D. Prečice za rad sa karticama Internet pregledača

 

Komande za Internet pretraživač (Internet Explorer)

OpisKomanda
Otvori novi jezičak (Tab) CTRL+T
Otvori novi jezičak (Tab) iz adresne linije ALT+ENTER (na adresnu liniju)
Prebaci se na sledeći jezičak (Tab) CTRL+TAB
Prebaci se na prethodni jezičak (Tab) CTRL+SHIFT+TAB
Prebaci se na određeni broj jezička (Tab) CTRL+n, gde je n broj od 1 do 8
prebaci se na poslednji jezičak (Tab) CTRL+9
Zatvori trenutni jezičak (Tab) CTRL+F4 ili CTRL+W
Zatvori sve jezičke (Tab) ALT+F4
Zatvori ostale jezičke (Tab) CTRL+ALT+F4
Otvori linkove u novom jezičku u pozadini CTRL+ENTER
Otvori linkove u novom jezičku u prednjem planu CTRL+SHIFT+ENTER

Mozilla Firefox

OpisTastaturne komande
Zatvori jezičak (Tab) CTRL+F4 ili CTRL+W
Zatvori prozor ALT+F4 ili CTRL+SHIFT+W
Pomeri jezičak (Tab) levo (kada je jezičak u fokusu) CTRL+STRELICA LEVO ili CTRL+STRELICA GORE
Pomeri jezičak (Tab) desno (kada je jezičak u fokusu) CTRL+STRELICA DESNO ili CTRL+STRELICA DOLE
Pomeri jezičak (Tab) na početak (kada je jezičak u fokusu) CTRL +HOME
Pomeri jezičak (Tab) na kraj (kada je jezičak u fokusu) CTRL+END
Novi jezičak (Tab) CTRL+T
Novi prozor CTRL+N
Sledeći jezičak (Tab) CTRL+TAB ili CTRL+PAGE DOWN
Otvori adresu u novom jezičku (iz Location Bar (adresna linija) ili Search Bar (polja za pretragu)) ALT+ENTER
Prethodni jezičak (Tab) CTRL+SHIFT+TAB ili CTRL+PAGE UP
Opozovi zatvaranje jezička (Tab) CTRL+SHIFT+T
Izaberi jezičak (Tab) (1 do 8) CTRL+(1 to 8)
Izaberi poslednji jezičak (Tab) CTRL+9