JAWS osnovna obuka

  1. Uvod i pregled
  2. Pokretanje JAWS-a, podešavanje "vrućih tastera" (Hot Keys) i čarobnjak za pokretanje
  3. Korisnički interfejs i programske grupe
  4. Komande za čitanje i pokazivači
  5. Pomoć - na mreži, osetljiva na dodir i tastaturna
  6. Čuvanje podešavanja
  7. Iseci (Cut), kopiraj (Copy), nalepi (Paste), Pravopisna provera i pronađi i zameni - HJPad vežbe
  8. Windows Explorer (Window pretraživač) i korpa za otpatke (Recycle Bin)
  9. Surf's Up, pretraživanje interneta

JAWS mogućnosti:

A. Excel kolone i zaglavlja redova
B. Excel obrasci sa ulaznim porukama
C. Laptop prečice u JAWS-u i MAGic-u
D. Markeri (obeleživači mesta)
E. Research It - Pokreni pretragu
F. Settings Center - centar za podešavanje
G. Letimično čitanje
H. Pametno čitanje reči
I. Rukovaoc govorom i zvukom
J. Tandem - daljinsko upravljanje
K. Analizator teksta
L. Mogućnosti virtuelne palete sa ikonicama
M. Glasovni profili
N. Indeks reči

Posetite Training Downloads page kako bi ste pronašli još DAISY zvučnih knjiga audio MP3 datoteke.

JAWS osnovna obuka

1. Uvod i pregled

1.1. Uvod
1.2. Prvi koraci sa FSReader (Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga)
1.3. Promene u JAWS-u
1.4. JAWS-ov režim obuke (Tutor Mode)
1.5. Tasteri za pristup 

 

Dobrodošli u osnovnu obuku (Basic Training) za JAWS, program (softver) čitač ekrana za slepe, koju vam predstavlja odeljenje za obuku Freedom Scientific-a.

1.1. Uvod

Zdravo, moje ime je Dan Klark. Deo sam odeljenja za obuku Freedom Scientific-ove grupe za slepe/slabovide u Sankt Petersburgu, na Floridi. Vodiću vas kroz niz modula za obuku korišćenja JAWS-a, programa (softvera), čitača ekrana za Windows. Većina onoga o čemu ću govoriti odnosi se na JAWS, a ne na operativni sistem računara. Prethodne verzije obuke za JAWS se mogu naći na arhivskim stranicama na http://www.FreedomScientific.com/training/training-archives.asp (na engleskom). Otvorite u vašem pregledaču

JAWS je program za čitanje ekrana koji daje slepim, slabovidim i osobama sa drugim invalidnostima mogućnost pristupa informacijama na ekranima svojih računara korišćenjem sintetizatora govora ili brajevog reda na izlazu. JAWS znači Pristup poslu uz pomoć govora (Job Access With Speech).

Ove lekcije podučavaju konceptima i kako vreme prolazi, i JAWS i Windows će se promeniti. Takođe, vaš računar, kao i vaša verzija JAWS-a, mogu biti konfigurisani malo drugačije od mog računara. Stoga ono što čujete na vašem računaru može da varira u zavisnosti od onoga što čujete u ovom uputstvu.

Kada počinjete osnovnu obuku, neki od vas mogu imati različite tastature. Na primer, vi možda imate standardnu tastaturu sa numeričkom tastaturom sa desne strane, dok druga osoba možda koristi tastaturu laptopa, koja nema odvojenu alfanumeričku i numeričku tastaturu. Ako imate laptop, verovatno ćete želeti da pročitate zasebnu DAISY zvučnu knjigu Laptop prečice u JAWS-u (Laptop Keystrokes with JAWS). Ova knjiga govori o korišćenju tastera CAPS LOCK umesto INSERT tastera kao modifikatorskog tastera za čitanje komandi kada koristite laptop sa JAWS-om. Možete da pronađete vezu (link) za knjigu Laptop prečice u JAWS-u u sadržaju FSReader-a (Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga) 3 ili novijem. Ako koristite FSReader 3 za čitanje ove knjige, pritisnite CTRL+J u bilo kom trenutku da otvorite sadržaj. DAISY zvučna knjiga Laptop prečice u JAWS-u (Laptop Keystrokes with JAWS, na engleskom) se može preuzeti sa strane za preuzimanje obuke Freedom Scientific-a, http://www.FreedomScientific.com/downloads/training/training-downloads.asp. Otvorite u vašem pregledaču

Po pravilu, JAWS koristi INSERT taster u kombinaciji sa drugim tasterima. Zadržite taster INSERT kao taster shift dok pritiskate drugi taster ili drugu kombinaciju tastera. U dokumentima se INSERT taster naziva "JAWS tasterom" pošto je to taster kojim korisnici JAWS-a menjaju funkcije drugih tastera. Tako da je opšti termin "JAWS taster" često korišćen. U ovoj lekciji, koristim termin INSERT taster.

JAWS je robna marka Freedom Scientific-a, koji se nalazi u Sankt Petersburgu, na Floridi. Ovi moduli za učenje su zaštićeni zakonom o autorskim pravima Freedom Scientific-a. Molimo vas budite slobodni da ipak koristite ove module kako bi napravili sopstvene materijale za obuku da pomognete drugima da nauče da koriste JAWS. Takođe, budite slobodni da delite ove materijale za obuku sa vašim prijateljima i kolegama na poslu koji će možda takođe biti zainteresovani da nauče nešto više o JAWS-u. Samo vas molimo da potvrdite Freedom Scientific kao nosioca prava za bilo koji od ovih materijala koji koristite.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 1. Uvod i pregled

1.2. Prvi koraci sa FSReader (Freedom Scientific-ov čitač DAISY zvučnih knjiga)

Tekstualna oblast u DAISY zvučnim knjigama u FSReader-u 3 je sada u HTML formatu, što vam omogućava da se po njoj krećete na isti način kao na veb-u. Možete da koristite brze tastere za navigaciju, spisak linkova, spisak naslova i drugo. Ako niste pročitali ove kratke prve korake sa FSReader knjigama, možete da ih nađete u FSReader-ovom meniju pomoći. Pritisnite u billo kojem trenutku F1 i FSReader otvara ovu knjigu.

1.3. Promene u JAWS-u

Možda to niste primetili, ali većina osnovnih obuka (Basic training) proizvoda se završava u toku ciklusa proizvoda, a ne nakon toga. Materijali za obuku moraju da budu spremni u isto vreme kada je proizvod spreman. To znači da se stvari koje se menjaju nakon obuke u stvari snimaju. Kada se to desi, samo nastavite sa obukom. Iz tog razloga ćemo pokušati da zadržimo osnovnu obuku poprilično svojstvenom.

1.4. JAWS-ov režim obuke (Tutor Mode)

Po pravilu, kada se JAWS po prvi put pokrene, režim obuke (Tutor Mode) je uključen. Poruke za obaveštavanje pružaju savete za kretanje u Windows-u i aplikacijama. Poruke za obaveštavanje se izgovaraju drugačijim glasom/govornikom od JAWS-ovog podrazumevanog glasa/govornika. Primetićete, na primer, nakon pritiska ALT tastera da pristupite JAWS-oj liniji menija, čućete linija menija (Menu Bar), opcije (Options). Za kretanje pritisnite STRELICA LEVO ili  STRELICA DESNO, O. Ako je režim obuke (Tutor Mode) neaktivan, čućete samo linija menija (Menu Bar), opcije (Options). Da aktivirate ili deaktivirate JAWS poruke za obaveštavanje, odaberite meni opcija (Options menu) u JAWS-ovom prozoru, a zatim odaberite osnove (Basic).

Dok započinjem ove lekcije obuke, ostaviću uključen JAWS režim obuke (Tutor Mode), ali u kasnijim lekcijama, isključiću ga kako bi ubrzao proces i bolje čuo šta JAWS izgovara.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 1. Uvod i pregled

 

1.5. Tasteri za pristup

JAWS može saopštiti tastere za pristup dok se krećete kroz menije ili okvire za dijalog. Koristite tastere za pristup da se pomerite direktno na kontrolu u okviru za dijalog ili na stavku menija. Po pravilu, JAWS je podešen da čita sve tastere za pristup. Na primer, kada pritisnete ALT da se pomerite na JAWS-ovu liniju menija, meni opcija (Options menu) je automatski označen. Na kraju će JAWS saopštiti O. O je taster za pristup za stavku menija Opcije. Umesto pritiska ALT tastera da se pomerite na meni opcija (Options menu), nakon čega sledi ENTER da otvorite ovaj meni, možete izvršiti obe radnje pritiskom ALT+O.

Dok se krećete kroz menije ili okvire za dijalog, zapišite gde se nalaze tasteri za pristup tako da sledeći put kada odete tamo nećete morati da koristite tasterske strelice ili taster TAB da se krećete kroz svaku stavku menija. Umesto toga, možete pritisnuti taster za pristup da brzo odaberete taj meni ili stavku okvira za dijalog.

Hajde da pogledamo prozor JAWS-a za neke primere. Pritisnite INSERT+J ili ALT+TAB da odete na prozor JAWS-a. Zatim pritisnite ALT+O da otvorite meni opcija (Options menu). Čućete:

ALT+O , meni (menu), meni opcija (Options menu), osnove (Basics), da se krećete pritisnite (to navigate press) STRELICA GORE ili STRELICA DOLE, B.

Čujemo ovde nekoliko traženih informacija. Znam da je ovo stavka menija u listi koja je postavljena vertikalno, zato što mi je JAWS rekao da koristim STRELICA GORE ili STRELICA DOLE. A taster za pristup u osnovama (Basics) jeste slovo B. Sada pritisnite STRELICA DOLE. Trebalo bi da čujete nešto poput ovoga:

Glasovni/govornički podmeni (Voices submenu), V, Viktor.

Reč podmeni (submenu) nije zapravo vidljiva na ekranu. Ono što se vidi je grafički simbol trougla koji pokazuje na desno. Ovo ukazuje na to da sam otvorio podmeni (submenu) stavke reči "glasovi/govornici" ("voices") pritiskom STRELICA DESNO ili ENTER. Međutim, neću to sada uraditi. Samo razmatramo kako JAWS čita tastere za pristup u menijima. Vratiću se kasnije u glasovni/govornički podmeni (submenu) u osnovnoj obuci (Basic Training) i tada ćemo govoriti o tome mnogo detaljnije.

Primetite da se u ovom meniju nalazi i stavka iznad ove, pa tako tasteri za pristup zvuče veoma slično. Šta ako niste razumeli kada je JAWS saopštio taster za pristup? U tom slučaju možete pritisnuti NUM PAD 5 da bi JAWS ponovio taster za pristup u menijima. Uprkos tome, oni i dalje zvuče veoma slično. Pokušajte da se krećete između dve stavke menija da bi ste shvatili o čemu pričamo.

Postoji način da JAWS izgovori slovo u fonetskom režimu. Dok se nalazite na bilo kojoj od stavki menija, pokušajte da pritisnete NUM PAD 5 dva puta brzo. Trebalo bi da čujete nešto poput ovoga:

V , Viktor, i B, Bravo

Nastavite da pritiskate STRELICA DOLE u meniju opcija (Options menu) i čućete

Braille, dot dot dot, l, Lima.

Zatim

rukovanje podešavanjima aplikacija (Manage Application Settings), M, Mike.

Poslednja stavka u meniju opcija (Options menu) je:

Izađi (Exit), ALT+F4, X, Xray.

Druga stvar koju možete primetiti je to da je ovde ključna komanda ALT+F4. To se naziva "vrućim tasterom" (Hot Key). Možete pristupiti bilo kom "vrućem tasteru" (Hot Key) u listi menija bilo kada bez odlaska na stavku tog menija. ALT+F4 je standardna Windows komanda za zatvaranje trenutnog prozora ili aplikacije u zavisnosti od toga šta radite u tom trenutku.

Napomena: Poruke za obaveštavanje i tasteri za pristup se takođe mogu prilagoditi u JAWS Čarobnjaku za pokretanje (JAWS Startup Wizard) koji se nalazi u JAWS meniju pomoći (Help).

Za sada, hajde da pređemo na sledeću lekciju.

<- Nazad na: JAWS osnovna obuka: 1. Uvod i pregled

 

Objavljeno od strane Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA
http://www.freedomscientific.com

Prevod/obrada: Nebojša Marković, Gloria Ferrari doo, Beograd, Srbija,
http://www.gloria-ferrari.com

april 2015.

 

Sve cene se za kupce iz Srbije obračunavaju u dinarima po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja predračuna. PDV se dodatno obračunava. Gloria Ferrari doo maksimalno koristi sve svoje resurse da Vam svi artikli na sajtu budu prikazani sa ispravnim nazivima, opisima, fotografijama i cenama, ali nažalost ne možemo garantovati da su svi podaci na sajtu u potpunosti ispravni. Svi artikli prikazani na ovom sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva se da su svi dostupni u svakom trenutku na našem lageru. Tačne podatke sa rokovima isporuke dobijate u predračunu. Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave na sajtu.