT+J.

2.1.1. Pokretanje JAWS-a pomoću ikonice na radnoj površini (Desktop-u) i podešavanje vrućeg "tastera" (Hot Key) za pokretanje JAWS-a.

Budući da svaki računar može biti podešen drugačije i Windows radna površina (Desktop) može sadržati različite ikonice. Pritisnite INSERT+T da pročitate naslov trenutnog prozora.

Pritisnite taster WINDOWS, drugi taster levo i desno od RAZMAKNICE, i taster D, a zatim otpustite oba.

Ja ću pritisnuti taster WINDOWS+D sada.

Uspešno sam stigao na radnu površinu (Desktop). Radna površina (Desktop) je spisak najčešće korišćenih Windows programskih ikonica, organizovanih u redove i kolone. Možete da koristite STRELICA GORE, DOLE, LEVO, ili DESNO da se krećete po spisku ili možete da se krećete pritiskom na početno slovo programa koji želite odabrati. U ovom slučaju ja ću pritisnuti slovo J da izaberem ikonu JAWS-a.

Na vašem računaru će možda trebati da pritisnete više puta J da dođete do JAWS ikone. Ovo je zbog toga što pritisak na J govori računaru da se prebaci na sledeću ikonu programa koji počinje na ovo slovo. Dakle, pritiskajte J dok ne dođete do JAWS programske ikone. Ako postoji samo jedna stavka koja počinje ovim slovom, može da se ne čuje ništa. Možete da proverite gde se nalazite pritiskom na prečicu ČitajRed, INSERT+STRELICA GORE.

Napomena: Ovaj odeljak je snimljen korišćenjem JAWS 13. Ako koristite noviju verziju JAWS smo pritisnite J sve dok ne naiđete na verziju kojoj dodeljujete Hot Key - vrući taster. Tehnika je ista za svaku verziju JAWS-a.

Ako JAWS već nije pokrenut na vašem računaru, pritisnite ENTER na ovu ikonicu da bi ste ga pokrenuli.

Međutim, želim da podesim vruće tastere kako bi se pritiskom na njih aktivirao JAWS. Da bi ste ovo postigli, idite u okvir za dijalog svojstva prečice za JAWS na radnoj površini (Desktop).

Prednost stvaranja Hot Key - vrućih tastera je ta što možete da pokrenete JAWS pritiskom na njih u billo koje vreme. Čak i kada samo vi koristite računar i podesili ste da se JAWS pokrene sa pokretanjem računara, dobro je da imate stvorene Hot Key - vruće tastere za pokretanje JAWS-a. Postoje trenuci kada želite da isključite JAWS, a postojanje vrućih tastera je tada vrlo zgodno. Zapravo, ja koristim ne samo "vruće tastere" (Hot Keys) za pokretanje JAWS-a, nego i za nekoliko drugih aplikacija koje svakodnevno koristitim, Microsoft® Word, Excel®, Internet Explorer® i Outlook®. Ovako je mnogo brže nego da tražimo ikone po radnoj površini ili da tražimo program u početnom meniju (Start Menu).

Hajde da vidimo kako da podesimo vrući taster. Sada sam na Windows Desktop-u (radnoj površini), i fokus je na JAWS-ovoj ikoni. Objekti na površini se često nazivaju prečice ili ikonice, i kada se prebacite na jednu od njih ona biva izabrana. Ako čujete JAWS da kaže "not selected" (nije izabrana) ništa na radnoj površini nije izabrano. Ako imate nešto izabrano na radnoj površini, JAWS vam saopštava da je ikonica izabrana. Ako čujete JAWS ikonicu i nije izabrano, pritisnite RAZMAKNICA da je izaberete.

Sada ću pritisnuti kombinacija tastera koja otvara okvir za dijalog svojstva za ovu ikonicu. Ova kombinacija tastera je ALT+ENTER.

Prva stvar koju čujem jeste da sam na stranici (jezičku) Prečica u polju za uređivanje. Ovo je višestrani okvir za dijalog (Multi-Page dialog box). Ako niste u istoj oblasti (u istom jezičku), možete da pritisnete CONTROL+TAB nekoliko puta dok ne dođete do ovde.

Jedina stavka ili polje koje želim da promenim je tasterska prečica ili vrući taster Da dođem do ovog polja, pritisnuću TAB dvaput.

Ovde trebam navesti kombinaciju tastera. Samo ću pritisnuti slovo J.

Možda se pitate, "Da li to znači da će računar pokrenuti JAWS svaki put kada pritisnem slovo J? Odgovor je, naravno, ne. Kada pravite prečicu vrući taster, računar pretpostavlja da ćete istovremeno pritisnuti i CONTROL i ALT. U ovom primeru, JAWS se pokreće pritiskom kombinacija tastera CONTROL+ALT+J.

Ako želite da potvrdite da je ovo gotovo, pritisnite prečicu INSERT+TAB da ponovo pročitate trenutnu kontrolu. Trebalo bi da čujete kako JAWS čita oznaku i sadržaj polja za uređivanje, CONTROL+ALT+J kao poruke za obaveštavanje.

Potvrđujem da je dodeljen ispravna prečica. Pokazaću vam još jednu stvar o ovom okviru za dijalog. Pritisnite TAB.

U Windows-u , izraz "run" označava pokretanje programa. U ovom slučaju, nalazim se na stavki koja govori Windows-u kako želim da se pokrene program. Za JAWS je izbor da se pokrene kao normalan prozor u redu. Međutim, ako podešavate vruće tastere za program za obradu teksta ili e-poštu, verovatno želite da pomoću STRELICA DOLE u kombinovanoj listi dođete do reči Maximize - uvećan. Da nastavimo dalje, pritisnemo TAB dok ne dođete do OK.

Kada dođete do okvira za dijalog, pritisnite ENTER na OK dugme da ovo sačuvate. Ako ne želimo da sačuvamo promene koje smo napravili, pritisnemo ESCAPE. Pritisnućemo RAZMAKNICA da sačuvamo promene.

Pojavljuje se okvir za dijalog pristup odbijen. Ovo je osobina nekih verzija Windows-a. Daje dodatna upozorenja. Da li zaista želimo to da uradimo? Ovo upozorenje ne znači da to ne možemo da uradimo; samo moramo da kažemo da to STVARNO želimo da uradimo.

Tu su dugmad nastavi (Continue) i odustani (Cancel). U fokusu je dugme nastavi. Pritisnite ENTER da prihvatite.

Okvir za dijalog koji upozorava nestaje i okvir za dijalog svojstva se zatvara. Sada će vrući taster za pokretanje JAWS-a raditi onako kako ja želim.

Hajde da proverimo da li ovaj Hot Key - vrući taster sada radi. Zatvoriću JAWS i ponovo pokrenuti. Ovo nije nešto što ćete morati stalno da radite, osim ako JAWS treba da bude ponovo pokrenut iz nekog razloga. Pritisnuću INSERT+F4 i pokrenuću "okvir za dijalog zatvori JAWS".

Pritisnuću RAZMAKNICA i isključiti JAWS što zaustavlja svaki govor.

Hajde da testiramo sada novi Hot Key. Pritisnite CONTROL+ALT+J. Možda će JAWS-u trebati nekoliko sekundi da se učita i čućete saopštenje kada završi.

Čujemo da se JAWS ponovo pokrenuo. Ako i vi ovo čujete, čestitam, uspešno ste napravili vrući taster za pokretanje JAWS-a.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 2. Pokretanje JAWS-a

 

2.1.2. Pokretanje JAWS iz okvira za dijalog pokreni (Run).

U nekom trenutku ćete morati da isključite JAWS i ponovo ga pokrenete. Ili možda trebati da pokrenete drugu verziju JAWS-a. Ja ovo radim često zbog testiranja. Možete da pokrenete JAWS u okviru za dijalog run (pokreni) kucajući JAWSNN i zatim ENTER. (Gde NN predstavlja broj verzije JAWS koji pokrećete.) Budite sigurni da u tekstu nema belina i zankova interpukcije.

Napomena: Na primer, možete da otkucate JAWS13 da pokrenete JAWS 13 ili JAWS12 da pokrenete JAWS verzije 12.

Pokazaću vam kako se to radi. JAWS je pokrenut tako da ćete čuti. Pritisnuću taster WINDOWS i slovo R. Naravno, ako vam trenutno nije pokrenut JAWS ili MAGic, nećete ovo čuti, ali će polja za uređivanje biti tamo. Ako ste prethodno otkucali nešto, sada je istaknuto, možete da prepišete (otkucate preko toga). Sada ću otkucati jaws13 i pritisnuti ENTER da pokrenem JAWS 13. Kako mi je JAWS u ovom trenutku pokrenut, nema potrebe da to radim, pa ću samo pritisnuti ESC.

2.1.3. Pokretanje JAWS iz JAWS programske grupe.

Kasnije u okviru osnovne obuke (Basic Training) ću se vratiti na početni meni (Start Menu) u Windows-u i pogledati JAWS programsku grupu detaljnije. Drugi način da pokrenete JAWS jeste da ga nađete tamo u JAWS programskoj grupi.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 2. Pokretanje JAWS-a

 

2.2. Čarobnjak za pokretanje JAWS.

Čarobnjak za pokretanje JAWS (JAWS Startup Wizard), uveden u JAWS 8.0, pokreće se nakon ponovnog pokretanja računara nakon instaliranja JAWS. Značajno je proširen od verzije JAWS 9.0 i nudi mnogo više izbora koji će vam pomoći da konfigurišete JAWS nakon prvog pokretanja. Prvi put se Čarobnjak za pokretanje pokrene nakon instalacije JAWS-a. Međutim, možete da ga pokrenete ponovo u billo kojem trenutku pritiskom na ENTER kada dođete na njega u JAWS meniju pomoći (Help).

Napomena: Verovatno će se Čarobnjak za pokretanje vremenom promeniti. Ako primetite da je drugačiji redosled u vašem primeru nego što je ovde opisano, ne brinite. Redosled kojim se javljaju okviri za dijalog i čak i njihov sadržaj se može promeniti. U svakom slučaju to ne bi trebalo da utiče na vašu sposobnost da nastavite obuku.

VEŽBA: Idite na prozor JAWS i odaberite (pomoć) Help > Startup Wizard i pratite različite postavke za Čarobnjak za pokretanje.

Ja ću pritisnuti ALT+TAB da odem na JAWS prozor. Onda ALT+H da otvorite meni pomoći (Help). Na kraju, Z tastersku prečicu za početak Čarobnjaka za pokretanje.

 1. Install training materials (instalirajte materijale za obuku) , je prvi okvir za dijalog koji se javlja.

Napomena: Ako instalirate JAWS verziju preuzetu sa Web-a, izbor instalirajte materijali za obuku se ne pojavljuje. To je zbog toga što preuzimanje (download) materijala za obuku dugo traje. Ako nemate JAWS-ov instalacioni DVD, možete da preuzmete materijali za obuku sa Web stranica Freedom Scientific-a, samo ćete to u ovakvom slučaju uraditi odvojeno.

Toplo preporučujem da instalirate osnovne materijale za obuku. Ovako će oni biti uvek tu kada vam zatrebaju. Nećete morati da tražite instalacioni disk ili da ih preuzimate sa Web-a. Takođe, materijali za obuku se stalno ažuriraju i poboljšavaju. Ako neko vreme niste prošli kroz obuku, uradite to sada, samo da se malo podsetite i upoznate sa novim mogućnostima JAWS-a.

Sećam se da sam svaki put kada bih prolazio kroz obuku za JAWS naučio nešto novo.

Sada, pritisnite ENTER da aktivirate dugme sledeće (Next).

 1. Podešavanje govora (Speech Settings) . Sledeći okvir za dijalog, podešavanje govora, sadrži klizač brzina govora, kombinovani okvir interpukcija i radio dugmad odjek tastature.

  • Fokus je na početku na klizaču brzina govora. Pritisnite PAGE UP ili PAGE DOWN da povećate ili smanjite brzinu govora u većim koracima. Pritisnite TASTERE SA STRELICAMA da pomerite klizač u manjim koracima. Kod mene je postavljeno na 25% više nego što je podrazumevana brzina. Pritisnuću PAGE DOWN. Biće postavljena brzina na podrazumevanu, a ja ću pritisnuti PAGE UP da je vratim na staro.
  • Pritisnite TAB i fokus se premešta na kombinovani okvir interpukcija. Ja ću postaviti na most punctuation (najviše). Međutim, samo da vam dam primer koji pokazuje razliku između dve postavke. Ako promenite interpukciju na nešto (some) umesto sve (most), većina znakova neće biti pročitana.
  • Pritisnuću TAB da se pomerim na radio dugmad odjek tastature (Typing Echo). Kada kucate normalno se čuje svaki znak - slovo koje ste otkucali. Ovo je podrazumevana postavka. Ako ne želite da čujetete pojedinačna slove, već cele napisane reči, pritisnite STRELICA DOLE (kako bi ste izabrali "Words"). Ovako ćete čuti izgovor celih rači kada pritisnete razmaknicu ili znak interpukcije. Nećete čuti znakove koje kucate. Možete da pritisnete STRELICA DOLE (kako bi ste izabrali "Characters and Words")i ova postavka vam izgovara oboje i znakove i reči. Ja ću pritisnuti STRELICA GORE da vratim znakove i ovako ću ostaviti za obuku.
  • Ono što ću vam uvek ponavljati u toku obuke jeste da kada god poželite dodatnu pomoć, pritisnite INSERT+F1, da pribavite pomoć za objekat koji je u fokusu. Pokušajmo da upravo ovde pritisnemo INSERT+F1 da pribavimo pomoć za radio dugmad odjek tastature (Typing Echo) u Čarobnjaku za pokretanje.

   Kada pritisnete INSERT+F1 pojavljuje se Virtual Viewer - virtuelni prikazivač na ekranu sa tekstualnom porukom. Ovo možete da pročitate pomoću uobičajenih naredbi za čitanje i ako koristite Brajev red možete da poruku pročitate i na Brajevom redu. Možete da pritisnete STRELICA GORE i STRELICA DOLE da se krećete kroz tekst ili da koristite uobičajene komande za čitanje. Sada ćemo ga napustiti pritiskom na ESC.

  • Pritisnite ENTER da aktivirate dugme sledeće.
 1. Pokreni (Run) JAWS postavke: U Windows Vista i Windows 7 ovaj okvir za dijalog nudi više izbora nego što je bilo u Windows XP. Izbori sadrže: Pokreni JAWS prilikom prijavljivanja na sistem, pokreni JAWS nakon prijavljivanja svih korisnika, pokreni JAWS nakon prijavljivanja ovog korisnika i pokreni JAWS u sistemskoj paleti.

  • Pokreni JAWS prilikom prijavljivanja na sistem - polje za potvrdu je potvrđeno. Ako izaberete da se JAWS pokrene prilikom prijave na sistem, JAWS će se učitati pre prijave. Na ovaj način će svako ko bude radio na tom računaru čuti govor dok se prijavljuje.
  • Pokretanje JAWS nakon prijave za sve korisnike - podrazumevano nije potvrđeno. Ako izaberete da se JAWS pokrene nakon prijave na sistem, JAWS će se učitati nakon prijave svakog korisnika.
  • Pokretanje JAWS nakon prijave ovog korisnika, vaš izbor može biti uvek, nikada ili koristi korisnikove postavke. Ako izaberete koristi korisnkove postavke, JAWS će se pokrenuti nakon vaše prijave na Windows, ako je polje za potvrdu označeno sa pokretanje JAWS nakon prijave svih korisnika potvrđeno. Ovo je korisno kada računar koristi više korisnika.
  • Nećemo sada da potvrdimo polje za potvrdu pokreni JAWS u sistemskoj paleti. Ovako imamo korisnički interfejs kod koga se prebacujemo na JAWS pomoću ALT+TAB ili u JAWS možemo otići preko trake zadataka. Umesto toga, JAWS ikona se pojavljuje u sistemskoj paleti. Kada napravite ovakav izbor, pomoću prečice INSERT+J brzo pristupate JAWS-ovim menijima kada vam je potrebno da vršite izmene u JAWS. Ovo je stvar ličnog stila i poznajem mnogo osoba koji vole ovu opciju. Slobodno ovo probajte, ako niste do sada. Uvek možete da se vratite na prethodnu postavku.
  • Napomena: Postavka pokretanje JAWS u sistemskoj paleti ima efekte tek nakon zatvaranja i ponovnog pokretanja JAWS.

  • Pritisnuću ENTER da da prihvatim podrazumevano. Želim da JAWS govori prilikom prijave na sistem, ali sam jedina osoba koja koristi računar sa JAWS i niko neće slušati JAWS prilikom prijave i kasnije. Meni JAWS govori sve vreme.

Napomena: Dialog Box - okvir za dijalog opcije za pokretanje JAWS se sada može pokrenuti pomoću dugmeta Automatsko pokretanje JAWS u okviru za dijalog Osnovne postavke JAWS u Windows Vista ili novijim.

 1. Podešavanja tastature sadrže: Korišćenje Virtual Ribbon Menu - virtuelna paleta sa ikonicama, raspored tastature i početno stanje tastera num lock (numerička tastatura uključena ili ne).

Traka (paleta) je novi stil menija koji se javlja u mnogim novim aplikacijama. Traka čini pristupačnom nedoslednu navigaciju između različitih grupa i stavki. Novi Virtual Ribbon Menu - virtuelna paleta sa ikonicama obezbeđuje predvidljivu navigaciju, omogućava vam da vidite sve stavke u paleti sa ikonicama i nudi doslednost prilikom kretanja strelicama.

Od rasporeda tastatura dostupni su: stoni (desktop), prenosivi (laptop) i kinesis. U ovoj obuci ćemo koristiti desktop raspored (tastature). Upamtite, postoji DAISY zvučna knjiga koja se zove Laptop Keystrokes with JAWS and MAGic (Laptop prečice u JAWS-u i MAGic-u) za one koji žele da nauče ovaj raspored za JAWS.

Početno stanje tastera Num Lock je dostupno za podešavanje od JAWS verzije 9.0. Podrazumevana postavka je da JAWS isključi num lock tako da se NUM PAD (numerička tastatura) može koristiti za čitanja ekrana i kretanje umesto za kucanje brojeva. Možete ovo uvek da promenite pritiskom na NUM LOCK taster u billo koje vreme. - Ostaviću ga isključenog pri pokretanju i pritisnuti ENTER da aktiviram dugme sledeće.

 1. Podešavanje pričljivosti (Verbosity Settings) sadrži poruke za obaveštavanje, nivo pričljivosti (obim informisanja) i informisanje o grafici.

Spomenuo sam na početku da bih ostavio poruke za obaveštavanje neko vreme. Možete da, slobodno prema vašem izboru, podesite poruke za obaveštavanje korišćenjem TASTERA SA STRELICAMA. Kada ste izabrali, pritisnite TAB da se pomerite na sledeću sekciju, Tasteri za pristup.

Ovde ćemo napraviti jednu malu izmenu. Želim da čujem tastere za pristup u okvirima za dijalog, ali ne i u menijima, pa ću pritisnuti STRELICA DOLE dok ne dođem do četvrtog izbora. U redu, sada pritisnite TAB da se pomerite na sledeću sekciju.

Verbosity - obim informisanja (pričljivost) je postavljeno na početnik. Možete da ga promenite na srednji ili napredni ako želite. Kada je Verbosity - obim informisanja postavljen na početnik, JAWS nam govori više informacija. Na primer, kada je nivo početnik, kada pritisnete CTRL+C da kopirate izabrano u međumemoriju (Clipboard), JAWS govori sledeću poruku:

============
Kopirano izabrano u klipbord (Clipboard)

============

Kod druga dva nivoa, JAWS govori samo "kopirano". Čućete manje informacija. To je dobro kada dobro poznajete prozore i različite programe koje često koristite, zato što tada manje slušate i brže možete da radite. Za sada, ostaviću nivo početnik i pritisnuti TAB da se pomeritm na sledeću kontrolu.

Ostaviću JAWS podešen na All Graphics (sve grafike), što je podrazumevana postavka. Pritisnuću ENTER da se prebacim na sledeći ekran.

 1. Podešavanja za Brajevo pismo sadrže aktiviranje trenutnih (kratkih) poruka, kombinovani okvir prevođenje na Brajev kratkopis (nema ga u srpskom Brajevom pismu) i proširenje trenutne reči.

  • Trenutne (kratke) poruke su kratka obaveštenja koja se pojavljuju na Brajevom redu na nekoliko sekundi. Ove poruke mogu da sadrže greške, statusne informacije, balončiće pomoći i druge informacije.
  • Kombinovani okvir Brajev kratkopis ima tri izbora: isključeno, samo izlaz ili ulaz i izlaz. Kada podesite na Isključi, ne možete ni čitati ni pisati Brajevim kratkopisom korišćenjem Brajevog reda. Kada je podešen samo izlazni režim, možete čitati Brajev kratkopis na Brajevom redu , ali možete unositi tekst samo računarskim Brajevim pismom korišćenjem Perkins-ove (Brajeve) tastature na Brajevom redu . Kada podesite na ulazni i izlazni režim, možete i čitati i unositi tekst Brajevim kratkopisom korišćenjem Brajevog reda.
  • Proširenje reči uzima reč na kojoj je pokazivač i proširi je u oblik računarskog Brajevog pisma (nema u srpskom Brajevom pismu) kada koristite Brajev kratkopis. Ovo vam omogućava da lakše uredite reč time što se prikazuje svaki znak u reči (ili rečima) na brajevom redu. Check Box - polje za potvrdu proširenje trenutne reči nije dostupno ukoliko je isključeno prevođenje na Brajev kratkopis.

Pritisnite ENTER da aktivirate dugme Završi.

Ako ste izabrali da instalirate materijale za obuku, instalacija počinje sada. Ako niste, Čarobnjak za pokretanje se zatvara i promena koje ste izvršili počinju da važe sa izuzetkom pokretanja JAWS u sistemskoj paleti koja zahteva ponovno pokretanje JAWS-a.

Ovim smo završili ovaj modul. Molim vas da mi se pridružite i u sledećem.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 2. Pokretanje JAWS-a

 

Objavljeno od strane Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA
http://www.freedomscientific.com

Prevod/obrada: Nebojša Marković, Gloria Ferrari doo, Beograd, Srbija,
http://www.gloria-ferrari.com

maj 2015.

 

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.